Βασικές έννοιες

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

Τα βασικά μέρη του Η/Υ Υπολογιστικό σύστημα Υλικό Λογισμικό Ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίσκοι, οθόνη, κλπ. Λογισμικό συστήματος Προγράμματα εφαρμογών

Slide2: 

Το λογισμικό

Ευθύνες ενός Λειτουργικού Συστήματος: 

Ευθύνες ενός Λειτουργικού Συστήματος Λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στο χρήστη και τη μηχανή Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή, παρουσιάζοντάς του ένα περιβάλλον που φορτώνεται αυτόματα όταν εκκινεί ο υπολογιστής. Μεταφέρει τις εντολές / απαιτήσεις του χρήστη στον Η/Υ Δίνει στο χρήστη πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος και εμφανίζει μηνύματα για λάθη ή προβλήματα που παρουσιάζονται Διαχειρίζεται τους πόρους του υπολογιστή έτσι ώστε να παράγεται χρήσιμο έργο Διαχειρίζεται τους πόρους του υπολογιστή όπως η κεντρική μνήμη RAM και οι συσκευές εισόδου-εξόδου. Ενεργοποιεί την ΚΜΕ και κατανέμει το χρόνο της στις εφαρμογές ή/και στους χρήστες αν το σύστημα είναι πολλών χρηστών. Ελέγχει τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή Οργανώνει και διαχειρίζεται τα αρχεία του συστήματος Ελέγχει την εκτέλεση όλων των υπολοίπων προγραμμάτων Εφαρμόζει μηχανισμούς βελτίωσης της ασφάλειας του υπολογιστή

Slide4: 

Εικόνα 5.5: Ο Η/Υ χρειάζεται συνέχεια το Λ.Σ, όπως ένα λεωφορείο χρειάζεται τον οδηγό του Εικόνα 5.6: Το Λ.Σ είναι ο «μαέστρος» του Η/Υ

Δομή ενός συστήματος Υπολογιστή: 

Δομή ενός συστήματος Υπολογιστή

Δομή ενός συστήματος Υπολογιστή: 

Δομή ενός συστήματος Υπολογιστή Περιβάλλον Χρήστη Εργαλεία χρήσης και επικοινωνίας με τον Η/Υ Λογισμικό εφαρμογών Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων (Βάσεις δεδομένων) Λειτουργικό σύστημα Διερμηνευτής εντολών Σύστημα αρχείων Πυρήνας Υλικό Συσκευές του υπολογιστή

Πυρήνας Λειτουργικού Συστήματος: 

Πυρήνας Λειτουργικού Συστήματος Ελέγχει τη φυσική μηχανή Αόρατος στο χρήστη Φορτώνεται στη μνήμη όταν εκκινεί ο υπολογιστής Μένει εκεί μέχρι να κλείσει ο υπολογιστής

Ενδιάμεσο χρήστη (Φλοιός): 

Ενδιάμεσο χρήστη (Φλοιός) Δίαυλος επικοινωνίας χρήστη και πυρήνα 2 κατηγορίες φλοιού Γραμμή εντολών DOS Unix sh Γραφική διασύνδεση χρήστη Windows MacOS Linux Gnome Linux KDE

Ενδιάμεσο χρήστη (Φλοιός) (β): 

Ενδιάμεσο χρήστη (Φλοιός) (β) Επικοινωνία χρήστη - φλοιού Ο χρήστης δίνει εντολή στο φλοιό Ο φλοιός την ερμηνεύει Ο φλοιός δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στα άλλα μέρη του ΛΣ για να εκτελεστεί η εντολή του χρήστη Ο φλοιός Περιμένει την εντολή Δέχεται την εντολή Εκτελεί την εντολή Περιμένει την επόμενη εντολή

Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα GUI-CLI: 

Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα GUI-CLI Γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) Ευκολία χρήσης με το ποντίκι και τα παράθυρα Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων στην οθόνη του χρήστη Μεταφορά δεδομένων (πχ μίας εικόνας) από τη μία εφαρμογή στην άλλη με την Αντιγραφή – Επικόλληση Αυξημένες απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ, κύρια και δευτερεύουσα μνήμη, ρεύμα κτλ Ορισμένες λειτουργίες χρειάζονται αρκετά βήματα για να διεκπεραιωθούν Πχ μεταφορά αρχείων συγκεκριμένου τύπου Δυσκολότερη κατασκευή Περιβάλλον εκτέλεσης εντολών (CLI) Δυσχρηστία, ανάγκη απομνημόνευσης πολλών εντολών Εκτέλεση ενός προγράμματος κάθε φορά στην οθόνη του χρήστη Δύσκολη μεταφορά δεδομένων από τη μία εφαρμογή στην άλλη Λιγότερες απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ, κύρια και δευτερεύουσα μνήμη, ρεύμα κτλ Ορισμένες ενέργειες γίνονται γρηγορότερα και με τη χρήση 1 απλής εντολής Πχ μεταφορά αρχείων συγκεκριμένου τύπου Ευκολότερη κατασκευή

Εκκίνηση Λειτουργικού Συστήματος: 

Εκκίνηση Λειτουργικού Συστήματος Εκτελείται ένα μικρό σύνολο εντολών από προκαθορισμένη θέση της ROM Αυτές αντιγράφουν τμήμα του ΛΣ από τη δευτερεύουσα μνήμη στην κύρια Ο έλεγχος μεταφέρεται σε αυτό το αντίγραφο, που φορτώνει στην κύρια μνήμη και άλλα τμήματα του ΛΣ Αυτά παρουσιάζουν στον χρήστη το γραφικό περιβάλλον και αρχίζουν να κατανέμουν τους πόρους του Η/Υ στα προγράμματα που καλεί ο χρήστης

Κυριότερα Λειτουργικά Συστήματα: 

Κυριότερα Λειτουργικά Συστήματα DOS Περιβάλλον γραμμής εντολών Windows Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Υπάρχει στους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές Linux Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Δωρεάν Αυτόματη εγκατάσταση και αναβάθμιση εφαρμογών Αυξημένη ασφάλεια, σταθερότητα Mac OS Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Μόνο σε υπολογιστές συγκεκριμένης εταιρείας

MS DOS: 

MS DOS

Windows: 

Windows

LINUX: 

LINUX

Mac OS: 

Mac OS

Web OS: 

Web OS i-phone OS Android OS

Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων: 

Εκδόσεις Λειτουργικών Συστημάτων Εξέλιξη Υλικού  Εξέλιξη Λογισμικού Καλύτερα χαρακτηριστικά - Νέες δυνατότητες Παραδείγματα Windows Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 UBUNTU Linux 8.10 9.04 9.10

Χρήση Λειτουργικών (2008): 

Χρήση Λειτουργικών (2008)

Ερωτήσεις: 

Ερωτήσεις Μία από τις κύριες λειτουργίες του ΛΣ είναι: Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα Ο έλεγχος εκτέλεσης των άλλων προγραμμάτων Η προστασία από ιούς Ποια από τα παρακάτω είναι λειτουργικά συστήματα; Η μνήμη RAM Το MS-DOS Η κάρτα ήχου Τα Windows

Ερωτήσεις (2): 

Ερωτήσεις (2) Τι εννοούμε με τον όρο Λογισμικό; Κάθε περιφερειακή συσκευή του υπολογιστή Κάθε εξάρτημα του υπολογιστή Κάθε πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή Ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο για την λειτουργία του υπολογιστή; Εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου Λειτουργικό σύστημα Ηλεκτρονικό λεξικό ελληνικής γλώσσας

Ερωτήσεις (3): 

Ερωτήσεις (3) Ένα λειτουργικό σύστημα Εκτελεί μαθηματικές πράξεις Διαχειρίζεται τις συσκευές του υπολογιστή Επεξεργάζεται δεδομένα Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί εφαρμογή χρήστη; Microsoft Word Microsoft Windows MS DOS UBUNTU Linux

authorStream Live Help