Kısa Boylu Çocuğa Yaklaşım-AydınPediatri Günleri - 2010

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kısa Boylu Çocuğa Yaklaşım:

Kısa Boylu Çocuğa Yaklaşım Yrd.Doç.Dr.Tolga Ünüvar ADÜTF Çocuk Endokrin ve Adolesan Bilim Dalı

Büyüme ve Gelişme:

Büyüme ve Gelişme Çocukluk çağı büyümesi sürekli gelişim ve değişim süreci gösteren dinamik bir süreçtir. Konsepsiyon ile başlar pubertenin sonunda epifizlerin kapanmasına kadar devam eder. 2

Büyümenin Değerlendirilmesi:

Büyümenin Değerlendirilmesi Endokrin ve endokrin dışı nedenler büyüme ve gelişme sürecini durdurur. Bu nedenle her çocukta doğumdan itibaren büyüme ve gelişmenin izlenip değerlendirilmesi gerekir Yenidoğan hafta 1 kez 1- 6 aylık süt çocuğu aylık aralarla 6 ay - 2 yaş 3 ay aralarla 2 yaş - erişkin 6 ayda-yılda bir izlem yapılmalıdır. 3

Büyüme takibinde kullanılan standart ölçüler:

Vücut ağırlığı ve ağırlık artış hızı Boy uzunluğu ve boy uzama hızı Baş çevresi ve baş çevresinde artma hızı Vücut bölümlerinin birbirine oranları - Üst/Alt oranı - Kulaç uzunluğu - Seksüel gelişme Büyüme takibinde kullanılan standart ölçüler 4

PowerPoint Presentation:

BGG de Temel Kavramlar Takvim yaşı: Büyüme ve gelişme yaş ile bağımlıdır. Bu nedenle çocuğun muayene tarihi ile doğum tarihi arasındaki süre olarak tanımlanır. Kemik Yaşı: Bir çocuğun kemik maturasyonunun ne kadarını tamamladığını ve bundan sonra ne kadar büyüyeceğini göstererek büyüme potansiyeli hakkında bilgi verir. Kemik olgunlaşmasının derecesi “kemik yaşı” olarak ifade edilir. Sol el-bilek grafisi çekilerek değerlendirilir. KY tayin etmede en sık kullanılan yöntem Greulich-Pyle atlasıdır. Boy Yaşı: Hastanın ölçülen boyunun persentil eğrisinde 50 persentile denk gelen yaşı olarak ifade edilir. 5

PowerPoint Presentation:

Boy Yaşının Hesaplanması 9 yaşında erkek çocuk Boy Yaşı : 6 yaş Boy :115 cm (%3 ) 1 6

PowerPoint Presentation:

7 Bebek 19 yaş Kemik yaşı

PowerPoint Presentation:

Hedef Boy: Büyümeyi etkileyen önemli faktörlerden biri kalıtımdır. Bir çocuğun boyu 6-12 aylıktan sonra genetik potansiyeline uygun bir persentil değerine yaklaşır Genellikle 2-3 yaşlarından sonra anne-baba boyu ile çocuğun boyu anlamlı korelasyon gösterir. (Anne boy +baba boy)-13 Kız çocuklarda hedef boy: 2 Erkek çocuklarda hedef boy: (Anne boy +baba boy)+13 2 8

PowerPoint Presentation:

Ana-baba boy ortalamasına göre düzeltilmiş büyüme eğrisi

PowerPoint Presentation:

Anne Boyu: 155cm Baba Boyu: 162cm Hedef B.:155+162+13/2 Hedef B.:165cm 6.5 yaşında erkek hasta Boy: 108cm (%3 ) Boy Persentili Hedef Boy Ailesel Boy Kısalığı

Z-Skoru (Standart Deviasyon Skoru):

Z-Skoru (Standart Deviasyon Skoru) Boy kısalığının derecesini yani boyun normalden sapma derecesini gösterir. Ölçülen boy - yaş ve cinse göre olması gereken boy SDS= O yaş için standart sapma 4

PowerPoint Presentation:

SDS: (-2SDS) – (+2SDS) arası normal çocuk (-2SDS) = %3 (+2SDS) = %97 (-2SDS) – (-3SDS) arasındaki çocuklar Normalin varyantı boy kısalığı Patolojik boy kısalığı (-3SDS) ve altı çocuklar Patolojik boy kısalığı 4

PowerPoint Presentation:

SDS hesaplanması SDS=108-119/5,19 Yaş Mean SDS 6,5 119.00 5,19 SDS= -2,11 6.5 yaşında erkek hasta Boy: 108cm (%3 ) 4

Büyüme Geriliği:

Büyüme Geriliği Tip 1: KY<BY<TY------Hipotiroidi Tip 2: BY<KY<TY------GH eksikliği Tip 3: BY=KY<TY------Konstitüsyonel büyüme geriliği, Gecikmiş Adölesan Tip 4: BY<KY=TY-----Genetik boy kısalığı 14

Yıllık Büyüme Hızı:

Yıllık Büyüme Hızı Boy kısalığının değerlendirilmesinde yıllık büyüme hızının saptanması mutlak boydan daha önemlidir. 3

PowerPoint Presentation:

O-6 ay 16 cm 6-12 ay 8 cm 1-2 yaş 10-12 cm/yıl 2-4 yaş 7 cm/yıl 4 yaş-puberte 5-6 cm/yıl Yıllık Büyüme Hızı 3

Büyüme Geriliği Nedenleri:

Büyüme Geriliği Nedenleri Konstitüsyonel Ailevi Nutrisyonel Endokrin Hipotiroidi Büyüme Hormon Eksikliği Cushing Hastalığı Puberte Prekoks 5) Dismorfik Sendromlar (Noonan, Russell-Silver, Williams vb) Düşük Doğum Ağırlığı İskelet displazileri (Akondroplazi vb) Kronik sistemik hastalıklar (Gluten Sensitif Enteropati vb) Bazı sendromlar (Turner sendromu vb) 17

PowerPoint Presentation:

BOY KISALIĞI Orantısız Orantılı İskelet displazileri Dismorfik sendromlar SDS (-2)-(-3)SDS (-2) SDS (-3) SDS Prenatal başlangıç IUGR Postnatal başlangıç TERM, 2500 gr TERM, 2500 gr Normal genellikle Hemen araştır ?

PowerPoint Presentation:

(-2)-(-3)SDS Büyüme Hızı Normal Yetersiz Kemik Yaşı Normal Gecikmiş Konstitusyonel Boy Kısalığı Anne-Baba Boy Ortalaması Ailesel Boy Kısalığı Araştır

PowerPoint Presentation:

Pediatrik Endokrinoloji Konsültasyonu ( İleri Tetkik ) e Anormal Normal Etyolojiye Yönelik İnceleme Hipotiroidi Normal Tiroid Fonksiyon Testi Araştır Kemik Yaşı Kromozom Analizi Sistemik Tarama Tam kan Sedimantasyon Böbrek Fonk. Karaciğer Fonk. Ca,P,Alp Çinko Kan Gazı Tam İdrar İdrar Kültürü İdrar PH Gaitada Parazit Yumurtası Antigliadin Ab Ter Testi Büyüme hızı yetersiz ise

PowerPoint Presentation:

VAKA ÖRNEKLERİ

5 yaşında erkek hasta:

5 yaşında erkek hasta Şikayeti : Boy kısalığı Özgeçmişi : Özellik arz etmiyor. Soy geçmişi : Özellik arz etmiyor. FM : Boy : 95 cm ( %3 ) Kilo : 12 kg( %3 ) Diğer sistem bulguları tabii 1

PowerPoint Presentation:

SDS : 95-109,5/5,19 = -2,79 1

PowerPoint Presentation:

SDS : 95-109,5/5,19 = -2,79 Kemik Yaş: 2,5 yaş (Geri) Büyüme H: 6 cm/yıl Hedef Boy Sonucu: Normal 1

Kontitusyonel Büyüme Geriliği:

Kontitusyonel Büyüme Geriliği Biyolojik olgunlaşma temposunda görülen fizyolojik bir yavaşlamadır. Boya göre ağırlık korunmuştur Puberte sıklıkla gecikmiştir 3-6 aylardan sonra büyüme yavaşlar, 2-3 yaş arası alt persentile ulaşır ve puberteye kadar büyüme eğrisine parelel uzama gösterir. Ancak 10-14 yaş arası alt persentil çizgisine paralel giden büyüme eğrisinde bu yaştan sonra alt persentillere doğru sapma gözlenir (pubertal gecikme nedeniyle). KY daima geridir (2-4 yıl) Final boyları genelde hedef boy içerisindedir. Ailede benzer öykü vardır (%60-90) E>K 25

PowerPoint Presentation:

26

7 yaşında erkek hasta:

7 yaşında erkek hasta Şikayeti : Boy kısalığı Özgeçmişi : Özellik arz etmiyor. Soy geçmişi : Özellik arz etmiyor. FM : Boy :108 cm ( %3 ) Kilo : 17 kg( %3 ) Diğer sistem bulguları normal 2

PowerPoint Presentation:

SDS : 108-121,5/5,19 = -2,60 2

PowerPoint Presentation:

Kemik Yaş: 6,5 yaş Büyüme H: 5,2 cm/yıl Hedef Boy Sonucu: Ailesel Boy Kısalığı SDS : 108-121,5/5,19 = -2,60 2

Familyal Boy Kısalığı:

Familyal Boy Kısalığı Nihai boy genetik olarak belirlenir ve poligenetik bir geçiş gösterir Ailede kısa boylu bireyler olup öngörülen boyu hedef boyuna uygundur. Doğum kiloları ve doğum boyları normaldir. İlk 2-3 yaşta büyüme hızları yavaşlar ve 3 persentilin altına iner Boy kısalığı -2,5 SD pek aşmaz Büyümeleri persentil eğrisine parelel gider Boya göre ağırlıkları normaldir KY’ı TY’ına uygundur (BY <KY=TY) Zamanında puberteye girerler 30

PowerPoint Presentation:

31

8 yaşında kız hasta:

8 yaşında kız hasta Şikayeti : Boy kısalığı ve ses kalınlaşması Hikayesi : 6 yaşından sonra şikayeti başlamış. Özgeçmişi : Özellik arz etmiyor. Soy geçmişi : Özellik arz etmiyor. FM : Boy : 112 cm ( %3 ) Kilo : 17,5 kg( %3 ) Bradikardi, ses kalınlığı ve DTR’de azalma 3

PowerPoint Presentation:

SDS : 112-125,5/5,93 = -2,28 3

PowerPoint Presentation:

4yaş 101cm 14,5kg 6yaş 109cm 16,5kg 7yaş 112cm 17,5kg 8yaş 112cm 17,5kg Yaş Boy Kilo 3

PowerPoint Presentation:

Kemik Yaş: 5 yaş (Geri) Büyüme H: 0 cm/yıl SDS : 112-125,5/5,93 = -2,28 Kromozom Analizi: Normal Sistemik Tarama: Normal Tiroid FT: Hipotiroidi 3

PowerPoint Presentation:

4yaş 101cm 14,5kg 6yaş 109cm 16,5kg 7yaş 112cm 17,5kg 8yaş 112cm 17,5kg Yaş Boy Kilo 9yaş 120cm 21,5kg 12yaş 142cm 32kg 14yaş 152cm 40kg Yaş Boy Kilo Tiroksin 3

7 yaşında kız hasta:

7 yaşında kız hasta Şikayeti : Boy kısalığı Hikayesi : 5 yaşından sonra şikayeti başlamış. Özgeçmişi : Özellik arz etmiyor. Soy geçmişi : Özellik arz etmiyor. FM : Boy : 105 cm ( %3 ) Kilo : 16 kg ( %3 ) Diğer sistem bulguları tabii 4

PowerPoint Presentation:

SDS : 105-120/5,56 = -2,70 4

PowerPoint Presentation:

3yaş 95cm 13kg 5yaş 101cm 14kg 6yaş 103cm 15kg 7yaş 105cm 16kg Yaş Boy Kilo 4

PowerPoint Presentation:

Kemik Yaş: 4 yaş (Geri) Büyüme H: 2 cm/yıl SDS : 112-125,5/5,93 = -2,28 Kromozom Analizi: Normal Sistemik Tarama: Normal Tiroid FT: Normal Growth Hormon Eksikliği 4

PowerPoint Presentation:

GH 3yaş 95cm 13kg 5yaş 101cm 14kg 6yaş 103cm 15kg 7yaş 105cm 16kg Yaş Boy Kilo 8yaş 115cm 19kg 9yaş 123cm 23kg 10yaş 130cm 29kg Yaş Boy Kilo 4

5,5 yaşında kız hasta:

5,5 yaşında kız hasta Şikayeti : Boy kısalığı Özgeçmişi : Özellik arz etmiyor. Soy geçmişi : Özellik arz etmiyor. FM : Boy : 98 cm ( %3 ) Kilo : 13kg( %3 ) Diğer sistem bulguları normal 5

PowerPoint Presentation:

SDS : 98-111/5,19 = -2,50 5

PowerPoint Presentation:

2yaş 85cm 11,5kg 4yaş 92cm 12kg 5,5yaş 98cm 13kg Yaş Boy Kilo 5

PowerPoint Presentation:

Kemik Yaş: 5 yaş (Normal) Büyüme H: 4 cm/yıl SDS : 98-111/5,19 = -2,50 Kromozom Analizi 46,XX/45,XO Sistemik Tarama: Normal 5

PowerPoint Presentation:

2yaş 85cm 11,5kg 4yaş 92cm 12kg 5,5yaş 98cm 13kg Yaş Boy Kilo 6,5yaş 107cm 15kg 7,5yaş 117cm 19kg 9,5yaş 127,5cm 25kg 10,5yaş 130cm 27kg 8,5yaş 125cm 22kg GH Takip 5

Turner Sendromu:

Turner Sendromu Görülme sıklığı 1/4000 Kromozom yapısı sıklıkla 45 XO Puberte gecikmiştir Boyları kısadır. Boy kısalığı ile gelen kız çocuklarında mutlaka ekarte edilmesi gereklidir. 47

15 aylık kız hasta:

15 aylık kız hasta Şikayeti : Kilo alamama Hikayesi : Son 3 aydır kilo almayan hasta. Özgeçmişi : İlk 6 ay anne sütü ile beslenmiş. Bu dönemde kilo ve boy büyümesi iyi iken ek gıdalara geçilmesi ile birlikte kilo alması yavaşlamış. Soy geçmişi : Özellik arz etmiyor. FM : Boy : 68 cm ( %3 ) Kilo : 8 kg( %3 ) Diğer sistem bulguları tabii 6

PowerPoint Presentation:

SDS : 68-76,50/3,71 = -2,29 6

PowerPoint Presentation:

6ay 66cm 7,2kg 9ay 67cm 7,8kg 12ay 68cm 8kg Yaş Boy Kilo 15ay 68cm 8kg 6

PowerPoint Presentation:

Kemik Yaş: 10ay Büyüme H: 0 cm/3ay SDS : 68-76,5/3,71 = -2,29 Antigliadin Antikor (+) Jejunal biyopside: “Subtotal Villöz Atrofi” Sistemik Tarama: Normal 6

PowerPoint Presentation:

6ay 66cm 7,2kg 9ay 67cm 7,8kg 12ay 68cm 8kg Yaş Boy Kilo 18ay 75cm 9,5kg 3yaş 95cm 12,8kg 15ay 68cm 8kg Diet 6

Nutrisyonel Boy Kısalığı:

Nutrisyonel Boy Kısalığı Büyüme geriliklerinin en sık nedenini oluşturmaktadır. Nutrisyonel ihtiyaç özellikle süt çocukluğunda ve adölesan dönemde artığı için BGG daha belirgin hale gelebilir. Büyüme hızları düşük, boyları kronolojik yaşlarından geridir. Kronik beslenme bozukluğunda GH-IGF sistem aksını etkiler. IGF-1 düzeyleri sıklıkla düşüktür. Kr.Malnutrisyona bağlı GH resistansı geliştirir. Büyüme geriliği sadece enerji ve protein alım kısıtlılığına bağımlı değildir, çinko, demir, B ve A vitamin eksikliklerinde de görülebilir. 53

PowerPoint Presentation:

Sonuç olarak büyüme ve gelişme sağlığın en önemli göstergesidir 54

PowerPoint Presentation:

Uzun boylu insanlar kullanmasın . Bu ürünü kullanarak büyümesi başlayanlarda, büyüme kullanmaya devam edildiği sürede gözlenir. Ne kadar büyümek istiyorsanız ona göre kullanıma devam edebilirsiniz. Diğerlerinden farkı nedir ? UZAMAX 55

Spor boy uzamasında etkili midir? :

Spor boy uzamasında etkili midir? Gelişme çağında düzenli egzersiz ve uyku, büyüme hormonunun salgılanma düzeyini artırır. Genlerin tayin ettiği bir boy aralığı vardır. Genetik yatkınlığa göre boyu 1.70 ile 1.80 arasında uzaması gereken bir genç, düzenli spor yaparsa boyu en üst noktaya kadar ulaşır, spor yapmaz düzenli beslenmezse alt sınırda takılır. 56

Spor genetik boy oranını etkiliyor mu? :

Spor genetik boy oranını etkiliyor mu? Hedef boyu 1.60 metre olan çocuklar istediği kadar spor yapsın, 2 metre olamıyor. Ancak düzenli spor, genetik boy oranının en üst noktaya ulaşmasını sağlıyor. Yetişme döneminde sağlıklı beslenme, protein ve minerallerin düzenli alınması gibi faktörler de boyu etkiliyor . 57

Basketbol boy uzamasını sağlar mı? :

Basketbol boy uzamasını sağlar mı? “ Basketbol oynarsa boy daha fazla uzar” diye bilimsel bir kanıt yok. Fiziksel gelişime en olumlu katkısı olan sporlar tüm vücudu olabildiğince çalıştıran sporlardır. Çocuğun yaşına, fiziksel özelliklerine göre doğru ve düzenli spor yapması önemli. 58

authorStream Live Help