циклограма_профільного_навчання

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

впровадження допрофільного та профільного навчання в Богуславській спеціалізованій школі №1 Циклограма

Форми реалізації допрофільної підготовки : 

Форми реалізації допрофільної підготовки введення курсів за вибором профільна орієнтація та інформацій-на робота

Slide 4: 

Організація допрофільної підготовки Класно-узагальнюючий контроль учнів 7-х класів. Анкетування учнів 7-х класів щодо визначення їхнього подальшого навчання в спеціалізованих класах. Збір і аналіз заяв про подальше навчання учнів. Тестування учнів 4-х класів з англійської мови, 7-х класів із математики й української мови. Створення класів з поглибленим вивченням предметів. Підсилення інваріантної складової навчального плану за рахунок впровадження спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

Розподіл тижневого навантаження : 

Розподіл тижневого навантаження

Slide 6: 

Варіативна складова навчального плану Поглиблення і розширення змісту профільних предметів Забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання

Змістове наповнення факультативів, курсів за вибором, спецкурсів для допрофільної підготовки: : 

Змістове наповнення факультативів, курсів за вибором, спецкурсів для допрофільної підготовки: - вчать оцінювати свої можливості щодо способів діяльності - знайомлять учнів із світом сучасних професій - розширюють знання учнів з шкільних предметів

Slide 8: 

Факультативи

Slide 9: 

Курси за вибором

Slide 10: 

Спецкурси

Slide 11: 

Організація профільного навчання Набір випускників основної школи до профільних 10-х класів; Збір і аналіз учнівських заяв; Створення профільних класів; Призначення педагогів-вихователів; Розподіл учнів за динамічними профільними групами; Складання індивідуального розкладу для кожного учня; Забезпечення профільних класів навчальними програмами, спеціалізованими підручниками, методичною літературою; Систематичний контроль за організацією навчально-виховного процесу в 10-х класах; Підготовка та участь учнів спеціалізованих і профільних класів в олімпіадах з основ наук, МАН; Класно-узагальнюючий контроль профільних 10-х класів; Перевірка готовності учнів профільних 11-х класів до ДПА; Моніторинг результатів участі випускників у ЗНО та вступу до ВНЗ різних ступенів акредитації.

Slide 15: 

Використання електронних посібників

Результати анкетування учнів 10-х класів : 

Результати анкетування учнів 10-х класів Мета: вивчити ставлення старшокласників до нової форми організації профільного навчання через місяць після запровадження

Позитивні аспекти навчання: : 

Позитивні аспекти навчання: можливість вибору предметів, які потрібні для вступу у ВНЗ; можливість вибору кількості годин для вивчення предмета; не потрібні репетитори, тому що предмети і так вивчаються досконало; вибір предметів, у яких я зацікавлений; знайомство з новими друзями на паралелі; відсутність потреби змінювати клас – вибирати профіль класу;

Проблеми та недоліки : 

Проблеми та недоліки дефіцит приміщень; регулювання наповнюваності груп (базове,профільне та поглиблене вивчення предметів); наявність в учнів “вікон” та невміння самостійно організувати свою діяльність в цей час; дотримання санітарно-гігієнічних норм та режиму роботи учня; перевантаження вчителя (один вчитель може працювати у базовій, профільній та поглибленій групах); неготовність дітей з першого разу зробити правильний вибір (в результаті групи, що сформувались у травні-червні, змінюються у серпні-вересні, від чого “страждає” розклад ).

Slide 19: 

Кожен учитель повинен знати, що винайдена метода є тільки щабель, на який треба стати для того, щоб іти далі. Л.Толстой

authorStream Live Help