Αρχοντικά της Μυτιλήνης

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αρχοντικά της Μυτιλήνης:

Αρχοντικά της Μυτιλήνης ¨Παιδίον Τόπος¨ paidio.blogspot.com

PowerPoint Presentation:

Τα αρχοντικά της Μυτιλήνης βρίσκονται στο Ν.Α. τμήμα της πόλης στην περιοχή Σουράδα .

PowerPoint Presentation:

Χτίστηκαν στα τέλη του 19ου – αρχές 20ου αι. από Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό.

PowerPoint Presentation:

Τα κτίρια φέρουν ποικιλία δυτικοευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών στοιχείων (μπαρόκ, νεογοτθικά, μπελ επόκ , αναγεννησιακά , νεοκλασικά), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναμειχθεί μεταξύ τους.

authorStream Live Help