SAN DOSENA complete Duet

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN PAMANA SA KABATAAN:

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN PAMANA SA KABATAAN Concept, Lyrics & Music by Dr. Tony & Cecille Roldan Musical Arrangement by Music Director Marvin Espino Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 1 Complete (duet) 1-12 Little Things a Senior Citizen Can Do to Help Our Country

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 2

1. Pray regularly for peace and prosperity of our beloved country. (Lead your family to pray daily for our country and our people).:

1. Pray regularly for peace and prosperity of our beloved country . ( Lead your family to pray daily for our country and our people). Ako’y magdarasal na matapos ang gulo , uunlad ang bansa at dadami’ng trabaho Sa Dyos ko iaaalay sakit na naramdaman upang tayong lahat magpatawaran .( Koro ) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 3

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 4

2. Protect the young from physical and moral harm. (Report any crime or illegal activity, especially against the youth). :

2 . Protect the young from physical and moral harm . (Report any crime or illegal activity, especially against the youth). Ako ay gagawa panay lang kabutihan , maging halimbawa sa mga kabataan Ipagtatanggol ko ang iyong kaligtasan , iwasan mo’ng tukso ng kasamaan .( Koro ) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 5

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 6

3. Plant more vegetables, trees and flowers. (Conserve water. Plant a tree. Dispose your garbage properly) :

3. Plant more vegetables, trees and flowers . (Conserve water. Plant a tree. Dispose your garbage properly ) Akoy magtatanim ng iba’t ibang puno , iba’t ibang gulay , bulaklak na mabango Sariwang hangin sana’y malanghap mo, ligtas sa global warming ang mundo .( Koro ) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 7

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 8

4.Prevent disease through alternative lifestyles and medicines. (Exercise daily. Eat Healthy Food). :

4. Prevent disease through alternative lifestyles and medicines . ( Exercise daily. Eat Healthy Food). Ako’y magwawalis maglilinis ng banyo , upang di magkakasakit ang aking mga apo , Masustansyang gulay lulutuin ko , ang kalusugan mo ay alaga ko . ( Koro /Finale) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 9

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 10

5.Produce new products and services from our youthful passions and hobbies. (Buy local. Buy Pilipino). :

5.Produce new products and services from our youthful passions and hobbies . ( Buy local. Buy Pilipino). 5. Ako’y magtatayo ng maraming negosyo , mula sa dating hilig at angking talino Baka sakaling papatok ito , magmilyonaryo na aking mga apo .( Koro ) Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 11

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 12

6. Participate actively in civic and religious activities. (Obey traffic rules and follow the law. Support and vote for best candidates). :

6. Participate actively in civic and religious activities . ( Obey traffic rules and follow the law. Support and vote for best candidates). 6. Ako’y makialam din sa buhay sibiko , sasali sa misyon ng mga relihyoso Susundin ko ang batas ng trapiko , ako nay Pilipinong totoo . ( Koro ) Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 13

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 14

7. Preserve and share the richness of our cultural heritage. (Speak positively about the Filipino and our Philippines. Be an ambassador of our race). :

7. Preserve and share the richness of our cultural heritage . ( Speak positively about the Filipino and our Philippines. Be an ambassador of our race). 7. Ako’y tumutulong sa programang turismo , ipagmamalaki ang kulturang angkin ko Ipakita ko ang tanging kagandahan , sa Lupa kong Perlas ng Silangan .( Koro ) Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 15

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 16

8.Pass on to the next generation the lessons we learned. (Men should not pee or jingle anywhere in the street. Be a good example to our youth). :

8.Pass on to the next generation the lessons we learned . ( Men should not pee or jingle anywhere in the street. Be a good example to our youth). 8. Ako’y magtuturo sa mga batang ligaw , sa karanasan ko sa landas ng layaw Mula ngayon di mo na malimutan , mga gintong aral ng karanasan . ( Koro /Finale) Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 17

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldab's HRD Philippines 18

9. Pay our civic and financial obligations on time. (Have faith in the Filipino). :

9. Pay our civic and financial obligations on time. ( Have faith in the Filipino). Pagbabayaran ko ang mga inutang ko , di ’ magpapabigat sa anak at apo Pipilitin kong maghahanapbuhay , habang may hininga pa’t may malay .( Koro ) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 19

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 20

10. Promote friendship and harmony in our community. (Do not engage in gossip, rumor or character assassination). :

10. Promote friendship and harmony in our community . ( Do not engage in gossip, rumor or character assassination) . Ako’y magtatanim ng pagkakaibigan,sa ‘king kapitbahay at sariling tahanan , Sisikapin kong magkaintendihan , maging responsabling mamamayan .( Koro ) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 21

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 22

11. Provide for the needs of our scholars and helpers. (Adopt a scholar or donate to scholarship programs). :

11. Provide for the needs of our scholars and helpers . (Adopt a scholar or donate to scholarship programs). Ako’y magpapaaral ng batang lansangan,bibigyang trabaho ang may kapansanan Pananagutan ko ang ‘ yong kagamitan , upang pangarap mo’y makakamtan . ( Koro ) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 23

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 24

12. Prepare our successors and replacements. (Invest in the future of our youth.) :

12. Prepare our successors and replacements . ( Invest in the future of our youth .) Ako’y maghahanda ng aking kapalit , na syang magpapatuloy kung ako’y mawawaglit Kung ako’y tawagin ng Poong Taga-likha , ang report ko po’y “ Laging Handa !” ( Koro /Finale) Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 25

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X):

‘SAN DOSENANG KABUTIHAN ALAY KO SA’KING BAYAN (2X ) KORO: Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 26 FINALE: ‘SAN DOSENANG KABayanihan pamana KO SA kabataan !

Slide 27:

‘SAN DOSENANG KABAYANIHAN Concept, Lyrics & Music by Dr. Tony & Cecille Roldan Musical Arrangement by Music Director Marvin Espino Copyright 2011 Roldan's HRD Philippines 27 WE’RE STILL PART OF THE SOLUTION !

authorStream Live Help