periop ybakım ahmet coşar

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

yüksek riskli hasta periop ybakım

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Sunusu:

PERİOPERATİF YOĞUNBAKIM Dr.Ahmet COŞAR

PowerPoint Sunusu:

Cerrahi ve travma 1940 lar ( Recovery odaları) 1953 polio MV ihtiyacı Y.Bakım disiplininin doğuşu ABD (2000-2010) K oğuş yatağı: %2.2↓ Ybakım yatağı:% 20.4↑ ( % 13.5– % 16.2) maliyet:56–108 milyar$ %40 cerrahi hastası Trend G eriatrik popülasyon↑ Ko-morbiditeler ↑ Yüksek riskli cerrahi hasta↑ Periop ybakım gereksinimi↑ Lena M. Napolitano Crit Care Clin 33 (2017) xiii–xv http ://dx.doi.org/10.1016/j.ccc.2017.01.001

PowerPoint Sunusu:

Cerrahi:300.000.000 /yıl/Dünya Komplikasyonlar: %17-20 %20 Ybakım WHO: 56.9M ölüm 2016 ( http :// www.who.int/ mediacentre ) Postop : >3M/yıl ölüm ( Lancet 380(9847):1059–1065)

PowerPoint Sunusu:

Etmenler Yandaş hastalıklar Hi potermi Kanama KVS ve Solunumsal proplemler Asit-baz ve elektrolit bozuklukları Cerrahinin süresi ve büyüklüğü Anestetikler Homeostazisdeki değişiklikler

PowerPoint Sunusu:

Kim Kritik Hasta Terleyen sıkıntılı soluk A jite yada konfü Fiziksel uyarılara gürültülü sesle cevap Yardımcı solunum kaslarının kullanılması SS <8 yada>20/ dak . KAH > 100 / dak . S A B < 90 mmHg UO < 0.5 ml/kg/ saat

PowerPoint Sunusu:

Cerrahi Ybakım Hasta Kaynakları 1.Planlı Kardiyak Nörosirürjikal 2.Plansız Cerrahi/Anestezi / Komorbidite /Acil

PowerPoint Sunusu:

Cerrahi Ybakım hastası Özellikleri Geçmişin bilinmesi ( pre-intra-postop ) Cerrahi travma (kontrollü) Patoloji izole Sürecin izlemi ( monitörizasyon ) Zaman ( erken ve <48 saat) Periop bakiyeye sahip (daha önceden kritik hasta) Optimal koşullarda bulunması (ameliyathane) Ybakım öncesi anestezi safhası

PowerPoint Sunusu:

KLİNİK YBAKIM AMELİYATHANE ACİL

PowerPoint Sunusu:

Kabul öncesi Sorular 1. Yaş 2. Tibbi ve cerrahi hikayesi 3. Cerrahi acilmi elektifmi 4. Cerrahinin tipi ve detayları 5. Dren durumu 6. Entübe ise MV ayarları 7. Aldığı ilaçları 8. Vasküler giriş yeri (santral/ periferikmi 9 . Anestezi safahatı 10. Komplikasyonları varmı varsa nelerdir

PowerPoint Sunusu:

Hangi Hastalar? ASA IV ve V pre-postop hastalar By-pass Kraniotomiler Torakotomiler Yaygın ve uzamış major cerrahiler Unstabil mültipl travma hastaları MV gereksinimi olanlar KABACA : Sürekli monitörizasyon 1:1/2 hemşire hizmeti Organ destek tedavisi İhtiyaç duyan periop hastalar Vital fonksiyonların yeterli monitörizasyonu Gerek duyan/duyma potansiyeli olanlara organ desteği Köprüleme (ECMO)

PowerPoint Sunusu:

Kardiyo-pulmoner ekzersiz testi (CPET ) ASA NT- proBNP T he Surgical Risk Scale Portsmouth Physiological and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity (P-POSSUM) PREOP. RİSK DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

PowerPoint Sunusu:

Preop Nutrisyon KVS Solunum Metabolik ASA Optimizasyon Planlama( intra-postop ) Anestezi tekniği Cerrahinin karekteristikleri Sıvı tedavisi Ekstübasyon Derlenme birimi YBakım Klinik Preopdan Ybakıma DETAYLI VERİ SETİ

PowerPoint Sunusu:

İntraop Yönetim 1. C.O izlemi ( hemodinami ) 2. Sıvı tedavisi( restriktif ) 3.İntraop hipotansiyon (AKI) 4. MV( Protektif ) 5.Koagülasyonun izlenmesi 5.Postop analjezi ( Opioid-free ) 6.PACU ( stabilizasyon)

PowerPoint Sunusu:

Spesifik Yaklaşımlar İnhale pulmoner vazodilatatörler A SKY Hipotansiyon,hipoksemi β- Bloker ve amiodaron :AF A ortik cerrahi Paralizi C.O. /MAP/ CSF Kardiyak herniasyon Pnomektomi Perikardiyal patch diseksiyonu Obst . Şok Mortal Cerrahi tedavi Trakeotomi BRLN injirü ASY

PowerPoint Sunusu:

Ne zaman Postop IPPV Respiratuar depresyon SpO2 < % 80 Genel durumun bozulması İleri derecede distandü abdomen abdomen C iddi gögüs travması Kafa travması İntrakranial cerrahi

PowerPoint Sunusu:

MV A pne S olunum yetmezliği C iddi refrakter hipoksemi Hangi m od :ᴓ Koruyucu MV Opiod ve NMB: ᴓ Asenkroni / otoPEEP PaO2 ve PaCO2(>60; <60 ) IMV →Ekstübasyon → NIV

PowerPoint Sunusu:

Ne zaman Taburcu Şuuru açık Ekstübasyondan saatler sonra havayolunu koruyabilmekte Rahat solunuma sahip Kan basıncı ve idrar çıktısı stabil Hemoglobin >7 g/dl Barsak sesleri varlığında minimal NG drenajı var Batın serbest Afebril G örünümü iyi,oturuyor ve konfü değil

PowerPoint Sunusu:

Identification and characterization of the high-risk surgical population in the United Kingdom. Pearse R. M. et al. Critical Care 2006 Yüksek riskli grup İşlemler: % 12.5 Ybakım : > %15 Yatış:1.6 gün Ölüm: %84 %41 ( Ybakım sonrası) % 40 (klinikten gelen)

PowerPoint Sunusu:

Riskli hastaların belirlenmesi Erken ve yeterli ybakım hizmeti

PowerPoint Sunusu:

Rev . Col . Bras . Cir . 2013; 40(2): 092-097

PowerPoint Sunusu:

Rev . Col . Bras . Cir . 2013; 40(2): 092-097

PowerPoint Sunusu:

Komplet r esusita s y on H emosta z is sağlanmış Metabolik asidoz çozülmüş Vazoaktif destek ihtiyacı minimize edilmiş Gaz değişimi anomalşileri giderilmiş Anestetik ajanlardan arındırılmış Havayolu emniyetine sahip Weaningden ö nce uyanık koorpere

PowerPoint Sunusu:

Perfüzyon M AP >70 mm Hg KAH <100 atım/ dak Sıcak ,pembe ve siyanoze olmayan deri s veya parmak,kalça yada uyluk ta morarma olmaması Palpa edilen nabız İyi kapiller dolma Açık sarı idrar >0.5-1 m l /kg /saat

PowerPoint Sunusu:

General Principles of Postoperative Intensive Care Unit Care Michael J. Hockstein | Laura S. Johnson

PowerPoint Sunusu:

General Principles of Postoperative Intensive Care Unit Care Michael J. Hockstein | Laura S. Johnson

PowerPoint Sunusu:

Acta Cirúrgica Brasileira - Vol. 28 (supl. 1) 2013 APACHE II >20 / Geçıkme ↑ : Mortalite ↑

PowerPoint Sunusu:

Akut Böbrek Hasarı Zamanında yapılan girişimlere iyi cevap veren hafif f ormu periop sık görülmekte Önlenebilir risk faktörleri perioperatif süreçde elimine edilmeli Preop renal değerlendirme özellikli riskli olgularda detaylı yapılmalı İntraoperatif risk maruziyeti ve hasarın seviyesi klinik,biyobelirteç ve radyolojik olarak tespit edilmeli

PowerPoint Sunusu:

Rev . Col . Bras . Cir . 2013; 40(2): 092-097

PowerPoint Sunusu:

Rev . Col . Bras . Cir . 2013; 40(2): 092-097

PowerPoint Sunusu:

POSTOPERATIVE NUTRITION Zamanlama ve veriliş yeri GIS cerrahisi Fistüller Pankreatit Yara iyileşmesindeki yeri Yüksek katabolik metabolizma nedeniyle yeterli erken uygun yoldan doğru miktar ve kalitede beslenme desteği önkoşuldur

PowerPoint Sunusu:

Analjezi Sistemik NSAID Tramadol Lidokain Ketamin Opioidler Reyjonal Santral/ periferik

PowerPoint Sunusu:

Trombo-emboli proflaksisi LMWH Head-up pozisyonu 30derece Ülser proflaksisi PPI Glisemi regülasyonu 150-180mg/dl

PowerPoint Sunusu:

Yara iyileşmesi ve Bakımı Fizyoloji ve biyoloji Epitelizasyon ve yara bakımı Yara iyileşmesinin optimizasyonu Yara yeri infeksiyonu / Antibiyotik Pansumanı kaldır ve yaraya bak ! En az günde bir defa iyileşme ve infeksiyon açısından değerlendir

PowerPoint Sunusu:

Drenler 1.Anatomik yeri 2. Lokasyonu nasıl doğrulanır 3. Beklenen ‘gelenin’ miktarı ve kalitesi ne olmalı 4. Fonksiyon görüyormu 5. Ne zaman ve hangi kritere göre uzaklaştırılmalı

PowerPoint Sunusu:

International Surgical Outcomes Study group

PowerPoint Sunusu:

44814 hasta 474 h astane 27 ülke /heterojen)

PowerPoint Sunusu:

Mortalite : Yaş /RRT

PowerPoint Sunusu:

GURU V ET AL. Circulation 2008;117;2969-2976

PowerPoint Sunusu:

1. Sıvı tedavisi 2. Postop.Ybakıma kabul 3 . GDT 4. Delirium 5. Periop . AKI 6.Res.komp.önlenmesi 7. Kan yönetimi 8 . Periop.MV 9.Periop.immun/ İnflamasyon 10 . Antibiyotik tedavisi Periop Ybakımda ???

PowerPoint Sunusu:

KLİNİK GENEL YBAKIM AMELİYATHANE ACİL PERİOP YBAKIM « paradigm shift » ENDİKASYON: Monitörizasyon Kardiyak Pulmoner Metabolik ORGAN YETMEZLİĞİ DEĞİL

PowerPoint Sunusu:

D ERLENME ÜNİTESİ PACU (ASBÜ) PERİOP YBAKIM

authorStream Live Help