CPR AHMET COSAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon (CPR) Prof . Dr.Ahmet COŞAR

Tanımlamalar:

Tanımlamalar Dolaşımın durması kardiyak arrest solunumunda eşlik etmesine kardiyo-pulmoner arrest Dolaşım ve solunum fonksiyonlarının yeniden kazandırılmasına CPR A.B.D.de 250000 Avrupa da 350000 ölüm Hastane dışı KPR başarı oranı < %6 Hastane KPR başarı oranı %13 Erken KPR- erken DF: %20 Erken KPR- çok erken DF- Erken İYD: %30 CPR=ERKEN

KPR Tarihçesi:

KPR Tarihçesi 1903 - Dr. George Crile G öğüs kompresyonu 1947 - Claude Beck Defibrilasyon .1956—Peter Safar Ağızdan ağıza solunumu 1963 - The American Heart Association KPR komitesi 1965 - J. Frank Pantridge P ortable defibrilatör yerleştirdi. 1979 - Otomatik Eksternal Defibrilator 1992 – ILCOR (ILCOR: International Liaison Committee on Resuscitation ) 1997 – ILCOR İYD algoritması 2000 – ILCOR İYD önerileri 2003 – ILCOR terapötik hipotermi 2005 – ILCOR İYD önerileri 2010- ILCOR İYD önerileri 2015- ILCOR İYD önerileri

Hastane içinde resusitasyon:

Kardiyopulmoner arrest hızla tanınmalı Standart bir telefon numarası ile yardım çağrılmalı Etkin göğüs kompresyonu uygulanarak ve hava yolu araçları (cep maskesi) kullanılarak KPR’ a başlanmalı Endikasyonu varsa 3 dk içinde defibrilasyon (DF) uygulanmalı Hastane içinde resusitasyon

KPA:

KPA 10-15 sn içinde bilinç kaybı 45 sn sonra dilate pupil Önce kardiyak arrest olmuş ise 1-3 dk içinde solunum durması

Slide6:

0 - 4 dk.  Geri dönüşsüz beyin hasarı yoktur 4 - 6 dk.  Beyin hasarı görülebilir 6 -10 dk.  Beyin hasarı olasılığı yüksek 10 dk.   Geri dönüşsüz beyin hasarı

Tanı :

Tanı Büyük arterlerde nabız alınamaması 10-15 sn içinde bilinç kaybı Solunumun durması Ciltte solukluk siyanoz Pupil dilatasyonu Kalp seslerinin duyulamaması

KPR Aşamaları:

KPR Aşamaları Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Uzun Vadeli Yaşam Desteği sıra ile uygulanması mutlak sözkonusu değildir

Slide9:

OLASI KARDİAK ARREST YANITSIZLIĞI DEĞERLENDİR 112 ACİL YARDIM SİSTEMİNİ AKTİVE ET DEFİBRİLATOR/ AED İSTE PRİMER ABCD BAKI A SOLUNUMU DEĞERLENDİR ( aç , bak, dinle , hisset ) B 2 solunum ver C 10 sn.içinde nabız değerlendirmesi- eğer yok ise C göğüs kompresyonlarına başla [ 30:2 ] D en kısa zamanda defibrilatör Devamlı kpr-ritm değerlendirmesi Solunum yok Nabız yok yanıtsız BLS=Değerlendirme İletişim Airway Breating Cirdulatıon Defibrilatıon

Göğüs kompresyonu:

Göğüs kompresyonu 100/ dk (normal output’un %25) 30:2 kompresyon/ ventilasyon 4-5cm. lik göğüs depresyonu 5 siklusta bir nabız kontrol Her solunum için 2 saniye

Slide11:

Erken arama Erken KPR Erken defibrilasyon ZAMAN=BEYİN

CPR=:

CPR= Yanıtsızlığı değerlendir Yanıt yoksa 112(5963-4) yi ara Defibrilatör iste Temel KPR/ABCD

Değerlendirme:

Değerlendirme Uygun değerlendirme yapılana kadar CPR yapma ! Alan güvenliğini sapta. Sars ve sor “ İyi misiniz ?” Gerekmedikçe hastayı hareket ettirme .

112’ yi Yönlendirme:

112’ yi Yönlendirme Olay yeri (yer, numarası, cadde adı,vs) ? Telefon numarası ? Olay nedir ? (kalp krizi, trafik kazası, vs) Hasta sayısı ? Hastaların durumu ? Siz ne yaptınız ? Gerekliyse diğer bilgiler.

İlk Değerlendirme:

İlk Değerlendirme Bilinç düzeyi Havayolunun açıklığı / yeterliliği Solunum varlığı ve niteliği Dolaşım durumu

CPR için pozisyon:

CPR için pozisyon Sert bir zeminde sırt üstü düz yatar pozisyon Asla farklı pozisyon (yan, yüzükoyun, düşey) verilmez (İSTİSNA!!!) Taşınacaksa hastanın baş, boyun ve sırtı birlikte hareket ettirilir

Hava Yolu :

Hava Yolu Solunumu olmayan hastada uygun pozisyon “ supin pozisyon ” Hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “ dil ”

Hava Yolu :

Hava Yolu Çene itme manevrası (boyun travması şüphesinde etkin) Baş geri- çene yukarı Manevrası

Havayolu Araçları:

Havayolu Araçları Orofaringial airway (MEYO) Nazofaringial airway LMA ETE İnvazif olanlar PDT Krikotirotomi Cerrahi trakeostomi

Solunum (B):

Solunum (B) Bak Dinle Hisset 10 Sn.

Solunum:

Solunum Ağızdan ağıza solunum 2 soluk ver Her biri 1 sn.

Dolaşım:

Dolaşım Nabız Dolaşım bulguları Göğüs kompresyonu

Göğüs kompresyonu :

Göğüs kompresyonu Seri , ritmik basınç uygulanması 100/ dk kompresyon (klas IIb ). Ventilasyon / kompresyon : 30/2 Entübasyon sonrası asenkronize

Kapalı Kalp Masajı:

Kapalı Kalp Masajı Sternumun üzerine el topuğu yerleştirilir Sternumun alt yarısına uygulanır Göğüs duvarına değmeden parmaklar birbirine kenetlenir Sternum aşağı doğru 3.5 ile 5 cm çöktürülür

Slide25:

Uygun el pozisyonu, 3,5-5cm deprese et, El pozisyonunu bozma, Kompresyon fazı = relaksasyon fazı Göğsün normal pozisyona dönmesine izin ver

Tek Kurtarıcılı CPR:

Tek Kurtarıcılı CPR Cevapsızlığı değerlendir: cevap yok ! EMS sistemini aktive et. Hava yolunu aç. Solunumu değerlendir.

Tek Kurtarıcılı CPR:

Tek Kurtarıcılı CPR Dolaşım: YOK! 30:2 kompresyon- ventilasyon 5 siklus uygula-2 dk Tekrar değerlendir: 10 sn. Solunum (+) Solunum (-), dolaşım (+) Dolaşım (-)

İki Kurtarıcılı CPR:

İki Kurtarıcılı CPR Bir kurtarıcı: Hava yolu Nabız kontrolu Kurtarıcı soluk Bir kurtarıcı: Göğüs kompresyonu 30:2

PREKORDİAL DARBE GEREKLİ Mİ?:

PREKORDİAL DARBE GEREKLİ Mİ? Prekordial Thump : Prekordial darbe Tanık olunmuş veya monitorize edilmiş arrestlerde, ilk 30 saniyede yapılabilir.

Kardiyak Arrest ritimleri:

Kardiyak Arrest ritimleri VF Pulseless VT PEA Asistol

Nabızsız arrest algoritması:

Nabızsız arrest algoritması NABIZSIZ ARREST •TYD algoritması •O2 •Monitör/ Defibrilatör Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritm ? VF/NVT Asistoli /NEA HAYIR EVET

VF / NVT algoritması:

VF / NVT algoritması 5 siklus KPR Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritm ? Asistol / NEA algoritmasına hayir Defibrilatör şarj olana kadar KPR ye devam 1 kez defibrile et • Bifazik : ilk seferki ile aynı veya daha yüksek (bilinmiyorsa 200J) •AED • Monofazik : 360 J Antiaritmik düşün Amiodaron : 300 mg IV/IO Lidokain 1-1,5 mg/kg Magnezyum: Torsades de Pointes varsa 1-2 g 5 siklus sonra başa dön

Asistol / NEA algoritması:

Asistol / NEA algoritması 5 siklus KPR Damar yolu açılınca IV/IO vazopressor ver Adrenalin 1 mg IV/IO her 3-5 dakikada veya Vazopressin 1 doz 40 U IV/IO Atropin 1 mg IV/IO her 3-5 dakikada ( Max 3 doz) asistol veya bradikardik NEA varsa 5 siklus KPR Ritmi kontrol et Şoklanabilir rit m ? EVET HAYIR VF / NVT algoritmasına geç KPR devam Olası nedenleri düşün

AED :

AED Defibrilasyon uygulanmayan her 1 dakika için VF yaşam şansı % 7-10 azalır Kaşıkların yeri Sağda Klavikulanın altına Solda Anterior aksiller çizgi apeks kavşağı

İkincil ABCD:

İkincil ABCD A= Endotrakeal entübasyon B= Tüpün yerini kontrol, solunum effektif mi ? ETT’yi sağlamlaştır !!! C= IV yol, ritme uygun adrenerjik ilaç D= Olası reversibl nedenler

Reversibl nedenler:

Reversibl nedenler Hipovolemi !! Hipoksi !! Hidrojen (asidoz) Hiper/hipokalemi Hipotermi Tablet (ilaç alımı) Tamponad (kardiyak) Tansiyon pnomotoraks Trombosis koroner Trombosis pulmoner

Slide37:

Atipik olgular Hipotermi İlaç aşırıdozu genç yaş toksik maruziyet

Hangi İlaçlar Endotrakeal Tüpten:

Hangi İlaçlar Endotrakeal Tüpten Adrenalin Atropin Lidokain Diazem Naloksan 2 – 2.5 katı SF ile sulandırılmalı Ardından 4-5 kez ambulamalı

Adrenalin:

Adrenalin Anti-aritmik ve vazokonstriktör ilaç 3 – 5 dk arayla 1 mg IV 0.01 mg/kg IV Üst sınır yok resüsitasyon süresince

Atropin:

Atropin Parasempatolitik (kalp hızını arttırıcı) 3 – 5 dk arayla 1 mg IV 0.01 mg/kg IV (pediatrik) En az 0.5 mg Toplam 0.04 mg/kg  3 mg (erişkin)

İlaç verilme yolları:

İlaç verilme yolları Periferik intravenöz yaklaşım. Santral intravenöz yol. Trakeal yolla ilaç verilmesi. İntraosseoz yol. Diğer yollar.

CPR’ın Etkinliği:

CPR’ın Etkinliği Spontan atımın geri dönüşü için her 5 siklusta-2 dk.da bir dolaşım bulgularını kontrol et Spontan solunumu kontrol et

Yeterli CPR Kriterleri:

Yeterli CPR Kriterleri Hareketler Bilinç düzeyi iyileşir Kendi kendine solunum Cilt rengi normale döner

Slide44:

Ne zaman sonlandırılalım? Hasta atipik değil ve 30 dakikanın üzerinde yeterli ressüsitatif çabaya rağmen asistoli devam ediyorsa ressüsitasyonu durdurmayı düşün

Ne Zaman DNR ? :

Ne Zaman DNR ? Saptanmış standartların olmaması Mediko-legal boyutu Tedavisi olası olmayan hastalıkların terminal dönemleri

Slide48:

CPR sadece bir tibbi uygulama olmayıp aynı zamanda bir insan hakkıdır. Günümüzde sosyal sorumluluk olarak herkes görev almaktadır. Biz sağlık çalışanları olarak ise hem insani hemde mesleki sorumluluğumuzdur. CPR biz sağlık çalışanlarının ONUR ’udur

authorStream Live Help