Havayolu sa[lanmasinda Ultrasound Ahmet COSAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Sunusu:

Havayolu yönetiminde ultrasonografi Ahmet COŞAR GATA Askeri Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PowerPoint Sunusu:

Neden ultrasonografi ? Portable /uygulaması kolay/tekrarlanabilir Non-invaziv / non -iyonize Dinamik real -time görüntü temini Uygulayıcıya bağımlı Yatakbaşı uygulamalarından BİRİSİ Tanı Monitorizasyon Rehberlik

PowerPoint Sunusu:

STETESKOP

PowerPoint Sunusu:

Kritik hastada ultrasonografinin yeri İntrakranial basınç (ONSD) Havayolu yönetimi AC-Plevra Ekokardiyografi Vasküler girişimler Rejyonal sinir blokajları Batın değerlendirilmesi

PowerPoint Sunusu:

US ile görüntülenebilen y apılar Dil Orofarinks / hipofarinks Hyoid kemik Epiglottis Larinks Vokal kordlar Tiroid kartilaj Krikotiroid membran Krikoid kartilaj Trakeaal halkalar Özefagus Mide AC Plevra

PowerPoint Sunusu:

Havayolu Yönetimi ve US Klinik karar verme Girişim Pre-empting / Rehber Patolojilerde tanı ve girişim

PowerPoint Sunusu:

Ne zaman US kullanalım? Zor havayolu değerlendirilmesi Dolu midenin değerlendirilmesi Entübasyonun değerlendirilmesi Pnömotoraks tanısı Trakeostomi açılması Dispne / hipoksi

PowerPoint Sunusu:

Problar ve planlar M icro- convex (5-8 MHz) L inear probe (6 - 13 MHz) C onvex probe (2 - 5 MHz) Transvers plan Sagittal plan Parasagittal plan

PowerPoint Sunusu:

Sagittal plan

PowerPoint Sunusu:

Parasagittal plan

PowerPoint Sunusu:

T ransvers plan

PowerPoint Sunusu:

HAVAYOLUNU DEĞERLENDİRME

PowerPoint Sunusu:


PowerPoint Sunusu:

KRİKOTİROTOMİ

PowerPoint Sunusu:

Krikotiroid membran

PowerPoint Sunusu:

Krikotiroid M embran

PowerPoint Sunusu:

PDT

PowerPoint Sunusu:

KRİTİK HASTANIN KRİTİK ALETİ YARIN MECBUR KALMADAN BUGÜN HEMEN

authorStream Live Help