Sepsisde yaklaşımlar

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sepsisde Yaklaşımlar Prof . Dr . Ahmet COŞAR GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

Ben özellikle akut hastalıklarla uğraşan hekimlere yardım etmek isterim. HIPPOCRATES:

Ben özellikle akut hastalıklarla uğraşan hekimlere yardım etmek isterim. HIPPOCRATES Prof. Dr. Ahmet COŞAR GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

İnflamatuvar Yanıt:

İnflamatuvar Yanıt İnflamasyonun kendisi bir hastalık değildir, iyileştirme yönünde bir harekettir. Fakat bu iyileştirici hedef iyi tanımlanamaz ise hatalı işlere neden olur. John Hunter , MD (1728-1793)

İnflamatuar yanıt = Konakçıya toksik saldırı:

İnflamatuar yanıt = Konakçıya toksik saldırı Antibiyotik tedavisine rağmen sepsis ve septik şoktaki hastalardan birçoğu ölmektedir. Neden? Septik şoktaki esas problem infeksiyon değil, inflamasyondur .

Sepsis Sağkalım Kampanyası:

Sepsis Sağkalım Kampanyası 2002 sonbaharında cemiyetlerin biraraya gelmesiyle European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) The International Sepsis Forum (ISF) The Society of Critical Care Medicine Amaç: önümüzdeki 5 yılda sepsise bağlı mortaliteyi %25 azaltmak

PowerPoint Presentation:

Şubat 2004 de ilk kez yayımlanan rehber, 2008 ve 2012 de revize edildi.

PowerPoint Presentation:

Kılavuzlar önemlidir ama ?????????????

Sepsis = ACİL:

Sepsis = ACİL Zamanı durdurun.

PowerPoint Presentation:

Dünyanın en eski katili = Sepsis , en önde gelen ölüm sebeplerinden biridir.

PowerPoint Presentation:

Enfeksiyon Mikroorganizmaya karşı enflamatuar yanıt Steril alanların invazyonu Sistemik Enflamatuar Yanıt Sendromu (SIRS) Bazı süreçlere enflamatuar yanıt Sepsis Enfeksiyona ek olarak 2 SIRS kriteri Ağır Sepsis Sepsis Organ disfonksiyonu veya doku hipoperfüzyonu Septik şok Sepsis Sıvı resüsitasyonuna rağmen hipotansiyon Sepsis terminolojisi: Çok karmaşık Ortak bir dil kullanmalıyız. ACCP/SCCM Konsensus Tanımları

PowerPoint Presentation:

Mesut ŞEN, 17 Yaşında erkek hasta, Lise takımında futbol oyuncusu, Antremanda ayağına kesici tarzda darbe alıyor. Birkaç gün sonra, ayağında kızarıklık, şişlik, ısı artışı, akıntı, yürürken ağrı ve ateş şikayetleri ile acil servise başvuruyor. Medikal hikayesinde, bazen inhaler kullanımı gerektiren hafif astımı mevcut. SIRS : Özgül olmayan uyarana karşı sistemik yanıt: İNFLAMASYON Enfeksiyon , travma, cerrahi, masif transfüzyon, vb . Mesut’ un ATT tarafından alınan vital bulguları; Kalp atım hızı 98 Solunum sayısı 24 Vücut sıcaklığı 38.2° C Sistolik kan basıncı 100 ( Mesut’ un normali = 125 – 135) Şuur seviyesi Uyanık, zaman, mekan ve kişi oryantasyonu tam Ağırlık 90 kg  2 varlığında : Vücut sıcaklığı > 38.3 0 C veya < 36 0 C KAH >90 dak -1 Solunum Hızı >20 dak -1 veya PCO 2 <32 mmHg WBC < 4.000/mm3 veya > 12.000/mm 3 Bu bilimsel adlandırmanın en önemli özelliği inflamasyon (SIRS) ile enfeksiyon (SEPSİS) arasındaki ayrımı ortaya koymasıdır.

PowerPoint Presentation:

Dökümante edilmiş veya muhtemel enfeksiyon varlığı ve Enfeksiyonun sistemik bulgular

SEPSİSİN TANI KRİTERLERİ - 1 Tespit edilmiş yada şüpheli bir enfeksiyon ile birlikte:

SEPSİSİN TANI KRİTERLERİ - 1 Tespit edilmiş yada şüpheli bir enfeksiyon ile birlikte Ateş (> 38.3 °C ) Hipotermi ( core sıcaklık < 36 °C ) Kalp hızı > 90/ dak yada yaşa göre normal değerin iki sd fazlası Taşipne Mental durum değişikliği Ciddi ödem yada pozitif sıvı dengesi (24 saat için 20 ml/kg’ dan fazla) Diabet olmadan hiperglisemi (Plazma glukoz >140mg/dl yada 7.7 mmol /L) Lökositoz (BK>12,000 μ L –1 ) Lökopeni (BK < 4,000 μ L –1 ) Normal BK sayısı, %10’dan fazla immatür form Plazma C-reaktif protein normal değerin iki sd fazlası Plazma prokalsitonin normal değerin iki sd fazlası Arteriyel hipotansiyon (erişkinlerde SKB<90mmHg, MAP <70 mmHg yada SKB >40 mmHg azalma yada iki sd’den daha az ) 1. Genel Değişkenler 2. İnflamatuar Değişkenler 3. Hemodinamik Değişkenler

SEPSİSİN TANI KRİTERLERİ - 2 Tespit edilmiş yada şüpheli bir enfeksiyon ile birlikte:

SEPSİSİN TANI KRİTERLERİ - 2 Tespit edilmiş yada şüpheli bir enfeksiyon ile birlikte 1. Genel Değişkenler 2. İnflamatuar Değişkenler 3. Hemodinamik Değişkenler Arterial hipoksemi ( PaO 2 / FiO 2 < 300) Akut oligüri (yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen en az iki saat idrar çıkışı < 0.5 ml/kg/ sa ) Kreatinin artışı >0.5 mg/dl yada 44.2 µ mol /L) Koagülasyon anormallikleri ( INR > 1,5 yada aPTT > 60 s ) İleus (barsak seslerinin yokluğu) Trombositopeni ( Platelet sayısı <100,000 µ mol /L ) Hiperbilirubinemi (Plazma total bilirubin > 4mg/dl yada 70 µ mol /L ) Hiperlaktatemi (> 1 mmol /L) Kapiller geri dolumun azalması yada ciltte renk değişikliği 4. Organ Disfonksiyon Değişkenleri 5. Doku Perfüzyon Değişkenleri

PowerPoint Presentation:

Sepsisin indüklediği hipotansiyon Laktat yüksekliği Yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen en az iki saat idrar çıkışı < 0.5 ml/kg/ sa Akut akciğer hasarı, PaO 2 / FiO 2 < 250 ( infeksiyon kaynağı pnömoni değil) Akut akciğer hasarı, PaO 2 / FiO 2 < 200 ( infeksiyon kaynağı pnömoni ) Kreatinin > 2.0 mg/ dL Bilirubin > 2 mg/ dL Platelet sayısı < 100,000 µL Koagülopati (INR >1.5) Sepsis + Sepsisin İndüklediği Organ Disfonksiyonu ya da Doku Hipoperfüzyonu

PowerPoint Presentation:

Sistolik Kan Basıncı (SKB) < 90 mm Hg veya Ortalama A rteryel Basınç ( OAB ) < 70 mm Hg veya S KB’ da 40 mm Hg ’ dan fazla azalma veya SKB’ da yaşa göre normal değerlere göre 2 SD’ den fazla azalma Hipotansiyonun diğer sebeplerinin olmaması Sepsisin İndüklediği Hipotansiyon Enfeksiyonun indüklediği Hipotansiyon + Laktat Yüksekliği v eya Oligüri Sepsisin İndüklediği Doku Hipoperfüzyonu

PowerPoint Presentation:

ÜÇ BAŞLI CANAVAR = SEPSİS

PowerPoint Presentation:

Uygun sıvı resüsitasyonuna dirençli, Sepsisin indüklediği hipotansiyon varlığı Septik Şok

PowerPoint Presentation:

1) Laktat düzeyini ölçünüz 2) Antibiyotik öncesi kan kültürlerini alınız 3) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlayınız 4) Hipotansiyon veya laktat > 4mmol/L ise 30 mL /kg kristaloid başlayınız İlk 3 saatte tamamlanması gereken demet 5) Vazopressör uygulayınız ( sıvıya yanıtsız hipotansiyon varsa)MAP ≥ 65mm Hg 6) Persistan arteriyel hipotansiyon varsa ( volum resusitasyonuna rağmen) veya ilk laktat 4 mmol /L : –CVP ölçünüz –Santral venöz oksijen saturasyonu (ScvO2) ölçünüz 7) Laktat yüksekse yeniden ölçünüz İlk 6 saatte tamamlanması gereken demet Sepsis Demetleri

SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu:

SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu Hemodinamik Destek Başlangıç Resüsitasyonu Sıvı Tedavisi Va z opress ö r Tedavi İnotropik Tedavi

SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu:

SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu SSC 2012 Öneri: Sepsisin indüklediği h ipoperfüzyonu olan hastalarda kantitatif resüsitasyon protokollerini kullanınız. Hipoperfüzyonu t anımladığınız andan itibaren, hastanın YBÜ’ ne kabul edilmesini beklemeden protokolü uygulayınız.

PowerPoint Presentation:

K ontrol EHYT R ölatif Risk (95% Confidence Interval) P Hastane 46.5 30.5 0.58 (0.38-0.87) 0.009 28 Günlük Mortalite 49.2 33.3 0.58 (0.39 – 0.87) 0.01 60 Günlük Mortalite 56.9 44.3 0.67 (0.46-0.96) 0.03 Rivers E . N Engl J Med. 2001;345 : 1368-1377. Ciddi Sepsis ve Septik Şok tedavisinde Erken Hedefe Yönelik Tedavi

SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu:

SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu Sepsisin indüklediği hipoperfüzyonda ilk 6 saatteki başlangıç resüsitasyon hedefleri : Santral venöz basınç 8-12 mm Hg Ortalama arteryel basınç ≥ 65 mm Hg İdrar çıkışı ≥ 0.5 mL/kg/h Santral venöz (superior vena cava) veya miks ven öz o ksijen sat ürasyonu sırasıyla %70 ve % 65

PowerPoint Presentation:

Laktat yüksekliği: Doku hipoksisi T avsiye: Laktat yüksekliğinde resüsitasyon hedeflerinden biri de, olabildiğince hızlı bir şekilde laktat seviyesi normalize etmek olmalıdır. SSC 2012 Kılavuzu Başlangıç Resüsitasyonu

PowerPoint Presentation:

Jones A. JAMA. 2010;303:739–746.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sıvı Tedavisi

PowerPoint Presentation:

Ciddi Sepsis ve septik şokta, resüsitasyonda , başlangı sıvısı seçimi? Öneri: Kristalloidler Öneri: Kılavuz, ciddi sepsis ve septik şokta, resüsitasyon başlangıç sıvısı olarak, Hidroksietil nişasta kullanımına karşıdır. SSC 2012 Kılavuzu Sıvı Tedavisi

PowerPoint Presentation:

Tavsiye: Kılavuz, ciddi sepsis ve septik şokta, hastalar tekrarlayan kristalloid boluslarına ihtiyaç duyuyorsa, ikinci basamak sıvı tedavisinde albumin’i tavsiye etmektedir. SSC 2012 Kılavuzu Sıvı Tedavisi Öneri: Sepsisin indüklediği doku hipoperfüzyonu ve hipovolemi şüphesi olan hastalarda başlangıç sıvı yüklemesi ( fluid challenge ): Minimum 30 mL/kg kristalloid verilir.

PowerPoint Presentation:

Öneri: Vazopressör seçiminde ilk olarak Norepinefrin tercih edilmelidir. Öneri: Vazopressör tedavi başlangıcında hedef: 65 mm Hg. ortalama arter basıncı olmalıdır. Tavsiye: Yeterli kan basıncını sürdürülmesi için, ek ajana ihtiyaç duyulduğunda, epinefrin tercih edilmelidir. Öneri: Vazopressör ihtiyacı olan hastalara arteryel kateter yerleştirilmelidir. Öneri: Renal koruma için düşük doz dopamin kullanılmamalıdır. SSC 2012 Kılavuzu Vazopressör Tedavisi

PowerPoint Presentation:

Öneri: Miyokardiyal disfonksiyon : Düşük kardiyak output ve artmış kardiyak dolum basınçları varlığında v eya Yeterli OAB ve yeterli intravasküler volüme rağmen doku hipoperfüzyonunun devam etmesi M aksimum 20 µg/kg/ dak dozunda Dobutamin uygulanabilir (aritmi riski nedeniyle) veya vazopressör tedaviye eklenebilir. SSC 2012 Kılavuzu İnotropik Tedavi

PowerPoint Presentation:

Tavsiye: Septik şoktaki hastada yeterli sıvı resüsitasyonu ve vazopressör tedavi ile hemodinamik stabilite restore edilmişse intravenöz hidrokortizon kullanmayınız. Hastada bu durum sağlanamamışsa günlük 200 mg dozunda intravenöz hidrokortizon kullanılabilir. Öneri: Şok yoksa, sepsis tedavisinde kortikosteroidler kullanılmamalıdır. Tavsiye: Düşük doz hidrokortizon kullanılacaksa, tekrarlayan boluslar yerine devamlı infüzyon kullanılmalıdır. ( hiperglisemi ve hipernatremi riski) SSC 2012 Kılavuzu Kortikosteroidler

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Kan Ürünleri Öneri: Doku hipoperfüzyonu çözülmüş ise ve miyokard iskemisi , ciddi hipoksemi , akut hemoroji ya da iskemik kalp hastalığı gibi bir durum yok ise eritrosit süspansiyonunun sadece hemoglobin konsantrasyonu <7.0 g/dl’ nin altında ise verilmesi ve hedef hemoglobin değerinin 7.0-9.0 g/dl olmasını önerilir. Öneri: Ciddi sepsis ile ilişkili aneminin spesifik tedavisi için eritropoetin kullanılmaz. Öneri : Septik şok ve ciddi sepsis tedavisinde antitrombin kullanılmaz .

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Kan Ürünleri Tavsiye: Taze donmuş plazma planlı invazif uygulamanın olmaması ya da kanamanın olmadığı pıhtılaşma bozukluklarında kullanılmaz. Tavsiye: Belirgin kanama olmayan ciddi sepsisli hastalarda platelet sayısı < 10 . 000 mm 3 (10x10 9 / L ) altında ise profilaktif platelet uygulayın . Platelet sayısı < 20 . 000 mm 3 altında ciddi kanama riski olan hastalara profilaktik uygulanır . Aktif kanama , cerrahi yada invasiv işlemlerde platelet sayısının > 50 . 000 mm 3 üzerinde olması istenir .

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu İmmünglobulinler , Selenyum ve Rekombinant Aktive Protein C Tavsiye: Septik şok ve ciddi sepsisli yetişkin hastalarda intravenöz immunglobulin kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Tavsiye: Ciddi sepsis tedavisinde intravenöz selenyum kullanılması önerilmemektedir. PROWESS çalışması : Septik şokta Rekombinant Aktive Protein C kullanımı faydasızdır. İlaç piyasadan çekilmiştir.

PowerPoint Presentation:

Copyright 2014 SCCM/ESICM 35 2012 Berlin ARDS Tanımlamaları

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Öneri: Hedef tidal volüm 6 ml/kg, Pasif olarak ventile edilen akciğerdeki plato basıncı için üst limit ≤ 30 cm H 2 0 olmalıdır. Öneri: Ekspiryum sonunda alveolar kollapstan kaçınmak için ( atelektotravma ) pozitif ekspiryum sonu basınç (PEEP) uygulanmalıdır. Tavsiye: Stratejiye bağlı olarak düşük seviyeli PEEP ’ den ziyade yüksek seviyeli PEEP, sepsisin indüklediği orta yada ciddi ARDS ’ li sepsis hastalarında tercih edilmelidir. ARMA Çalışması

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Tavsiye: ARDS’ ye bağlı ciddi refrakter hipoksemisi olan sepsis hastalarında recruitment manevralarının kullanımı tavsiye edilmektedir. Fan et al. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:1156-1162 Fan et al. Respir Care. 2012;57:1842-1849

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Tavsiye: Pron pozisyonu ile ilgili deneyim sahibi olan kurumlarda, sepsisin indüklediği ARDS hastalarında, PaO 2 /FiO 2 oranı ratio < 100 mm Hg altında ise, prone pozisyonu tedavisi tavsiye edilmektedir. Guerin et al. N Engl J Med . 2013; 268:2159-2168

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Öneri: Mekanik ventilasyon uygulanan sepsis hastalarında aspirasyon riskini ve ventilatör ilişkili pnömoni riskini azaltmak için yatak başı 30-45 derece yükseltilmelidir. Drakulovic et al. Lancet 1999;354:1851-1858

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Tavsiye: Sepsisin indüklediği ARDS hastalarının küçük bir grubunda noninvasiv maske ventilasyonu (NIV) kullanılır . NIV yararları ve getireceği riskler iyi düşünülmelidir . Öneri: Sepsisin indüklediği ARDS hastalarında pulmoner arter kateterinin rutin kullanımı önerilmemektedir. Şok ve ARDS ’ de Pulmoner Arter Kateteri Richard et al. JAMA. 2003;290:2713-2720

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Öneri : Weaning protokolüne yer verilmelidir ve ciddi sepsisli mekanik ventilatördeki hastanın mekanik ventilasyonu sonlandırarak spontan solunum denemelerine başlamak için şu kriterler olmalıdır a . Uyandırılabilir b . Hemodinamik olarak stabil ( vazopressör ajan olmadan) c . Yeni potansiye olarak ciddi durum olmaması d . Düşük ventilatör ve PEEP gereksinimi ve e . Yüz maskesi yada nazal kanül ile güvenli olarak verildiğinde düşük FiO 2 gereksinimi. Öneri: Spontan soluma denemesi başarılı ise, ekstübasyon kararı verilmelidir. Esteban et al. N Engl J Med. 1995;332:345-350 Brochard et al. Am J Respir Crit Care Med. 1994;150:896-903 Ely et al. N Engl J Med. 1996;335:1865-1869 Kress et al. N Engl J Med. 2000;342:1471-1477 Girard et al. Lancet. 2008;371:126-134

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsisin İndüklediği ARDS’ de Mekanik Ventilasyon Öneri: Doku hipoperfüzyonunun kanıtı olmayan sepsisin indüklediği ARDS ’ li hastaların liberal sıvı stratejisinden ziyade konservatif olmalıdır. Öneri: Bronkospazm gibi spesifik endikasyonu yoksa, sepsisin indüklediği ARDS tedavisi için beta-2 agonist kullanılmamalıdır.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Sepsis Taraması ve Performans İyileştirilmesi Öneri: Ciddi sepsiste , erken tedavi başlanmak amacıyla, potansiyel olarak ciddi bir enfeksiyonu olan hastaların, rutin taranması önerilmektedir. Ciddi sepsiste hastane tabanlı uygulamaların ve 3-6 saatlik demetlerin kullanılması önerilmektedir. Ciddi sepsiste tanı için geçen zamanı azaltmak mortaliteyi azaltır.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Enfeksiyon Tanısı Öneri: Eğer kültürlerin alınması, antimikrobiyal tedavinin başlamasında belirgin bir gecikmeye sebep olmayacaksa (> 45 dak ), antimikrobial tedavi öncesi uygun kültürlerin alınması önerilmektedir. Öneri: Antimikrobial tedavi öncesi en az 2 set kan kültürü (hem aerobik hem anaerobik)alınmalıdır, en az 1 tanesi perkütan olarak, diğerinin ise vasküler kateter yakın zamanda (48 saatten önce) takılmadıysa kateterden alınması önerilmektedir. Tavsiye: Enfeksiyonun ayırıcı tanısında invazif kandida mevcutsa, 1,3 beta-D- glikan assay , mannan ve antimannan antikor tahlilerini kullanınız. Öneri: Enfeksiyonun potansiyel kaynağını belirlemek için görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Antibiyotik Tedavisi - 1 Septik şok tanısının 1 saati içinde ve septik şok olmayan ciddi sepsiste tedavi hedefi olarak efektif intravenöz antibiyotik uygulanması önerilir. Öneri: Sepsis kaynağı olduğu düşünülen dokuların içine yeterli konsantrasyonlarda penetre olabilen ve muhtemel patojenlere ( bakteriyal ve/veya fungal yada viral ) karşı aktivitesi olan bir yada daha fazla ilacın başlangıç anti- enfektif tedavisi önerilir. Öneri: Antimikrobial uygulama potansiyel azalma yönünden günlük değerlendirilmelidir . Tavsiye: Başlangıçta septik gibi gözüken fakat enfeksiyonun ileri bulguları olmayan hastalardaki ampirik antibiyotiğin kesilmesinde klinisyene yardım için benzer biomarkerları ya da düşük prokalsitonin seviyelerinin kullanınız.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Antibiyotik Tedavisi - 2 Tavsiye: Asinetobakter ve Pseudomonas gibi çoklu ilaç dirençli bakterial patojenleri olan hastalar ve ciddi sepsisli nötropenik hastalar için ampirik kombinasyon tedavisi tavsiye edilir. Tavsiye: Septik şok ve solunum yetmezliği ile ilişkili ciddi enfeksiyonu olan hastalarda P .aeroginosa bakteriyemisi için geniş spektrumlu beta- laktam ve ya aminoglikozid yada flurokinolon kombinasyon tedavisi tavsiye edilir. Tavsiye: Bakteremik Streptococus P neumoniae infeksiyonundan septik şoklu hastalarda beta laktam ve makrolid kombinasyonu önerilir. Tavsiye: Ampirik kombinasyon tedavisi 3-5 günden uzun kullanılmamalıdır. En uygun tekli tedaviye geçiş antibiyogram öğrenilir öğrenilmez yapılmalıdır. (Grade 2B)

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Antibiyotik Tedavisi - 3 Tavsiye: Tedavi süresi 7-10 gündür; daha uzun tedaviler nötropeni gibi immun yetmezlikler yada viral ve fungal enfeksiyonlar, S.aureus bakterimisi , drene olmayan fokal enfeksiyon ve yavaş klinik cevabı olan hastalarda uygulanabilir. Tavsiye: Viral kaynaklı septik şok yada ciddi sepsisi olan hastalarda en kısa zamanda antiviral tedavi başlanır. Öneri: Antimikrobial ajanlar non-infeksiyöz kaynaklı olduğu tespit edilen ciddi inflamatuar durumlarda kullanılmamalıdır.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Kaynak Kontrolü Öneri: Kaynak için anotomik tanı hızlı şekilde taranmalı, tanı konulmalı ve eğer mümkünse tanı konulduktan sonraki ilk 12 saat içinde kaynak kontrolü için tedavi başlanmalıdır. Tavsiye: Peripankreatik nekroz potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak belirlendiğinde, demarkasyon hattı oluşana kadar beklemek en iyisidir. Septik hastalarda kaynak kontrolü gerektiğinde en az invaziv yöntem uygulanmalıdır (örneğin absenin cerrahi direnajı yerine perkütan direnajı ). Damar yolu muhtemel sepsis yada septik şok nedeni ise, başka bir damar yolu açıldıktan sonra çekilmelidir.

PowerPoint Presentation:

SSC 2012 Kılavuzu Enfeksiyondan Korunma Tavsiye: Selektif oral dekontaminasyon ve selektif sindirim dekontaminasyonu sağlanmalı ve ventilatör ilişkili pnömoni insidansını azaltmak için araştırılmalıdır. Tavsiye: Oral klorheksidin glukonat , ciddi sepsisli yoğun bakım hastalarındaki ventilatör ilişkili pnömoniyi azaltmak için orafaringeal dekontaminsayonun bir formu olarak kullanılabilir.

authorStream Live Help