Noninvazif mekanik ventilasyon ACOŞAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Yoğun Bakımda (YB) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV):

Yoğun Bakımda (YB) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) Prof. Dr. Ahmet COŞAR

Tanım:

Tanım Noninvaziv ventilasyon spontan soluyan hastalarda endotrakeal entübasyon uygulanmadan ventilasyon desteğinin sağlanmasıdır.

PowerPoint Presentation:

1950’ lere kadar çelik akciğer 1952 pozitif basınçlı ventilasyon 1989 Kern ve Sanders ‘ Respironics ’ Bİ-PAP

Tarihçe:

Tarihçe ÇELİK AKCİĞER DÖNEMİ 1832 John Dalziel 1928 Drinker ve Shaw 1930 Alvan Barach (CPAP) 1931 John Haven Emerson

Tarihçe:

Tarihçe Polio hastalarının tedavi edildiği çelik ciğer koğuşu

Tarihçe:

Tarihçe Polio epİdemisi sırasında tank respiratör içindeki bir hastanın muayenesi Rhode Island Hospital - USA

Tarihçe:

Tarihçe 22 yaşında poliomyelite yakalanan, 60 yılını (günde yaklaşık 16 saat) tank içerisinde geçirdikten sonra 2009’ da ölen June Middleton 2006’ da en uzun süre çelik ciğerde kalan kişi olarak Guinnes Dünya rekorları kitabına girmiştir

NIV Gelişim Süreci:

NIV Gelişim Süreci Negatif basınç ventilatörleri Tank ve Cuirass (Zırh) Polio kurbanları Pozitif basınç ventilatörleri CPAP / IPPV Nazal maske / OSA / KOAH / 1980 Son 10 yılda artan endikasyonlar

NIV = endotrakeal entübasyonsuz (veya trakeotomisiz) ventilasyon:

NIV = endotrakeal entübasyonsuz (veya trakeotomisiz ) ventilasyon Amaç; Endotrakeal entübasyonla oluşabilecek komplikasyonlardan kaçınmaktır.

Etki Mekanizmaları:

Etki Mekanizmaları Noninvaziv Mekanik Ventilasyon sırasında, transpulmoner basınç artışı ile fonksiyonel rezidüel kapasite artar. Sağdan sola intrapulmoner şant azalır, oksijenasyon artar, akciğer kompliyansı ve dakika ventilasyonu artar. Böylece solunum işi azalmış olur. Sol ventrikül transmural basıncı, afterload ve kalp debisi azalır.

NIV Hedefleri:

NIV Hedefleri Yoğun bakımda kısa dönem (akut) 1. Semptomları iyileştirmek 2. Solunum işini azaltmak 3. Gaz değişimini düzeltmek 4. Hasta konforunu arttırmak 5. Hasta ventilator senkronizasyonu 6. Riskin azaltılması 7. Entübasyondan korunma Evde Uzun dönem (kronik) 1. Uyku süresini ve kalitesini arttırmak 2. Yaşam kalitesini arttırmak 3. Fonksiyonel durumu düzeltmek 4. Yaşamı uzatmak

Altta yatan nedenin tedavisi sırasında zaman kazandırmalıdır.:

Altta yatan nedenin tedavisi sırasında zaman kazandırmalıdır. Spontan solunum NİV ET entübasyon + Mekanik ventilasyon

NIV malzemeleri:

NIV malzemeleri Maske Ventilatör Ventilatör tüpleri

Maske :

Maske Nazal Oro -nazal Tam yüz maskesi Helmet

Oronazal maske (nazobukkal) :

O ronazal maske ( nazobukkal ) Nazobukkal veya oronazal maske akut durumlarda daha uygundur. Mide içeriğinin aspire edilme riski nedeniyle bu tip maske şeffaf olmalıdır. Burun kökünde cilt yaralanmaları çok sık görülür ve NlV ' un başlangıcından itibaren cilt koruyucu sistemlerin kullanılması ile önlenmelidir. Bu maskeyle entolerans daha çok klostrofobi hissidir.

Yüz maskesi ve nazal maskenin avantaj (+) ve dezavantajları (-):

Yüz maskesi ve nazal maskenin avantaj (+) ve dezavantajları (-) Yüz maskesi Nazal maske Ağızdan kaçak + - Ağızdan soluma ve NIV kalitesi + - Havayolu basıncı + - Arter kan gazlarını etkileme hızı + - Ölü boşluk - + İletişim - + Yiyebilme-içebilme - + Balbam çıkarma - + Aspirasyon riski - + Aerofaji riski - + Klostrofobi - +

Helmet ( Miğfer ) :

Helmet ( Miğfer ) Helmet konfor anlamında gerçek avantajlar (daha az cilt nekrozu problemi, gözlerde daha az tahriş, majör hava kaçağı olmadan daha yüksek PEEP uygulama imkanı) sunuyor gibi görünmektedir ve sürekli ve daha uzun süreli uygulamaya daha rahatlıkla izin verir. Bi -PAP modunda inspirasyon basıncı platosuna geç ulaşılır (kask içindeki boşluk basıncının önceden ayarlanması) ve hastaya gelen destek azalır (geleneksel bir maskeye nazaran). İşitsel rahatsızlık (zemin gürültüsü) rapor edilmiştir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışma temel alınarak timpanik risklerden bahsedilmiştir fakat bu riskler hastalarda uzun dönemde değerlendirilmelidir.

Maske Sorunları:

Maske Sorunları Maske Uyumsuzlukları Yüz dokusuna yaralanma Göz irritasyonu Sinüz ağrısı Abdominal distansiyon Kulak rahatsızlığı

Ventilatörler:

Ventilatörler

Ventilatör Seçimi:

Ventilatör Seçimi NIV’ da tüm ventilatörler kullanılabilir İnvaziv mekanik ventilatörler Avantajlar: Yüksek basınç ve FiO 2 sağlanabilir, detaylı monitörizasyon olanağı vardır. Dezavantajlar: Pahalı, sık alarm. Non-invaziv mekanik ventilatörler Avantajlar: Daha ucuz, hava kaçağı kompansasyonu daha iyi

Yoğun Bakım Ventilatörleri vs Noninvaziv Ventilatörler:

Yoğun Bakım Ventilatörleri vs Noninvaziv Ventilatörler Değişken Yoğun Bakım Noninvaziv İnspirasyon basıncı ++ ++ Kaçak toleransı + ++ Değişken modlar ++ + Geri soluma - + Alarmlar ++ + Monitörizasyon ++ + Batarya + -+ Oksijen karıştırıcı ++ - Kompakt yapı + ++

Ventilasyon Modları:

Ventilasyon Modları CPAP / BIPAP PSV Volum limited ventilasyon Porportional assist ventilasyon (PAV)

Ventilatör Devreleri:

Ventilatör Devreleri Tek hortumlu devreler ( Non İnvazif Ventilatörler ) Ölü boşluk artabilir Akım düşük tutulursa geri soluma ve CO 2 retansiyonu Çift hortumlu devreler (Yoğun Bakım ventilatörleri ) Ölü boşluk az Geri soluma yok

PowerPoint Presentation:

NİV aralıklı ventilasyon desteği modudur !!!

NIV için Hasta Seçimi:

NIV için Hasta Seçimi Temel Gereksinimler Geri döndürülebilir hastalık Spontan solunum aktivitesi Havayolu reflekslerinin varlığı Etkin öksürebilme Maskenin uyumu

NIV Kontrendikasyonları ATS. 2001, AJRCCM:

NIV Kontrendikasyonları ATS. 2001, AJRCCM Kardiyopulmoner arrest Diğer organ yetersizlikleri Ağır ensefalopati (GKS < 10) Üst GİS kanaması Hemodinamik düzensizlikler veya ağır aritmiler

NIV Kontrendikasyonları ATS. 2001, AJRCCM:

NIV Kontrendikasyonları ATS. 2001, AJRCCM Yüz cerrahisi, travma veya şekil bozuklukları Üst havayolu tıkanması Hastanın koopere olamaması Hastanın havayolunu koruyamaması Hastanın sekresyonlarını atamaması Aspirasyon riski

Akut KOAH Alevlenmesi:

Akut KOAH Alevlenmesi 1990' da L. BROCHARD akut alevlenmesi olan KOAH' lı hastalarda geleneksel tedavi yerine NIV tercih edildiğinde entübasyon sıklığında (11/13'e karşılık 1/13) ve yoğun bakımda kalış süresinde azalma olduğunu göstermektedir. Brochard L, N Engl J Med . 1990, 323,1523-1530 NIV uygulanan hastalarda endotrakeal entübasyon sıklığı konvansiyonel tedavi grubuna göre 3 ila 4 kez daha düşüktür, ikincil yararlar ventilasyon ve yoğun bakımda kalış süresinde, hastane kaynaklı akciğer hastalığı insidansında , hem de mortalitede kendini göstermektedir . Keenam SP. Crit Care Med , 1997, 25,1685-1692 Keenam SP.Critical Care Clinics , 1998,14, 359-372 Lighttowler JV , Brit Med J, 2003, 326,185-195 Peter JV , Crit Care Med , 2002, 30, 555-562

Akut KOAH Alevlenmesi:

Akut KOAH Alevlenmesi İnspiratuvar destek ventilasyonu arttırır ve solunum işini azaltır, PEEP gaz değişimin düzeltir, ekspiratuvar rezistansı azaltır ve oto-PEEP' in etkilerini dengeler. Appendini L ,. Am J Respir Crit Care Med , 1994,149,1069-1076 Akut alevlenmeli KOAH' da NlV ' un hastanın çıkan anlamında kanıta dayalı tıpa bağlı olduğu kabul edilmektedir Keenam SP. Crit Care Med , 1997, 25,1685-1692 Lighttowler JV , Brit Med J, 2003, 326,185-195

Akut KOAH Alevlenmesi:

Akut KOAH Alevlenmesi NIV acil servislerde, hatta hastane öncesinde daha erken uygulanabilir NIV' a geç başlanması başarı şansını azaltır Conti G , Intensive Care Med , 2002, 28,1701-1707. Squadrone E, Intensive Care Med , 2004, 30,1303-1310. İlaç tedavisi başarısız olduğunda, NIV entübasyona alternatif olmaktan çok, erken bir strateji olmalıdır.

Akut KOAH Alevlenmesi:

Akut KOAH Alevlenmesi Başlangıçta tedaviye verilen iyi yanıt (klinik ve kan gazlarında) daha sonraki olası bir başarısızlığı (yeniden alevlenme, kalp yetersizliği, pnömoni ) kesinlikle ekarte ettirmez . Moretti M, Thorax 2000;55:819-825.

Akut KOAH Alevlenmesi:

Akut KOAH Alevlenmesi Başarısızlığın erken işaretleri : pH NlV ' dan önce <7.20 ve NIV' dan bir-iki saat sonra < 7.30 H asta başvurduğunda ve ilk NIV seansından sonra PaCO2>90 mmHg Yüksek risk (eşlik eden hastalıklar) Ajitasyon, Koopere olmama NIV ' u tolere edememe H ava kaçakları Yetersiz sekresyon çıkarma Personelin yetersiz bilgi ve tecrübesi Anton A, Chest , 2000, 117, 828-833.

KOAH’ ta NIV:

KOAH’ ta NIV Hasta Sayısı Ortalama PaCO2 ( mmHg ) Entübasyon Oranı (%) Çalışma / yıl NIMV Kontrol NIMV Öncesi NIMV Sonrası NIMV Kontrol P değeri Bott / 1993 30 30 65 55 10 30 0,014 Kramer /1995 16 15 74 67 31,1 73,3 < 0,05 Brochard / 1995 43 42 70 68 25,6 73,8 <0,001 Angus / 1996 9 8 76 65 0 37,5 - Çelikel / 1998 15 15 69 64 6,6 40 <0,05 Plant / 2000 118 118 66 61 15,3 27,1 0,02 Barbe / 1996 14 10 59 28,6 0 -

Astımda NIV:

Astımda NIV Kullanımı destekleyen randomize kontrollü çalışma yok 17 hiperkarbik astımlıdan 2’si entübe edilmiş Meduri 1996, Chest Teorik yararları Bronkodilatörler daha etkin OtoPEEP ’ in azaltılması Sekresyonların atılmasını kolaylaştırmak Ani kötüleşme açısından dikkatli izlenmeli

Hipoksik Solunum Yetersizliği:

Hipoksik Solunum Yetersizliği ARDS Rocker GM, Chest , 1999,115,173-177. Hastane kökenli olmayan pnömopatiler Confalonieri M, Am J Respir Crit Care Med , 1999,160,1585-1591. Hastane kaynaklı pnömopatiler ve postoperatif solunum yetersizlikleri Antonelli M, N Engl J Med , 1998, 339, 429-435. Toraks travması Gregoretti C, Intensive Care Med , 1998, 24, 785-790. Başarısızlık oranı % 50-100 arasında değişmektedir.

Hipoksik Solunum Yetersizliği:

Hipoksik Solunum Yetersizliği Endotrakeal entübasyon sıklıkla şu durumlarda gerekir: Ciddi ve uzamış hipoksi Yüksek FiO 2 ’ ye uzamış ihtiyaç, oksijene bağımlılık Yüksek PEEP’ e uzamış ihtiyaç Pulmoner recruitment manevralarının gerçekleştirilmesi gereksinimi Bronşlarda hipersekresyon , sekresyonların atılmasında yetersizlik Hemodinamik instabilite Komplikasyonlar ( sepsis , multi -organ yetersizliği)

Kardiyojenik Akciğer Ödemi:

Kardiyojenik Akciğer Ödemi Rezistans artar, kompliyans azalır Şant artari hipoksi gelişir Ventrikül ön ve son yükü artar Solunum işi ve O2 tüketimi artar

Kardiyojenik Akciğer Ödeminde NIV:

Kardiyojenik Akciğer Ödeminde NIV Sağ ve sol ventrikül önyükünde azalma ile kardiyak performans düzelir Solunum kaslarının O2 tükerimi azalır Alveoler recruitment , FRC’ nin artması, intrapulmoner şantın azalması, kompliyansın düzelmesi ile gaz değişimi düzelir Endotrakeal entübasyon sıklığında azalma Chadda K, Crit Care Med , 2002, 30, 2457-2461 Kaneko Y, N Engl J Med , 2003, 348,1233-1241 . Mansfield DR, Am J Respir Crit Care Med , 2004,169, 361-366. Yan AT, Chest , 2001, 120,1675-1685

Kardiyojenik Akciğer Ödeminde NIV:

Kardiyojenik Akciğer Ödeminde NIV Çalışma / Yıl Hasta Sayısı Entübasyon Oranı (%) P değeri NIV Kontrol NIV Kontrol Rosanen / 1985 20 20 35 65 0,068 Viasanen / 1987 40 - 17,5 - Lin / 1991 25 30 28 60 <0,05 Bersten / 1991 19 20 0 35 <0,05 Lin / 1995 50 50 16 36 <0,05 Nava / 2003 65 65 20 25 0,530

Postoperatif Solunum Yetersizliği:

Postoperatif Solunum Yetersizliği Riskli hastalarda (yaş, obezite , beslenme bozukluğu, KOAH, sigara içiciliği, anestezi tipi) FRC düşüklüğü solunum işinin ve kas yorgunluğunun artması ile hipoksemiye neden olur

Postoperatif Solunum Yetersizliği:

Postoperatif Solunum Yetersizliği Morbid obezitesi olan hastalarda postoperatif ilk 24 saat içinde uygulanan Bi -PAP FVC, FEV ve ekspiratuvar tepe akımını iyileştirmektedir . Joris JL, Chest , 1997, 111, 665-670. K ardiyak cerrahi sonrasında CPAP ve Bi -PAP tidal volümü ve FEV' i iyileştirir Matte P, Acta Anaesthesiol Scand 2000,44, 75-81. Optimal bir etkinlik için NlV ' un neredeyse devamlı uygulanmasını sağlamak gerekir (nazal CPAP' ın olası yararı ). Kindgen-Milles D, Chest , 2000,117,1106-1111.

Postoperatif Solunum Yetersizliği:

Postoperatif Solunum Yetersizliği Postoperatif ‘’ profilaktik ‘’ NIV? FRC CPAP ve BİPAP

Postoperatif ‘’ Profilaktik ‘’ NIV:

Postoperatif ‘’ Profilaktik ‘’ NIV 56 torakoabdominal anevrizma Ekstübasyondan sonrası standart VS nazal CPAP Kindgen-Milles D, Chest , 2005

Ventilatörden Ayırmada NİV:

Ventilatörden Ayırmada NİV Programlanmış erken ekstübasyon Ekstübasyon sonrasında solunum yetmezliği

Programlanmış Erken Ekstübasyon Ferrer M, Am J Respir Crit Care Med, 2003, 168, 70-76.:

Programlanmış Erken Ekstübasyon Ferrer M, Am J Respir Crit Care Med , 2003, 168, 70-76. 3 günlük weaning başarısızlığı olan mekanik ventilatör desteğindeki 43 hasta Ekstübasyon + NIV grubu (n= 21) Entübe kalan konvansiyonel tedavi grubu (n=22)

Ekstübasyon Sonrasında Solunum Yetersizliği:

Ekstübasyon Sonrasında Solunum Yetersizliği Klinik ve kan gazı parametrelerinde iyileşme Hilbert G, N Engl J Med , 2001, 344, 481-487. Yeniden entübasyon sıklığında ve hastanede kalış süresinde azalma ( özellikle KOAH’ lı hastalarda ) Hilbert G, N Engl J Med , 2001, 344, 481-487

Ventilatörden Ayırmada NİV:

Ventilatörden Ayırmada NİV KOAH’ a bağlı hiperkapni Akut pulmoner ödem Ekstübasyon sonrası glottik ödem olgularında Seçkin weaning yöntem i

Ventilatörden Ayırma Stratejileri:

Ventilatörden Ayırma Stratejileri Basınç ve FiO2 desteği azaltılır Daha sonra NİV’ siz zamanların süresi uzatılır NİV sadece gece uygulanır Hasta 24 saati maskesiz tolere edebiliyorsa NİV’ den ayrılmış sayılır

İmmün Yetersizliği Olan Hastalar ve 'DNR' (Do Not Resuscitate) Hastalar:

İmmün Yetersizliği Olan Hastalar ve 'DNR' (Do Not Resuscitate ) Hastalar İmmün yetersizliği olan hastalar (hematolojik patoloji, nötropeni ) modern onkolojik tedavi modalitelerine ek olarak non-invaziv ventilasyon metodlarından yararlanabilir. Entübasyon ve MV (mekanik ventilasyon ) çok önemli bir morbidite (hastane kaynaklı pnömoni , organ yetersizliği) ve mortalite (% 90 ) nedenidir. Hilbert G, N Engl J Med , 2001, 344, 481-487 Bu hasta kategorisinde, NlV ' un başarısı hastanın özelliklerine (patoloji tipi, immün yetersizliğin derecesi, hipokseminin ciddiyeti ve nedeni) sıkı sıkıya bağlıdır.

Hastane Kaynaklı Enfeksiyon Alanında NlV' un Etkisi:

Hastane Kaynaklı Enfeksiyon Alanında NlV ' u n Etkisi Çalışmaların sonuçları açık bir şekilde NlV ' un lehine ( entübasyonla kıyaslandığında) birleşmektedir . Entübasyon yapılmaması sadece hastane kaynaklı pnömoni riskini (4 kez) değil, diğer hastane kaynaklı enfeksiyon risklerini de (2 kez) azaltır . NIV grubu ile entübasyon grubunu karşılaştırmak kolay değildir çünkü bu gruplar birbirinden çok farklıdır (ciddiyet skoru, entübasyona bağlı girişimler- sedasyon gibi-diğer invaziv girişimler, ventilasyon ve yatış süresi).

Nasıl Başlanmalı:

Nasıl Başlanmalı Hastaya açıklama yapılmalı Hastanın başı 30-45 dereceye yükseltilmeli Uygun maske seçilmeli 0 cm H 2 O PEEP ve 8-10 cmH 2 O PS ile başlanmalı Başlangıçta maske el ile tutulmalı PEEP ve PS yükseltilmeli (5 cm H 2 O PEEP ve 12 -1 5 cmH 2 O basınç desteği) Tepe basıncı 20 cmH 2 O’ yu aşmamalı Monitörizasyn (SaO 2 , AKG, EtCO 2 )

NIV Başarısını Belirleyen Etkenler:

NIV Başarısını Belirleyen Etkenler Ventilatör Senkronizasyonu Düşük APACHE II skoru Kaçak olmaması Az sekresyon olması pH ’ ın düzeltilmesi Oksijenasyonun düzeltilmesi Solunum hızının düşmesi PaCO 2 ’ nin düşmesi Nörolojik skorun düzelmesi

PowerPoint Presentation:

NİV uygulaması başarısız ise ETI + MV her an bir seçenektir. 1 saat içinde düzelme yoksa ETI geciktirilmemelidir.

Noninvaziv ventilasyonun istenmeyen etkileri ve komplikasyonları:

Noninvaziv ventilasyonun istenmeyen etkileri ve komplikasyonları Hava kaçağı % 80-100 Rahatsızlık hissi % 30-50 Eritem % 20-34 Cilt nekrozu % 13-46 Mukozalarda koruma % 10-20 Göz irritasyonu % 10-20 Aerofaji % 5-10 Klostrofobi % 5-10 Aspirasyon pnömonisi < % 5 Pnömotoraks < % 5

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri İNATÇI HİPERKAPNİ : İnspiratuar basınç, tidal volüm, frekans desteğinin çok düşük olması. Aşırı kaçak, CO2 rebreathing , hastanın aletle uyumsuzluğu, NIV süresinin kısa olması, aşırı oksijenasyon . ÇÖZÜM: IPAP artırılır, zorunlu volüm eklenir, maske ve devredeki ölü mesafe azaltılır, EPAP minimum düzeye indirilir, oksijen kullanımı sınırlı tutulmalıdır.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri İNATÇI HİPOKSEMİ: NIV sırasında PaO2' nin düşük seyretmesidir. ÇÖZÜM: Yeterli ventilasyon sağlanmalıdır ( PaCO 2 kontrol edilmelidir). Oksijen akımı veya konsantrasyonu artırılır. Özellikle akciğer ödemi ve atelektazileriola hastalarda alveolleri açmak ve FRC' yi artırmak için Ti ve EPAP (6-7 cm H 2 0) artırılır. Hipoksemik durumlarda helmet maskeler yerarlı olabilir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri KAÇAKLAR: Ventilasyonu azaltır, gözde irritasyon , ağızda kuruluk, nazal belirtiler ve gürültüye neden olur. ÇÖZÜM: Uygun maske, dikkatli uygulama ve sabitleme Total yüz maskeleri ağızdan kaçakları azaltır. Çene bantları, boyunluk, diş protezinin çıkarılmaması Maskelerin yüze temas noktalarının yumuşak tekstil ile kaplanması Önlenemeyen hafif kaçaklar kabul edilebilir ve ventilatörler tarafından kompanse edilebilir

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri HASTANIN VENTİLATOR İLE UYUMSUZLUĞU : Hastanın inspiratuar eforu ile ventilator uyum sağlamazsa inatçı hiperkapni , hipoksi , kaçaklarda artış ve sonuçta anksiyete gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. ÇÖZÜM: Tam yüz maskesi Maksimum inspiratuar zaman ( max Ti) nin ayarlanması Trigger ayarlan da dikkatlice yapılmalıdır Görsel ekranlardaki eğriler yardımcı olabilir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri KONFÜZE VE AGRESSIF HASTALAR: Ciddi hipoksemisi veya hiperkapnisi olan hastalar sıklıkla konfüze , dezoryantedir ve bu hastalarda kooperasyon kurulamaz ve NlV ' in başlatılması oldukça zordur . ÇÖZÜM: Hasta yakın gözlem altında tutulmalıdır. D üşük doz sedatif başlanabilir. Ajitasyon düşük dozla önlenemiyorsa doz artırımı entübasyon gereksinimine neden olabilir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri KLOSTROFOBİ: Hipoksik hastaların %5-10'unda klostrofobi görülebilir ve bu NTV maskeleri ile artar. ÇÖZÜM: Hipoksi düzeltilmeli SaO 2 % 90‘ ın üzerinde tutulmalıdır. Daha küçük maskeler veya nazal tıkaçlar kullanılabilir. Total yüz maskeleri yüzün tamamını kapatsa bile şeffaf olduğundan klostrofobi hissine neden olmayabilir. Psikoterapötik yaklaşım problemi çözebilir. Bazı vakalarda küçük doz sedatif bazen de entübasyon gerekebilir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri ÖKSÜRÜK: Bazen NIV uygulaması başladıktan bir süre sonra hava yolundaki soğuma ve kuruluk etkisine bağlı olarak ve sekresyonların mobilizasyonu ile hastada yoğun ve produktif bir öksürük başlayabilir. Bu altta yatan inflamasyon nedeni ile kistik fibrosis , bronşektazi ve astımı olan hastalarda daha sık görülür. ÇÖZÜM: Isı ve nemin sağlanması, fizyoterapi ve medikal tedavidir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri GASTRİK DİSTANSİYON: NIV başlandıktan hastaların %50' si sonra karın ağrısı, şişkinlik gibi rahatsızlıklardan şikayet eder, ancak bunlar nadiren dayanılmaz boyuttadır. Bu semptomlar nöromüsküler hastalığı olanlarda ve toraks direnci yüksek olanlarda daha sık görülür. En önemli nedeni de aerofajidir . ÇÖZÜM: Hastaya yatakta yeniden pozisyon vermek, gazlı içeçeklerden kaçınmak sorunu azaltabilir. Ventilatör ayarlarında inspirasyon basıncı ve tidal volüm düşürülür, kompensasyon için destek frekansı artırılır. Bazı vakalarda nazogastrik tüp ve H2 reseptör blokerleri yararlı olabilir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri BURUN VE YÜZDE AĞRI: Burunda ağrı, konjesyon , akıntı, kanama burun, kökü irritasyonu , yüzde isilik ( rash ). NIV uzun sürdüğünde hastaların %5-30' unda görülebilir. ÇÖZÜM: Burun kökü irritasyonu : Önlemek için nazal maskenin ve bantlann cinsi ve ölçüsü uygun olmalı, bantlar çok gergin olmamalı, altına 2 parmak girebilecek şekilde ayarlanmalıdır. Cilt yara ürünleri, kortikosteroid ve antibiyotikli kremler kullanılabilir. Maskenin astarlanması, bantların yumuşak havlu kaplanması cildi irritasyondan korur. Sonuç alınamazsa oval yüz maskesi, nazal tıkaç gibi seçenekler denenebilir. Bazan NlV 'a ara verilir veya sonlandırılır. Nazal konjesyon veya akıntı: Akut konjesyonda topical vazokonstriktörler yararlıdır. Uzun süreli kullanım gerektiğinde nazal steroidler uygulanabilir. Ağızdan kaçak olduğunda kompensatuar olarak akımın artması semptomlarda artışa neden olabilir, bu durumda tam yüz maskesi kullanmak daha doğrudur.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri BURUN KANAMALARI: Vazokonstiktörler , bası, tampon gibi topikal uygulamalar önerilir. Humidifikasyon bütün bu semptomları önlemede yararlıdır GÖZLERDE İRRİTASYON: Gözlerde irritasyon hastaların üçte birinde görülür. En sık neden iyi oturmayan maske kenarlarından kaçaktır. Çözüm : Maskeyi iyi oturtmak, göz damlaları, göz jelleri. PNÖMOTORAKS: Alveollere uygulanan basınç düşük olduğu için çok nadirdir (< %5). Bronşektazi , kistik fibrosis , amfizem gibi durumlarda dikkat edilmelidir. Çözüm : Toraks direni, su altı direnaj , bazen negatif basınç gerekebilir.

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri:

NIV Uygulaması Sırasında Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri ASPİRASYON PNÖMONİSİ: Hava yolu koruyucu reflekslerinin yetersizliğinde %5 hastada görülür. ÇÖZÜM: Öncelikle önlem alınmalıdır. Uygun hasta seçimi, hastanın başı 450 yükseltilmesi önleyici olabilir. Gerekirse endotrakeal entübasyon uygulanır. Antbiyotik tedavisi gerekebilir.

Sonuç:

Sonuç NIV son 20 yılda popüler olan cazip bir solunum desteği modelidir. NIV uygulaması; Akut solunum yetersizliklerinde hastanede kalış süresini, morbiditeyi , komplikasyonları, maliyeti azaltır. Kronik Solunum yetersizliklerinde ise sağ kalım ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri vardır.

Sonuç:

Sonuç Ancak her derde deva gibi de görülmemelidir. NIV ' nun da yeri ayrıdır. NIV genel bir çözüm değildir. NlV ' un başarısı doğru hasta seçimine, kişisel deneyime, uygun bir metodolijiye başvurulmasına ve en azından ilk saatlerde yakın izlem yapılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. ASY ile gelen hastalan kapsayan çalışmalarda hastaların sadece %25' i NIV için seçilebilirdir. NlV ' un genel başarı oranı % 50-70' dir . Akut alevlenmesi olan KOAH' nda ve akut akciğer ödemi durumunda ( kontrendikasyonlar gözetildiğinde), bu oran %80-90' dır .

PowerPoint Presentation:

TEŞEKKÜRLER

Sonuç:

Sonuç Hiperkapnisi olmayan ciddi hipoksemik hastalarda (ARDS, enfeksiyöz pnömopati , pulmoner emboli ), başarı oranı % 50 civarındadır. Başarısızlık faktörleri ARDS, enfeksiyöz pnömopati , bir saatlik NIV uygulamasından sonra ciddi hipoksi ve yüksek ciddiyet indeksidir . NlV ' daki başarısızlığın daha yüksek komplikasyon insidansıyla , daha uzun yatış ve daha yüksek mortalite ile ilişkili olduğu akılda tutulmalıdır.

Sonuç:

Sonuç NIV uygulanması tecrübeli ve kullanılabilir medikal ve paramedikal bir içerik gerektirir. Tedavi etkinliğinin hızla değerlendirilmesi vazgeçilmez hale gelmiş entübasyonu gereksiz ve tehlikeli bir şekilde geciktirmeyi önlemek adına çok önemlidir. NIV uygun hasta seçildiğinde pek çok hastada daha az komplikasyonla solunum desteği sağlayabileceğimiz güvenli bir yöntemdir. Sorunlar çoğunlukla maske ile ilgilidir . Maske kullanımına özen gösterildiğinde ve hastaya uyum için biraz zaman tanındığında sorun genellikle ortadan kalkar. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda maske ve ventilatörler daha iyi tolere edilmektedir.

authorStream Live Help