yoğun bakımda EKO kullanımı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Dr. Ahmet COŞAR acosar1@gata.edu.tr

Y.Bakımcı Niçin EKO Bilmelidir?:

Y.Bakımcı Niçin EKO Bilmelidir? Hemodinamik instabilite Y.Bakımda sık 2.Solunumsal sorun kardiyak problemin manifestasyonu olabilir 3.Eko,kardiyo-pulmoner sorunlu kritik hastada önemli uygulama alanına sahip

PowerPoint Presentation:

Y.Bakım hekimi için İlk öncelik Yaşamı tehdit eden hemodinamiyi stabilize etmek Hemodinamik instabilitenin kardiyo- pulmoner nedenlerini şimdi BİLMEK = Hastabaşı, seri, hedefe yönelik EKO değerlendirmeleri = Dijital steteskop

Major Endikasyonlar:

Major Endikasyonlar Şok etyolojisi Ventrikül işlevleri ve C.Q tahmini Açıklanamayan hipoksemi (MV) Sağ ventrikül işlevi(MV) Endokardit

Y.Bakım Ekosunun Farkları :

Y.Bakım Ekosunun Farkları lab değil hastabaşında Ambulatuar lateral dekübitis değil supin Spontan değil MV Sistematik değil propleme oryante Sadece tanı değil monitörizasyon

PowerPoint Presentation:

Ekokardİyografİ = Kardiyak Ultrason =

Ekokardiyografi:

Ekokardiyografi 1950 ler Edler ve Hertz A (amplitüd) B (brightness) modları M(motıon) Real-time 2D-3D modları Kullanım alanları Kardiyoloji Y.Bakım Anesteziyoloji Acil tıp

Ekokardiyografi:

Ekokardiyografi Transtorasik (TTE) Transözefagial (TEE)

Ekokardiyografi:

Ekokardiyografi Transtorasik ekokardiyografi (TTE) Non-invazif (2–4 MHz) Transözefagial ekokardiyografi (TOE) İnvazif (3.5–7 MHz) TOE perioperatif kullanım kılavuzu 1996 yayınlandı TEE Y.Bakım hastaları için temel tanısal ekokardiyografi yöntemi olmasına karşın teknolojik gelişmeler TTE’nda yaygın, daha basit, daha güvenilir olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır

Teknik Proplemler:

Teknik Proplemler Obesite Dar interkostal aralık KOAH Ciltaltı amfizem Abdominal distansiyon MV Artefaktların varlığı MPE + Sağ vent. yüklenme ± KLİNİK Effüzyonun gelişim hızı Plevral /perikardiyal

PowerPoint Presentation:

TOE 20 Yıl Kardiyo-vasküler anestezistler Portabl cihaz Vasküler kanülasyon / sinir blokları Cihaz TTE dahil çeşitli proplar TTE Kardiyologlardan Y.Bakım / Acil tıp / Anesteziyolojistler Yoğun Bakımda Non-invazif,hızlı hemodinami monitörizasyonu Modifikasyon (odaklanmış hedefe yönelik) OHY kısa sürede sorulan soruyu yanıtlama Hemodinamik instabilitenin etyolojisi Girişimlere yanıtın değerlendirilmesi Komponentleri Ventrikül işlevleri Kapak gradyentleri (Aort) Sağ vent sis.basıncı (PASP) İntravasküler volum durumu UYGULAYICIYA BAĞIMLI KLİNİK KONTEKSTE DEĞERLENDİRİLMELİ !

YB ve EKO ?:

YB ve EKO ? Preload Kontraktilite Afterload SINIRLARINI BİL Klinik konteks Volum durumu Kalbin kontraktilitesi Mekanik engel

PowerPoint Presentation:

ECHO = Dijital steteskop Bugün = EĞİTİM Yarın = Yoğun Bakımın vazgeçilmez ekipmanı

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Yeri:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Yeri Genellikle kısalaştırılmış odaklı protokoller %97 hasta out-come’ına katkı TTE noninvazif olması avantaj ancak görüntü kalitesinin kötü olması yorumlamada sıkıntı yaratabilir MV, PPV, Travma görüntü kalitesini bozar Yoğun Bakımda ilk tercih TOE (özelikle entübe ise) TOE komplikasyonu özefagus rüptürü (1/5000)

Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kullanımı:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kullanımı Perioperatif ekokardiyografi kullanım rehberi -1996 Yoğun bakımda ekokardiyografinin klinik uygulama rehberi-2003

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi Hemodinamik olarak anstabil hasta Aort disseksiyon şüphesi Ciddi künt yada penetre edici göğüs travması (perikardial efüzyon yada tamponad şüphesi) Mekanik ventilasyondaki multiple travma yada göğüs travmalı hasta. Kategori 1: Verilen uygulamanın kullanışlı ve efektif olduğuna dair genel fikir birliği ve/veya bir kanıtın olduğu durumlar

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi Travma hastalarında önceden varolan kapak yada myokardial hastalık şüphesi Mediastende genişleme, aort yaralanması şüphesi Tamponad belitileri varlığıyla yada olmaksızın potensiyel kateter rehber tel, pace elektrodu yada perikardiosentez iğnesi hasarı Kategori I: Verilen uygulamanın kullanışlı ve efektif olduğuna dair genel fikir birliği ve/veya bir kanıtın olduğu durumlar

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi Klinik durumları birbirinden tamamen farklı verileri ve pulmoner arter kateter monitorizasyonu olan göğüs travmalı yada multipl travmalı hastaların hemodinamiklerinin değerlendirilmesi Ciddi travmalı vakaların takip çalışması Kategori II a: Çelişkili kanıtlar yâda fikir ayrılığının olduğu durumlar, fakat kanıt/fikirlerin ağırlığı yararlı olacağı yönündedir

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografinin Klinik Uygulama Rehberi Hemodinamik olarak stabil kardiak hastalık olması beklenmeyen hastalar Hemodinamik olarak stabil hastanın takibi için tekrar değerlendirme Anormal fiziksel bulgularu olmayan normal EKG’li hemodinamik olarak stabil hastada şüpheli myokardial kontüzyon Kategori III: Bazı durumlarda zararlı olduğu ve uygulamanın yararlı olmadığı hakkında genel fikir birliği ve/veya kanıtların olduğu durumlar

PowerPoint Presentation:

Genel endikasyonlar Hemodinamik olarak anstabil hasta Ventriküler yetmezlik Hipovolemi Pulmoner emboli Akut kapak disfonksiyonu

PowerPoint Presentation:

Genel endikasyonlar Kardiyak tamponat Kardiyotorasik cerrahi sonrası komplikasyon İnfektif endokardit Aort diseksiyonu ve rüptürü Emboli kaynağı

PowerPoint Presentation:

Yoğun Bakımda Transözofagial Ekokardiyografinin Major Endikasyonları Yüksek kaliteli görüntülemenin hayati olduğu durumların tanısı Aort diseksiyonu Endokardit değerlendirmesi İntrakardiak trombüs

PowerPoint Presentation:

Yoğun Bakımda Transözofagial Ekokardiyografinin Major Endikasyonları Transtorasik eko ile yetersiz görüntülenme olabilecek yapıların görüntülenmesi Torasik Aorta Sol atrial apendiks Prostatik kapak

PowerPoint Presentation:

Yoğun Bakımda Transözofagial Ekokardiyografinin Major Endikasyonları Transtorasik ekokardiyografi ile yeterli görüntü sağlanamayan hastaların görüntülenmesi Ciddi obesite Amfizem Yüksek PEEP’li mekanik ventilasyon Cerrahi dren, insizyon yada pansumanların olması Akut perioperatif hemodinamik bozulma

TTE vs TEE:

TTE vs TEE TTE TEE Genel Görüntüleme ve değerlendirme TTE’de tanı konulamaması Kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi Ventilatördeki hastada dolaşım yetersizliği Perikardial hastalık şüphesi Perikardiyosentez uygulanması Kalp dışı tamponad şüphesi (mediastinal hematom) yada lokule kompresif perikardiak efüzyon Sol taraf kapak hastalığı yada prostetik kapak Mitral regürjitasyon yada prostetik kapak disfonksiyonunun değerlendirilmesi Şüpheli sol ventrikül kışık obstrüksiyonu İnfektif endkardit tanısı ve tedavisi Pulmoner arter basıncının değerlendirilmesi Pulmoner embolinin tanımlanması Sol ventrikül apeksinde şüpheli trombüs İntrakardiak şantın değerlendirilmesi İnferior vena kava incelemesi Sistemik embolinin aortik yada kardiak olduğunun belirlenmesi Penetre göğüs travması Torasik aortanın şüpheli akut durumu (Spontan diseksiyon, travmatik aortik hasar) TEE kontraendike olduğu durumlar İnvasiv uygulamalarda rehber (kardiak cerrahi sırasında TEE ve diğerleri)

PowerPoint Presentation:

2-D ve M-Mod ANATOMİ Kanın akımının HIZI v e YÖNÜ BOYUTLAR DUVAR HAREKETLERİ VOLUM PAB / SV /C.Q. /DD/ REGÜRTASYON ve STENOZ Hipertrofi/ İskemi /Kapak /Oranlar/Effüzyon Doppler FİZYOLOJ i

PowerPoint Presentation:

D. De Backer et al. ( eds .), Hemodynamic Monitoring Using Echocardiography in the Critically Ill , DOI: 10.1007/978-3-540-87956-5_2, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 TTE ve HEMODİNAMİ

Hemodinamik İnstabilite:

Hemodinamik İnstabilite Hemodinamik instabilite = HİPOTANSİYON EKO ≈ Hemodinamik instabilite

Beklenmeyen Hipotansiyon:

Beklenmeyen Hipotansiyon Kardiyojenik şok Kötü LV kontraktilitesi Hipovolemi Hiperdinamik ventriklüller PE /RV İnfarktı LV Dilatasyonu / Hipokinezi Tamponad RV diyastolik dilatasyonu

Hipotansiyonda EKO:

Hipotansiyonda EKO Etyolojik kanıt? Sıvı? Vazoaktif ? İnotrop ? Yanıtlanmasına katkı sağlamak

Hipotansif Hasta:

Hipotansif Hasta Tamponad ve Sistolik fonksiyon(EF) RA /RV dilatasyonu PE Hipovolemi Kissing papillar muscle (PLAX) IVC(M-mod)/VTI(LVOT-PWD) varyasyonu Akciğer US Normal: 1 interkostal aralıkta B-line<3 :sıvı uygun Anormal:>3 B-lines : aşırı vasodilatasyon

PowerPoint Presentation:

Hipotansif Hasta Kardiak EKO Hasta hipovolemik mi ? Bacak kaldırma testinde IVK /VTI Değişimi Vazokonstrüksiyon Düşünün Normal B line Anormal B line Volüm cevablı Sıvı challenge Tamponad Zayıf LV Dilate RV/RA Direnaj İnotrop Pulmoner emboli düşünün EVET HAYIR EVET

Önyük Volum Durumu:

Önyük Volum Durumu Normovolemi (hipovolemi Ø hipervolemi Ø ) LVEDD/ LV sistolik obliterasyonu (kissing) EF= LVEDV-LVESV/LVEDV (%55 ) (Simpson) TTE : Kabaca (eye ball) IVC Kollapsitesi Spontan /kontrole ventilasyon MV esnasında > %18 distansiyon

Sıvı Durumunun Değerlendirilmesi:

Sıvı Durumunun Değerlendirilmesi IV K çapı (1-2 cm) IV K ç ökebilirlik İndeksi (%50) LV EDA (<10 cm2 PSAX papiller kas seviyesinde) LVOT VTI solunumla varyasyonu Peri fera l arter Vmax varyasyonu LVOT VTI ’nın PLR ile varyasyonu hypovolaemia is the "kissing papillar muscle sign"

Sıvı Durumunun Değerlendirilmesi:

Sıvı Durumunun Değerlendirilmesi IVC diameter “kissing sign”(PLAX)

IVK Çapı:

IVK Çapı

IVK Çapı:

IVK Çapı

IVK Çapı:

Prob pozisyonu : Subksifoid , orta hattın sağı Sağ atriuma giren IVK’nın 2 boyutlu görüntüsü ve görüntünün solunum hareketlerinden etkilenmediği doğrulandıktan sonra M-mod çizgisi yerleştirilerek Maksimum ve minimum çapı ölçülür < 1 cm’den az ise santral venöz basınç düşük > 2 cm’den fazla ise santral venöz basınç yüksektir Tamamen kollabe ise ağır hipovolemiden şüphelenilmelidir Volüm durumunu gösterir IVK Çapı

IVK Çapı:

Spontan soluyan hastada Plevral basınçtaki siklik değişiklik sağ atrium basıncına yansır İnspiryumda venöz dönüş artar İnspiryumda IVK çapı %50 oranında azalır IVK Çapı

IVK Çapı:

Mekanik ventilasyon uygulanan hastada İnspiryum; plevral basıncı dolayısıyla sağ atrium basıncını arttırır Venöz dönüşü azaltır IVK çapı artar IVK çapında solunumsal varyasyonlar azalmışsa ve dolaşım yetmezliği bulguları mevcut ise hipovolemiden şüphelenilmelidir IVK Çapı

IVK Çapı:

IVK Çapı

PowerPoint Presentation:

Spontan soluyan hastalarda kullanılır Volüm durumunun ve sağ atrium basıncının göstergesidir Non-invazif SVB tahmini ve hemodiyaliz/ultrafiltrasyonla sıvı çekilmesinin monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır ∆ IVK çökebilirlik indeksi Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda kullanılır Maksimum – minimum çap/ortalama çap IVK Çökebilirlik İndeksi Max-Min çap/Max çap

Subkostal IVK:

Subkostal IVK

Subkostal IVK:

Subkostal IVK

Subkostal IVK:

Subkostal IVK

Subkostal IVK:

Subkostal IVK

PowerPoint Presentation:

Subkostal IVK

PowerPoint Presentation:

B.S.Covıe Anesth. intensive care 2010:38,823-836 İnferior Vena Kava

PowerPoint Presentation:

İnferior Vena Kava

PowerPoint Presentation:

İnferior Vena Kava

Sıvıya Cevap Var mı? Hipotansiyon / Volum / Sıvı :

Sıvıya Cevap Var mı? Hipotansiyon / Volum / Sıvı IVK Solunumsal değişiklikler Aort velositesinde değişiklik > %12 PLR

Sol Ventrikül Diastol Sonu Alanı:

Sol Ventrikül Diastol Sonu Alanı Parasternal kısa aks görüntüsü elde edilir EKG ile eş zamanlı diastol sonu çerçevede görüntü dondurulur Çap ölçer kullanılarak diastol sonunda endokardium işaretlenir ve alan ölçülür 10 cm 2 ’nin altı ciddi hipovolemiyi gösterir Konsantrik hipertrofiye dikkat > 20 cm 2 ise volüm yüklenmesi

Sol Ventrikül (LV):

Sol Ventrikül (LV) LV fonksiyonu( preload,kontraktilite,afterload ) Kontraktilite : Sistolik komponent Sistol EF Global olarak (kalitatif) FS = LVEDD-LVESD /LVEDD (%25) LVEDV Rejyonal duvar hareketleri Sistolik disfonksiyon : EF↓ LVEDV↑ duvar hareket anomalileri Diyastolik disfonksiyon (normal EF)

Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Değerlendirilmesi (M-mod yöntemi):

Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Değerlendirilmesi ( M-mod yöntemi ) Sol ventrikül parasternal uzun aks görüntüsü elde edilir Mitral kapakçıkların ucunun hemen arkasından M-mod işaretleyici yerleştirilir Sağ ventrikül iç çapı İnterventriküler septum kalınlığı Sol ventrikül iç çapı Diastol ve sistol sonu sol ventrikül arka duvar kalınlığı

Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Değerlendirilmesi (M-mod yöntemi):

Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Değerlendirilmesi ( M-mod yöntemi ) Sistolik Diastolik

Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Değerlendirilmesi (M-mod yöntemi):

Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Değerlendirilmesi ( M-mod yöntemi )

Sağ kalp:

Sağ kalp YBÜ’de sağ kalp yetmezliği oldukça sıktır Sağ kalbin değerlendirilmesi pulmoner emboli tanısında önemlidir Sağ atrium ve ventrikülün genişlemesi Sağ ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesini içerir Normal RV

Sağ Ventrikül (RV):

Sağ Ventrikül (RV) Kompleks geometri RVEDA /LVEDA = 0.6(2/3) RVEDA /LVEDA >1 ciddi dilatasyon D-shape/TV reg / RA dilatasyonu /PHT TAPSE<15 mm disfonksiyon RVSP =PASP =∆ P+ RAP ∆ P =4V 2 RAP=CVP

RV veya PASP Ölçümü:

RV veya PASP Ölçümü Bernoulli equation: Basınç gradienti = 4 (velocity)2 RV ile RA arasındaki basınç farkı TR jetten ölçülebilir RV sistolik basıncı (PASP)= basınç gradyenti +RAP (CVP) LAP=LVSP(SAP)-Basınç gradyenti (MV de) O HALDE PWD kullanılarak TV PASP MV LA Ölçerek Chamber basınçlarınıda bilebiliriz

Sağdan Sola Şantın Değerlendirilmesi:

Sağdan Sola Şantın Değerlendirilmesi Intractable hypoxemia may occur in mechanically ventilated patients due to right to left shunts A patent foramen ovale is present in up to 25% of normal subjects. With high ventilation pressures and PEEP levels, pulmonary artery and right heart pressures may rise, leading to intermittent right to left shunt across the foramen ovale. A bubble contrast echocardiography helps to detect right to left shunts across the heart or in the lungs.

Diyastolik Fonksiyonların Değerlendirilmesi:

Diyastolik Fonksiyonların Değerlendirilmesi Pulsed-wave Doppler Doku Doppler Nagueh S. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography J Am Soc Echocardiogarphy 2009, 22: 2;107-133

PowerPoint Presentation:

EF = FS X 2 = LVED-LVES /LVED

Sistolik pulmoner arter basıncı SPAP:

Sistolik pulmoner arter basıncı SPAP

C.Q.:

C.Q. SV = CSA ( Aort) x Hız (Aort ) MAP = C.Q. X PVR C.Q. = SV X KAH SV = LVEDV – LVESV

Kardiyak output:

Kardiyak output En sık sol ventrikül çıkış yolu kullanılarak ölçüm yapılır Parasternal uzun aksta aort kapakçıkların yapışma yerinin hemen yanından sol ventrikül çıkış yolu çapı ölçülür Çıkış yolunda aort kapağın hemen üzerine puls wave işaretleyici yerleştirilir Hız zaman integrali ve sol ventrikül çıkış yolu kesit alanından atım hacmi ve kardiyak output hesaplanır

Kardiyak output:

Kardiyak output LVOT diameter PLAX planda ölçülür Flow = cross sectıonal area x velocity SV = LVOT area X VTI VTI PWD ile A5C pencerede ölçülür LVOT area = 2cm(male) 1.7cm(female) SV = 2(1.7) X VTI C.O .= SV X KAH Solunum ile VTI değişimi sıvı cevabının göstergesi olabilir VTI ÖLÇÜMÜ

C.Q. (Doppler Metod):

Pr ensip Atım hacmi( stroke volum ) = A lan (area) x Hız (velosity) CO= Atım hacmi x KAH form ü l = (2.1cm) 2 X 0.785 D=2.1 cm 3.46 cm 2 Hız: LVOT A5W PWD Velocity time integral 25 cm 25 cm = 87 cm 3 X C.Q. ( Doppler Metod )

C.Q. (2-D Metod):

Pr ensip Strok volum= End di y astol ik volum – End s i stoli k volum ( Simpson metod ) 150 ml - 52 ml= 98 ml C.Q. ( 2-D Metod )

Dispne /Fonksiyonel kapasite:

Dispne /Fonksiyonel kapasite Geriatrik popülasyon Differansiyonu sıkıntılı (kardiyak, respiratuar , nutrisyonel , fiziksel) EKO Sistolik / diyastolik fonksiyonlar Kapak fonksiyonları Kardiyak etmenlerin eliminasyonu

Açıklanamayan Hipoksemi:

Açıklanamayan Hipoksemi İntrakardiyak şant PFO (%27 postmortem ) Sağdan sola şant (MV ile augümentasyonu ) TOE

Perikardiyal Alan:

Perikardiyal Alan Effüzyon / perikardiyosentez Anekoik %100 Tamponad RV diyastolde kollaps Dilate IVC Plevral effüzyon Prop LATERAL’e kaydırılmalı

PowerPoint Presentation:

Perikardial Sıvı

Perikardial Sıvı:

Perikardial Sıvı

An approach incorporating goal-directed transthoracic echocardiogram in patients with hemodynamic compromise:

Başlangıç resüsitasyon (ilk 6 saat) Hipotansiyon veya serum laktat> 4 mmol / l olan hastalarda hemen resüsitasyon başlayın Resüsitasyon Hedefleri CVP 8-12 mmHg Ortama arter basıncı >65 mmHg İdrar çıkışı > 0.5 ml/kg/h Santral venöz (süperior vena kava) oksijen saturasyonu >% 70 yada miks venöz >% 65 An approach incorporating goal-directed transthoracic echocardiogram in patients with hemodynamic compromise

PowerPoint Presentation:

Daha fazla sıvı vermeyi düşünün Hematokriti >% 30 yükseltmek gerekirse eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapın Dobutamin infüzyon başlayın, maksimum 20 ug / kg / dk Venöz oksijen satürasyon hedefi sağlanamıyorsa

PowerPoint Presentation:

Hasta başı ECHO, Subkostal pencere ↓ IVK mesafesi % 15 veya daha fazla ise, sıvı uygulayın ↓ Kan basıncı, CVP ve idrar çıkışını takip edin ↓ Kardiyak EF değerlendirmesi için 2D ECHO ↓ Eğer EF orta veya ağır depresif ise dobutamin infüzyon düşünün ↓ Kalp hızı, kan basıncı, CVP ve idrar çıkışını takip edin ↓ Unstabil bir taşikardi, aşırı hipotansiyon görülürse Dobutamine‘e devam etmeyin

YB'da CPR ve Eko:

YB'da CPR ve Eko Nabızsız elektriksel aktivite Benzerlik gösteren patolojileri ayırmada PLAX / SC Resüsitasyona ara Etyoloji Tamponad, PTX, Hipovolemi, Hipokinezi, Aort diseksiyonu Tedaviyi yönlendirme Resüsitasyonu sonlandırma

Kardiyak Pacing:

Kardiyak Pacing Endikasyonları Asistoli AV Blok VT Unstabil bradikardi Mekanik ‘capture’ değerlendirme SC Ventriküler kasılmalar Pace maker ritm şeridinde ‘spike’lar Özellikle KOAH ve Obez hastalar

Aort Diseksiyonu:

Aort Diseksiyonu

Dilate KMP:

Dilate KMP

MVR:

MVR

Aort stenozu:

Aort stenozu Nonkardiyak cerrahide morbidite ve mortalite Çeşitli planlarda kalsifiye,kısıtlı kapak hareketi CWD ile artmış hızın saptanması ∆P=4V 2 Stenozun derecesine göre periop planlama İnvazif kan basıncı monitörizasyonu Erken vazokonstriktör kullanımı Anestezi tekniğinin değiştirilmesi Formal TTE MR / MP CD Sol atriuma flow jet LA ve LV dilatasyon SPAP↑

PowerPoint Presentation:

Aort stenozu

PowerPoint Presentation:

Weaning ve EKO Sol ventrikül dolum basınçları Doopler transmitral akım (PWD) E ve A (peak diyastolik hızlar) Doopler doku görüntüleme (DTI) Ea (mitral anulus diyastolik hızı) E /A ve E/Ea oranları

PAOP Hesaplanması:

PAOP Hesaplanması Pulsed Dopler Transmitral Akım Doku Dopler Görüntüleme Mitral Anulusta Hız

PowerPoint Presentation:

PAOP > 18 mm Hg :weaninge bağlı PAOP artışı 39 hasta T-parçası 1 saatlik 3.deneme PAOP E/A E/Ea 17 hasta PAOP %82 sensivite ve %91 spesifite Weaninge bağlı PAOP TTE ile değerlendirilebilir

PowerPoint Presentation:

Hipertrofik kardiomyopati prevelansı weaning sonucu PAOP yükselmesi olan hastalarda %25’ idi Weaning Esnasında PAOP Yükselmesinin Ekokardiografik Tanısı

PowerPoint Presentation:

TTE weaning esnasındaki hemodinamik değişiklikleri doğru yansıtır E/ A oranındaki değişiklikler LVEF düşük olanlarda daha belirgin Azalmış SVEF ve mitral E dalgası DT’deki kısalma weaning başarısızlığın göstergesi olabilir Kardiyojenik pulmoner ödeme bağlı başarısızlık gelişen olgularda DTE ↓ RV boyutlarında weaning esnasında belirgin değişiklikler gözlenmemiş

PowerPoint Presentation:

Başarılı ve Başarısız Grup PAOP Trendi Global Sistolik Fonksiyon

PowerPoint Presentation:

Global Sistolik Fonksiyon Mitral Akım Değişimleri DTI Değişimleri

PowerPoint Presentation:

RAP-2 ve E’-2 arasında korelasyon

Eğitim:

Eğitim Ekokardiyografi hem uygulama hem de yorumlama becerisi gerektiren bir araçtır Bariz durumlarda bile yetersiz eğitimli personel tarafından uygun olmayan yönetim ve müdahalelere yol açan yanlış tanı ya da yanlış yorumlamalar olabilir

Eğitim:

Eğitim Yoğun bakımda ekokardiyografi kullanacak kişilerin bir eğitime tabi tutulması ve yeterlilik durumları belirlenerek sertifikasyon uygulanması gerekir

Avrupa’da Yoğun Bakımda Eko Kullanımı:

Avrupa’da Yoğun Bakımda Eko Kullanımı 144 yoğun bakım uzmanı (%74 üniversite) Medikal ve cerrahi (%63) Cerrahi (%22) Dahili yoğun bakım (%9) Pediatrik (%6) Yoğun bakımda EKO cihazı %49 (%75 dahili) Yoğun bakımda TEE %82 ESICM 2002

Yoğun bakımda Eko’yu Kim Kullanıyor?:

Yoğun bakımda Eko’yu Kim Kullanıyor? TTE TEE Kardiyolog % 54 %46 Yoğun Bakım Uzmanı %59 %39 % 20 sertifikasyon ESICM 2002

Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kullanım Eğitimi:

Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kullanım Eğitimi Amerikada 6000 yoğun bakım uzmanı Avrupa’da daha fazla sayıda Avusturya’da 400 yoğun bakım uzmanı Paul H Mayo . Training in critical care echocardiography.Ann Intensive Care. 2011; 1: 36. Yoğun bakımda ekokadiyografi kullanma eğitimi ve sertfikası

Gerekli Temel Kognitif Beceriler:

Gerekli Temel Kognitif Beceriler Kan akım hızı ölçümleri ve ekokardiyografinin görüntüleme şeklinin fizik prensipleri bilgisi Optimal görüntüyü sağlamak için gerekli cihazı ayarlama bilgisi Normal kardiak anatomi bilgisi Edinsel ve Konjenital kalp hastalıkları tarafından oluşturulan kardiak anatomideki patolojik değişikliklerin bilgisi Normal kan akımının sıvı dinamikleri bilgisi Edinsel ve Konjenital kalp hastalıkları tarafından oluşturulan kan akımındaki patolojik değişikliklerin bilgisi Cahalan MK et al. American Society of Echocardiography and Society of Cardiovascular Anesthesiologists task force guidelines for training in perioperative echocardiography. Anesth Analg 2002; 94: 1384–8

PowerPoint Presentation:

Seviye Uygulama Eğitim süresi Uygulama Sayısı 1 TTE (giriş) 3 ay yada 60 yarım gün 120 TTE 2a TTE,TEE(Başlangıç) 3 ay yada 60 yarım gün 120 TTE 2b TTE TEE 3 ay yada 60 yarım gün 60 TTE ve 60 TEE 3 Lab yöneticisi Ekokardiyografide Eğitim Seviyeleri

Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kullanım Eğitimi:

Paul H Mayo . Training in critical care echocardiography.Ann Intensive Care. 2011; 1: 36. Yoğun Bakımda Ekokardiyografi Kullanım Eğitimi Temel Seviye Yoğun Bakım ekokardiyografisi (YBE) İleri seviye YBE

Temel Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi :

Temel Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi Sınırlı sayıda pencere ile kalbin hedefe yönelik incelenmesi Kısa aks, parasternal uzun aks, apikal 4 oda, subkostal, inferior vena kava Hemodinamik bozukluğu olan hastanın şok durumunun sınıflandırılması Renkli doopler sadece ciddi kapak bozukluklarını görüntüleme Paul H Mayo. Training in critical care echocardiography. Ann Intensive Care. 2011; 1: 36.

Temel Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi Eğitimi :

Temel Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi Eğitimi Minimum 10 saat teorik eğitim Ders (Konferans yada internet bazlı) Öğretici vakalar Görüntü yorumlama (En az 30 özel görüntü) Trans-özofagial ekokardiyografi opsiyonel Paul H Mayo. Training in critical care echocardiography. Ann Intensive Care. 2011; 1: 36.

İleri Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi :

İleri Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi Kardiyolog düzeyinde ekokardiyografi bilgisi Özellikle yoğun bakım komponentlerinin de eklenmesi Transözofagial ekokardiyografi Paul H Mayo . Training in critical care echocardiography.Ann Intensive Care. 2011; 1: 36.

İleri Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi Eğitimi :

İleri Seviye Yoğun bakım Ekokardiyografisi Eğitimi Minimum 40 saat teorik eğitim Ders (Konferans yada internet tabanlı) Öğretici vakalar Görüntü yorumlama 150 transtorasik ve 50 transözofagial ekokardiyografi Paul H Mayo. Training in critical care echocardiography. Ann Intensive Care. 2011; 1: 36.

Transtorasik Ekokardiyografi Similatörü:

Transtorasik Ekokardiyografi Similatörü

Transözofagial Ekokardiyografi Similatörü:

Transözofagial Ekokardiyografi Similatörü

Fransada Yoğun Bakımda Eko Eğitimi:

Fransada Yoğun Bakımda Eko Eğitimi Acil durumlar ve kritik klinik durumlar için kurslar (şok, ARDS) Kardiyologlar için genel kurs Yoğun bakım uzmanları tarafından organize edilen kurslar Yoğun bakım ünitesi akreditasyonu Gerekli koşullar Yoğun bakımda eko tecrübesi Sertifikalı uzman Yoğun bakımda spesifik eko cihazı Öğrenci değerlendirme defteri Tüm uygulamalar ≥ 25 özofagial ve ≥50 TEE girişim Görülen patolojilerin çeşitliliği Kurslar Eğitim

Kurslar:

Kurslar Sağ ventrikül ve PAP LV diastolik fonksiyon LV sistolik fonksiyon ve afterload Travma Valvuler aciller Pulmoıner emboli Kardiyak cerrahi sırasında TEE Non-kardiyak cerrahi sırasında TEE Ekokardiyografi ve solounumsal ve kardiak ilişkileri Preload Septik şok Kardiyojenik şok Kardiyak cerrahi sonrası şok Pulmoner ödem ve ARDS Genel Spesifik

İngiltere’deki Eğitim ve Yeterlilik:

İngiltere’deki Eğitim ve Yeterlilik Çoktan seçmeli Teorik sınav Pratik ekokardiyografik görüntü yorumlama (2 yıllık takip programı) 24 ayda 125 perioperatif TEE 250 transtorasik TTE Roscoe A. Echocardiography in intensive care.Critical Care & pain. 2008; 8: 2.

Amerikada Eğitim ve Yeterlilik:

Amerikada Eğitim ve Yeterlilik Seviye Eko ve Doopler Uygulaması Kullanım Sayısı (aylık) Yeterlilik 1 150 3 Temel, eğitimli kullanıcı 2 300 6 Yeterli 3 750 12 Laboratuvar Yöneticisi Task force of ASE; J Am Soc Echocardiogr 1999; 12;82-4

American College of Chest Physicians (ACCP):

American College of Chest Physicians (ACCP) Yoğun bakım uzmanları için ultrason ( torasik , kardiak , abdominal ve vaskuler ) eğitim programı 7 günlük kurs ( 3 gün kurs, 4 ay sonra 4 gün pekiştirme kursu) 20 saat internet tabanlı eğitim 300 görüntü değerlendirme Board tipi sınav

American College of Chest Physicians (ACCP):

American College of Chest Physicians (ACCP) 56 saat zorunlu kurs 28 saat temel YBE ( 4 saat ders, 12 saat görüntü yorumlama, 12 saat vaka üzerinde çalışma) İnternet Tabanlı eğitimin 12 saati temel YBE Kursiyerler 5 aks görüntüden 30 temel ekokardiyografi (150 video görüntüsü) ile sınav Sınav sonucuna göre sertifikasyon

Sonuç Olarak …:

Sonuç Olarak … Ekokardiyografi, yatakbaşında kalbin anatomi ve fizyolojisine ait bilgileri anında nesnel ve görsel sunabilen bir dijital steteskop Başlangıçta kompleks görünmesine karşın eğitim süreci sonrası rutinleşmekte Klinik konteks bağlamında değerlendirilmelidir

PowerPoint Presentation:

acosar1@gata.edu.tr

PowerPoint Presentation:

acosar1@gata.edu.tr

Bilinmesi Gereken 5 Şey!:

Bilinmesi Gereken 5 Şey! Sınırlarını bil Eko Pencereleri Kabaca sol ventrikül işlevi Perikardiyal ve plevral effüzyon Volum Durumu

authorStream Live Help