Ιζηματογενή πετρώματα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: OdysseasK (104 month(s) ago)

χαιρεται. θα ηταν δυνατον να μου στελνατε το pp των ιζηματογενων, πυριγενων και μεταμορφωμενων καθως τα χρειαζομαι για μια εργασια?

By: achatzip (104 month(s) ago)

Καλημέρα και χρόνια πολλά. Δυστυχώς τα αρχεία .ppt δεν είναι διαθέσιμα, όμως μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα .pdf στις παρακάτω διευθύνσεις: - Ιζηματογενή: http://goo.gl/pkxe4 - Πυριγενή: http://goo.gl/CFUYL - Μεταμορφωμένα: http://goo.gl/cJHm6

 

Presentation Transcript

Ιζηματογενή πετρώματα :

Ιζηματογενή πετρώματα Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Τα ιζηματογενή πετρώματα στον κύκλο των πετρωμάτων :

Τα ιζηματογενή πετρώματα στον κύκλο των πετρωμάτων Τα ιζήματα μεταφέρονται από: Το νερό. Τον πάγο. Τον άνεμο. Τη βαρύτητα. Η μεταφορά και η απόθεση των ιζημάτων είναι οι αρχικές φάσεις του κύκλου των πετρωμάτων. Τα περισσότερα ιζήματα θάβονται και μετατρέπονται σε ιζηματογενή πετρώματα. geophy.weebly.com 2

Ιζηματογένεση, στρωμάτωση και στρώση:

Ιζηματογένεση, στρωμάτωση και στρώση Η στρωμάτωση, ή στρώση, είναι η διάταξη των ιζηματογενών υλικών σε στρώματα. Κάθε στρώμα είναι μία διακριτή απόθεση ιζημάτων. Η άνω (οροφή) ή κάτω (πάτωμα) επιφάνεια ενός στρώματος ονομάζεται επίπεδο (επιφάνεια) στρώσης. geophy.weebly.com 3

Slide 4:

geophy.weebly.com 4

Τύποι και χαρακτηριστικά ιζημάτων :

Τύποι και χαρακτηριστικά ιζημάτων Τρεις μεγάλες κατηγορίες: Κλαστικά ιζήματα είναι χαλαρά θραύσματα πετρωμάτων που προέρχονται από διάβρωση. Π.χ. άμμος και ιλύς . Χημικά ιζήματα που σχηματίζονται από διαλύματα στον νερό . Π.χ. ανθρακικό ασβέστιο και αλάτι. Βιογενή ιζήματα που αποτελούνται από υπολείμματα φυτών ή ζώων . Π.χ. ορυκτός άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. geophy.weebly.com 5

Χαρακτηριστικά κλαστικών ιζημάτων (1):

Χαρακτηριστικά κλαστικών ιζημάτων (1) Τα κλαστικά ιζήματα χωρίζονται σε τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες: Κροκάλες-λατύπες. Άμμος. Ιλύς. Άργιλος. geophy.weebly.com 6

Κοκκομετρικές κλίμακες:

Κοκκομετρικές κλίμακες Κλίμακα Wentworth ( γεωμετρική κλίμακα). Κάθε κατηγορία στην κλίμακα Wentworth αντιστοιχεί σε ιζήματα των οποίων οι κόκκοι έχουν τη μισή διάμετρο ( d) από την αμέσως προηγούμενη κατηγορία. Κλίμακα Krumbein ή κλίμακα Φ (αριθμητική κλίμακα). Είναι ο αρνητικός λογάριθμος με βάση 2 της διαμέτρου των κόκκων: geophy.weebly.com 7

Slide 8:

Λιθολογική τάξη Wentworth d (mm) Krumbein Φ (-log 2 d) Χαρακτηρισμός Κροκάλες - λατύπες 256 -8 Λίθος (>256 mm) Κροκάλες (256-64 mm) Χαλίκια (64-4 mm) Κόκκοι (4-2 mm) 128 -7 64 -6 32 -5 16 -4 8 -3 4 -2 2 -1 Άμμος 1 0 Πολύ αδρόκοκκη Αδρόκοκκη Μεσόκοκκη Λετόκοκκη Πολύ λεπτόκοκκη 0,5 1 0,25 2 0,125 3 0,06 4 Ιλύς 0,032 5 Αδρόκοκκη (60-20 μ m) Μεσόκοκκη (20-5 μ m ) Λεπτόκοκκη (5-2 μ m) 0,016 6 0,008 7 0,004 8 Άργιλος 0,002 9 Αδρόκοκκη (2-0,25 μ m) Μεσόκοκκη (0,25-0,08 μ m ) Λεπτόκοκκη (<0,08 μ m) 0,001 10 0,0005 11 0,00025 12 geophy.weebly.com 8

Slide 9:

geophy.weebly.com 9

Χαρακτηριστικά κλαστικών ιζημάτων (2):

Χαρακτηριστικά κλαστικών ιζημάτων (2) Οι κροκάλες - λατύπες χωρίζονται σε: Λίθους (>256 mm ). Κροκάλες (64-256 mm) . Χαλίκια ( 4-64 mm). Κόκκοι (2-4 mm) . geophy.weebly.com 10

Ταξινόμηση (1):

Ταξινόμηση (1) Η ταξινόμηση (ταξιθέτηση) χαρακτηρίζει το ίζημα σε σχέση με την ποικιλία μεγεθών του υλικού του. Φτωχή ταξινόμηση (ευρύ φάσμα μεγεθών υλικού). Καλή ταξινόμηση (το φάσμα είναι μικρό). Οι αλλαγές στο μέγεθος των κόκκων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην ταχύτητα του μέσου μεταφοράς (νερό ή αέρας). geophy.weebly.com 11

Slide 12:

geophy.weebly.com 12

Slide 13:

Χαλίκια Άμμος Ιλύς Άργιλος 13

Slide 14:

geophy.weebly.com 14

Ταξινόμηση (2):

Ταξινόμηση (2) Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα και η ενέργεια του μέσου μεταφοράς, τόσο μεγαλύτεροι και βαρύτεροι είναι οι κόκκοι που μπορούν να μεταφερθούν. Βαριά ορυκτά (π.χ. χρυσός, λευκόχρυσος, μαγνητίτης κ.ά.) αποτίθενται πρώτα όταν μειώνεται η ταχύτητα του ρέματος, ενώ οι ελαφρύτεροι κόκκοι μεταφέρονται μακρύτερα. Τα μη ταξινομημένα ιζήματα είναι ένα μίγμα κόκκων διαφόρων μεγεθών με χαοτική δομή. geophy.weebly.com 15

Slide 16:

geophy.weebly.com 16

Slide 17:

geophy.weebly.com 17

Βάρβες:

Βάρβες Οι βάρβες είναι γενικά μία ρυθμική στρώση. Μία βάρβα είναι ένα ζεύγος ιζηματογενών στρωμάτων που αποτίθενται σε έναν ετήσιο κύκλο. Την άνοιξη και την αρχή του καλοκαιριού, η ροή του νερού είναι αυξημένη και αποτίθενται αδρόκοκκα ιζήματα. Το χειμώνα αποτίθενται λεπτόκοκκα ιζήματα σε ένα λεπτότερο, πιο σκουρόχρωμο στρώμα. geophy.weebly.com 18

Slide 19:

geophy.weebly.com 19

Ρυθμικές λαμίνες και διασταυρωτή στρώση:

Ρυθμικές λαμίνες και διασταυρωτή στρώση Οι ρυθμικές λαμίνες μπορεί να δημιουργηθούν από μία διαδοχή μεγάλων καταιγίδων. Η διασταυρωτή (σταυρωτή) στρώση δημιουργεί στρώματα που είναι κεκλιμένα σε σχέση με ένα παχύτερο στρώμα μέσα στο οποίο απαντώνται. Η διασταυρωτή στρώση οφείλεται στην τυρβώδη ροή του μέσου μεταφοράς (νερό ή αέρας). geophy.weebly.com 20

Διαβαθμισμένη στρώση:

Διαβαθμισμένη στρώση Στη διαβαθμισμένη στρώση, οι κόκκοι διατάσσονται ανάλογα με το μέγεθός τους, με το πιο λεπτόκοκκο υλικό να υπέρκειται του πιο αδρόκοκκου. Τα περισσότερα κλαστικά ιζήματα αποτελούνται από κόκκους που δεν υφίστανται εύκολα χημική και μηχανική αποσάθρωση. Υψηλή περιεκτικότητα σε χαλαζία και αλκαλιούχους αστρίους. geophy.weebly.com 21

Slide 22:

geophy.weebly.com 22

Slide 23:

geophy.weebly.com 23

Χαρακτηριστικά χημικών ιζημάτων:

Χαρακτηριστικά χημικών ιζημάτων Τα χημικά ιζήματα σχηματίζονται λόγω της απόθεσης ορυκτών από ένα διάλυμα στο νερό. Σχηματίζονται με δύο κυρίως τρόπους: Με βιοχημικές αντιδράσεις από τη δραστηριότητα φυτών και ζώων στο νερό. Με ανόργανες αντιδράσεις στο νερό. geophy.weebly.com 24

Άλατα:

Άλατα Η εξάτμιση θαλάσσιου ή λιμναίου νερού δημιουργεί άλατα. Τα λιμναία νερά σχηματίζουν ανθρακικό νάτριο (Na 2 CO 3 ), θειικό νάτριο ( Na 2 SO 4 ) και βόρακα (Na 2 B 4 O 7 .10H 2 O ). Τα πιο σημαντικά άλατα που σχηματίζονται σε θαλάσσιο νερό είναι ο αλίτης ( ορυκτό άλας : NaCI) και η γύψος (CaSO 4 .2H 2 O). geophy.weebly.com 25

Χαρακτηριστικά βιογενών ιζημάτων (1):

Χαρακτηριστικά βιογενών ιζημάτων (1) Τα βιογενή ιζήματα περιέχουν απολιθώματα . Αν τα υπολείμματα είναι σπασμένα και διασκορπισμένα, ονομάζεται βιοκλαστικό ίζημα. Όταν οι μικροσκοπικοί θαλάσσιοι οργανισμοί πεθαίνουν, τα υπολείμματά τους συσσωρεύονται στον πυθμένα και σχηματίζουν τη βιογενή ιλύ. geophy.weebly.com 26

Χαρακτηριστικά βιογενών ιζημάτων (2):

Χαρακτηριστικά βιογενών ιζημάτων (2) Η πυριτική ιλύς ομοιάζει με την ασβεστιτική ιλυ , αλλά αποτελείται κυρίως από τα πυριτικά υπολείμματα από μικροσκοπικά πρωτόζωα (ραδιολάρια) και άλγες (διάτομα). Η ασβεστιτική ιλύς είναι μία λεπτόκοκκη απόθεση βασθειάς θάλασσας σκελετικού υλικού με περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο μεγαλύτερη από 30%. Η πυριτική ιλύς αποτελείται από πυριτικό σκελετικό υλικό. geophy.weebly.com 27

Ιζηματογενή περιβάλλοντα και αλλαγές φάσεων:

Ιζηματογενή περιβάλλοντα και αλλαγές φάσεων Οι κατακόρυφες αλλαγές στα στρώματα αντιστοιχούν στην πάροδο του χρόνου. Τα οριζόντια στρώματα αλλάζουν με την απόσταση, αλλά οι αλλαγές παρατηρούνται μέσα στο ίδιο στρώμα. Η πλευρική αλλαγή από το ένα αποθετικό περιβάλλον σε άλλο ονομάζεται αλλαγή φάσης. Κάθε αποθετικό περιβάλλον έχει διακριτά φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά. geophy.weebly.com 28

Slide 29:

Τα διάφορα αποθετικά ιζηματογενή περιβάλλοντα. geophy.weebly.com 29

Slide 30:

Παράκτια αποθετικά επριβάλλοντα. geophy.weebly.com 30

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: ποτάμια:

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: ποτάμια Τα ποτάμια (αλλουβιακά) ιζήματα: Καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση. Ο τύπος τους εξαρτάται από: Την ενέργεια που είναι διαθέσιμη. Τη φύση του ιζηματογενούς φορτίου. geophy.weebly.com 31

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: λίμνες:

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: λίμνες Λιμναία ιζήματα . Τα ιζήματα που αποτίθενται σε μία λίμνη συσσωρεύονται τόσο στην όχθη, όσο και στον πυθμένα. Η άμμος και τα χαλίκια σχηματίζουν ακτές και φράγματα. Τα λεπτότερα ιζήματα σχηματίζουν δέλτα. Συχνά σχηματίζονται και λιμναίοι ασβεστόλιθοι. geophy.weebly.com 32

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: παγετώνες:

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: παγετώνες Παγετωνικά ιζήματα Υλικά διάβρωσης που μεταφέρθηκαν από ένα παγετώνα. Τυχαία ανάμιξη υλικού που κυμαίνεται σε μέγεθος από ιλύ έως λίθους. Το υλικό σε ένα παγετωνικό ίζημα είναι συνήθως γωνιώδες και πολλές φορές έχει γραμμώσεις που δείχνει τη διεύθυνση κίνησης του παγετώνα. geophy.weebly.com 33

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: αέρας:

Μη θαλάσσια αποθετικά περιβάλλοντα: αέρας Αιολικά ιζήματα . Τα ιζήματα που μεταφέρονται από τον αέρα έχουν γενικά μικρότερες διαστάσεις από αυτά που μεταφέρονται από άλλα μέσα. Η άμμος μπορεί να σχηματίσει θίνες. Η διάμετρος των μεταφερόμενων σωματιδίων μικραίνει όσο αυξάνει η απόσταση μεταφοράς. geophy.weebly.com 34

Περιβάλλοντα ακτών και ηπειρωτικής κατωφέρειας (1):

Περιβάλλοντα ακτών και ηπειρωτικής κατωφέρειας (1) Δελταϊκά ιζήματα. Δέλτα σε λίμνες και θάλασσες . Ιζήματα εκβολών. Τα ιζήματα που παγιδεύονται στις εκβολές ενός ποταμού. Όταν το νερό του ποταμού συναντά το θαλάσσιο, η άργιλος δημιουργεί συσσωματώματα. Παράκτια ιζήματα Ο χαλαζίας είναι τυπικό ορυκτό των παράκτιων ιζημάτων. geophy.weebly.com 35

Περιβάλλοντα ακτών και ηπειρωτικής κατωφέρειας (2):

Περιβάλλοντα ακτών και ηπειρωτικής κατωφέρειας (2) Ιζήματα ρηχής θάλασσας . Λεπτόκοκκα ιζήματα, τα οποία αιωρούνται στο νερό, βυθίζονται αργά στον πυθμένα. Μόνο το 10% των ιζημάτων που φτάνουν την ηπειρωτική κατωφέρεια αιωρούνται αρκετά ώστε να φτάσουν στη βαθειά θάλασσα. Ανθρακικές πλατφόρμες . Τα ανθρακικά ιζήματα αποτίθενται κυρίως στις πλατιές ανθρακικές πλατφόρμες που περιβάλλουν τις ηπείρους. geophy.weebly.com 36

Slide 37:

geophy.weebly.com 37

Περιβάλλοντα ακτών και ηπειρωτικής κατωφέρειας (3):

Περιβάλλοντα ακτών και ηπειρωτικής κατωφέρειας (3) Θαλάσσιες εξατμισιγενείς λεκάνες. Θαλάσσιο νερό που καλύπτει μία λεκάνη περιορισμένης κυκλοφορίας σε μία περιοχή πολύ θερμού και ξηρού κλίματος. Με την εξάτμιση δημιουργούνται εβαπορίτες . Ριπίδια βαθειάς θάλασσας . Μερικά μεγάλα υποθαλάσσια φαράγγια στις ηπειρωτικές κατωφέρειες είναι συνέχειες μεγάλων ποταμών, όπως ο Αμαζόνιος, ο Γάγγης, ο Ινδός κ.ά. Στη βάση πολλών υποθαλάσσιων φαραγγιών υπάρχουν τεράστια ριπίδια βαθειάς θάλασσας. geophy.weebly.com 38

Slide 39:

geophy.weebly.com 39

Slide 40:

40

Slide 41:

geophy.weebly.com 41

Ιζήματα βαθειάς θάλασσας (1):

Ιζήματα βαθειάς θάλασσας (1) Ιλύς βαθειάς θάλασσας . Η ασβεστολιθική ιλύς απαντάται σε πολύ μεγάλες περιοχές του πυθμένα των ωκεανών σε μικρά έως μεσαία πλάτη, όπου η θερμή θάλασσα ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών με ασβεστιτικό κέλυφος. Η ασβεστολιθική ιλύς είναι σπάνια σε νερό βάθους μεγαλύτερο από 3-4 km. geophy.weebly.com 42

Slide 43:

43

Ιζήματα βαθειάς θάλασσας (2):

Ιζήματα βαθειάς θάλασσας (2) Τα ψυχρά ύδατα της βαθειάς θάλασσας βρίσκονται υπό υψηλότερη πίεση και έχουν περισσότερο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα από ότι πιο ρηχά νερά. Σε ένα βάθος, το οποίο ονομάζεται βάθος ασβεστιτικής εξισορρόπησης τα κελύφη διαλύονται πριν φτάσουν στον πυθμένα. geophy.weebly.com 44

Ιζήματα βαθειάς θάλασσας (3):

Ιζήματα βαθειάς θάλασσας (3) Ιζήματα χερσαίας προέλευσης. Τα στρώματα βαθειάς θάλασσας μπορεί να περιλαμβάνουν ιζήματα που μεταφέρθηκαν στον ωκεανό από: Ποτάμια . Δράση των κυμάτων . Αέρα (λεπτά υλικά ερήμων και ηφαιστειακή σποδός). Επιπλέοντα πάγο. geophy.weebly.com 45

Ιζηματογενή πετρώματα:

Ιζηματογενή πετρώματα Υφή Κλαστική Μέγεθος και σχήμα κόκκων Ταξινόμηση (ταξιθέτιση) κόκκων Πορώδες και διαπερατότητα Κρυσταλλική geophy.weebly.com 46

Διαγένεση (1):

Διαγένεση (1) Η Λιθοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ιζηματογενών πετρωμάτων. Η Διαγένεση είναι ο όρος που περιγράφει όλες τις χημικές, φυσικές και βιολογικές αλλαγές που επιδρούν στα ιζήματα στην πορεία τους από την απόθεση στη λιθοποίηση. geophy.weebly.com 47

Διαγένεση(2):

Διαγένεση (2) Οι διαδικασίες της διαγένεσης είναι : Συμπύκνωση . Το βάρος των συσσωρευμένων ιζημάτων συμπιέζει τους κόκκους. Το κενό μεταξύ τους μειώνεται. Συγκόλληση . Ουσίες που είναι διαλυμένες στο νερό δημιουργούν μία συγκολλητική ύλη που ενώνει τους κόκκους των ιζημάτων. geophy.weebly.com 48

Slide 49:

geophy.weebly.com 49

Διαγένεση (3):

Διαγένεση (3) Ανακρυστάλλωση. Καθώς συσσωρεύονται τα ιζήματα, τα λιγότερο σταθερά ορυκτά κρυσταλλώνονται σε πιο σταθερές μορφές. Ο αραγωνίτης στο σκελετό των κοραλλιών ανακρυσταλλώνεται στον πολύμορφό του ασβεστίτη. Χημική εξαλλοίωση . Με την παρουσία οξυγόνου, τα οργανικά υπολείμματα μετατρέπονται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Εάν το οξυγόνο απουσιάζει (αναεροβικό περιβάλλον), το οργανικό υλικό δεν αποσυντίθεται εντελώς, αλλά μπορεί να σχηματίσει καθαρό άνθρακα. geophy.weebly.com 50

Άνθρακας: διαγένεση σε αναερόβιες συνθήκες :

Άνθρακας: διαγένεση σε αναερόβιες συνθήκες Σε στάσιμο νερό ελών το οξυγόνο καταναλώνεται και δεν ανανεώνεται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αναερόβιου περιβάλλοντος. Το οξυγόνο και το υδρογόνο διαφεύγει με τη μορφή αερίου (π.χ. μεθάνιο) και ο άνθρακας σταδιακά παραμένει στο υπόλειμμα. Με αυτό τον τρόπο, η φυτική ύλη σταδιακά μετατρέπεται σε τύρφη  λιγνίτη κλπ. geophy.weebly.com 51

Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα:

Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα Οι τέσσερεις βασικές κατηγορίες των κλαστικών ιζηματογενών πετρωμάτων είναι: Κροκαλοπαγή και λατυποπαγή. Ψαμμίτες, αποτελούνται από κόκκους άμμου ( χαλαζιακός ψαμμίτης  χαλαζίας > 90%, αρκόζης  άστριοι > 25%, γραουβάκης  άστριοι, μαρμαρυγίες ). Πηλόλιθοι (ιλυόλιθοι), αποτελούνται κυρίως από κόκκους ιλύος, συνήθως χαλαζία και αστρίους. Άργιλοι (αργιλόλιθοι). geophy.weebly.com 52

Slide 53:

Κροκαλοπαγές 53

Slide 54:

Λατυποπαγές 54

Slide 55:

Ψαμμίτης geophy.weebly.com 55

Slide 56:

Πηλόλιθος 56

Slide 57:

Άργιλοι 57

Χημικά ιζηματογενή πετρώματα (1):

Χημικά ιζηματογενή πετρώματα ( 1) Τα χημικά ιζηματογενή πετρώματα δημιουργούνται από τη λιθοποίηση οργανικών ή ανόργανων χημικών ιζημάτων. Ανόργανοι ασβεστόλιθοι (τραβερτίνης, σπηλαιοθέματα). Δολομίτες: από διαγένεση ασβεστολίθων με αντικατάσταση Ca από Mg. Εβαπορίτες: ασβεστίτης  δολομίτης  γύψος  ανυδρίτης  αλίτης  συλβίτης . geophy.weebly.com 58

Slide 59:

geophy.weebly.com 59

Χημικά ιζηματογενή πετρώματα(2):

Χημικά ιζηματογενή πετρώματα (2) Αποθέσεις φωσφόρου . Η βασική πηγή λιπασμάτων. Σχηματίζεται από τη διάλυση του απατίτη στο θαλάσσιο νερό. Ζωνώδη κοιτάσματα σιδήρου. Μερικές από τις σημαντικότερες εμφανίσεις σιδήρου στη Γη βρίσκονται σε παλαιά ιζηματογενή πετρώματα. Ο κερατόλιθος (πυριτόλιθος) είναι ένα σκληρό, πολύ συμπαγές ιζηματογενές πέτρωμα που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από πολύ λεπτόκοκκο χαλαζία. Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα για την κατασκευή εργαλείων. geophy.weebly.com 60

Slide 61:

geophy.weebly.com 61

Βιογενή πετρώματα (1):

Βιογενή πετρώματα (1) Ασβεστόλιθος . Είναι το πιο σημαντικό βιογενές πέτρωμα. Οι ασβεστόλιθοι των υφάλων αποτελούνται από συγκολλημένους οργανισμούς των υφάλων. Η κιμωλία αποτελείται από συμπαγοποιημένα κελύφη μικροσκοπικών οργανισμών. Οι ασβεστόλιθοι αποτελούν τη μεγαλύτερη παγίδα διοξειδίου του άνθρακα στο φλοιό της Γης. geophy.weebly.com 62

Slide 63:

geophy.weebly.com 63

Slide 64:

geophy.weebly.com 64

Slide 65:

geophy.weebly.com 65

Slide 66:

geophy.weebly.com 66

Βιογενή πετρώματα (2):

Βιογενή πετρώματα (2) Ορυκτοί άνθρακες. Τύρφη  λιγνίτης  λιθάνθρακας  ανθρακίτης. Οργανικοί κερατόλιθοι (πυριτόλιθοι). Σχηματίζονται από τα πυριτικά κελύφη ή σκελετούς μικροοργανισμών (πρωτόζωα, σπόγγοι, διάτομα, κλπ.) geophy.weebly.com 67

Περιβαλλοντικά στοιχεία (1):

Περιβαλλοντικά στοιχεία (1) Τα ιζηματογενή πετρώματα αντιστοιχούν στο περιβάλλον στο οποίο σχηματίστηκαν. Στοιχεία από τις επιφάνειες στρώσης. Ρυτιδώσεις σε ψαμμίτες και πηλόλιθους. Αποτυπώματα. Στοιχεία από απολιθώματα. Κάποια ζώα και φυτά περιορίζονται σε θερμά και υγρά κλίματα, ενώ άλλα σε υγρά και ξηρά. geophy.weebly.com 68

Slide 69:

geophy.weebly.com 69

Slide 70:

geophy.weebly.com 70

Περιβαλλοντικά στοιχεία (2):

Περιβαλλοντικά στοιχεία (2) Στοιχεία από το χρώμα . Τα περισσότερα σκούρα χρώματα τίναι το αποτέλεσμα σουλφιδίων του σιδήρου και οργανικών υπολειμμάτων που ετάφησαν μαζί με το ίζημα. Τα ερυθρά και καστανά χρώματα οφείλονται στην παρουσία οξειδίων του σιδήρου, ενώ τα μαύρα από τα οξείδια του μαγγανίου. geophy.weebly.com 71

Περιβαλλοντικά στοιχεία (3):

Περιβαλλοντικά στοιχεία (3) Στοιχεία από ισότοπα και μαγνητικές ιδιότητες. Η αναλογία των δύο ισοτόπων του οξυγόνου (οξυγόνο-16 και οξυγόνο-18) μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τις αλλαγές του κλίματος. Οι παλαιομαγνητικές μετρήσεις στα ιζήματα και στα ιζηματογενή πετρώματα μας επιτρέπει την ανίχνευση αλλαγών στο μαγνητικό πεδίο της Γης στο χρόνο. geophy.weebly.com 72

Ασβεστόλιθοι, CO2, και κλιματικές αλλαγές (1):

Ασβεστόλιθοι , CO 2 , και κλιματικές αλλαγές (1) Το διοξείδιο του άνθρακα είναι από τα πιο σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου. Περίοδοι με υψηλό CO 2 , πολύ παραπάνω από τα σημερινά επίπεδα, συνέβησαν πριν από 550-390 και 180-90 εκ. έτη . Αυτές οι περίοδοι (κάτω Παλαιοζωικό και Άνω Μεσοζωικό) είναι γνωστές για τις εκτεταμένες αποθέσεις ασβεστολίθων . Η πρώτη από αυτές τις περιόδους, ακολούθησε ένα διάστημα ψυχρού κλίματος πριν από 600 εκ. έτη που συνέπεσε με χαμηλές τιμές ατμοσφαιρικού CO 2 και εκτεταμένους παγετώνες . geophy.weebly.com 73

Slide 74:

geophy.weebly.com 74

authorStream Live Help