Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης και συνδεόμενα φαινόμενα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Πώς επηρεάζουν οι αστρονομικές κινήσεις τη Γη; Τι φαινόμενα παρατηρούνται που οφείλονται σε αυτές;

Comments

Presentation Transcript

Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης και συνδεόμενα φαινόμενα:

Κινήσεις Ήλιου, Γης, Σελήνης και συνδεόμενα φαινόμενα Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Περιστροφή του ηλιακού συστήματος:

Περιστροφή του ηλιακού συστήματος Το ηλιακό μας σύστημα απέχει από το κέντρο του γαλαξία 25-28.000 έτη φωτός. Περιστρέφεται γύρω από αυτό με ταχύτητα 220 km/sec . Ολοκληρώνει μία περιστροφή κάθε 226 εκ. έτη.

Κινήσεις του Ήλιου :

Κινήσεις του Ήλιου Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του κατά μέσο όρο σε 27 ημέρες. Ο ρυθμός περιστροφής δεν είναι σταθερός, λόγω της σύστασής του. Είναι μεγαλύτερος στον ισημερινό και μικρότερος στους πόλους. Ο άξονας περιστροφής του έχει κλίση 7,25 o .

Ρυθμός περιστροφής του Ήλιου:

Ρυθμός περιστροφής του Ήλιου Ο ρυθμός περιστροφής δίνεται από τον παρακάτω τύπο: ω = Α + Β ημ 2 (φ) όπου: ω: γωνιακή ταχύτητα φ: γεωγραφικό πλάτος Α: 14,1844 μοίρες/ημέρα ± 0,35 Β: -2 μοίρες/ημέρα ± 0,48

Slide 6:

Περιστροφή του Ήλιου και εξέλιξη των μαγνητικών του φαινομένων (ηλιακές κηλίδες).

Ο ηλιακός κύκλος:

Ο ηλιακός κύκλος

400 έτη παρατηρήσεων:

400 έτη παρατηρήσεων

Γη:

Γη Ακτίνα (km): 6378 Μάζα ( kg): 5,97 x10 24 Επιτάχυνση της βαρύτητας ( m/sec 2 ) : 9,81 Μέση θερμοκρασία ( o C): 15 Μέση απόσταση από τον Ήλιο: 149,6 εκ. Km (αστρονομική μονάδα) Δορυφόροι: 1

Κινήσεις της Γης:

Κινήσεις της Γης Περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Μετάπτωση του άξονά της. Κλόνηση του άξονά της. Ελεύθερη κλόνηση της Γης.

Περιφορά γύρω από τον ήλιο:

Περιφορά γύρω από τον ήλιο Η περιφορά γύρω από τον Ήλιο διαρκεί 365,2564 ημέρες. Η ταχύτητα περιφοράς είναι 30 km/sec (108.000 km/h) . Η τροχιά περιφοράς της Γης είναι σχεδόν κυκλική.

Περιστροφή γύρω από τον άξονα:

Περιστροφή γύρω από τον άξονα Η περιστροφή γύρω από τον άξονα της Γης διαρκεί 23 ώρες, 56 λεπτά και 4,091 δευτερόλεπτα. Ο άξονας της Γης έχει κλίση 23,5 ο σε σχέση με την τροχιά της (επίπεδο της εκλειπτικής). Η κλίση αυτή προκαλεί την αλλαγή των εποχών.

Slide 15:

Η σημερινή διαφορά του άξονα περιστροφής της Γης με το επίπεδο της εκλειπτικής είναι 23,5 ο . Η γωνία του άξονα περιστροφής της Γης δεν είναι σταθερή στο χρόνο, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις με περίοδο 41.000 ετών.

Μετάπτωση του άξονα:

Μετάπτωση του άξονα Ο άξονας περιστροφής της Γης δεν παραμένει σταθερός στο χρόνο, αλλά διαγράφει μία κωνική επιφάνεια γύρω από τον κάθετο άξονα στην εκλειπτική με περίοδο 25.800 έτη. Οφείλεται στην έλξη που ασκούν ο Ήλιος και η Σελήνη.

Κλόνηση του άξονα:

Κλόνηση του άξονα Εκτός από την περιστροφή ( R) και τη μετάπτωση ( P) , παρατηρείται άλλη μία ταλάντωση, η οποία ονομάζεται κλόνηση (N) και διαρκεί κατά μέσο όρο 18,6 έτη.

Ελεύθερη κλόνηση:

Ελεύθερη κλόνηση Λόγω του ότι η Γη δεν είναι ομογενής, ισότροπη και άκαμπτη, παρατηρούνται και άλλες κινήσεις, μικρότερου μεγέθους. Η ελεύθερη κλόνηση (κίνηση Chandler ) είναι η ακανόνιστη μετατόπιση του άξονα περιστροφής σε έναν κύκλο διαμέτρου 3 έως 15 μέτρων σε διάστημα περίπου 433 ημερών (περίοδος Chandler ). Υπάρχουν και άλλοι τύποι κλονήσεων με μικρότερη περίοδο.

Σελήνη:

Σελήνη Ακτίνα (km): 3476 Μάζα ( kg): 0,735 x10 24 Επιτάχυνση της βαρύτητας ( m/sec 2 ) : 1,6 Μέση θερμοκρασία ( o C): -230 Μέση απόσταση από τη Γη: 384.403 km

Κινήσεις της Σελήνης:

Κινήσεις της Σελήνης Περιφορά γύρω από τη Γη. Περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Οι δύο αυτές κινήσεις είναι σύγχρονες, διαρκούν δηλαδή τον ίδιο χρόνο.

Περιφορά γύρω από τη Γη:

Περιφορά γύρω από τη Γη Τροχιακή ταχύτητα: 1,022 km/sec. Διάρκεια περιφοράς: 27 ημέρες, 7 ώρες, 43,2 λεπτά. Πραγματοποιεί σύγχρονη περιφορά, λόγω της κυριαρχίας του βαρυτικού πεδίου της Γης (σύγχρονη περιφορά παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους πλανητικούς δορυφόρους). Η περιφορά γίνεται σχεδόν παράλληλα με την εκλειπτική (5 ο ) και όχι με τον ισημερινό της Γης.

Slide 28:

Φάσεις της Σελήνης

Συνδεόμενα φαινόμενα:

Συνδεόμενα φαινόμενα Εκλείψεις (ολικές ή μερικές) Ηλιακές Σεληνιακές Παλίρροιες

Έκλειψη – Γενικά :

Έκλειψη – Γενικά Προϋπόθεση για να συμβεί μία έκλειψη είναι η ευθυγράμμιση τριών ουρανίων σωμάτων από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι αυτόφωτο (αστέρας). Ο όρος είναι ευρύτερα γνωστός από τις εκλείψεις της Σελήνης και του Ηλίου που παρατηρούμε από τη Γη. Στις εκλείψεις αυτές το αυτόφωτο σώμα είναι ο Ήλιος και τα άλλα δύο σώματα που ευθυγραμμίζονται με τον Ήλιο είναι η Γη και η Σελήνη. Έκλειψη Σελήνης: Φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη σταματάει να δέχεται το φως του Ήλιου καθώς ανάμεσα στα δύο αυτά ουράνια σώματα παρεμβάλλεται η Γη. Έκλειψη Σελήνης μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη νύχτα και όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της Πανσελήνου. Έκλειψη Ηλίου: Φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και στη Γη με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Γης να δέχονται λιγότερο φως από ότι συνήθως. Έκλειψη Ηλίου μπορεί να παρατηρηθεί κατά την ημέρα και όταν η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης.

Έκλειψη Σελήνης:

Έκλειψη Σελήνης

Έκλειψη Ηλίου:

Έκλειψη Ηλίου

Τύποι έκλειψης Ηλίου:

Τύποι έκλειψης Ηλίου Ολική (διάρκεια έως και 7:30 λεπτά). Μερική. Δακτυλιοειδής (διάρκεια έως και 12:30 λεπτά). Μικτή.

Τύποι έκλειψης:

Τύποι έκλειψης

Φάσεις μίας έκλειψης:

Φάσεις μίας έκλειψης Το «διαμαντένιο δακτυλίδι» Οι «χάντρες του Baily ».

Παλίρροιες:

Παλίρροιες Παλίρροια ονομάζεται η ανύψωση και η πτώση της στάθμης της θάλασσας δύο φορές τη μέρα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην έλξη που ασκούν στην υδρόσφαιρα η Σελήνη και ο Ήλιος - η Σελήνη λόγω της μικρής απόστασης από τη Γη και ο Ήλιος λόγω της μεγάλης μάζας του. Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας λέγεται πλημμυρίδα , ενώ η πτώση της άμπωτη . Η περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη προκαλεί δύο πλημμυρίδες και δύο αμπώτιδες (ημιημερήσια παλίρροια), αφού η αμοιβαία έλξη είναι ισχυρότερη στην πλευρά της Γης που πλησιάζει περισσότερο τη Σελήνη.

Slide 39:

Η υδρόσφαιρα επηρεάζεται κι από τον Ήλιο, ο οποίος προκαλεί τα ημερήσια παλιρροϊκά κύματα, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τα ημιημερίσια παλιρροϊκά. Όταν η Γη, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμιστούν δημιουργούνται οι πολύ υψηλές ή οι πολύ χαμηλές παλίρροιες. Αυτό συμβαίνει δύο φορές το μήνα: στη νέα Σελήνη και στην Πανσέληνο. Οι ελάχιστες τιμές της παλίρροιας εμφανίζονται μία βδομάδα μετά τη μέγιστη τιμή της, όταν ο Ήλιος και η Σελήνη σχηματίζουν ορθή γωνία και η έλξη τους πάνω στη Γη εξουδετερώνεται εν μέρει.

Στοιχεία παλιρροιών:

Στοιχεία παλιρροιών Οι σεληνιακές παλίρροιες συμβαίνουν κάθε 12:24 ώρες. Οι ηλιακές παλίρροιες συμβαίνουν κάθε 12 ώρες. Εάν η Γη ήταν ακίνητη και δεν υπήρχαν ήπειροι, τα μέγιστα μεγέθη των παλιρροιών είναι: Σεληνιακές παλίρροιες: 54 cm. Ηλιακές παλίρροιες: 25 cm. Λόγω της μεταβαλλόμενης απόστασης από Σελήνη και Ήλιο, οι θεωρητικές τιμές μεταβάλλονται ± 18% για τη Σελήνη και ± 5% για τον Ήλιο.

Παλίρροιες:

Παλίρροιες Οι παλίρροιες είναι πιο έντονες σε ακτές ωκεανών, λόγω του μεγαλύτερου όγκου νερού που μετακινείται. Σε κλειστές θάλασσες (π.χ. Μεσόγειος), η χρονική υστέρηση των παλιρροιών εξουδετερώνεται από την πολύπλοκη μορφολογία και το μικρό όγκο νερού.

Παράκτια γεωμορφολογία:

Παράκτια γεωμορφολογία Οι παλίρροιες επιδρούν με διαφορετικό τρόπο σε βραχώδεις ή αμμώδεις ακτές. Βραχώδεις: επικρατεί η διάβρωση με χαρακτηριστικές εγκοπές (notches) που δείχνουν το ανώτερο όριο της πλημμυρίδας. Αμμώδεις: προκαλούν τη διαμόρφωση της ακτής σε τρία επίπεδα (ανώτερο, μέσο και κατώτερο).

authorStream Live Help