Λιθοσφαιρικές πλάκες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Λιθοσφαιρικές πλάκες:

Λιθοσφαιρικές πλάκες Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Λιθοσφαιρικές πλάκες:

Λιθοσφαιρικές πλάκες Περιλαμβάνουν κομμάτια της λιθόσφαιρας. Κινούνται επάνω στην ασθενόσφαιρα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι κινούνται λόγω ρευμάτων μεταφοράς (= μανδυακά αναβρύσματα). Θεωρούνται άκαμπτες. Σχηματίστηκαν λόγω της σφαιρικότητας της Γης.

Δομή λιθόσφαιρας - ασθενόσφαιρας:

Δομή λιθόσφαιρας - ασθενόσφαιρας

Παγκόσμια μορφολογία:

Παγκόσμια μορφολογία

Ηλικία των ωκεανών:

Ηλικία των ωκεανών

Θεωρίες κίνησης λιθοσφαιρικών πλακών:

Θεωρίες κίνησης λιθοσφαιρικών πλακών Ρεύματα μεταφοράς με κυκλική ροή προκαλούν την κίνηση των πλακών επάνω στην ασθενόσφαιρα – μοντέλο ενεργού μανδύα. ή Οι πλάκες μετακινούνται μόνες τους επάνω στην ασθενόσφαιρα λόγω βαρύτητας (βύθιση των κρύων άκρων τους στο θερμό μανδύα) – μοντέλο παθητικού μανδύα.

Δομές λιθοσφαιρικών πλακών:

Δομές λιθοσφαιρικών πλακών Μεσοωκεάνειες ράχες ( mid-ocean ridges)  δημιουργία υλικού. Ζώνες σύγκλισης ή ζώνες υποβύθισης (subduction zones)  καταστροφή υλικού. Ρήγματα μετασχηματισμού (transform faults)  ολίσθηση υλικού.

Απόκλιση λιθοσφαιρικών πλακών:

Απόκλιση λιθοσφαιρικών πλακών Αρχικό στάδιο (τάφρος του Ρήνου). Ιζηματογένεση - πάχος έως 5 km . Στάδιο κλειστού ωκεανού (Ερυθρά Θάλασσα). Σχηματίζεται ωκεάνειος φλοιός. Αποτίθενται κοραλιογενείς ασβεστόλιθοι και εβαπορίτες στα ρηχά και σαπροπηλοί στα βαθειά (πηγές πετρελαίου).

Slide 14:

Στάδιο ανοικτού ωκεανού. Μεγάλη έκταση ωκεάνειου φλοιού. Ιζηματογένεση βαθειάς θάλασσας. Απόθεση μεγάλου πάχους ιζημάτων στα παθητικά περιθώρια. Χαρακτηριστικά μεσοωκεάνειων ραχών: Συνολικό μήκος 60.000 km. Ταχύτητα διάνοιξης 1-18 cm/ έτος.

Τύποι ορίων συγκλινουσών λιθοσφαιρικών πλακών:

Τύποι ορίων συγκλινουσών λιθοσφαιρικών πλακών Ωκεάνια – Ηπειρωτική (σύγκλιση). 30 ο -50 ο . Β – καταβύθιση. Ωκεάνια – Ωκεάνια (σύγκλιση). 50 ο -70 ο . Β – καταβύθιση. Ηπειρωτική – Ηπειρωτική (σύγκρουση). Α – καταβύθιση.

Συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες:

Συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες Εξωτερική ράχη. Ωκεάνια αύλακα ( ocean trench) . Πρίσμα προσαύξησης (accretion prism) . Λεκάνη προ του τόξου (fore arc basin) . Μετωπικό τόξο ( forearc). Ηφαιστειακό τόξο ( volcanic arc) . Περιθωριακή λεκάνη ( back arc basin) .

Τύποι περιθωρίων:

Τύποι περιθωρίων Ενεργά περιθώρια: περιθώρια ηπείρων στα οποία παρατηρούνται σεισμοί ενδιαμέσου και μεγάλου βάθους ( ζώνη Benioff). Παθητικά περιθώρια: περιθώρια ηπείρων στα οποία δεν παρατηρούνται σεισμοί ενδιαμέσου και μεγάλου βάθους. Συντηρητικά περιθώρια: περιοχές εκατέρωθεν των ρηγμάτων μετασχηματισμού όπου ούτε δημιουργείται, ούτε καταστρέφεται φλοιός.

Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών:

Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών Εάν η ταχύτητα κίνησης μίας πλάκας σε σχέση με μία άλλη είναι V B , τότε: Αν Vx = 0  ρήγμα μετασχηματισμού. Αν Vx > 0  μεσοωκεάνεια ράχη. Αν Vx < 0  ζώνη σύγκλισης.

Περιστροφή των πλακών:

Περιστροφή των πλακών Οι πλάκες περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα που δε συμπίπτει με τους γεωγραφικούς πόλους της Γης (άξονας Euler – πόλοι Euler) . Η γωνιακή ταχύτητα των πλακών εξαρτώνται από την απόσταση από τους πόλους Euler. Η κίνηση των πλακών γίνεται με βάση το θεώρημα του Euler σχετικά με την περιστροφή σε επιφάνεια σφαίρας. Τα ρήγματα μετασχηματισμού δίνουν τη σχετική διεύθυνση κίνησης των πλακών.

Τριπλό σημείο και θερμές κηλίδες:

Τριπλό σημείο και θερμές κηλίδες Τριπλό σημείο ή τριπλή ένωση (triple junction) : θέση όπου συναντώνται τρεις λιθοσφαιρικές πλάκες. Afar Αιθιοπίας (τάφροι Άντεν, Ερυθράς θάλασσας, ανατολικής Αφρικής). Θερμές κηλίδες: η προβολή των κορυφών των ρευμάτων μεταφοράς στο φλοιό. Αλυσίδα νησιών Χαβάης.

Λιθοσφαιρικές κινήσεις στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας:

Λιθοσφαιρικές κινήσεις στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας

authorStream Live Help