Γεωτεκτονική Εξέλιξη 2015

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Αποτελέσματα εξετάσεων εργαστηρίου (Τμήμα Πέμπτης, 5-7 μ.μ.)

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Α Α ΕΜ Α ΠΟΥΣΙΕΣ ΝΤΟΣΙΕ ΒΑΘΜΟΣ 1 Αναστασιάδου-Αναστασίου Σεβαστή-Ηλιάνα 4864 1 ΟΚ 8 2 Αρβανιτίδου ∆έσποινα 4866 6 - Επαναλαμβάνει 3 Βασιλοπούλου Ειρήνη 4765 1 - ∆εν προσήλθε 4 Βογιατζή ∆ήμητρα 4872 1 - ∆εν προσήλθε 5 Γλαρός Κωνσταντίνος 4973 1 ΟΚ 6 6 ∆αγδηλέλη Μυρτώ 4875 1 ΟΚ 6 7 ∆ένδια Ελένη 4878 1 - ∆εν προσήλθε 8 Ευθύμογλου Σαράντης 4882 0 ΟΚ 7 9 Κοπαλίδης Παύλος 4754 1 - ∆εν προσήλθε 10 Λούβαρης Πρόδρομος 4897 0 ΟΚ 8 11 Μπαλντούμης ∆ημήτριος 4685 0 - ∆εν προσήλθε 12 Μπεκιάρη Χριστίνα 4812 1 - ∆εν προσήλθε 13 Νάκας Κωνσταντίνος 4746 1 - ∆εν προσήλθε 14 Νιβορλής Αριστείδης 4692 1 ΟΚ 8 15 Ντίκικος Κωνσταντίνος 4906 1 - ∆εν προσήλθε 16 Παπαδημητρίου Ιωάννης 4944 0 - ∆εν προσήλθε 17 Παπαδόπουλος Γεώργιος 4698 1 - ∆εν προσήλθε 18 Παύλου Παυλίνα 4947 0 ΟΚ 3 19 Σίνου Χρύσα 4922 0 ΟΚ 3 20 Τσερμίδης Μιχαήλ 4932 1 - ∆εν προσήλθε 21 Τσιρογιάννης Ιωάννης 4366 1 - ∆εν προσήλθε 22 Χαλκίδου Ειρήνη 4937 0 - ∆εν προσήλθε 23 Χαρίσης Κωνσταντίνος 4938 0 ΟΚ 5 24 Χισιρίδης Άγγελος 4945 1 - ∆εν προσήλθε 25 Γκόλας ∆ημήτρης 4647 2 26 Κοθράς Ιωάννης 3005 5 27 Κουβάτσης Γιάννης 4675 5 28 Ταγκαρλής Χρήστος 4714 ΟΚ 5 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 5-7 μ. μ. Α. Χατζηπέτρος - Τ. Κακλής

authorStream Live Help