Τοπογραφικοί χάρτες

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Χάρτες και η χρήση τους στη Γεωλογία:

Χάρτες και η χρήση τους στη Γεωλογία 4 ο εργαστήριο – Εισαγωγή στη Γεωλογία elearning.auth.gr

Σημείωση: φύλλο αξιολόγησης:

Σημείωση: φύλλο αξιολόγησης Στη σελίδα του ηλεκτρονικού μαθήματος ( elearning.auth.gr) έχει αναρτηθεί ένα φύλλο αξιολόγησης του μαθήματος. Παρακαλείσθε να το συμπληρώσετε και να το υποβάλλετε ηλεκτρονικά. Η συμπλήρωση και η αποστολή γίνονται μέσα από το περιβάλλον του elearning.auth.gr και είναι ανώνυμη. 06:09 elearning.auth.gr 2

Γεωφυσικός χάρτης:

Γεωφυσικός χάρτης 06:09 elearning.auth.gr 3 Σε έναν γεωφυσικό χάρτη απεικονίζεται η μορφολογία του εδάφους μιας περιοχής, δηλαδή τα όρη , τα ποτάμια , οι λίμνες , οι πεδιάδες

Υψομετρικός χάρτης:

Υψομετρικός χάρτης

PowerPoint Presentation:

Η κλίμακα Τρόποι Αναπαράστασης μιας κλίμακας: Κλασματική Κλίμακα ονομάζεται η κλίμακα που αναπαριστάται με τη μορφή κλάσματος, πχ 1:1.000.000 σημαίνει πως απόσταση 1 cm στο χάρτη ισούται με 1.000.000 cm στην πραγματικότητα επί της απεικονιζόμενης περιοχής. για μεγαλύτερο παρονομαστή έχουμε μικρότερη κλίμακα, μεγαλύτερη παρουσίαση εδάφους αλλά λιγότερες λεπτομέρειες . για μικρότερο παρονομαστή έχουμε μεγαλύτερη κλίμακα, μικρότερη παρουσίαση εδάφους αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες .

Γραφική κλίμακα:

Γραφική (ή γραμμική) κλίμακα ονομάζεται η κλίμακα με τη μορφή μιας ευθείας χωρισμένης σε ίσα διαστήματα πάνω στην οποία σημειώνονται οι αντίστοιχες πραγματικές αποστάσεις είτε σε μίλια, είτε σε χιλιόμετρα. Γραφική κλίμακα

Τοπογραφικοι χαρτεσ:

Τοπογραφικοι χαρτεσ 06:09 elearning.auth.gr 7

Είδη τοπογραφικών χαρτών:

8 Είδη τοπογραφικών χαρτών Βασικοί τοπογραφικοί χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα με κλίμακα από 1:2.000 μέχρι 1:10.000, που κατασκευάζονται με βάση τα δεδομένα των υπαίθριων μετρήσεων. Λεπτομερείς τοπογραφικοί χάρτες με κλίμακα από 1:10.000 μέχρι 1:500.000, οι οποίοι προκύπτουν από τους βασικούς ή πρωτογενείς χάρτες. Γενικοί τοπογραφικοί χάρτες με κλίμακα από 1:100.000 μέχρι 1:500.000.  Κατασκευάζονται και αυτοί από τους βασικούς χάρτες.  Χαρακτηρίζονται όμως από το μεγάλο βαθμό γενίκευσης και την αύξηση του ποσοστού απεικόνισης των αντικείμενων με σύμβολα. Γεωγραφικοί ή χωρογραφικοί χάρτες.  Είναι χάρτες μικρής κλίμακας στους οποίους τα κατά περιοχές γνωρίσματα του χώρου απεικονίζονται πολύ απλοποιημένα.  Η κλίμακά τους είναι μικρότερη από 1:500.000, και κατά συνέπεια δεν μπορούν να είναι λεπτομερείς, και περιορίζονται στην απεικόνιση των γεωγραφικών σχέσεων.  Στους χάρτες αυτούς ανήκουν οι ’άτλαντες.

Τριγωνομετρικά δίκτυα:

9 Τριγωνομετρικά δίκτυα

Απεικόνιση του αναγλύφου:

10 Απεικόνιση του αναγλύφου Ισοϋψεις καμπύλες: η ορθογώνια προβολή στο επίπεδο του χάρτη του γεωμετρικού τόπου εκείνων των σημείων της γήινης επιφάνειας, τα οποία έχουν το ίδιο υψόμετρο σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας Η κάθετη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ισοϋψών είναι, κατά κανόνα, σταθερές για την έκταση που καλύπτει ο χάρτης, και λέγεται ισοδιάσταση.

Συμβολισμοί ισοϋψών:

11 Συμβολισμοί ισοϋψών

Μορφολογία ισοϋψών καμπυλών:

12 Μορφολογία ισοϋψών καμπυλών

PowerPoint Presentation:

13

PowerPoint Presentation:

14 Ισοϋψείς καμπύλες. Ισοβαθείς καμπύλες. Υψόμετρα. Βάθη. Ανθρωπογενή στοιχεία (οικισμοί, δρόμοι, κλπ). Φυσιογραφικά στοιχεία (ποταμοί, ρέματα, έλη, κλπ). Γεωγραφικές συντεταγμένες. Υπόμνημα (κλίμακα, ισοδιάσταση, προβολικό σύστημα, κλπ).

PowerPoint Presentation:

15

PowerPoint Presentation:

16

Προσανατολισμός:

Προσανατολισμός

Ναυτικό ανεμολόγιο:

Ναυτικό ανεμολόγιο

Υπενθύμιση:

Υπενθύμιση Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε το φύλλο αξιολόγησης του μαθήματος στο elearning.auth.gr μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας! 06:09 elearning.auth.gr 19

1η άσκηση Μία από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι λανθασμένη. Μπορείτε να βρείτε ποια;:

1 η άσκηση Μία από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι λανθασμένη. Μπορείτε να βρείτε ποια;

PowerPoint Presentation:

Οδηγίες για την κατασκευή μορφολογικής τομής

2η άσκηση:

2 η άσκηση Ξεκινήστε να απαντάτε τις ερωτήσεις στους χάρτες που σας δίνονται. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα ερωτήματα στο σπίτι σας και παραδώστε τις λυμένες ασκήσεις στο επόμενο εργαστήριο (10/11). 06:09 elearning.auth.gr 22

authorStream Live Help