Άσκηση Υπαίθρου Νεοτεκτονικής

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αςκηςη Υπαιθρου Νεοτεκτονικης:

21 Δεκεμβρίου 2013 Αςκηςη Υπαιθρου Νεοτεκτονικης

PowerPoint Presentation:

10.Αλλουβιακές και πρόσφατες ποτάμιες αποθέσεις 9. Αποθέσεις παλιών ποτάμιων αναβαθμίδων Ολόκαινο 8. Κώνοι κορημάτων και αλλουβιακά ριπίδια Ολόκαινο 7. Ποταμοχειμάρριες αποθέσεις Πλειόκαινο-Πλειστόκαινο 6. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ Λιμναίες αποθέσεις Πλειόκαινο ΜΟΛΑΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ 5. Εναλλαγές μαργών, ψαμμιτών κροκαλοπαγών 4. Κυανοί πληλίτες, ιλυόλιθοι 3. Συνεκτικά κροκαλοπαγή βάσης ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2. Οφιόλιθοι Τριαδικού-Ιουρασικού Ασβεστόλιθοι Τριαδικού-Ιουρασικού Λεκάνη Κοζάνης-Σερβίων Λεκάνη Γρεβενών Συνοπτικές λιθοστρωματογραφικές στήλες των κυριότερων σχηματισμών των δύο μεγάλων λεκανών της περιοχής Mountrakis et al 1995 9. Αλλουβιακές και πρόσφατες ποτάμιες αποθέσεις 8. Κώνοι κορημάτων και αλλουβιακά ριπίδια Ολόκαινο 7. Χερσαίες αποθέσεις-ερυθροχώματα Πλειστόκαινο 6. Αποθέσεις παλιών ποτάμιων αναβαθμίδων Πλειστόκαινο 5. Λιμναίες αποθέσεις Πλειόκαινο-Πλειστόκαινο ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 4. Φλύσχης Πελαγονικής Μαιστρίχτιο-Παλαιόκαινο 3. Ασβεστόλιθοι Κρητιδικού 2. Οφιόλιθοι Τριαδικού-Ιουρασικού Ασβεστόλιθοι Τριαδικού-Ιουρασικού

PowerPoint Presentation:

ΡΗΓΜΑ ΡΥΜΝΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ) ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ) ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΣΑΡΑΚΗΝΑ Κύρια ρήγματα που ενεργοποιήθηκαν κατά το σεισμό της 13ης Μαïου 1995. Το ρήγμα Ρυμνίου – Παλαιοχωρίου – Σαρακήνας (ΡΠΣ) είναι ΒΑ-ΝΔ παράταξης, ενώ το ρήγμα Χρωμίου Α-Δ. ΡΗΓΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΟΣ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΡΗΓΜΑ ΡΥΜΝΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ Διακρίνεται η επαναδραστηριοποίηση μετά το σεισμό της 13-05-95 (απογύμνωση βράχου κατά 10 cm Ρήγμα Ρυμνίου-Παλαιοχωρίου-Σαρακήνας Σεισμικό ρήγμα Ρυμνίου – Παλαιοχωρίου – Σαρακήνας Παράταξη ΒΑ-ΝΔ (60 ο -70 ο ) Κλίση 30 ο -35 ο ΒΔ Συνολικό μήκος 30 Km Κανονικό λιστρωτό ρήγμα Ενεργό ρήγμα Χρωμίου-Κνίδης Παράταξη Α-Δ Συνολικό μήκος 15 Km Έχει δημιουργηθεί από ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης. Λειτούργησε ως δευτερεύον αντιθετικό ρήγμα στο σεισμό 13-05-95 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Mountrakis et al 1995

PowerPoint Presentation:

ΡΗΓΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Λ. ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΡΗΓΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΟΣ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ Ρήγματα ΒΑ-ΝΔ παράταξης που διαχωρίζονται από το ρήγμα ΡΠΣ με ένα γεωμετρικό «φράγμα» ( barrier ) που εμπόδισε τη διάδοση της διάρρηξης του 1995. Ενεργό ρήγμα Βερμίου-Βεργίνας Παράταξη ΒΑ-ΝΔ (50 ο -60 ο ) Συνολικό μήκος 20 Km ΡΗΓΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΛΕΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΜΕΣΟΖΩΙΚΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ Ενεργό ρήγμα Σερβίων-Βελβενδού Παράταξη ΒΑ-ΝΔ (60 ο ) Κλίση 60 ο -70 ο ΒΔ Συνολικό μήκος 31 Km Κανονικό ρήγμα

Παλαιοσεισμολογικές τομές:

Παλαιοσεισμολογικές τομές Τομές στο Παλαιοχώρι (επάνω) και τη Σαρακήνα (αριστερά) κατά μήκος διαρρήξεων του σεισμού του 1995 (Chatzipetros, 1998; Chatzipetros et al., 1998).

Παλαιορευστοποίηση:

Παλαιορευστοποίηση Παλαιορευστοποίηση σε ιζήματα Ύστερου Πλειστοκαίνου – Ολοκαίνου (Chatzipetros, 1998). Πολύ αργό ρήγμα!

Ο Σειςμος του 1995:

Ο Σειςμος του 1995

Χαρακτηριςτικα ςειςμου:

Χαρακτηριςτικα ςειςμου 13 Μαΐου 1995 08:47 π.μ . Mw: 6.6

The 1995 M 6.6 earthquake:

The 1995 M 6.6 earthquake The seismogenic fault and extensive liquefaction. Earthquake fracture map (Chatzipetros et al., 2005)

The 1995 earthquake:

The 1995 earthquake Ground effects.

Καταςτροφες:

Καταςτροφες

PowerPoint Presentation:

Elementary school in Knidi village ( Grevena )

Εκκληςιες:

Εκκληςιες

Η ζωη μετα το ςειςμο:

Η ζωη μετα το ςειςμο

Εφαρμοςμενη Νεοτεκτονικη:

Εφαρμοςμενη Νεοτεκτονικη

PowerPoint Presentation:

Παλαιοχώρι

PowerPoint Presentation:

Σαρακήνα

authorStream Live Help