Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας:

Γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας Χατζηπέτρος Αλέξανδρος users.auth.gr/ac

Αντικείμενο της ενότητας:

Αντικείμενο της ενότητας Γεωλογία της Ελλάδας Γεωλογία της Ευρώπης Γεωτεκτονική εξέλιξη Διαδικασίες ορογένεσης Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 2

Δυσκολίες στη διδασκαλία:

Δυσκολίες στη διδασκαλία Η Γεωλογία είναι 4Δ επιστήμη Οι διαστάσεις είναι τεράστιες Χώρος Χρόνος Οι γεωλογικές διαδικασίες είναι πολύπλοκες και αλληλοεπηρεάζονται. Έλλειψη εμφανούς σύνδεσης με την καθημερινότητα. Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 3

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 4

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 5

Τι δημιουργεί τις οροσειρές;:

Τι δημιουργεί τις οροσειρές; Η διαδικασία δημιουργίας οροσειρών ονομάζεται ορογένεση. Η ορογένεση προκαλείται από διεργασίες που σχετίζονται με τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών. Οι διεργασίες είναι διαρκείς και συνεχόμενες. Η σημερινή εικόνα της Γης είναι στιγμιαία. Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 6

Ορογενεση:

Ορογενεση Αιτίες και αποτελέσματα Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 7

PowerPoint Presentation:

Λιθόσφαιρα Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 8

PowerPoint Presentation:

9 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 10

Δομές λιθοσφαιρικών πλακών:

Δομές λιθοσφαιρικών πλακών Μεσοωκεάνειες ράχες ( mid-ocean ridges)  δημιουργία υλικού. Αποκλίνουσες πλάκες. Ζώνες σύγκλισης ή ζώνες υποβύθισης ( subduction zones)  καταστροφή υλικού. Συγκλίνουσες πλάκες. Ρήγματα μετασχηματισμού (transform faults)  ολίσθηση υλικού. 11 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 12

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 13

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 14

PowerPoint Presentation:

15 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ /νίκης 16

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 17

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 18

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 19 Καληδονική Ορογένεση

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 20

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 21

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 22

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 23

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 24

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 25

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 26

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 27

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 28

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 29

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 30

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 31

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 32

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 33

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 34 Ερκύνια ( Βαρύσκια ) Ορογένεση

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 35

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 36

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 37

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 38

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 39

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 40

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 41

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 42

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 43

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 44

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 45

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 46

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 47

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 48

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 49

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 50

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 51

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 52

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 53

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 54

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 55

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 56

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 57

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 58

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 59

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 60

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 61

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 62

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 63

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 64

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 65

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 66

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 67 Αλπική Ορογένεση

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 68

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 69

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 70

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 71

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 72

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 73

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 74

Εξέλιξη της Γης τα τελευταία ~150 εκ. έτη:

Εξέλιξη της Γης τα τελευταία ~150 εκ. έτη 75 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

76 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

«Ασπίδες»:

«Ασπίδες» Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 77

Γεωλογικη ιστορια τησ ευρωπησ:

Γεωλογικη ιστορια τησ ευρωπησ 78 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Γεωλογική δομή της Ευρώπης:

Γεωλογική δομή της Ευρώπης Η γεωλογική δομή της Ευρώπης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, αλλά μπορεί γενικά να διαχωριστεί στις ακόλουθες μεγάλες περιοχές σύμφωνα με τον Stille : Αρχαιοευρώπη ( Ηωευρώπη ): το προκάμβριο σύμπλεγμα της βόρειας Ευρώπης που δεν έχει επηρεαστεί από ορογενετικές κινήσεις στον Φανεροζωικό μεγα -αιώνα. Παλαιοευρώπη (Παλαιά Ευρώπη): δεν έχει επηρεαστεί από ορογενετικές κινήσεις μετά από την Καληδονική . Ξεκίνησε από το Κάμβριο (570 εκ. έτη), άκμασε στο τέλος του Σιλούριου και σταμάτησε στο Δεβόνιο . Μεσοευρώπη (Μέση Ευρώπη): δεν έχει επηρεαστεί από ορογενετικές κινήσεις μετά από τη Βαρίσκια (ή Ερκύνια ). Ξεκίνησε στο Δεβόνιο (400 εκ. έτη) με ακμή στο Α. Λιθανθρακοφόρο και Κ. Πέρμιο και σταμάτησε στο Α. Πέρμιο – Κ. Τριαδικό. Νεοευρώπη (Νέα Ευρώπη). Είναι οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την Αλπική ορογένεση, η οποία ξεκίνησε στην αρχή του Καινοζωικού (65 εκ. έτη) και συνεχίζεται έως σήμερα. 79 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

80 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

81 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Γεωλογικη ιστορια τησ ελλαδασ:

Γεωλογικη ιστορια τησ ελλαδασ 82 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

83 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

84 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Αλπικό ορογενετικό σύστημα:

85 Αλπικό ορογενετικό σύστημα Ο Ελληνικός χώρος είναι δημιούργημα του Αλπικού γεωτεκτονικού κύκλου , όπως και ολόκληρη η Νότια Ευρώπη (Νέα Ευρώπη). Οι οροσειρές της Νέας Ευρώπης ανήκουν στην αλυσίδα ορέων, που αρχίζει από τα Πυρηναία και καταλήγει στα Ιμαλάια και την Κίνα και περιλαμβάνει τις οροσειρές των Αλπεων , τα Καρπάθια, τα όρη Βαλκάν , την Ποντιακή άλυσο, τον Καύκασο, τις Διναρίδες , Ελληνίδες, Ταυρίδες οροσειρές, τα όρη Ζάγκρος του Ιράν, τα όρη του Αφγανιστάν κ.λ.π . Οι οροσειρές της Νότιας Ευρώπης μαζί με τις οροσειρές της Βόρειας Αφρικής (Άτλας, όρη της Αλγερίας και της Τυνησίας) είναι δημιουργήματα του Αλπικού γεωτεκτονικού κύκλου ή απλά της Αλπικής ορογένεσης που έλαβε χώρα στο Μεσοζωικό και στο Τριτογενές. Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Αλπικές οροσειρές:

86 Αλπικές οροσειρές Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

87 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Ορογενετικό σύστημα της Τηθύος:

88 Ορογενετικό σύστημα της Τηθύος Ο μηχανισμός της Αλπικής ορογένεσης οφείλεται στην σύγκρουση των δύο ηπειρωτικών λιθοσφαιρικών πλακών, της Ευρασίας και της Γκοντβάνας, σύγκρουση που προκάλεσε την πτύχωση των ιζημάτων που αποτέθηκαν στον ωκεανό της Τηθύος , ο οποίος χώριζε τις δύο ηπείρους. Τα πτυχωμένα νέα ιζήματα μαζί με τμήματα του κατεστραμμένου ωκεάνιου φλοιού της Τηθύος συγκολλήθηκαν στον ηπειρωτικό φλοιό των περιθωρίων των δύο λιθοσφαιρικών πλακών και σχημάτισαν τις αλυσίδες ορέων του Αλπικού ορογενετικού συστήματος στα περιθώρια των πλακών. Το Αλπικό ορογενετικό σύστημα αναφέρεται και ως ορογενετικό σύστημα της Τηθύος. Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Πανγαία και Τηθύς:

89 Πανγαία και Τηθύς Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

90 Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 91

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 92

Γεωτεκτονικές ζώνες (από ΑΔ):

93 Γεωτεκτονικές ζώνες ( από Α Δ) Ελληνική Ενδοχώρα Μάζα Ροδόπης Σερβομακεδονική Μάζα Εσωτερικές Ελληνίδες Ζώνες Περιροδοπική Αξιού Πελαγονική Υποπελαγονική Αττικοκυκλαδική Εξωτερικές Ελληνίδες Ζώνες Παρνασσού – Γκιώνας Ωλονού – Πίνδου Γαβρόβου-Τρίπολης Αδριατικοϊόνιος Παξών ή Προαπούλια Ενότητα Ταλέα Όρη – Πλακώδεις ασβεστόλιθοι Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης

Η κατάσταση σήμερα:

Η κατάσταση σήμερα Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 94

PowerPoint Presentation:

Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 95

Υποστηρικτικο υλικο:

Υποστηρικτικο υλικο Εικόνες, ταινίες, δραστηριότητες κλπ. Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 96

Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό:

Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό www.onegeology.org/extra/kids www.kidsgeo.com www.mnh.si.edu/earth earthquake.usgs.gov/learn/kids Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 97

Υλικό:

Υλικό Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 98 j.mp/ Geology_Greece Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρουσίαση και σχετικό υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης έχουν μακρύ παρελθόν. Σήμερα διερχόμαστε την τρίτη κύρια ορογένεση του πλανήτη. Η ορογενετική διαδικασία στο χώρο της Ελλάδας συνεχίζεται. Η γεωλογική δομή της Ελλάδας μπορεί γενικά να ταξινομηθεί σε τρεις μεγάλες ορογενετικές λωρίδες: την Ενδοχώρα, τις Εσωτερικές και τις Εξωτερικές Ελληνίδες. Η Ελλάδα είναι γεωλογικά ενεργός χώρος με πληθώρα εξαιρετικά ενδιαφερόντων φαινομένων. Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 99

Ευχαριστώ για την προσοχή σας:

Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γεωλογική διημερίδα - 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 100 Χατζηπέτρος Αλέξανδρος

authorStream Live Help