Γεωλογία της Ελλάδας

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Γεωλογία της Ελλάδας:

Γεωλογία της Ελλάδας Αλέξανδρος Χατζηπέτρος

PowerPoint Presentation:

2

Γεωτεκτονικές ζώνες (από ΑΔ):

3 Γεωτεκτονικές ζώνες (από Α Δ) Ελληνική Ενδοχώρα Μάζα Ροδόπης Σερβομακεδονική Μάζα Εσωτερικές Ελληνίδες Ζώνες Περιροδοπική Αξιού Πελαγονική Υποπελαγονική Αττικοκυκλαδική Εξωτερικές Ελληνίδες Ζώνες Παρνασσού – Γκιώνας Ωλονού – Πίνδου Γαβρόβου-Τρίπολης Αδριατικοϊόνιος Παξών ή Προαπούλια Ενότητα Ταλέα Όρη – Πλακώδεις ασβεστόλιθοι

PowerPoint Presentation:

4

Μάζα Ροδόπης:

5 Μάζα Ροδόπης Η Ροδόπη αποτελεί μία γεωτεκτονική μονάδα με χαρακτηριστικά ηπειρωτικού φλοιού, πιθανότατα της παλαιάς Ευρασιατικής πλάκας. Αποτελείται κυρίως από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης, μέσα στα οποία διεισδύουν νεώτερα όξινα πλουτωνικά πετρώματα. Η τεκτονική ανάλυση του κρισταλλοσχιστώδους υποβάθρου διαπίστωσε τρεις φάσεις πτυχώσεων: Παλαιοζωική. Ιουρασική / Κρητιδική. Τριτογενής.

PowerPoint Presentation:

6

Ενότητες:

7 Ενότητες Η μάζα της Ελληνικής Ροδόπης διακρίνεται σε δύο τεκτονικές μονάδες: Την κατώτερη τεκτονική Ενότητα Παγγαίου. Αποτελείται από γνεύσιους, μάρμαρα και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους. Την ανώτερη τεκτονική Ενότητα Σιδηρόνερου. Αποτελείται από μιγματίτες, γνεύσιους, οφθαλμογνεύσιους, αμφιβολίτες και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους. Η επώθηση της Ενότητας Σιδηρόνερου επί της Ενότητας Παγγαίου έγινε κατά την τεκτονική φάση του Τριτογενούς.

PowerPoint Presentation:

8 1. Μεταλπικά ιζήματα. 2. ενότητα Παγγαίου. 3. ενότητα Σιδηρονέρου. 4. Περιροδοπική ζώνη. 5. Επώθηση.

PowerPoint Presentation:

9

PowerPoint Presentation:

10

Σερβομακεδονική Μάζα (1):

11 Σερβομακεδονική Μάζα (1) Η Σερβομακεδονική μάζα αποτελείται επίσης από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, πιθανόν της παλαιάς Ευρασιατικής πλάκας. Το κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο διαιρείται σε δύο σειρές: Την κατώτερη των Κερδυλίων. Αποτελείται από ορθογνεύσιους, παραγνεύσιους, μιγματίτες, μάρμαρα και αμφιβολίτες. Την ανώτερη του Βερτίσκου. Αποτελείται από γνεύσιους και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους με λεπτές ενστρώσεις μαρμάρων, ενώ στους ανώτερους ορίζοντες συναντώνται μεταγάββροι – μεταδιαβάσες και αμφιβολίτες. Μεταξύ των δύο σειρών παρατηρείται τεκτονική επαφή.

PowerPoint Presentation:

12

Σερβομακεδονική Μάζα (2):

13 Σερβομακεδονική Μάζα (2) Τρεις τεκτοορογενετικές φάσεις επέδρασαν στα πετρώματα του υποβάθρου: Παλαιοζωικό. Άνω Ιουρασικό – Κ. Κρητιδικό. Τέλος Κρητιδικό – Ολιγόκαινο. Η συνέχεια των πετρωμάτων διακόπτεται από μεγάλους πυριγενείς όγκους που κατατάσσονται σε τρεις φάσεις μαγματισμού: Ερκύνια (300 εκ. έτη). Ιουρασική – Κρητιδική (180 – 140 εκ. έτη). Τριτογενής (60 – 25 εκ. έτη).

PowerPoint Presentation:

14

Σερβομακεδονική Μάζα (3):

15 Σερβομακεδονική Μάζα (3) Κατά περιοχές, επάνω στα πετρώματα της Σερβομακεδονικής τοποθετούνται μετα-αλπικά ιζήματα. Τα κυριότερα από αυτά βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις: Βόρεια της Λίμνης Λαγκαδά και είναι μολασσικού τύπου ηλικίας Ηωκαίνου – Ολιγοκαίνου. Στη Μυγδονία λεκάνη λιμναία και χερσαία ιζήματα Μειοκαίνου – Πλειστοκαίνου. Στη λεκάνη του Στρυμόνα χερσαία και θαλάσσια ιζήματα ηλικίας Μειοκαίνου – Πλειστοκαίνου.

PowerPoint Presentation:

16

Περιροδοπική Ζώνη (1):

17 Περιροδοπική Ζώνη (1) Κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού η Περιροδοπική Ζώνη αποτελούσε την ηπειρωτική κατωφέρεια της ηπειρωτικής Ελληνικής ενδοχώρας προς τον ωκεανό της Τηθύος. Η κατωφέρεια κατέληγε σε μία βαθειά αύλακα περιφερειακά της ηπειρωτικής μάζας, η οποία αντιστοιχούσε στη θέση βύθισης της ωκεάνιας περιοχής της ζώνης του Αξιού κάτω από την Ευρωπαϊκή ηπειρωτική πλάκα, το περιθώριο της οποίας συγκροτούσαν οι μάζες Ροδόπης και Σερβομακεδονικής.

Περιροδοπική Ζώνη (2):

18 Περιροδοπική Ζώνη (2) Δύο φάσεις πτυχώσεων αναγνωρίζονται στην Περιροδοπική: Άνω Ιουρασικό – Κ. Κρητιδικό με παράλληλη μεταμόρφωση. Ηώκαινο – Ολιγόκαινο. Διαχωρίζονται τρεις ενότητες: Ντεβέ Κοράν – Δουμπιά. Μελισσοχωρίου – Χολομώντα. Άσπρης Βρύσης – Χορτιάτη.

PowerPoint Presentation:

19

PowerPoint Presentation:

20

Ζώνη Αξιού:

21 Ζώνη Αξιού Οι τρεις εσωτερικές ζώνες Παιονίας, Πάικου και Αλμωπίας συνιστούν τη ζώνη του Αξιού, με χαρακτήρα ωκεάνιας περιοχής από όπου προήλθαν οι οφειόλιθοι. Παλαιογεωγραφικά η ζώνη Πάικου αντιστοιχεί σε μία περιοχή παλαιού νησιωτικού ηφαιστειακού τόξου που προήλθε από την ενδοωκεάνια υποβύθιση του παλαιού ωκεανού της Τηθύος. Οι ζώνες Παιονίας και Αλμωπίας αντιπροσωπεύουν τον παλαιό ωκεάνιο χώρο. Οι οφιολιθικές μάζες της ζώνης του Αξιού συνιστούν την «εσωτερική οφειολιθική λωρίδα (συρραφή)» (IRO) της Ελλάδας και καθορίζουν τη ζώνη του Αξιού ως τον παλαιό ωκεάνιο χώρο της Τηθύος με ιζήματα βαθιάς θάλασσας στο Μεσοζωικό.

Ζώνη Παιονίας:

22 Ζώνη Παιονίας Η ζώνη Παιονίας έχει χαρακτηριστική λεπιοειδή τεκτονική και αποτελείται κυρίως από οφειόλιθους και ωκεάνια ιζήματα ηλικίας Τριαδικού – Ιουρασικού.

Ζώνη Πάικου:

23 Ζώνη Πάικου Η ζώνη Πάικου αποτελείται από υπόβαθρο μαρμάρων και σχιστολίθων και από ηφαιστειακά πετρώματα (ρυόλιθους, κερατοφύρες, σπιλίτες).

Ζώνη Αλμωπίας:

24 Ζώνη Αλμωπίας Η ζώνη Αλμωπίας αποτελείται κυρίως από οφειόλιθους και συνοδά ιζήματα βαθιάς θάλασσας, ανωκρητιδικά επικλυσιγενή ιζήματα και μεταμορφωμένα προ-οφειολιθικά πετρώματα.

PowerPoint Presentation:

25

Πελαγονική Ζώνη (1):

26 Πελαγονική Ζώνη (1) Η Πελαγονική Ζώνη αποτελείται από Παλαιοζωικά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του ηπειρωτικού φλοιού της παλαιάς Κιμμερικής ηπείρου, μέσα στα οποία διείσδυσαν γρανιτικά σώματα του Άνω Λιθανθρακοφόρου. Περμοτριαδικά μετακλαστικά ιζήματα και ανθρακικά πετρώματα του Τριαδικού – Ιουρασικού αποτέθηκαν στα ηπειρωτικά περιθώρια της ζώνης και πάνω σε αυτά επωθήθηκαν οι οφειολιθικές μάζες προερχόμενες από τις δύο εκατέρωθεν ωκεάνιες λεκάνες της Τηθύος.

Πελαγονική Ζώνη (2):

27 Πελαγονική Ζώνη (2) Δύο μεταμορφώσεις έχουν επηρεάσει τα πετρώματα της Πελαγονικής Ζώνης: Ερκύνια, αμφιβολιτικής φάσης στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο. Πρασινοσχιστολιθικής φάσης, Ιουρασικής – Κρητιδικής ηλικίας, στα πετρώματα του Άνω Παλαιοζωικού – Ιουρασικού. Στο Α. Κρητιδικό – Ηώκαινο παρατηρείται η οριστική ανάδυση της ζώνης.

PowerPoint Presentation:

28

PowerPoint Presentation:

29 Τεκτονικό παράθυρο Ολύμπου. 1. μεταλπικά ιζήματα, 2. αυτόχθονη σειρά Ολύμπου, 3. ανθρακικός ορίζοντας, 4. σειρά Αμπελάκια (3+4 = ενότητα Όσσας), 5. Πελαγονική, 6. οφειόλιθοι και φυλλίτες (Ηωελληνικό κάλυμμα), 7. επωθήσεις.

PowerPoint Presentation:

30

Αττικοκυκλαδική Ζώνη (1):

31 Αττικοκυκλαδική Ζώνη (1) Σύμφωνα με ορισμένες απόψεις η Αττικοκυκλαδική ζώνη είναι η προς Νότο συνέχεια της Πελαγονικής ζώνης, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μία μάζα ετερογενούς σύστασης που αποτελείται από διάφορες ενότητες σχηματισμών με τεκτονικές μεταξύ τους σχέσεις. Σύμφωνα με άλλες απόψεις, η Αττικοκυκλαδική αποτελεί τμήμα της Μεσαίας Αιγαιακής ζώνης που περιλαμβάνει τμήματα της Μικράς Ασίας.

Αττικοκυκλαδική Ζώνη (2):

32 Αττικοκυκλαδική Ζώνη (2) Έχουν αναγνωριστεί τρεις παραμορφωτικές φάσεις: Α. Ιουρασικού – Κ. Κρητιδικού. Ηωκαίνου, συμμεταμορφική της γλαυκοφανιτικής μεταμόρφωσης. Ολιγοκαίνου – Μειοκαίνου, συμμεταμορφική της πρασινοσχιστολιθικής μεταμόρφωσης.

PowerPoint Presentation:

33 1. Μειοκαινικοί πλουτωνίτες, 2. Ολιγο-Μειοκαινικοί πλουτωνίτες, 3. Ολιγο-Μειοκαινική πρασινοσχιστολιθική μεταμόρφωση, 4. Ηωκαινική γλαυκοφανιτική (HP/LT) μεταμόρφωση, 5. 3+4, 6-7. Α. Ιουρασική – Κ. Κρητιδική (?) μεταμόρφωση, 8. Τεταρτογενής ηφαιστειότητα.

Αττικοκυκλαδική ζώνη (3):

34 Αττικοκυκλαδική ζώνη (3) Οι κυριότερες ενότητες είναι: Ενότητα Αττικής Κατώτερα μάρμαρα Α. Τριαδικού – Κ. Ιουρασικού. Ενδιάμεσοι μαρμαρυγιακοί και αμφιβολιτικοί σχιστόλιθοι με ενστρώσεις μαρμάρων και βασικών – υπερβασικών πετρωμάτων. Ανώτερα ανθρακικά μεταμορφωμένα πετρώματα Α. Κρητιδικού. Ενότητα Βορείων Κυκλάδων Μάρμαρα Α. Τριαδικού – Κ. Ιουρασικού, μεταηφαιστειακά και κλαστικά (φλύσχης;) πετρώματα τέλους Κρητιδικού. Ενότητα Νοτίων Κυκλάδων Κρισταλλοσχιστώδες υπόβαθρο γνευσίων και αμφιβολιτών Παλαιοζωικού, Περμοτριαδικοί σχιστόλιθοι, Α. Τριαδικά – Α. Κρητιδικά ανθρακικά μεταμορφωμένα πετρώματα, Τριτογενής φλύσχης.

PowerPoint Presentation:

35

PowerPoint Presentation:

36

Υποπελαγονική Ζώνη (1):

37 Υποπελαγονική Ζώνη (1) Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Υποπελαγονικής ζώνης είναι οι μεγάλες οφειολιθικές μάζες και η συνοδεύουσα σχιστοκερατολιθικη διάπλαση. Οι οφειόλιθοι της Υποπελαγονικής Ζώνης συνιστούν την «εξωτερική οφειολιθική λωρίδα (συρραφή)» (ERO) και η ζώνη θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την οφειολιθική συρραφή της παλαιάς ωκεάνιας περιοχής δυτικά του Πελαγονικού ηπειρωτικού τεμάχους. Παλαιογεωγραφικά, η Υποπελαγονική αντιστοιχεί στην κατωφέρεια της Πελαγονικής προς τον ενιαίο χώρο Υποπελαγονικής – Πίνδου.

Υποπελαγονική Ζώνη (2):

38 Υποπελαγονική Ζώνη (2) Το προαλπικό υπόβαθρο της Υποπελαγονικής συνίσταται από τα Κ. Παλαιοζωικά πετρώματα της Πελαγονικής, καθώς και από ιζηματογενή ή ημιμεταμορφωμένα πετρώματα Παλαιοζωικής ηλικίας. Οι αλπικοί σχηματισμοί που μετέχουν στη συγκρότηση της ζώνης είναι: Τριαδικά ιζήματα: κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, πυριτικοί ή νηριτικοί ασβεστόλιθοι με χαρακτηριστικούς κόκκινους αμμωνιτοφόρους ασβεστόλιθους φάσης Hallstatt και τεφρούς ωολιθικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες. Πελαγικοί – νηριτικοί ασβεστόλιθοι Ιουρασικού.

Υποπελαγονική Ζώνη (3):

39 Υποπελαγονική Ζώνη (3) Σχιστοκερατολιθική διάπλαση Τριαδικού – Ιουρασικού: κόκκινοι, πράσινοι και μαύροι αργιλικοί σχιστόλιθοι, ραδιολαριτικοί κερατόλιθοι, μάργες, ψαμμίτες, πηλίτες. Παρεμβολές οφειολιθικών σωμάτων. Λατεριτικά σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα. Ιζήματα Μέσο – Άνω Κρητιδικής επίκλυσης: ασβεστόλιθοι – φλύσχης. Μετα-αλπικά ιζήματα μολασσικού τύπου (Μεσοελληνική Αύλακα).

PowerPoint Presentation:

40

Γεωλογική δομή της Αθήνας:

41 Γεωλογική δομή της Αθήνας Το γεωλογικό υπόβαθρο του λεκανοπεδίου είναι οι «σχιστόλιθοι της Αθήνας»: αργιλικοί σχιστόλιθοι, φυλλίτες, κερατόλιθοι, μάργες και ψαμμίτες με λεπτές ενστρώσεις κρυσταλλικών ασβεστολίθων. Πάνω από τους «σχιστόλιθους της Αθήνας» βρίσκονται ασβεστόλιθοι του Α. Κρητιδικού ( Hippurites atheniensis).

PowerPoint Presentation:

42

Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας (1):

43 Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας (1) Θεωρήθηκε ως ύβωμα, τοπικά παρεμβαλλόμενο στον ωκεάνιο χώρο Υποπελαγονικής – Πίνδου (Νεοτηθύς) και συσχετίζεται με τη ζώνη «Υψηλού Καρστ» στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Η εξαφάνιση της ζώνης στη Μακεδονία πιθανόν οφείλεται στην κάλυψή της από τα επωθημένα καλύμματα των εσωτερικών Ελληνίδων ζωνών (Πελαγονική, Αξιού, κ.ά.)

Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας (2):

44 Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας (2) Η βασική αλπική ιζηματογένεση της ζώνης είναι ασβεστολιθική, νηριτικής φάσης, με πάχος αποθέσεων περί τα 1.800 m. Βασικό στοιχείο της εξέλιξης της ζώνης είναι οι τρεις βωξιτικοί ορίζοντες, οι οποίοι τυγχάνουν εντατικής εκμετάλλευσης.

PowerPoint Presentation:

45

Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας (3):

46 Ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας (3) Παλαιογεωγραφικά, η ζώνη Παρνασσού – Γκιώνας βρισκόταν σε άμεση γειτονία με τις εσωτερικές ζώνες, με αποτέλεσμα να δεχτεί τη μακρινή επίδραση των πρώιμων (παλαιο-αλπικών) ορογενετικών φαινομένων που έπλητταν εκείνες. Ως αποτέλεσμα των ανοδικών κινήσεων ήταν η δημιουργία παραλιακού / χερσαίου περιβάλλοντος στο χώρο της ζώνης, κατάλληλο για τη βωξιτογένεση, αλλά και ικανό για να σχηματιστούν οι ιζηματολογικές ασυμφωνίες μεταξύ των ασβεστολίθων, χωρίς να παρατηρηθούν σημαντικές διακοπές της ιζηματογένεσης. Η οριστική ανάδυση της ζώνης έγινε στο Άνω Ηώκαινο μετά την απόθεση φλύσχη.

PowerPoint Presentation:

47

Ζώνη Ωλονού – Πίνδου (1):

48 Ζώνη Ωλονού – Πίνδου (1) Αναφέρεται επίσης και ως «Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» του Μεσοζωικού. Η ζώνη Ωλονού – Πίνδου μαζί με την Υποπελαγονική αντιπροσωπεύουν τον κατεστραμμένο ωκεανό της Νεοτηθύος. Τα πετρώματα της ζώνης αναδύθηκαν μεταξύ Ηωκαίνου – Κάτω Ολιγοκαίνου με μία φάση πτυχώσεων που είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη λεπίωση και την επώθηση των στρωμάτων της ζώνης επί των δυτικότερων ζωνών ως τεκτονικά καλύμματα. Τα τεκτονικά λέπια της Πίνδου επωθούνται το ένα πάνω στο άλλο από τα Α προς τα Δ, δημιουργώντας πολλαπλές επαναλήψεις των στρωμάτων της ζώνης και αυξάνοντας το φαινομενικό τους πάχος. Στη Ζώνη Πίνδου εμφανίζονται οφειολιθικές μάζες τεκτονικά τοποθετημένες επάνω στον Τριτογενή φλύσχη.

Ζώνη Ωλονού – Πίνδου (2):

49 Ζώνη Ωλονού – Πίνδου (2) Σε όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού στην αύλακα της Πίνδου αποτίθενται ιζήματα βαθιάς θάλασσας: κερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, άργιλοι, ψαμμίτες, πελαγικοί πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες που αποτελούν τη «σχιστοκερατολιθική διάπλαση». Από τα τέλη του Κρητιδικού μέχρι το Ηώκαινο – Κ. Ολιγόκαινο στο χώρο της Πίνδου αποτίθενται ρυθμικές εναλλαγές ψαμμιτών, μαργών μαζί με κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους που δομούν τον κύριο «δεύτερο φλύσχη» της Πίνδου, τυπικό του Ελληνικού χώρου.

PowerPoint Presentation:

50

PowerPoint Presentation:

51

Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης (1):

52 Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης (1) Η ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης τοποθετείται στην Απούλια μικροπλάκα με τυπική νηριτική ανθρακική ιζηματογένεση στους αλπικούς χρόνους (Τριαδικό – Ηώκαινο). Ορισμένα ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα που εμφανίζονται στην Πελοπόννησο, τα λεγόμενα «στρώματα Τύρου», θεωρείται ότι αντιστοιχούν στο προαλπικό υπόβαθρο της ζώνης.

Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης (2):

53 Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης (2) Η ζώνη θεωρείται «αυτόχθονη» ή «παρα-αυτόχθονη», επάνω στην οποία έχει επωθηθεί σε μεγάλη κλίμακα το αλλόχθονο τεκτονικό κάλυμμα της Πίνδου. Αποτέλεσμα της γεωτεκτονικής τοποθέτησης των δύο ζωνών είναι τα πετρώματα της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης να αποκαλύπτονται σε πολλές θέσεις υπό μορφή τεκτονικών παραθύρων (παράθυρα Τρίπολης, Δημητσάνας, Λαγκαδίων, Βυτίνας, Χελμού, Στυμφαλίας, Δερβενακίων και Κυλλήνης). Τα στρώματα της ζώνης εμφανίζονται πτυχωμένα με ανοικτές πτυχές με άξονες Β-Ν που δημιουργήθηκαν κατά την τελική φάση του Ολιγοκαίνου – Κάτω Μειόκαινου.

Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης (3):

54 Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης (3) Η αλπική νηριτική ιζηματογένεση ξεκινά στο Άνω Τριαδικό και συνεχίζεται σε όλο το Μεσοζωικό και Τριτογενές μέχρι το Άνω Ηώκαινο, αποκλειστικά με μαύρους σκοτεινούς ή τεφρούς ασβεστόλιθους πολύ πλούσιους σε απολιθώματα. Στο Ανώτερο Ηώκαινο αρχίζει η απόθεση του φλύσχη που έληξε στο τέλος του Ολιγοκαίνου με την τελική φάση πτυχώσεων και την ανάδυση της ζώνης.

PowerPoint Presentation:

55

PowerPoint Presentation:

56

Αδριατικοϊόνιος ζώνη (1):

57 Αδριατικοϊόνιος ζώνη (1) Η Αδριατικοϊόνιος, ή απλά Ιόνιος, ζώνη θεωρήθηκε στο αρχικό σύστημα παλαιογεωγραφικής εξέλιξης του Ελληνικού χώρου ως το «Ελληνικό Μειογεωσύγκλινο» και κατά τις νεώτερες απόψεις χαρακτηρίζεται ως μία ηπειρωτική λεκάνη στην Απούλια μικροπλάκα με ημιπελαγική ιζηματογένεση. Η σειρά Plattenkalk ανήκει στην Ιόνιο, η οποία κατά συνέπεια επεκτείνεται στην Κρήτη και τη Ρόδο.

Αδριατικοϊόνιος ζώνη (2):

58 Αδριατικοϊόνιος ζώνη (2) Η δημιουργία κοιτασμάτων εβαποριτών (γύψου και ορυκτού άλατος) Περμοτριαδικής ηλικίας αποδίδεται παλαιογεωγραφικά σε δύο παραπλήσιες διαδικασίες: Σύμφωνα με την πρώτη, κατάλληλο περιβάλλον εξάτμισης και σχηματισμού των κοιτασμάτων αποτέλεσαν οι πολλές συνεχόμενες στοματολίμνες (ρηχές παραθαλάσσιες λίμνες με περιορισμένη επικοινωνία με τη θάλασσα), οι οποίες εμπλουτίζονταν περιοδικά με άλατα λόγω των παλιρροιών. Κατά τη δεύτερη εκδοχή, αιτία ήταν η παρουσία κλειστών ρηχών λιμνών – λεκανών χωρίς επικοινωνία με τη θάλασσα, αλλά με συνεχή τροφοδοσία με άλατα από τα ποτάμια που προέρχονταν από περιοχές με αλατούχα πετρώματα. Η πτύχωση της ζώνης στο Κάτω Μειόκαινο δημιούργησε την έντονη λεπίωση των στρωμάτων της ζώνης.

Αδριατικοϊόνιος ζώνη (3):

59 Αδριατικοϊόνιος ζώνη (3) Η αλπική ιζηματογένεση στην Ιόνιο ζώνη θεωρείται συνεχής και αδιάκοπη, όπως και σε όλες τις Εξωτερικές Ελληνίδες ζώνες. Σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται ιζηματολογικές ασυμφωνίες των ασβεστολίθων του Άνω Ιουρασικού – Κρητιδικού (ασβεστόλιθοι Βίγλας) πάνω στα υποκείμενα πετρώματα της ίδιας ζώνης, οι οποίες ερμηνεύτηκαν ως πιθανές διακοπές της ιζηματογένεσης στο Ιουρασικό. Τα Τριαδικά ανθρακικά πετρώματα και οι ασβεστόλιθοι του Παντοκράτορα (Λιάσιο) είναι νηριτικοί άστρωτοι. Οι ασβεστόλιθοι της Βίγλας και του Ηωκαίνου είναι ημιπελαγικοί με πυριτικές ενστρώσεις και κονδύλους.

PowerPoint Presentation:

60

PowerPoint Presentation:

61

PowerPoint Presentation:

62

Ζώνη Παξών (Προαπούλια):

63 Ζώνη Παξών (Προαπούλια) Η ζώνη Παξών ή Προαπούλια αποτελεί το εσωτερικό (ανατολικό) τμήμα της Απούλιας πλατφόρμας που εκτείνεται προς την Ιταλία. Το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης βρίσκεται βυθισμένο κάτω από τη θάλασσα. Τα κύρια γνωρίσματα της ζώνης είναι η συνεχής ιζηματογένεση και η απουσία φλύσχη. Η θαλάσσια ιζηματογένεση συνεχίστηκε στη ζώνη Παξών και στο Νεογενές με νηριτικούς, ημιπελαγικούς ασβεστόλιθους, αλλά διακόπηκε μεταξύ Μειοκαίνου – Πλειοκαίνου λόγω της δημιουργίας του Ελληνικού τόξου.

PowerPoint Presentation:

64

PowerPoint Presentation:

65

Ενότητα Ταλέα Όρη – Πλακώδεις ασβεστόλιθοι (Plattenkalk):

66 Ενότητα Ταλέα Όρη – Πλακώδεις ασβεστόλιθοι (Plattenkalk) Η Ενότητα Ταλέα Όρη – Πλακώδεις ασβεστόλιθοι ή σειρά Plattenkalk αποτελείται από μαύρους πλακώδεις ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους και μάρμαρα με πυριτικές και αργιλικές ενστρώσεις. Θεωρήθηκε το προαλπικό υπόβαθρο της ζώνης Γαβρόβου, αλλά νέες αντιλήψεις δέχονται ότι αποτελεί τμήμα της Ιονίου ζώνης και ότι πρόκειται για ημιπελαγικούς ασβεστόλιθους που έχουν μεταμορφωθεί σε συνθήκες HP/LT και εμφανίζονται ως μάρμαρα ή ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι. Πάνω στους πλακώδεις ασβεστόλιθους επωθήθηκαν οι ζώνες Γαβρόβου και Πίνδου, επομένως η ενότητα αποκαλύπτεται ως διπλό τεκτονικό παράθυρο.

PowerPoint Presentation:

67

Μολασσικά ιζήματα (1):

68 Μολασσικά ιζήματα (1) Τα μολασσικά ιζήματα στην Ελλάδα αποτέθηκαν σε τρεις μεταλπικές αύλακες: Αύλακα Έβρου: κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι Μ. Ηωκαίνου – Ολιγοκαίνου. Αύλακα Αξιού: πολυφασική ιζηματογένεση Α. Ηωκαίνου (Πριαμπονίου). Πελαγική (τρηματοφόρα σε ασβεστόλιθους). Νηριτική (ψαμμίτες και κροκαλοπαγή). Λιμναία (λιμναίοι ασβεστόλιθοι και μάργες). Χερσαία (απολιθώματα φυτών).

Μολασσικά ιζήματα (2):

69 Μολασσικά ιζήματα (2) Μεσο-ελληνική αύλακα. Η σπουφαιότερη μολασσική αύλακα της Ελλάδας με ιζήματα συνολικού πάχους 5.000 m . Σειρά Κρανιάς (Α. Ηώκαινο). Κροκαλοπαγή και λατυποπαγή επίκλυσης (200 m) . Σειρά Επταχωρίου (Α. Ολιγόκαινο). Λιμναίες λιγνιτοφόρες μάργες με συμμετοχή ψαμμιτών και κροκαλοπαγών (600 m). Σειρά Πενταλόφου – Μετεώρων (Ακουιτάνιο  Κ. Μειόκαινο). Θαλάσσια φάση με συμμετοχή ποταμοχειμάριων αποθέσεων (3.000 m). Κατώτερα κροκαλοπαγή Μετεώρων: υποθαλάσσιοι κώνοι κορημάτων. Ανώτερα κροκαλοπαγή Μετεώρων (μοναστήρια) με ενστρώσεις ψαμμιτών και μαργών. Σειρά Τσοτυλίου (Α. Ακουιτάνιο – Βουρδιγάλιο  Κ. Μειόκαινο). Λιμναίες λιγνιτοφόρες μάργες (600 m). Σειρά Όντρια ή Καστανοχωρίου (Βουρδιγάλιο – Ελβέτιο  Μ. Μειόκαινο ). Ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι, λιγνιτοφόρες μάργες και ψαμμιτομαργαϊκοί ασβεστόλιθοι. Θαλάσσιας φάσης με συμμετοχή λιμναίων αποθέσεων.

PowerPoint Presentation:

70 Μολασσικά ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας. 1. Σειρά Κρανιάς (Ηώκαινο). 2. Σειρά Επταχωρίου (Α. Ολιγόκαινο). 3. Σειρά Πενταλόφου – Μετώρων (Ακουιτάνιο). 4. Σειρά Τσοτυλίου (Βουρδιγάλιο). 5. Σειρά Όντρια (Ελβέτιο).

PowerPoint Presentation:

71 Ηφαιστειότητα Ολιγοκαίνου

PowerPoint Presentation:

72 Ηφαιστειότητα Κ. – Μ. Μειοκαίνου

PowerPoint Presentation:

73 Ηφαιστειότητα Α. Μειοκαίνου

PowerPoint Presentation:

74 Ηφαιστειότητα Πλειοκαίνου – Τεταρτογενούς

authorStream Live Help