Membiasakan Prilaku Terpuji - PAI

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Anggota: Hegy Oktavian Humaidi Ramadhan Ilham Taufik H. Naufal Syarial H. M.Vialli Mahardikha

Pengertian Akhlak:

Pengertian Akhlak Akhlak berasal dari perkataan Al Khuluq . Al- Khuluq bererti tabiat atau tingkah laku . Menurut Iman Al Ghazali , akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran . Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia . Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak-tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya . Tepatlah apa yang dikatakan oleh Al- Ghazali dalam bukunya Ihya ’ Ulumuddin , “ Sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan lahir pengaruhnya ( tandanya ) pada anggota manusia , sehingga tidak ada suatu perbuatan pun melainkan semuanya mengikut apa yang ada dalam hati manusia ”. Akhlaq yang mulia adalah tanda dan hasil dari iman yang sebenar . Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai oleh akhlak .

PowerPoint Presentation:

Kekuatan akhlak lahir melalui proses panjang yang memerlukan kesediaan untuk sentiasa memberi komitmen dengan nilai-nilai Islam. Seorang ulama menjelaskan thariqah ( jalan ) untuk membina akhlak islami adalah dengan kemahuan untuk melaksanakan latihan ( tadribat ) dan pendidikan ( tarbiyah ). Setiap muslim memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi baik atau buruk , Gejala keruntuhan akhlak yang berlegar di sekeliling kita seperti zina hati , mata , lisan dan seumpamanya meruntun jiwa kita selaku pendokong agama. Keruntuhan yang tidak dikawal pada satu tahap yang minima membawa insan kepada bertuhankan nafsu , lantas melupakan terus Pencipta Yang Maha Esa . Islam adalah ajaran yang benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya demi mencapai kehidupan yang baik . Islam memperbaiki manusia dengan cara terlebih dahulu memperbaiki jiwa , membersihkan hati dan menanamkan sifat-sifat terpuji . Islam benar-benar dapat membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan , kelapangan dan ketenteraman .

PowerPoint Presentation:

“ Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada dirimereka sendiri .” ( Ar-Ra’d : 11) “ Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada dirimereka sendiri .” ( Ar-Ra’d : 11) Di antara ciri-ciri akhlaq yang sewajarnya menghiasi diri seseorang insan supaya ia menjadi seorang muslim yang benar adalah akhlaq-akhlaq berikut :

A. Kerja Keras:

A. Kerja Keras Yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi kemudian disertai dengan berserah diri ( tawakkal ) kepada Allah SWT baik untuk kepentingan dunia dan akhirat . Firman Allah SWT : ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ( kebahagiaan ) negeri akhirat , dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari ( kenikmatan ) duniawi …”. (QS. Al- Qashash : 77).

B. Tekun dan Ulet:

B. Tekun dan Ulet Yaitu melakukan semua pekerjaan dengan rajin , teliti , sabar , hati-hati , dan sungguh-sungguh . Dalam belajar dan menuntut ilmupun kita harus giat dan rajin menekuni apa yang sedang dipelajari . Dengan rajin belajar , dan tekun , kita dapat meraih kesejahteraan hidup , baik di dunia maupun di akhirat . Allah akan merubah keadaan seseorang apabila ia juga berusaha dengan sungguh-sungguh . Firman Allah SWT : “… Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan [768] yang ada pada diri mereka sendiri ….” (QS. Ar-Ra’du : 11).

C. Teliti:

C. Teliti Yaitu cermat dalam setiap melakukan sikap dan perbuatan serta setiap pekerjaan , tidak terburu-buru , namun perlu perhitungan dan pengkajian baik-buruknya . Dalam Al-Qur’an, Allah juga mengajarkan kita agar bersikap teliti sebagaimana firman-Nya : ” Hai orang-orang yang beriman , jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita , Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu .” (QS. Al- Hujurat : 6).

D. Memelihara Penglihatan:

D. Memelihara Penglihatan Seseorang muslim itu mestilah memelihara pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kerana pandangan terhadap sesuatu (yang menarik itu ) boleh merangsang syahwat dan boleh membawa ke kancah pelanggaran dan maksiat . Sehubungan dengan ini Al- Quranul Karim mengingatkat orang – orang mu’min supaya memelihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah , firman Allah Subahanu Wata,ala : “ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : " Hendaklah mereka menahan pandangannya , dan memelihara kemaluannya ; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka , Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat ". (An- Nur : 30 )”

E. Memelihara Lidah :

E. Memelihara Lidah Seseorang muslim itu mestilah memelihra lidahnya dari menuturkan kata-kata yng tidak berfaedah , perbualan-perbualan yang buruk dan kotor , percakapan-percakapan kosong , mengumpat , mengeji dan mengadu domba . Imam Nawawi rahimahumullah mengatakan . “ ketahuilah , seorang mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan . Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama sahaja hasilnya , maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh . Kejadian demikian telah banyak berlaku tetapi kebaikan darinya adalah jarang .” Sebenarnya banyak dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam yang menerangkan keburukan dan bencana lidah ke atas empunya diri ( antara lain): “ Tidaklah dihumbankan muka manusia kedalam neraka itu sebagai hasil tuaian ( jelek ) lidahnya ” ( Hadith riwayat Al Tarmizi )

F. Bersifat Pemalu:

F. Bersifat Pemalu Seorang muslim mestilah bersifat pemalu dalam setiap keadaan . Namun demikian sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya memperkatakan kebenaran . Di antara sifat pemalu seseorang ialah ia tidak masuk campur urusan orang lain, memelihara pandangan , merendah diri , tidak meninggikan suara ketika bercakap , berasa cukup seta memadai sekadar yang ada dan sifat-sifat seumpamanya . Diceritakan dari Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bahawa baginda adalah seorang yang sangat pemalu , lebih pemalu dari anak gadis yang berada di balik tabir . Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda : “ Iman itu mempunyai tujuh puluh cabang atau enam puluh cabang , maka yang paling utama ialah ucapan Lailaha Illallah ( Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah) dan yang paling rendah ialah menyingkirkan duri dari jalan . Dan sifat malu ialah satu cabang dari Iman ”

G. Bersifat rendah diri:

G. Bersifat rendah diri Seseorang mislim mestilah bersifat tawadhu ’ atau merendah diri khususnya terhadap saudara-maranya yang muslim dengan cara tidak membezakan ( dalam memberi layanan ) sama ada yang miskin maupun yang kaya . Rasulullh Sallallahu’alaihiwasallam sendiri memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat takbur ( membangga diri ). Baginda bersabda ( antara lain, bermaksud ): “ Tidak akan memasuki syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah ( sedikit ) sifat takbur .” ( Hadis Riwayat Muslim) Di dalam hadith qudsi Allah berfirman : “ Kemuliaan itu ialah pakaianKu dan membesarkan diri itu ialah selendangKu . Sesiapa yang cuba merebut salah satu dari keduanya pasti Aku akan menyeksanya ”. ( Hadith Qudsi riwayat Muslim)

H. Suri teladan yang baik:

H. Suri teladan yang baik Selain dari sifat-sifat yang disebutkan di atas , seorang muslim mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai . Segala tingkah lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adab-adabnya seperti dalam hal makan minum , cara berpakaian , cara pertuturan , dalam suasana aman , dalam perjalanan malah dalam seluruh tingkah laku dan diamnya . Membina diri menajdi suri teladan merupakan peranan besar yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Firman Allah swt yang bermaksud : " Sesungguhnya telah ada pada ( diri ) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ( iaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat ) Allah dan ( kedatangan ) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah " ( Surah al Ahzab : Ayat 21 )

I. Menjauhi Buruk Sangka:

I. Menjauhi Buruk S angka Menjauhi sangka buruk dan mengintai-intai keburukan orang lain. Oleh itu seorang itu mestilah menjauhi sifat-sifat ini kerana mematuhi firman Allah: “ Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka , sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya . Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi penyayang ”. (Al- Hujurat , 49 : 12)

Sekian dari kami wassalamua’laikum wr. Wb.:

Sekian dari kami wassalamua’laikum wr. Wb.

PowerPoint Presentation:

www.wondershare.com

authorStream Live Help