Calung - Kesenian Khas Sunda

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kasenian Khas Sunda

PowerPoint Presentation:

Calung nyaéta pakakas musik Sunda anu mangrupa prototipe ti angklung . Béda jeung angklung , cara maénkeun calung mah ku cara nakol ( wilahan , bilah ) awi anu disusun nurutkeun titi laras ( tangga nada) pentatonik ( da -mi- na - ti -la). Jenis awi pikeun nyieun calung lolobana tina awi wulung ( awi hideung ), tapi aya ogé anu dijieun ti awi temen ( awi pulas bodas ). Sajaba dihartikeun salaku pakakas musik , calung ogé jadi istilah sebutan pikeun seni pintonan . Aya dua wangun calung Sunda anu dipikawanoh , nyaéta calung rantay sarta calung jinjing .

PowerPoint Presentation:

Jenis calung anu ayeuna mekar sarta dipikawanoh sacara umum nyaéta calung jinjing . Calung jinjing nyaéta jenis pakakas musik anu geus lila dipikawanoh ku urang Sunda , contona di wewengkon Sindang Heula - Brebes , Jawa tengah , sarta bisa jadi mangrupa kamekaran ti wangun calung rantay . Di Jawa Barat, wangun kasenian ieu dirintis popularitasnya nalika para mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) anu kagabung dina Departemen Kesenian Déwan Mahasiswa ( Lembaga kesenian UNPAD) mekarkeun wangun calung ieu ngaliwatan kreativitasnya dina taun 1961. Numutkeun salah saurang panaratasna , Ekik Barkah , yén dijieunna calung jinjing katut pintonanana kailhaman ku wangun kaulinan dina pintonan réog anu ngadumaniskeun unsur nakol , unggut sarta lagu dina hiji pintonan .

PowerPoint Presentation:

Saterusna dina taun 1963 wangun kaulinan sarta tabuhan calung leuwih dimekarkeun deui ku parakanca ti Studiklub Teater Bandung (STB; Koswara Sumaamijaya dkk ), sarta antara taun 1964 - 1965 calung leuwih dimasyarakatkeun deui ku parakanca di UNPAD minangka seni pintonan anu boga sipat hiburan sarta informasi ( penyuluhan (Oman Suparman , Ia Ruchiyat , Eppi K., Enip Sukanda , Edi, Zahir , saparakanca ), sarta grup calung SMAN 4 Bandung ( Abdurohman dkk ).

PowerPoint Presentation:

Saterusna muncul grup-grup calung di Bandung, contona Layung Sari, Ria Buana , Glamor (1970) jrrd , nepi ka danget ayeuna , muncul ngaran-ngaran idola pamaén calung diantarana Tajudin , Nirwan , Odo , Uko Hendarto , Adang Cengos , jeung Hendarso . Kamekaran kasenian calung kacida onjoyna di Jawa Barat. Ieu hal téh ngabalukarkeun ditambahanana sawatara pakakas musik dina calung , contona kosrék , kacapi , piul ( biola ), komo kiwari mah aya anu dilengkepan keyboard jeung gitar . Unsur vokal pohara dominan dina calung , ku kituna réa muncul vokalis calung kawéntar , kawas Hendarso .

PowerPoint Presentation:

Follow << AcerNoval 

authorStream Live Help