+Maya mantarları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Maya mantarları:

Maya mantarları

Mayalar *Tek hücreli mantarlar *Tomurcuklanma (blast formasyonu) veya ortadan ikiye ayrılarak çoğalırlar *Yuvarlak veya yuvarlağımsı *2-20 mikrometre çapında :

Mayalar *Tek hücreli mantarlar *Tomurcuklanma (blast formasyonu) veya ortadan ikiye ayrılarak çoğalırlar *Yuvarlak veya yuvarlağımsı *2-20 mikrometre çapında

PowerPoint Presentation:

*Tomurcuklanma ile oluşan yavru hücreye blastokonidyum/blastospor

*Blastokonidyumların yanyana durması ile :yalancı hif-psödohif:

*Blastokonidyumların yanyana durması ile :yalancı hif-psödohif

Mayalar Candida türleri Cryptococcus türleri Pneumocystis jirovecii :

Mayalar Candida türleri Cryptococcus türleri Pneumocystis jirovecii

Candida türleri *Candida türleri insan deri-mukozasında bulunur *Normal bireylerin %30-50’sinin ağzında, gastrointestinal kanalında *Yüzeyel ve derin infeksiyonlar *kandidozlar sistemik mikozlar içinde en sık görülen tablo:

Candida türleri *Candida türleri insan deri-mukozasında bulunur *Normal bireylerin %30-50’sinin ağzında, gastrointestinal kanalında *Yüzeyel ve derin infeksiyonlar *kandidozlar sistemik mikozlar içinde en sık görülen tablo

*İnfeksiyonlar en sık Candida albicans *Diğer önemli türler C. tropicalis C. parapsilosos C. guilliermondii C. kefyr C. krusei C. glabrata :

*İnfeksiyonlar en sık Candida albicans *Diğer önemli türler C. tropicalis C. parapsilosos C. guilliermondii C. kefyr C. krusei C. glabrata

Morfoloji ve görünüm özellikleri *3-6 μm büyüklüğünde, oval veya yuvarlağımsı *Tomurcuklanan hücreler (blastospor, blastokonidyum) *Yalancı hifler +(Gerçek hif) *Mısırunu-Tween 80 agarda üreme şekli:

Morfoloji ve görünüm özellikleri * 3-6 μm büyüklüğünde, oval veya yuvarlağımsı *Tomurcuklanan hücreler (blastospor, blastokonidyum) *Yalancı hifler +( Gerçek hif) * Mısırunu-Tween 80 agarda üreme şekli

Kültür *Sabouraud-dekstroz agar *37 derecede 24 saatte koloniler *Kirli beyaz, krem rengi, yumuşak kıvamlı *Maya kokusu:

Kültür *Sabouraud-dekstroz agar *37 derecede 24 saatte koloniler *Kirli beyaz, krem rengi, yumuşak kıvamlı *Maya kokusu

Tanımlama *SDA, PDA da koloni özellikleri *Mısırunu-Tween 80 agarda klamidospor, blastospor şekilleri *Karbonhidrat asimilasyon ve fermentasyon deneyleri :

Tanımlama *SDA, PDA da koloni özellikleri *Mısırunu-Tween 80 agarda klamidospor, blastospor şekilleri *Karbonhidrat asimilasyon ve fermentasyon deneyleri

C. albicans:

C. albicans Yalancı hif, bazen gerçek hif Kalın duvarlı, klamidospor oluşturur (Olumsuz dış ortam koşullarına karşı canlılığı korurlar)

C. tropicalis :

C. tropicalis Yalancı hif, bunun etrafında tek tek bazen kümeler yapan blastokonidiyumlar Bazen yalancı hiflerin ucunda ince duvarlı, yuvarlak klamidospora benzer yapılar

C. glabrata:

C. glabrata Yalancı ve gerçek hif oluşturmaz Flukonazole doza bağlı duyarlı veya dirençli olması önemli özelliğidir

C. krusei:

C. krusei Flukonazol profilaksisi alan immunkompromize hasta gruplarında Yalancı hif, bunun etrafında uzun blastokonidiyumlar Flukonazole doğal dirençli olması önemli özelliğidir

C. albicans:

C. albicans *serumlu ortamda 37 derecede germ tüp (gerçek hif) mısırunu-Tween 80 agarda klamidospor

C. dubliniensis:

C. dubliniensis Son yıllarda tanımlanan Fenotipik olarak C albicans ile çok yakın ilişkisi olan tür Özellikle HIV'li hastalarda oral kandidozda flukonazol direnci Koloni morfolojisi C. albicans ile aynı ancak C. albicans' 'dan farklı olarak 45°C'de üreyemez.

Antijenik yapı *C. albicans hücre duvarında bulunan mannan immunojendir *A,B olarak iki serotipe ayrılır *Salgısal proteaz, enolaz ve ısı şok protein antijenleri de vardır :

Antijenik yapı *C. albicans hücre duvarında bulunan mannan immunojendir *A,B olarak iki serotipe ayrılır *Salgısal proteaz, enolaz ve ısı şok protein antijenleri de vardır

Hücre duvarı :

Hücre duvarı K arbonhidratlar (%80-90); %20-30 mannoproteinler (manna n ), %50-60 b e ta-glukanlar %0.6-3-9 kitin P roteinler (%5-15) L ipidler (%2-5). Fibriler tabaka Mannoprotein Beta glukan Beta glukan-kitin Mannoprotein Plazma membranı

PowerPoint Presentation:

*Yaşam boyunca Candida ile temasa bağlı serumda özgül antikorlar ve hücresel cevap gelişir *Sistemik infeksiyonlarda antikor düzeylerinde artma olur

Patogenez *Endojen kaynaklı *kolonizasyonda artış infeksiyon *C. albicans’ın epitel yüzeyine yapışmayı sağlayan adezyon molekülleri vardır :

Patogenez *Endojen kaynaklı *kolonizasyonda artış infeksiyon *C. albicans’ın epitel yüzeyine yapışmayı sağlayan adezyon molekülleri vardır

Predispozan faktörler *Derinin maserasyonu *Diabetes mellitus *Hücresel immun yetmezlikler *Geniş etki alanlı antibiyotik alımı *Kortikosteroid veya başka immunsupresif tedavi :

Predispozan faktörler *Derinin maserasyonu *Diabetes mellitus *Hücresel immun yetmezlikler *Geniş etki alanlı antibiyotik alımı *Kortikosteroid veya başka immunsupresif tedavi

*Nötropeni *Organ transplantasyonu, kalp ve gastrointestinal kanal ameliyatları *Büyük yanıklar, damar kateteri uygulanması *AIDS *Kronik hastalıklar *İntravenöz ilaç alışkanlığı:

*Nötropeni *Organ transplantasyonu, kalp ve gastrointestinal kanal ameliyatları *Büyük yanıklar, damar kateteri uygulanması *AIDS *Kronik hastalıklar *İntravenöz ilaç alışkanlığı

Yaptığı hastalıklar *Ağız kandidozu *Genital kandidoz *Deri kandidozu *Onikomikoz *Mukokutanöz kandidoz *Derin/sistemik kandidozlar :

Yaptığı hastalıklar *Ağız kandidozu *Genital kandidoz *Deri kandidozu *Onikomikoz *Mukokutanöz kandidoz *Derin/sistemik kandidozlar

Laboratuvar tanısı *Direkt mikroskopi ve kültür *Serolojik testlerin duyarlılık ve özgüllükleri sınırlı *Derin kandidozların tanısında çok örnek alınmalı, direkt mikroskobi önemli:

Laboratuvar tanısı *Direkt mikroskopi ve kültür *Serolojik testlerin duyarlılık ve özgüllükleri sınırlı *Derin kandidozların tanısında çok örnek alınmalı, direkt mikroskobi önemli

Mikroskobik inceleme *Keratinize doku %15 KOH ile eritilir *BOS idrar gibi örnekler 1500 devirde 10 dakika santrifüjlenir *Sediment ve balgam gibi diğer örnekler Gram boyası ile boyanarak incelenir :

Mikroskobik inceleme *Keratinize doku %15 KOH ile eritilir *BOS idrar gibi örnekler 1500 devirde 10 dakika santrifüjlenir *Sediment ve balgam gibi diğer örnekler Gram boyası ile boyanarak incelenir

*Gram pozitif, spor, tomurcuklanan veya yalancı hifler aranır *Yalancı hif infeksiyonda önemli:

* Gram pozitif, spor, tomurcuklanan veya yalancı hifler aranır *Yalancı hif infeksiyonda önemli

PowerPoint Presentation:

Kültür *SDA’a ekilerek 22-26 ve 37 °C’de inkübe edilir

Serolojik testler *Derin kandidozlarda kullanılabilir *Duyarlılık ve özgüllükleri sınırlıdır sitoplazmik antijenleri, mannan antijeni, germ tüp antijeni gibi yapılarına karşı oluşmuş antikorların artışı izlenebilir Tedaviye yanıt izlenebilir:

Serolojik testler *Derin kandidozlarda kullanılabilir *Duyarlılık ve özgüllükleri sınırlıdır sitoplazmik antijenleri, mannan antijeni, germ tüp antijeni gibi yapılarına karşı oluşmuş antikorların artışı izlenebilir Tedaviye yanıt izlenebilir

PowerPoint Presentation:

Serumda Candida’lara ait antijenik yapıların saptanmasına dayanan testler hücre duvarı mannoprotein (mannan) antijeni : İnvaziv/yüzeyel infeksiyon

*Son yıllarda sistemik kandidozlarda C. albicans dışı türler izole edilmektedir C. tropicalis C. glabrata C. parapsilosis C. krusei:

*Son yıllarda sistemik kandidozlarda C. albicans dışı türler izole edilmektedir C. tropicalis C. glabrata C. parapsilosis C. krusei

Korunma *Normal flora dengesinin kurulması *Sağlam bağışıklık sistemi :

Korunma *Normal flora dengesinin kurulması *Sağlam bağışıklık sistemi

Cryptococcus neoformans :

Cryptococcus neoformans

*Kapsüllü maya mantarı *Toprakta az sayıda bulunur Güvercin dışkısı toprağa bulaşınca yoğun olarak ürer *Kriptokokoz hastalığına yol açar :

*Kapsüllü maya mantarı *Toprakta az sayıda bulunur Güvercin dışkısı toprağa bulaşınca yoğun olarak ürer *Kriptokokoz hastalığına yol açar

Morfoloji ve görünüm *5-10 μm büyüklüğünde yuvarlak yapılı *Tomurcuklanarak çoğalır *Kapsül polisakkarit yapısındadır *Hif oluşturmaz:

Morfoloji ve görünüm *5-10 μm büyüklüğünde yuvarlak yapılı *Tomurcuklanarak çoğalır *Kapsül polisakkarit yapısındadır *Hif oluşturmaz

Kültür *SDA’da genellikle 1-3 günde ürer (2 hf saklanmalı) *22 ve 37 derecede ten renginde mukoid koloniler oluşur *Renk zamanla koyulaşır :

Kültür *SDA’da genellikle 1-3 günde ürer (2 hf saklanmalı) *22 ve 37 derecede ten renginde mukoid koloniler oluşur *Renk zamanla koyulaşır

Yaptığı hastalıklar Primer infeksiyonu genellikle akciğerlerde yapar (belirtisiz, geçici) *Akciğer kriptokokozu: Normal kişilerde sinsi, kendiliğinden iyileşir :

Yaptığı hastalıklar Primer infeksiyonu genellikle akciğerlerde yapar (belirtisiz, geçici) * Akciğer kriptokokozu : Normal kişilerde sinsi, kendiliğinden iyileşir

PowerPoint Presentation:

* Meningo-ensefalit : Akciğerden kan yoluyla yayılma En sık görülen, en sık ölüme yol açan klinik * Diğer organ tutulumları : Göz, böbrek, kalp, akciğer,dalak… * AIDS hastalarında kriptokokoz : Yaşamı tehtid edici mantar infeksiyonu

Laboratuvar tanısı *Klinik örnek; BOS (süt benzeri görünüm), kan, balgam, prostat sıvısı vb :

Laboratuvar tanısı *Klinik örnek; BOS (süt benzeri görünüm), kan, balgam, prostat sıvısı vb

PowerPoint Presentation:

Mikroskobik inceleme *klinik örnekler santrifüjlenerek boyalı ve boyasız incelenmelidir *Kapsül için Çin mürekkebi ile incelenmelidir

Staib agarda koyu renkli koloniler fenolden (kaffeik asit bileşiği) fenol oksidazla melanine benzer boya:

Staib agarda koyu renkli koloniler fenolden (kaffeik asit bileşiği) fenol oksidazla melanine benzer boya

*Solunum yolu ile bulaşır *C. neoformans var. neoformans’ın infeksiyonları Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygın *Var. gattii Afrika ve Doğu Asya’da *:

*Solunum yolu ile bulaşır *C. neoformans var. neoformans’ın infeksiyonları Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygın *Var. gattii Afrika ve Doğu Asya’da *

*Sağlıklı bireylerde kendiliğinden geçen veya gribe benzer infeksiyonlar *AIDS, kanserli ve immun yetmezlikli hastalarda ağır seyirli * insanlar arasında bulaşıcı değil:

*Sağlıklı bireylerde kendiliğinden geçen veya gribe benzer infeksiyonlar *AIDS, kanserli ve immun yetmezlikli hastalarda ağır seyirli * insanlar arasında bulaşıcı değil

Pneumocystis jirovecii (carinii):

Pneumocystis jirovecii (carinii)

PowerPoint Presentation:

Fungal boyalarla boyanma Maya benzeri yapılar Mantarlarla ortak epitoplar MANTAR Hayvanların ve insanların akciğerlerinde saprofit

PowerPoint Presentation:

Trofozoit : 1-8 m boyunda, düzensiz şekilde Prekist : ara form Methenamine gümüş nitrat ile boyanabilir Başta tek çekirdekli sonraları 2-4

PowerPoint Presentation:

Kist : Yuvarlak, 6-8 m çapında, kalın duvarlı Tanı koydurucu form Giemsa boyamada içinde 8 tane intrakistik cisim Methenamine gümüş nitrat ile sadece kist duvarları boyanır

Giemsa:

Giemsa

PowerPoint Presentation:

FLORESAN BOYAMA

PowerPoint Presentation:

Eşeyli üreme (trofozoit ve kist): trofozoitler prekist döneminden sonra 8 intrakistik cisim içeren kiste dönüşür Eşeysiz evre Trofozoitin bölünmesi ve tomurcuklanması

PowerPoint Presentation:

Alveollerde yaşar İn vitro besiyerlerinde üretilememiş Doku kültürü ve embriyonlu tavuk yumurtasında üretilememiş

klinik:

klinik Solunum yolu ile bulaş Prematüre, malnütrisyonlu, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında Primer immun yetmezliği olan çocuklarda İmmun supresif ilaç kullananlarda AIDS ‘lilerde uyuşturucu kullananlarda Fırsatçı infeksiyon etkeni