+Maya mantarları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Maya mantarları:

Maya mantarları

Mayalar *Tek hücreli mantarlar *Tomurcuklanma (blast formasyonu) veya ortadan ikiye ayrılarak çoğalırlar *Yuvarlak veya yuvarlağımsı *2-20 mikrometre çapında :

Mayalar *Tek hücreli mantarlar *Tomurcuklanma (blast formasyonu) veya ortadan ikiye ayrılarak çoğalırlar *Yuvarlak veya yuvarlağımsı *2-20 mikrometre çapında

PowerPoint Presentation:

*Tomurcuklanma ile oluşan yavru hücreye blastokonidyum/blastospor

*Blastokonidyumların yanyana durması ile :yalancı hif-psödohif:

*Blastokonidyumların yanyana durması ile :yalancı hif-psödohif

Mayalar Candida türleri Cryptococcus türleri Pneumocystis jirovecii :

Mayalar Candida türleri Cryptococcus türleri Pneumocystis jirovecii

Candida türleri *Candida türleri insan deri-mukozasında bulunur *Normal bireylerin %30-50’sinin ağzında, gastrointestinal kanalında *Yüzeyel ve derin infeksiyonlar *kandidozlar sistemik mikozlar içinde en sık görülen tablo:

Candida türleri *Candida türleri insan deri-mukozasında bulunur *Normal bireylerin %30-50’sinin ağzında, gastrointestinal kanalında *Yüzeyel ve derin infeksiyonlar *kandidozlar sistemik mikozlar içinde en sık görülen tablo

*İnfeksiyonlar en sık Candida albicans *Diğer önemli türler C. tropicalis C. parapsilosos C. guilliermondii C. kefyr C. krusei C. glabrata :

*İnfeksiyonlar en sık Candida albicans *Diğer önemli türler C. tropicalis C. parapsilosos C. guilliermondii C. kefyr C. krusei C. glabrata

Morfoloji ve görünüm özellikleri *3-6 μm büyüklüğünde, oval veya yuvarlağımsı *Tomurcuklanan hücreler (blastospor, blastokonidyum) *Yalancı hifler +(Gerçek hif) *Mısırunu-Tween 80 agarda üreme şekli:

Morfoloji ve görünüm özellikleri * 3-6 μm büyüklüğünde, oval veya yuvarlağımsı *Tomurcuklanan hücreler (blastospor, blastokonidyum) *Yalancı hifler +( Gerçek hif) * Mısırunu-Tween 80 agarda üreme şekli

Kültür *Sabouraud-dekstroz agar *37 derecede 24 saatte koloniler *Kirli beyaz, krem rengi, yumuşak kıvamlı *Maya kokusu:

Kültür *Sabouraud-dekstroz agar *37 derecede 24 saatte koloniler *Kirli beyaz, krem rengi, yumuşak kıvamlı *Maya kokusu

Tanımlama *SDA, PDA da koloni özellikleri *Mısırunu-Tween 80 agarda klamidospor, blastospor şekilleri *Karbonhidrat asimilasyon ve fermentasyon deneyleri :

Tanımlama *SDA, PDA da koloni özellikleri *Mısırunu-Tween 80 agarda klamidospor, blastospor şekilleri *Karbonhidrat asimilasyon ve fermentasyon deneyleri

C. albicans:

C. albicans Yalancı hif, bazen gerçek hif Kalın duvarlı, klamidospor oluşturur (Olumsuz dış ortam koşullarına karşı canlılığı korurlar)

C. tropicalis :

C. tropicalis Yalancı hif, bunun etrafında tek tek bazen kümeler yapan blastokonidiyumlar Bazen yalancı hiflerin ucunda ince duvarlı, yuvarlak klamidospora benzer yapılar

C. glabrata:

C. glabrata Yalancı ve gerçek hif oluşturmaz Flukonazole doza bağlı duyarlı veya dirençli olması önemli özelliğidir

C. krusei:

C. krusei Flukonazol profilaksisi alan immunkompromize hasta gruplarında Yalancı hif, bunun etrafında uzun blastokonidiyumlar Flukonazole doğal dirençli olması önemli özelliğidir

C. albicans:

C. albicans *serumlu ortamda 37 derecede germ tüp (gerçek hif) mısırunu-Tween 80 agarda klamidospor

C. dubliniensis:

C. dubliniensis Son yıllarda tanımlanan Fenotipik olarak C albicans ile çok yakın ilişkisi olan tür Özellikle HIV'li hastalarda oral kandidozda flukonazol direnci Koloni morfolojisi C. albicans ile aynı ancak C. albicans' 'dan farklı olarak 45°C'de üreyemez.

Antijenik yapı *C. albicans hücre duvarında bulunan mannan immunojendir *A,B olarak iki serotipe ayrılır *Salgısal proteaz, enolaz ve ısı şok protein antijenleri de vardır :

Antijenik yapı *C. albicans hücre duvarında bulunan mannan immunojendir *A,B olarak iki serotipe ayrılır *Salgısal proteaz, enolaz ve ısı şok protein antijenleri de vardır

Hücre duvarı :

Hücre duvarı K arbonhidratlar (%80-90); %20-30 mannoproteinler (manna n ), %50-60 b e ta-glukanlar %0.6-3-9 kitin P roteinler (%5-15) L ipidler (%2-5). Fibriler tabaka Mannoprotein Beta glukan Beta glukan-kitin Mannoprotein Plazma membranı

PowerPoint Presentation:

*Yaşam boyunca Candida ile temasa bağlı serumda özgül antikorlar ve hücresel cevap gelişir *Sistemik infeksiyonlarda antikor düzeylerinde artma olur

Patogenez *Endojen kaynaklı *kolonizasyonda artış infeksiyon *C. albicans’ın epitel yüzeyine yapışmayı sağlayan adezyon molekülleri vardır :

Patogenez *Endojen kaynaklı *kolonizasyonda artış infeksiyon *C. albicans’ın epitel yüzeyine yapışmayı sağlayan adezyon molekülleri vardır

Predispozan faktörler *Derinin maserasyonu *Diabetes mellitus *Hücresel immun yetmezlikler *Geniş etki alanlı antibiyotik alımı *Kortikosteroid veya başka immunsupresif tedavi :

Predispozan faktörler *Derinin maserasyonu *Diabetes mellitus *Hücresel immun yetmezlikler *Geniş etki alanlı antibiyotik alımı *Kortikosteroid veya başka immunsupresif tedavi

*Nötropeni *Organ transplantasyonu, kalp ve gastrointestinal kanal ameliyatları *Büyük yanıklar, damar kateteri uygulanması *AIDS *Kronik hastalıklar *İntravenöz ilaç alışkanlığı:

*Nötropeni *Organ transplantasyonu, kalp ve gastrointestinal kanal ameliyatları *Büyük yanıklar, damar kateteri uygulanması *AIDS *Kronik hastalıklar *İntravenöz ilaç alışkanlığı

Yaptığı hastalıklar *Ağız kandidozu *Genital kandidoz *Deri kandidozu *Onikomikoz *Mukokutanöz kandidoz *Derin/sistemik kandidozlar :

Yaptığı hastalıklar *Ağız kandidozu *Genital kandidoz *Deri kandidozu *Onikomikoz *Mukokutanöz kandidoz *Derin/sistemik kandidozlar

Laboratuvar tanısı *Direkt mikroskopi ve kültür *Serolojik testlerin duyarlılık ve özgüllükleri sınırlı *Derin kandidozların tanısında çok örnek alınmalı, direkt mikroskobi önemli:

Laboratuvar tanısı *Direkt mikroskopi ve kültür *Serolojik testlerin duyarlılık ve özgüllükleri sınırlı *Derin kandidozların tanısında çok örnek alınmalı, direkt mikroskobi önemli

Mikroskobik inceleme *Keratinize doku %15 KOH ile eritilir *BOS idrar gibi örnekler 1500 devirde 10 dakika santrifüjlenir *Sediment ve balgam gibi diğer örnekler Gram boyası ile boyanarak incelenir :

Mikroskobik inceleme *Keratinize doku %15 KOH ile eritilir *BOS idrar gibi örnekler 1500 devirde 10 dakika santrifüjlenir *Sediment ve balgam gibi diğer örnekler Gram boyası ile boyanarak incelenir

*Gram pozitif, spor, tomurcuklanan veya yalancı hifler aranır *Yalancı hif infeksiyonda önemli:

* Gram pozitif, spor, tomurcuklanan veya yalancı hifler aranır *Yalancı hif infeksiyonda önemli

PowerPoint Presentation:

Kültür *SDA’a ekilerek 22-26 ve 37 °C’de inkübe edilir

Serolojik testler *Derin kandidozlarda kullanılabilir *Duyarlılık ve özgüllükleri sınırlıdır sitoplazmik antijenleri, mannan antijeni, germ tüp antijeni gibi yapılarına karşı oluşmuş antikorların artışı izlenebilir Tedaviye yanıt izlenebilir:

Serolojik testler *Derin kandidozlarda kullanılabilir *Duyarlılık ve özgüllükleri sınırlıdır sitoplazmik antijenleri, mannan antijeni, germ tüp antijeni gibi yapılarına karşı oluşmuş antikorların artışı izlenebilir Tedaviye yanıt izlenebilir

PowerPoint Presentation:

Serumda Candida’lara ait antijenik yapıların saptanmasına dayanan testler hücre duvarı mannoprotein (mannan) antijeni : İnvaziv/yüzeyel infeksiyon

*Son yıllarda sistemik kandidozlarda C. albicans dışı türler izole edilmektedir C. tropicalis C. glabrata C. parapsilosis C. krusei:

*Son yıllarda sistemik kandidozlarda C. albicans dışı türler izole edilmektedir C. tropicalis C. glabrata C. parapsilosis C. krusei

Korunma *Normal flora dengesinin kurulması *Sağlam bağışıklık sistemi :

Korunma *Normal flora dengesinin kurulması *Sağlam bağışıklık sistemi

Cryptococcus neoformans :

Cryptococcus neoformans

*Kapsüllü maya mantarı *Toprakta az sayıda bulunur Güvercin dışkısı toprağa bulaşınca yoğun olarak ürer *Kriptokokoz hastalığına yol açar :

*Kapsüllü maya mantarı *Toprakta az sayıda bulunur Güvercin dışkısı toprağa bulaşınca yoğun olarak ürer *Kriptokokoz hastalığına yol açar

Morfoloji ve görünüm *5-10 μm büyüklüğünde yuvarlak yapılı *Tomurcuklanarak çoğalır *Kapsül polisakkarit yapısındadır *Hif oluşturmaz:

Morfoloji ve görünüm *5-10 μm büyüklüğünde yuvarlak yapılı *Tomurcuklanarak çoğalır *Kapsül polisakkarit yapısındadır *Hif oluşturmaz

Kültür *SDA’da genellikle 1-3 günde ürer (2 hf saklanmalı) *22 ve 37 derecede ten renginde mukoid koloniler oluşur *Renk zamanla koyulaşır :

Kültür *SDA’da genellikle 1-3 günde ürer (2 hf saklanmalı) *22 ve 37 derecede ten renginde mukoid koloniler oluşur *Renk zamanla koyulaşır

Yaptığı hastalıklar Primer infeksiyonu genellikle akciğerlerde yapar (belirtisiz, geçici) *Akciğer kriptokokozu: Normal kişilerde sinsi, kendiliğinden iyileşir :

Yaptığı hastalıklar Primer infeksiyonu genellikle akciğerlerde yapar (belirtisiz, geçici) * Akciğer kriptokokozu : Normal kişilerde sinsi, kendiliğinden iyileşir

PowerPoint Presentation:

* Meningo-ensefalit : Akciğerden kan yoluyla yayılma En sık görülen, en sık ölüme yol açan klinik * Diğer organ tutulumları : Göz, böbrek, kalp, akciğer,dalak… * AIDS hastalarında kriptokokoz : Yaşamı tehtid edici mantar infeksiyonu

Laboratuvar tanısı *Klinik örnek; BOS (süt benzeri görünüm), kan, balgam, prostat sıvısı vb :

Laboratuvar tanısı *Klinik örnek; BOS (süt benzeri görünüm), kan, balgam, prostat sıvısı vb

PowerPoint Presentation:

Mikroskobik inceleme *klinik örnekler santrifüjlenerek boyalı ve boyasız incelenmelidir *Kapsül için Çin mürekkebi ile incelenmelidir

Staib agarda koyu renkli koloniler fenolden (kaffeik asit bileşiği) fenol oksidazla melanine benzer boya:

Staib agarda koyu renkli koloniler fenolden (kaffeik asit bileşiği) fenol oksidazla melanine benzer boya

*Solunum yolu ile bulaşır *C. neoformans var. neoformans’ın infeksiyonları Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygın *Var. gattii Afrika ve Doğu Asya’da *:

*Solunum yolu ile bulaşır *C. neoformans var. neoformans’ın infeksiyonları Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygın *Var. gattii Afrika ve Doğu Asya’da *

*Sağlıklı bireylerde kendiliğinden geçen veya gribe benzer infeksiyonlar *AIDS, kanserli ve immun yetmezlikli hastalarda ağır seyirli * insanlar arasında bulaşıcı değil:

*Sağlıklı bireylerde kendiliğinden geçen veya gribe benzer infeksiyonlar *AIDS, kanserli ve immun yetmezlikli hastalarda ağır seyirli * insanlar arasında bulaşıcı değil

Pneumocystis jirovecii (carinii):

Pneumocystis jirovecii (carinii)

PowerPoint Presentation:

Fungal boyalarla boyanma Maya benzeri yapılar Mantarlarla ortak epitoplar MANTAR Hayvanların ve insanların akciğerlerinde saprofit

PowerPoint Presentation:

Trofozoit : 1-8 m boyunda, düzensiz şekilde Prekist : ara form Methenamine gümüş nitrat ile boyanabilir Başta tek çekirdekli sonraları 2-4

PowerPoint Presentation:

Kist : Yuvarlak, 6-8 m çapında, kalın duvarlı Tanı koydurucu form Giemsa boyamada içinde 8 tane intrakistik cisim Methenamine gümüş nitrat ile sadece kist duvarları boyanır

Giemsa:

Giemsa

PowerPoint Presentation:

FLORESAN BOYAMA

PowerPoint Presentation:

Eşeyli üreme (trofozoit ve kist): trofozoitler prekist döneminden sonra 8 intrakistik cisim içeren kiste dönüşür Eşeysiz evre Trofozoitin bölünmesi ve tomurcuklanması

PowerPoint Presentation:

Alveollerde yaşar İn vitro besiyerlerinde üretilememiş Doku kültürü ve embriyonlu tavuk yumurtasında üretilememiş

klinik:

klinik Solunum yolu ile bulaş Prematüre, malnütrisyonlu, sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarında Primer immun yetmezliği olan çocuklarda İmmun supresif ilaç kullananlarda AIDS ‘lilerde uyuşturucu kullananlarda Fırsatçı infeksiyon etkeni

authorStream Live Help