Akılcı İlaç Kullanımı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

AKILCI İLAÇ KULLANIMI:

AKILCI İLAÇ KULLANIMI Yrd.Doç.Dr. Turhan Dost

PowerPoint Presentation:

“Hastaların klinik gereksinimlerine uygun, gereken dozda, uygun aralıklarla, hasta ve toplum için maliyeti düşük ilaç kullanımı” Amaç; *Sağlık hizmet kalitesini artırma, *Maliyeti azaltma. Akılcı ilaç kullanımı: -Hastalığın tanısı -Hastaya uygun ilaç tedavisi Akılcı ilaç kullanımında sorumlu taraflar: -Hekim -Hasta -Eczacı -Sağlık sistemi

PowerPoint Presentation:

Sık karşılaşılan “Akılcı-olmayan ilaç kullanımı” örnekleri ; -Gereksiz yere fazla ilaç yazılması (polifarmasi), -Tanıyla ilişkisi olmayan ilaç kullanımı, -Uygunsuz antibiyotik kullanımı, -Gereksiz pahalı ilaç kullanımı, -Halkın reçetesiz satılan ilaçlarla kendi kendini uygunsuz tedavisi, -Yeni çıkan ilaçları kullanmada aceleci davranılması.

PowerPoint Presentation:

Türkiye’de “Akılcı-olmayan ilaç tedavisi” örnekleri ; -Çocuk ishallerinde antibiyotik tedavisi, -Fonksiyonel kabızlıkta laksatif alışkanlığı, -Soğuk algınlığı v.b. viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı, -Astımda uzun etki süreli  2 -reseptör agonistlerinin uygun olmayan biçimde kullanımı, -Yeni çıkan ilaçların gelişigüzel kullanımı, -Her türlü dispepsi durumunda proton pompası inhibitörleri ve/veya H 2 -reseptör blokörlerinin kullanımı, -Peptik ülserde proton pompası inhibitörleri ve H 2 -reseptör blokörlerinin birlikte kullanılması, -Esansiyel hipertansiyonda tek ilaçla tedavi denenmeden 2, 3 hatta 4 ilaçla uzun süreli tedavi, -Gereksiz aşılama (Ör; 65 yaşın altındaki sağlıklı erişkinlerde grip aşısı), -Analjeziklerin suistimali (Ör; bir reçetede birden fazla NSAII’ın bulunması) -Vitamin suistimali (antibiyotik ile veya gribal durumlarda alma alışkanlığı)

PowerPoint Presentation:

Hastanın probleminin tanımlanmasında ; -Hastalık veya rahatsızlık -Altta yatan hastalığa ait belirtiler -Psikolojik ve sosyal problemler, anksiyete -Tedaviye uyumsuzluk -İlaçların yan etkileri -Yeniden ilaç yazdırma isteği (polifarmasi) -Koruyucu tedavi isteği... Bilinmelidir.

PowerPoint Presentation:

Tedavi Amaçlarının Belirlenmesi ; -Tedavi ile neyi başarmaya çalışıyorsunuz?

PowerPoint Presentation:

Hastanın bilgilendirilmesinde ; 1) İlacın etkileri -ilaç neden gereklidir -Hangi semptomlar düzelecek... 2) Yan etkileri -Nelerdir, nasıl fark edilir? -Ne kadar ciddidir, nasıl tedavi edilir? 3) Talimatlar -İlaç nasıl alınmalı, ne zaman alınmalı? -Ne kadar süre devam edilmeli? 4) Uyarılar -İlaç ne zaman alınmamalı -Azami doz nedir? 5) Kontrol -Ne zaman gereklidir? -Hangi durumlarda daha önce gelmelidir? 6) Hastanın anlayıp, anlamadığı

PowerPoint Presentation:

Türkiye’de Akılcı İlaç Kullanımı ; Özellikle sosyal güvence sistemlerine göre değişen, hekimlerin yazacakları ilaçların kısıtlaması uygulaması vardır, Hastaların ilaç maliyetlerine yönelik katkı payları uygulaması vardır, Mezuniyet öncesi ve sonrası hekimlerin akılcı ilaç kullanımına ilişkin eğitim programları uygulanmamaktadır, İlaç promosyonu konusunda hekim-firma etkileşiminin bire bir etkileşimden çıkarılarak grup uygulamalarına dönüştürülmesi gerekmektedir, Akılcı ilaç kullanımının ayrılmaz bir parçası olan ilaç yan etkilerinin saptanması ve izlenmesi ile ilgili bir sistem bulunmamaktadır.

authorStream Live Help