Siroz

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KARACİĞER SİROZU:

KARACİĞER SİROZU Prof..Dr.M.Hadi YAŞA ADÜ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TANIMI:

TANIMI Karaciğerde hücre nekrozu sonucu gelişen FİBROZİS ve NODÜL FORMASYONU (rejenerasyon nodülü) ile karekterize, diffüz, kronik bir proçestir.

Tek başına fibrozis veya tek başına nodül siroz için yeterli değildir. Fibrozis: Konjenital hepatik fibroziste, Nodül: Nodüler rejeneratif hiperplazi:

Tek başına fibrozis veya tek başına nodül siroz için yeterli değildir. Fibrozis: Konjenital hepatik fibroziste, Nodül: Nodüler rejeneratif hiperplazi

PowerPoint Presentation:

Karaciğerdeki temel morfolojik ünite karaciğer lobülleridir. Lobüller altıgen yapıdadır. Ortasında sentral ven, köşelerinde ise portal aralıklar bulunur. Portal aralıkta safra kanalı, portal ven dalı ve hepatik arter dalı bulunur. Karaciğer lobülündeki karaciğer hücreleri ise kordonlar halinde sentral ven ile portal mesafeler arasında ve iki komşu portal mesafe arasında uzanırlar.

PowerPoint Presentation:

Karaciğer hücresi iki yüzü ile doğrudan doşruya diğer karaciğer hücresi ile komşu iken, geriye kalan iki yüzden biri ayrıca duvarı olmayan primer safra kanalı olan safra kanalıkülünün duvarını yapar. Diğer yüzü ise sinüzoid denen kapiller kan damarına bakar. Sinüzoid ile hücre arasındaki aralık bir interstisiyel mesafedir ve Disse Aralığı olarak bilinir.Disse aralığı karaciğer lenfatik damarlarının orjinini teşkil eder.

PowerPoint Presentation:

Lobül karaciğerdeki bir morfolojik ünitedir. Ayrıca Rappaport’un tarif ettiği Fonksiyonel üniteler vardır: Zon 1: Portal mesafeye yakın karaciğer lobülü bölgesi Zon 3: Vena sentralis etrafındaki bölge Zon 2: İki zon arasında kalan karaciğer bölgesi -Zon 3 bölgesi karaciğerin toksik ve iskemik hasarından en çok etkilenen bölgedir.

Morfolojik Sınıflandırma:

Morfolojik Sınıflandırma Mikronodüler siroz: Alkolik Siroz Makronodüler siroz: Posthepatik siroz Mixed siroz: Mikronodüler siroz zamanla mixed türe, en son dönemde makronodüler siroza dönüşür.

Etyolojik Sınıflandırma-1:

Etyolojik Sınıflandırma-1 Viral: B,C,D,G Alkol Metabolik: Hemokromatozis, Wilson, Alfa-1 antitripsin yetmezliği, bazı glikojen depo hastalıkları Bilier siroz: Primer Bilier siroz, Sekonder bilier siroz Otoimmün Karaciğer Hastalığı Toksinler, ilaçlar: Karbon tetraklorür, metotreksat

Etyolojik Sınıflandırma-2:

Etyolojik Sınıflandırma-2 Sarkoidozis Hindistan çocukluk sirozu Kardiak siroz Kriptojenik siroz

Normal Karaciğer:

Normal Karaciğer

Sirotik Karaciğer:

Sirotik Karaciğer

Klinik bulgular:

Klinik bulgular 1-Karaciğer hücre yetmezliği bulguları 2-Portal hipertansiyon bulguları

Karaciğer hücre yetmezliği Bulguları-I:

Karaciğer hücre yetmezliği Bulguları-I Halsizlik Sarılık: Varlığı aktif hepatosellüler hastalığı hastalığı ve prognozun kötü olduğunu gösterir Hiperkinetik dolaşım; Kardiak output artar. Kan basıncı bir miktar düşer, taşikardi ve sistolik ejeksiyon üfürümü Hepatopulmoner sendrom Hepatorenal sendrom Ateş ve septisemi (Özellikle alkolik sirozda ateş)

Karaciğer hücre yetmezliği Bulguları-II:

Karaciğer hücre yetmezliği Bulguları-II Fetor hepatikus:Merkaptan türevi dimetildisülfitin kanda artması Spider nevüs ve palmar eritem: Gebelikte RA, tirotoksikoz, bazı ateşli hastalıklar ve nadiren sağlıklı kişilerde de görülebilir. Hipogonadizm: Libido azalması, impotans, sterilite, infertilite, mens düzensizliği (Hipogonadizm alkolik karaciğer hastalığında ve hemokromatoziste sıktır)

Palmar Eritem:

Palmar Eritem

Spider Nevüs:

Spider Nevüs

Karaciğer hücre yetmezliği Bulguları-III:

Karaciğer hücre yetmezliği Bulguları-III Jinekomasti , abdominal kellik Kanamaya eğilim Tırnak değişiklikleri; beyaz tırnak ve çomak parmak Dupuytren kontraktürü: Palmar fasianın kontraktürü: Alkolik sirozda sıktır

Portal hipertansiyon bulguları:

Portal hipertansiyon bulguları Özafagus varisleri Caput medusa Splenomegali Asid:Hipoalbüminemi+PH+lenf sızıntısı (Lenfatik ağlama)

Aktif Siroz:

Aktif Siroz İnflamasyon aktivitesi devam ediyor. Karaciğer enzimleri yüksek Sarılık (+)

Dekompanse siroz:

Dekompanse siroz Karında serbest asid Hepatik ensefalopati epizotları

Child Sınıflandırması:

Child Sınıflandırması Child A: Serum Bilirübini <2 mg, serum albümini:>3.5 gr,asid yok, nörolojik boz. Yok, Beslenme çok iyi Child B:Ser.Bil:2-3 mg, S.Alb:2-3.5 gr, asid kontrolü kolay, NB: minimal, Bes:orta Child C:S.Bil:> 3 mg, S.Alb:< 2gr, Asid tedaviye cevap az, NB:İleri, Beslenme kötü

Child-Plugh Skorlaması:

Child-Plugh Skorlaması Serum bilirübini : 1-2 mg:1 puan, 2.1-3mg:2p, 3.1 ve +3 mg:3p S.Alb: 3.5 gr üstü:1p, 2.8-3.5 gr:2p, 2.8 gr ve alt ise 3p Ensefalopati: yok:1p, 1-2 ° :2p, 3-4 ° :3p Asid:Yok:1p, Hafif:2p, İleri:3p PTZ:1-2 sn uzama:1p, 4-10:2p, >10sn:3p -5-6 p:A Evresi, 7-9 p:B, !0 p ve üstü:C Evresi

Sirozda Tanı:

Sirozda Tanı Biokimya, Tam kan:SAAG:>1.1 gr, <2.5gr/dl Hepatit markerları Protein elektroforezi Ultrasonografi Karaciğer biyopsisi Bilgisayarlı tomografi Karaciğer Sintigrafisi Nükleer magnetik rezonans

TEDAVİ:

TEDAVİ Etyolojiye yönelik tedavi Genel tedavi:Asid tedavisi: 70 gr protein/gün, 1000 ml sıvı/gün, 450 mg tuz/gün, 4 günde kilo kaybı < 1kg ise spiranolakton (100-300 mg/gün) veya amilorid (10-15 mg/g) 4 günde kilo kaybı < 2kg ise furosemid (80-120 mg/g) ilave et. Human albümin

authorStream Live Help