ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ANTİKOAGÜLANLAR:

ANTİKOAGÜLANLAR Doç.Dr.GÜRHAN KADIKÖYLÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI AD HEMATOLOJİ BD-AYDIN

ANTİKOAGULAN İLAÇLAR:

ANTİKOAGULAN İLAÇLAR H E P A R İ N Mukopolisakkarid yapısındadır. Sülfatlanmış glikozaminoglikandır. Molekül ağırlığı 15000 Da (5000-30000)

H E P A R İ N:

H E P A R İ N AT-III’e bağlanan pentasakkaridler ile antikoagulan etki meydana gelir. F-Xa ve trombinin inaktivasyonuna neden olur. F-Xa / F-IIa inhibisyon oranı 1/1’dir.

PowerPoint Presentation:

AT-III ile trombinin bağlanması AT-III, heparin ve trombin kompleksi

H E P A R İ N:

H E P A R İ N F-XIIa, F-XIa ve F-IXa ‘u zayıf olarak inhibe eder. TFPI (Tissue factor pathway inhibitor) düzeylerini arttırır. Pıhtıya bağlı trombüse etkisizdir.

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI:

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TEDAVİSİ İV/SC 70-80 Ü/kg (5000-10000 Ü) 1250-1600 Ü ya da 18 Ü/kg saatlik infüzyon ile devam edilir. 6 saat sonra APTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) ile takip edilir.

V.TROMBOEMBOLİZM TEDAVİSİ:

V.TROMBOEMBOLİZM TEDAVİSİ APTT normal düzeylerin 1,5-2,5 katı arasında tutulmalıdır. Birinci günde oral antikoagulan ilaçlara başlanmalıdır. Heparin tedavisi komplikasyonsuz olgularda 5-7 gün, komplikasyonlu hastalarda 7-10 gün sürdürülür.

PowerPoint Presentation:

APTT(sn) İV Bolus Heparin uygulaması Heparin kesilmesi Heparin doz ayarlaması (Ü/s) <50 5000 Yok +100 50-59 Yok Yok +100 60-85 Yok Yok Yok 86-100 Yok Yok -100 101-120 Yok 30 dakika -100 >121 Yok 60 dakika -200

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI:

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİNDE Preoperatif dönemde (orta,yüksek ve çok yüksek riskli) Trombofili Malignite İmmobilizasyon Uzun süreli hospitalizasyon HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI

V.TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ:

V.TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ Cerrahiden iki saat önce SC 5000 Ü ve daha sonra 8-12 saat ara ile 5000 Ü uygulanır.

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI:

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI Akut koroner sendromlarda trombolitik tedavi ile birlikte Kök hücre transplantasyonunda venookluziv hastalığın profilaksisi SABE, Trousseau sendromu

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI:

HEPARİNİN KULLANIM ALANLARI Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromunda ? Serebrovaskuler olaylarda Purpura fulminanstadır

HEPARİN KOMPLİKASYONLARI:

HEPARİN KOMPLİKASYONLARI KANAMA (Major %5-7, ölümcül <%2)

HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ:

HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ Heparin,TF-4 kompleksine karşı otoantikorlar nedeni ile 5-14.günlerde ortaya çıkar. Trombosit sayısında %50 azalma Kanama nadir, trombozlar sıktır.

HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ:

HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ Günlük hemogram takibi yapılmalıdır. Heparin kesilmelidir. Antikoagulan etki sağlanmadan OAK ilaçlar tedaviye başlanmamalıdır. Erken dönemde İV immunglobulin tedavisi ve plazmaferezis etkilidir.

HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ:

HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ Tromboz gelişimini önlemek için; Heparinoidler Hirudin ve hiruloglar Ancrod (defibrinatör) kullanılabilir.

PowerPoint Presentation:

HEPARİNE BAĞLI DERİ NEKROZU

HEPARİN DİRENCİ:

HEPARİN DİRENCİ Günlük heparin dozu >50000 Ü AT-III eksikliği olanların %40-60’ında Heparin tedavisinde APTT uzamaması uyarıcı olmalıdır. Tedavide AT-III konsantreleri ve TDP

HEPARİN AŞIRI DOZAJI:

HEPARİN AŞIRI DOZAJI 1 mg. Protamin sülfat 100 Ü heparini nötralize eder. İnsülin kullanan diabetlilerde anaflaktik reaksiyonlar görülebilir. Günlük 50 mg yeterlidir. TF-4 de kanamalarda kullanılabilir.

DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLER:

DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLER Heparinden enzimatik / kimyasal depolimerizasyon ile elde edilirler. Molekül ağırlıkları 4000-6000 Da’dur. F-Xa / F-IIa inhibisyon oranı 2-4/1’dir. En az heparin kadar etkindirler.

DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLER:

DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNLER Birbirlerinin yerine ve aynı dozlarda uygulanamaz. Takiplerde APTT kullanılamaz. Anti F-Xa: 0.5-1.2 U/ml ACT, trombin zamanı, F-Xa, F-IIa inhibisyonu ve tromboelastografi kullanılabilir.

PowerPoint Presentation:

FORMÜL ADI JENERİK ADI MOLEKÜL AĞIRLIĞI (Da) F-Xa/F-IIa İNHİBİSYONU Anti F -Xa (Ü/mg) KULLANIM DOZU Ardeparin Normiflo 4000-8000 2/1 95-145 50 Ü/kg x2 Certoparin Sandoparin 4200-6200 3,5/1 80-120 8000 Ü x2 Reviparin Clivarin 3500-5150 3,6/1 80-127 3500 Ü x2 <45 kg 4200 Ü x2 45-60 kg 6300 Ü x2 >60 kg Tinzaparin Logiparin 5600-7500 1,9/1 70-120 175 Ü/kg x1 Nadroparin Fraxiparin 3600-5000 3,2/1 90-130 4100 Ü x2 <50 kg 6150 Ü x2 50-70 kg 9200 Ü x2 >70 kg Parnaparin Fluxum 4000-6000 2,4/1 75-110 3200-8000 x1 Dalteparin Fragmin 5600-6400 2/1 110-210 200 Ü/kg x1 100 Ü/kg x2 Enoxaparin Clexane 3500-5500 2,7-3,8/1 90-135 1 mg/kg x1 1,5 mg/kg x2

PowerPoint Presentation:

ÖZELLİKLERİ HEPARİN D M A H Biyoyararlılığı %20-30 %90 Yarı ömrü 1 saat 3-6 saat Molekül ağırlığı 15000 Da 4000-6000 Da Anti F-Xa/F-IIa inhibisyonu 1/1 2-4/1 Plasentaya geçiş Geçmez Geçmez TF-4, plazma proteinlerine bağlanma Çok Az Trombositopeni Sık Nadir Kanama Major %5-7 Ölümcül %0-2 Major %0-5,5 Ölümcül < %1 Takip APTT ACT, Anti F-Xa, Anti F-IIa, Trombin zamanı Antidot Protamin, TF-4 Protamin ?? Hastane dışı kullanımı Zor Kolay Atılım Kc.de heparinaz ve trombositlerde TF-4, renal Renal

HEPARİNOİDLER (Nonheparin glikozaminoglikanlar):

HEPARİNOİDLER ( Nonheparin glikozaminoglikanlar) Danaproid (ORGARAN), dermatan ve kondroidin sülfat bu grupta yer alır. AT-III’e bağlanırlar, F-Xa / F-IIa inhibisyon oranı 20-22/1’dir. DVT ve heparinin yol açtığı trombositopenide kullanılırlar.

SENTETİK HEPARİN ANALOGLARI:

SENTETİK HEPARİN ANALOGLARI Pentasakkaritler (Fondaparinux) AT-III’e bağlanır, yalnız F-Xa’ya etkili. VTE tedavi ve profilaksisinde en az heparin kadar etkili,heparinin yol açtığı trombositopenide etkisi tartışmalıdır. Antidotu yoktur

HİRUDİNLER:

HİRUDİNLER Direk trombin inhibitörleridir. AT-III’e bağlanmazlar. Pıhtıya bağlı trombüse etkilidirler. Takiplerinde ECT, APTT, trombin zamanı kullanılır.

HİRUDİNLER:

HİRUDİNLER Doğal hirudinler Rekombinan hirudinler (lepirudin, bivaluridin, desirudin, PEG hirudin) Hiruloglar (sentetik); argatroban , efagatran, inogatran, aptamerler, oligonükleotidlerden meydana gelir.

HİRUDİNLERİN KULLANIM ALANLARI:

HİRUDİNLERİN KULLANIM ALANLARI Akut koroner sendromlar VTE profilaksisi Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu Heparinin yol açtığı trombositopeni Hemodializdir.

FAKTÖR-X İNHİBİTÖRLERİ:

FAKTÖR-X İNHİBİTÖRLERİ Direk F-Xa inhibisyonu yaparlar. Fibrinolitik etkileri vardır. Takiplerinde APTT ve Anti F-Xa kullanılır. Akut koroner sendrom ve SVO’da etkilidiler.

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLAR:

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLAR K vitamini antagonistleridir. K-vitamini redüktaz ve K-vitamini epoxid redüktaz enzimlerini baskılarlar. Faktör-II, VII, IX, X ve protein-C ve S’i inhibe ederler.

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLAR:

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLAR Etkisi için 3-5 gün gerekir. %98-99 plazma proteinlerine bağlıdır. Yarı ömrü 36-48 saattir. Karaciğerde sitokrom P-450 ile metabolize olurlar ( İLAÇ ETKİLEŞİMİ )

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLAR:

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLAR Warfarin 5 mg ile başlanır, 10-20 mg doz idame edilir, >50mg direnç vardır. Hastanın PT(protrombin zamanı) INR = Laboratuarın kontrol PT ısı ISI= 1-1,5

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ:

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ 1-VTE profilaksisi, 2-Sistemik embolizm profilaksisi A-Atrial fibrilasyon B-Miyokard infarktüsü C-Doğal kalp kapak replasmanı D-Romatizmal kalp kapak hastalıkları INR 2-3 arasında tutulmalıdır ( 2.2-2.3 )

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ:

ORAL ANTİKOAGULAN İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ 1-Antifosfolipid antikor sendromu 2-Mekanik kalp kapak replasmanı INR 3-4 arasında tutulmalıdır

PowerPoint Presentation:

WARFARİN ETKİNLİĞİNİN ARTIŞI 1-İLAÇLAR : Asetaminofen,anabolik steroidler,geniş spektrumlu antibiotikler, kloral hidrat,simetidin,klofibrat, disulfiram, indomethazin,influenza aşısı, lovastatin, metranidazol, mikonazol, fenilbutazon, omeprazol, fenitoin, propranolol,kinin, kinidin,salisilatlar,tamoksifen, tiroid ilaçları, TM -SMX 2-TIBBİ DURUMLAR : Karaciğer,bilier sistem hastalık, malabsorbsiyon,ateş,kalp yetersizliği,yaşlılık,kanser, K vit eksikliği, hipertiroidi, malnutrisyon

PowerPoint Presentation:

3-Additif etki : Heparin ve trombositopeni WARFARİNİN ETKİSİNİN AZALMASI 1-İLAÇLAR : Adrenal steroidler, barbitüratlar, rifampin, karbamepine, klordiazopoksid, kolestiramin, griseofulvin sukralfat, trazadone 2-TIBBİ DURUMLAR : K vitaminin aşırı alımı,genetik warfarine direnç, hipotiroidi, nefrotik sendrom

OAK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ:

OAK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ KANAMA (Major %1-3, ölümcül %0,5-1) INR 4-6 kanama yok ise OAK ara verilir, doz azaltılır. INR >6 OAK kesilir. Kanamada 10 mg K vitamini, TDP ve protrombin kompleksleri uygulanır.

OAK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ:

OAK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ DERİ NEKROZU (1/5000 sıklıkta, OAK ilaçlardan 3-10 gün sonra görülür) Heparinsiz ve yüksek doz warfarin kullanımında, Protein C ve S eksikliğinde, Faktör-V Leiden mutasyonunda sık izlenmektedir. Tedavi: Protein-C konsantreleri

PowerPoint Presentation:

WARFARİNE BAĞLI DERİ NEKROZU

OAK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ:

OAK İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ TERATOJENİK (ilk trimestirde sıktır. SSS, kemik ve burunda anomaliler) TROMBOZA EĞİLİM (Protein C ve S eksikliği nedeni ile) MOR AYAK SENDROMU (DM ve Arteriosklerozlu hastalarda)

PowerPoint Presentation:

OAK ilaç kullanan bir hasta opere edilecek ise OAK ilaç bir hafta önce kesilmelidir. Heparin /DMAH başlanır. Daha sonra aynı dozda OAK ilaç ile devam edilir.

PowerPoint Presentation:

Ximelagatran (yeni oral antikoagulan) Trombine bağlanır GİS emilir, renal atılım SP450 etkisiz 24-36 mg günde 2 kez Monitorizasyon gereksiz Kanama KCFT artış

PowerPoint Presentation:

TROMBOLİTİK TEDAVİ Plazminojen aktivatörleridir,plazmin oluşumunu Eriyen fibrin pıhtısına etkilidir. Mortaliteyi %30-50 azaltır Streptokinaz Ürokinaz tPA (en etkili, en güvenli,pahalı) APSAC (Anizole Plazminojen SK aktivatör kompleks) Proürokinaz

PowerPoint Presentation:

5-Massif ileofemoral ven trombozu 6-AV shunt tıkanması 7-Karaciğerin venookluzif hastalığı 8-Arter /ven kanülleri Endikasyonlar : 1-Akut koroner olay/infarktüs 2-Akut periferik arter tıkanması 3-Massif pulmoner emboli 4-Axiller ven trombozu

PowerPoint Presentation:

ÖZELLİK SK APSAC t-PA ÜROKİNAZ Sentez Streptokok Açillenmiş SK-Plazminojen Endothel Renal Molekül ağırlığı 47 kDa 131 kDa 69 kDa 54 kDa Plazma yarı ömrü 30 dk 94 dk 5 dk 27 dk PE’de dozu Bolus Süre 250000 Ü 100000 Ü/s 24 Saat 30 Ü / 5 dk - - 100 mg / 2 s 1-2 mg/kg 2-4 gün 4400 Ü/kg 4400 Ü/kg 1-2 gün Yan etki Kanama, allerjik reaksiyonlar, antikor gelişimi Kanama, allerjik reaksiyonlar, antikor gelişimi Kanama (daha az) Kanama İzlemde trombin zamanı, fibrin yıkım ürünleri ve fibrinojen kullanılır.

PowerPoint Presentation:

STREPTOKİNAZ Beta hemolitik streptokok kültürden elde edilir Tek başına değil plazminojen ile kompleks yaparak plazminojeni aktive eder. MA 47.000 dalton, 20 dk. Yarı ömrü Fibrin selektif değil Fibrinojen,F-5,8 ,trombosit işlevini bozar Kanama,%6 allerjik, %0,1 anaflaksi,hipotansiyon

PowerPoint Presentation:

DVT, PTE ‘de kullanım 250.000 Ü bolus, 100.000 Ü/s 24-72 saatlik infüzyon + heparin ile birlikte Akut Miyokard İnfarktüsünde kullanım 1.500.000 ü 1 saatlik infüzyon+heparin

PowerPoint Presentation:

Ürokinaz İnsan fetal böbrek hücre kültürlerinden elde edilir (Renal tubuler epitel) Allerjik reaksiyon olmaz 33.000 dalton ağırlığı, 20 dk. Yarı ömrü Fibrin selektif değil DVT,PTE ‘de 4400 Ü/kg bolus ve 4400 Ü/kg 12 saat infüzyon, MI ‘de 3.000.000 Ü 1 saatlik infüzyon Kanama, daha pahalı

PowerPoint Presentation:

Doku plazminojen aktivatörü (t -PA) Vaskuler endothel hücre, rekombinant 56.000-70.000 dalton, 5 dk. Yarı ömrü Allerjik reaksiyon yok,kanama olabilir Fibrin özgül DVT,PTE ‘de 100 mg 2 saatlik infüzyonla MI ‘de 0,75 mg/kg 30 dk takiben 0,5 mg/kg 30 dk inf.

PowerPoint Presentation:

PURPURA FULMİNANS

PowerPoint Presentation:

ANTİPLATELET TEDAVİ Arteriel trombüs tedavisinde kullanılırlar Aspirin Tiklopidine Glikoprotein IIb-IIIa reseptör inhibitörleri Dipridamol

PowerPoint Presentation:

Endikasyonları 1-Serebrovaskuler hastalıklar (Geçici iskemik ataklar, SVO ‘dan sekonder koruma) 2-Kardiovaskuler hastalıklar (UAP, MI ‘den primer ve sekonder koruma,koroner by-pass greft sonrası,prostetik valve operasyonu) 3-Renal hastalıklar (Glomerüler olayların yavaşlatılması,kanüllerin etkinliğinin idamesi amaçlı)

PowerPoint Presentation:

1-Aspirin ; siklooksijenaz enzim asetilizasyonu ve irreversible inaktivasyonu, dolayısı ile TX-A2 inhibisyonu 2-Dazoxiben,İmidazol ; TX-A2 sentetaz inhibisyon 3-BM 13177 ;TX-A2 reseptör antagonisti 4-PGE1,prostasiklin analogu (İloprost) ; trombosit adenilat siklaz enzimi ve cAMP artışı 5-Dipridamol ;siklik nükleotid fosfodiesteraz inhibisyonu ve cAMP artışı 6-Trombin inhibitörleri (heparin,hirudin)

PowerPoint Presentation:

7-Tiklopidin :ADP agregasyonu inhibisyonu 8-GP-IIb-IIIa kompleksinin monoklonal antikor ve peptidler ile inhibisyonu,fibrinojen bağlanma inhibisyonu 9-Gp-Ib reseptör inhibitörleri vWf bağlanmasını inhibe ederler

PowerPoint Presentation:

ASPİRİN (ASA=asetil salisilik asit) Trombosit siklooksijenazı astelize ederek inhibe COX-1 ve TX-A2 inhibisyonu Trombosit sekresyon ve agregasyonu inhibe 75-325 mg/Gün antiplatelet etkinlik Alımından 1 saatte trombositleri etkiler ve bir hafta etkisi sürer (40-100 mg) MI ‘de sekonder önlemde 35-40/1000 olay,4/1000 ölüm önler.

PowerPoint Presentation:

Unstabil angina pektoris Serebrovaskuler olaylarda (GİA,sekonder koruma) %25 ikinci SVO oluşumunu önler Kardiak cerrahi (dipridamol ile birlikte) AV kanüllerin çalışması Glomerulonefritlerde (dipridamol ile birlikte) GİS kanama ve hemorajik olaylar

PowerPoint Presentation:

DİPRİDAMOL Trombosit fosfodiesteraz inhibisyonu ile cAMP artışı Genellikle aspirin ile birlikte 225-300 mg/gün, aç GİS intolerans,senkop,hipotansiyon

PowerPoint Presentation:

TİCLOPİDİNE/CLOPİDOGREL ADP nin neden olduğu trombosit agregasyonu ve Gp-IIb-IIIa inhibisyonu Koroner ve SVO önlenmesinde 250 mg günde iki kez Ticlopidine…….Nötropeni (%1) ve TTP yan etkisidir.

PowerPoint Presentation:

Gp-IIb/IIIa İnhibitörleri Monoklonal antikorlar (Abciximab) kullanılır Koroner olaylar SVO Fibrinojene bağlanma önlenir

authorStream Live Help