1Anemili Çocuğa Yaklaşım

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Anemili Çocuğa Yaklaşım:

Anemili Çocuğa Yaklaşım 2008-2009 Dr. Yusuf Ziya Aral ADÜ Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Anemi: tanım:

Anemi: tanım Periferik kandaki eritrosit ve/veya hemoglobin düzeylerinin normal popülasyon için saptanmış ortalama değerlerinin iki standart deviasyon altında bulunuşudur.

Anemi: tanım (zorluklar):

Anemi: tanım (zorluklar) Plazma hacminde değişiklikler Dehidratasyon Gebelik Akut kan kaybı Siyanotik konjenital kalp hastalıkları Süregen solunum yetmezliği Akut enfeksiyonlar

Yaşa göre normal hematolojik değerler:

Yaşa göre normal hematolojik değerler Hb(gr/dl) Htc (%) MCV (μ 3 ) Yaş Ort. Alt Ort. Alt Ort. Alt 0.5-1.9 yaş 12.5 11.0 37 33 77 70 2-4yaş 12.5 11.0 38 34 79 73 5-7yaş 13 11.5 39 35 81 75 8-11yaş 13.5 12.0 40 36 83 76 12-14 yaş Kız 13.5 12.0 41 36 85 78 Erkek 14.0 12.5 43 37 84 77 15-17 yaş Kız 14.0 12.0 41 36 87 79 Erkek 15.0 13.0 46 38 86 78

Fizyolojik Anemi:

Fizyolojik Anemi Matür bebeklerde: 6-8 hafta Prematür bebeklerde: 3-6 hafta

Anemi sınıflaması:

Anemi sınıflaması Çocukluk çağında anemiler etyolojilerine veya eritrosit büyüklüğüne göre sınıflandırılır.

Eritrosit boyutlarına göre anemilerin sınıflandırılması A. Mikrositik anemiler:

Eritrosit boyutlarına göre anemilerin sınıflandırılması A. Mikrositik anemiler Sık Demir eksikliği Talasemi Kurşun zehirlenmesi Kronik inflamasyon Nadir Herediter piropoikilositoz Konjenital sideroblastik anemi Bakır eksikliği Konjenital atransferrinemi Unstable hemoglobin (Hb Hasharon, Hb Köln, Hb Zurich, Hb Poole)

Eritrosit boyutlarına göre anemilerin sınıflandırılması B. Makrositik anemiler:

Eritrosit boyutlarına göre anemilerin sınıflandırılması B. Makrositik anemiler 1 - Megaloblastik ke m ik iliği olanlar Vitamin B12 eksikliği Folik asit e ksikliği Herediter orotik asidüri Ti am i ne c ev ap veren anem i 2- Megaloblastik k e mik ili ğ i ol m a y anlar Aplastik an em i Diamond-Blackfan Sendromu Hipotiroidi Karaciğer has t alığı Kemik iliği infiltrasyonu Diseritropoetik anemiler

Eritrosit boyutlarına göre anemilerin sınıflandırılması C. Normositik anemiler:

Eritrosit boyutlarına göre anemilerin sınıflandırılması C. Normositik anemiler 1. Hemolitik anemiler Konjenital Edinsel 2. Akut kan kaybı 3. Dalakta göllenme 4. Kronik böbrek hastalığı

Anemik çocukta semptomlar:

Anemik çocukta semptomlar Halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, özellikle eksersiz ile belirginleşen sık nefes alıp verme, uykuya eğilim, baş ağrısı,baş dönmesi, iştahsizlik Süt çocuklarında irritabilite, beslenme isteksizliği, kilo alamama Pika Kronik anemiler yüksek kardiyovaskuler rezervleri nedeniyle çocuklarda daha iyi tolere edilir!!!!

Elektronik kan sayımı ile elde edilen CBC sonuçları:

Elektronik kan sayımı ile elde edilen CBC sonuçları

Elektronik kan sayım cihazı hataları:

Elektronik kan sayım cihazı hataları Yüksek BK Hb ve MCV yüksek Yüksek soğuk aglutinin titresi Eritrosit sayısı düşük MCV ve MCHC yüksek Lipemik veya ikterik kan Hb, MCH ve MCHC yüksek Hemolizli kan KK, Htc düşük, MCHC yüksek Şistositler ve mikrositler KK düşük Eritroblast BK yüksek Bekletilmiş kan örneği MCV, MPV yüksek, trombosit düşük

Ortalama Eritrosit Hacmi (OEH) =Mean Corpusculer Volume (MCV):

Ortalama Eritrosit Hacmi (OEH) =Mean Corpusculer Volume (MCV) Anemi saptanan çocukta ilk değerlendirilecek parametredir. 10 yaş altında: alt sınır 70 fl+yaş(yıl) Üst sınır: 6 aydan sonra erişkin üst değere ulaşıncaya kadar (96 fl) ....84+her yıl 0.6 eklenmesi Günümüzde elektronik sayaçlarla kolayca elde edilebilmektedir ve şu formülle de hesaplanabilir : Hct x 10 MCV = ----------------------------------- Eritrosit sayı s ı (milyon/mm 3 )

Ortalama Eritrosit Hemoglobini (OEHb) =Mean Corpusculer Hemoglobin (MCH) :

Ortalama Eritrosit Hemoglobini (OEHb) =Mean Corpusculer Hemoglobin (MCH) Eritrosit içi ortalama hemoglobin miktarını gösterir . Genellikle MCV ye paralellik gösterir. Hbxl0 MCH= --------------- Eritrosit sayısı ( normal MCH = 30±3 pg)

Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHbK) =Mean corpusculer Hemoglobin Concentrations (MCHC):

Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHbK) =Mean corpusculer Hemoglobin Concentrations (MCHC) Hücresel hidrasyon durumunu yansıtır. D emir eksikliği anemisinde düşük ( en son bozulan indekstir ) herediter sferositoz da ve soğuk aglutinin hastalığında yüksektir. Hb xl00 MCHC = ——————————— Hct ( normal MCHC = 33 ±2 gr/dl)

MCHC:

MCHC Günlük pratikte hemogram cihazlarının kalite kontrolünde kullanılmaktadır. MCHC >36 ve sferositoz yoksa hemogram cihazının kalibrasyonunda bozukluk düşünülmelidir.

Eritrosit dağılım genişliği (=Red cell volume distrubition width (RDW):

Eritrosit dağılım genişliği (=Red cell volume distrubition width (RDW) Eritrosit büyüklüklerindeki değişikliğin miktarını, anizositozu gösteren bir parametredir. RDW = (SD/MCV X 100)

Retikülosit:

Retikülosit Normali %0.5-2 veya 25-75.000/mm3 (yenidoğanda %5’e kadar normal) Retikülosit supravital boyama (krezil mavisi,metilen mavisi) ile görülür. Wright ya da Giemsa ile boyamada polikromazi retikülositin göstergesidir .

Polikromazi:

Polikromazi

Düzeltilmiş retikülosit sayısı:

Düzeltilmiş retikülosit sayısı Retikülosit sayısı x (hasta Htc/normal Htc Örn: retikülosit %6, Htc: %15 ise düzeltilmiş retikülosit sayısı= 6x15/45=%2 Kanama veya hemoliz de >%3; azalmış üretimde <%2

Retikülosit yapım indeksi::

Retikülosit yapım indeksi: Kemik iliğinin anemiye yanıtını doğru olarak değerlendirebilmek için , özellikle retikülositin tam olgunlaşmadan iliği terkettiği durumlarda (periferik yaymada polikromazi görüldüğü durumlar) ikinci bir düzeltme yapılır. Retikülosit yapım indeksi(RPI)= Düzeltilmiş retikülosit sayısı/düzeltme faktörü Düzeltme faktörü: Htc 40 ise 1; 35 ise 1.5; 25 ise 2; 15 ise 2.5 RPI >3 ise iyi ilik yanıtı (hiperproliferatif); <2 ise yetersiz ilik yanıtı( hipoproliferatif)

Retikülositoz :

Retikülositoz Kanama Hemolitik anemi Hematiniklere yanıt (demir, folat, B-12 tedavisi)

Retikülositopeni:

Retikülositopeni Kemik iliği hipoplazisi, infiltrasyonu, MDS, miyelofibrozis gibi normal retikülosit yanıtının olmaması Demir, B12, folik asit eksikliği Eritropoetin yokluğu : Kronik böbrek yetmezliği veya doku oksijen tüketiminin azalması( miksödem, protein eksikliği) Kronik inflamatuar hastalık

Anemilerde ayırıcı tanı:

Anemilerde ayırıcı tanı Çocukluk çağı anemilerinde doğru tanı koyabilmek için aşağıdakilerin sırasıyla yapılması gerekir. 1. Ayrıntılı öykü 2. Eksiksiz fizik muayene 3. Tam kan sayımı, eritrosit göstergeleri 4. Retikülosit 5. Periferik kan yayması 6. Ön tanıya uygun çeşitli testler (Hemoglobin elektroforezi, direkt Coombs testi, G6PD düzeyi vs) 7. Kemik iliği aspirasyonu

Öykü ve fizik bakı ile:

Öykü ve fizik bakı ile Kanıyor mu? Nutrisyonel mi? Hemoliz mi? Kronik hastalık anemisi mi? Kalıtımsal mı? Sorularına yanıt bulabiliriz. Hastanı iyi dinle, o sana tanıyı söylüyor ” Hipokrat

PowerPoint Presentation:

ANEMİ MCV Düşük Normal Yüksek Retikülosit Demir eksikliği Talasemi Kurşun zehirlenmesi Kronik hastalık Folik asit eksikliği B12 eksikliği Aplastik anemi İmmun hemolitik anemi Karaciğer hastalığı

PowerPoint Presentation:

Yüksek Düşük Bilirubin Lökosit ve Trombosit Normal Yüksek Düşük Normal Yüksek Retikülosit Kanama Hemolitik anemi Aplastik a. Saf eritrositer Enfeksiyon Lösemi anemi Coombs testi

PowerPoint Presentation:

Coombs testi Negatif Pozitif Hemoglobinopati Enzim eksikliği Membran bozukluğu Mikroanjiopati İlaç Enfeksiyon Otoimmun hemolitik anemi İzoimmun hemolitik anemi

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 1-Yaş:

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 1-Yaş Eğer kan kaybı yoksa gününde doğanlarda 6 aylıktan önce, prematürlerde doğum kilosu 2 katına çıkıncaya kadar demir eksikliği ender görülür. Retikülositozun eşlik ettiği neonatal anemi hemolizi ya da kan kaybını, retikülositopeni ile birlikte ise kemik iliği yetersizliğini düşündürür. Orak hücreli anemi ve beta talasemi fetal hemoglobin kaybolduğunda belirir (4-8 aylıkken)

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 2-Aile öyküsü ve genetik özellikler:

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 2-Aile öyküsü ve genetik özellikler X’e bağlı, OD, OR Erken yaşta kolesistektomi (bilirubin taşı) ya da splenektomi geçiren aile bireyi Etnik: Akdeniz kökenlilerde talasemi; siyahlarda, Yunanlılarda ve Orta doğulularda G6PD eksikliği Irk: Akdeniz, Afrika ya da Asya soyundan olanlarda beta talasemi, siyahlar ve Asya kökenlilerde alfa talasemi, siyahlarda SC ve SS

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 3-Beslenme:

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 3-Beslenme İnek sütü diyeti: Demir eksikliği Keçi sütü: Folat eksikliği Katı vejeteryanlar: B12 eksikliği Pika: demir eksikliği Kolestaz ve malabsorbsiyon: Vitamin E eksikliği

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 4-İlaçlar:

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 4-İlaçlar G6PD: Oksidanlar (örn: nitrofurantoin, antimalaryal ilaçlar) Bağışıklıkla yönlendirilen hemoliz: Penisilin İmmun kaynaklı hemoliz: Penisilin Kemik iliği baskılanması: Kemoterapi Folat gereksinimini artıran :Fenitoin

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 5-Diyare:

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 5-Diyare B12, vitamin E ya da demir malabsorbsiyonu İnflamatuvar barsak hastalığı ve kan kaybı ile birlikte ya da olmaksızın kronik hastalık anemisi Süt proteini allerjisi ile tetiklenen kan kaybı Barsak rezeksiyonu: B12 vitamini eksikliği

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 6-İnfeksiyon:

Anemik çocukta öyküde önemli özellikler 6-İnfeksiyon Giardia: Demir malabsorbsiyonu Barsakta aşırı bakteriyel üreme( kör loop): B12 eksikliği Balık tenyası :B12 eksikliği EBV,CMV: Kemik iliği baskılanması, hemofagositoz sendromları Mycoplazma: Hemoliz Parvovirus B19 : Kemik iliği baskılanması Sıtma: Hemoliz Hepatit: Aplastik anemi

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-1 :

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-1 Hiperpigmentasyon : Fanconi, diskeratozis konjenita Cafe-au-lait lekeleri : Fanconi anemisi Vitiligo : B12 eksikliği Okulokutanöz albinizm: Chediac-Higashi sendromu Sarılık: Hemoliz Peteşi-purpura: Kİ infiltrasyonu, otoimmun trombositopeni, otoimmun hemoliz, HÜS Eritematöz döküntü : Parvovirus, EBV Kelebek şeklinde döküntü : SLE

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-2 :

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-2 Frontal kabarıklık: Talasemi major, ağır demir eksikliği, kronik subdural hematom Mikrosefali, mikroftalmi : Fanconi Retinopati : HbSS, SC Optik atrofi, sağırlık : Osteopetrozis Tıkalı lakrimal bez: Diskeratozis konjenita Kayser- Fleischer halkası : Wilson hastalığı Mavi sklera : Demir eksikliği

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-3 :

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-3 Glossit :B12 eksikliği, demir eksikliği Angular stomatit : Demir eksikliği Yarık dudak : Diamond Blackfan sendromu Dudakta pigmentasyon : Peutz-Jegher sendromu Lökoplak i: Diskeratozis konjenita

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-4:

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-4 Kalkan göğüs, uzak meme uçları : Diamond Blackfan sendromu Kalpte üfürüm: Endokardit, yapay kapak hemolizi, ağır anemi Hepatomegali : Hemoliz, infiltratif tümör, kronik hastalık, hemanjiom, kolesistit, ekstramedüller hematopoez Splenomegali: Hemoliz, orak hücreli anemi, talasemi, sıtma, lenfoma, EBV, Portal HT Nefromegali, Böbrek yokluğu : Fanconi

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-5 :

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-5 Başparmak yokluğu : Fanconi Üç falankslı başparmak : Diamond Blackfan sendromu Kaşık tırnak : Demir eksikliği Tırnakta Beau çizgisi : Ağır metal zehirlenmesi, ağır hastalık Tırnakta Mee çizgisi : Ağır metaller, ağır hastalık, orak hücreli anemi Distrofik tırnaklar : Diskeratozis konjenita

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-6 :

Anemik çocukta fizik bakıda önemli özellikler-6 İrritabilite, apati : Demir eksikliği Periferik nöropati : B1, B12 ve E vitamini eksikliği, kurşun zehirlenmesi Demans : B12 ve E vitamini eksiklikleri Ataksi, posterior boynuz bulguları : B12 eksikliği İnme : Orak hücreli anemi, PNH

Tam kan sayımı ve periferik yayma değerlendirilmesi:

Tam kan sayımı ve periferik yayma değerlendirilmesi İlk aşama: Anemi var mı? İkinci aşama: Eritrosit indekslerinin değerlendirilmesi Üçüncü aşama: BK ve trombosit sayısının değerlendirilmesi İzole anemi mi var, diğer serilerde etkilenmiş mi?Pansitopeni varsa kemik iliği gerekir. Lökoeritroblastik kan yayması ( normoblast, retikülositoz, sola kayma, göz yaşı hücresi): Kemik iliğini tutan bir olay var demektir. Yüksek BK ve/veya trombosit sayısı: İnfeksiyon (en sık neden), demir eksikliği anemisi, otoimmun bozukluklar, hemolitik anemi, vitamin E, postoperatif durum Dördüncü aşama: periferik yayma değerlendirmesi

Periferik yayma:

Periferik yayma Eritrosit boyutu (Anisositoz), şekli (Poikilositoz), rengi (polikromazi), hipokromi, hiperkromi, eritrosit içi parazit vs Beyaz Küre: Lökomoid reaksiyon, toksik granülasyon, hipersegmentasyon (megaloblastik anemi), Pelger-Huet anomalisi ( MDS), hipogranülasyon (MDS) Trombosit morfolojisi Blast Atipik lenfosit: İnfeksiyöz mononükleozda Downey hücreleri görülür: Downey tip1 : monosite, Downey tip2 plazma hücresine, Downey tip 3: blasta benzer

PowerPoint Presentation:

Hipogranülasyon Pelger-Huet Downey Hipersegmentasyon

ERİTROSİT MORFOLOJİSİ:

ERİTROSİT MORFOLOJİSİ Normal eritrosit: 7.5µm boyutunda (yaklaşık bir lenfosit büyüklüğünde) ortasında yüzeyin 1/3 alanı kadar solukluk bulunan eritrositlere normokrom normositer eritrosit tanımlaması kullanılır. Hipokrom: Eritrositlerin hemoglobin içeriğinin azalması sonucu oluşur. Eritrositlerin ortalarında bulunan soluk alan genişlemiştir. Hiperkrom: Eritrositlerin normale göre daha koyu boyanması ve ortalarındaki solukluğun kaybolmasıdır.

PowerPoint Presentation:

. Anisositoz : Eritrositlerin farklı çaplarda olması durumudur.Eritrosit dağılım genişliği(RDW) değerindeki artış ile değerlendirilir. Mikrosit: Eritrosit çapının normalden küçük olmasıdır. Makrosit : Eritrositlerin yuvarlak ve çaplarının normalden büyük olmasıdır. Poikilositoz : Eritrositlerin şekillerinin birbirinden farklı olmasıdır. Polikromazi: Eritrositlerin mavi-menekşe renginde boyanmasına denir. Polikromazik eritrositler genç eritrositlerdir ve retikülositozun varlığına işaret ederler. Polikromazik eritrositlerin sitoplazmalarında hala bir miktar RNA vardır ve normal eritrositlerden daha büyüktürler

Target hücresi:

Target hücresi Talasemi Hemoglobinopatiler Hb AC veya CC Hb SS, SC, S-Thal Karaciğer hastalığı Postsplenektomi veya hiposplenik durum Ağır demir eksikliği Hb E Lesitin/kolesterol aciltransferaz eksikliği Abetalipoproteinemia

Sferosit:

Sferosit Herediter sferositoz ABO uyuşmazlığı Otoimmun hemolitik anemi Mikroanjiopatik hemolitik anemi Orak hücreli anemi Hipersplenizm Yanıklar Posttransfüzyon Piruvat kinaz eksikliği

Akantositoz:

Akantositoz Karaciğer hastalığı DIC ve diğer mikroanjiotik hemolitik anemiler Postsplenektomi veya hiposplenik durum Vitamin E eksikliği Hipotroidizm Abetalipoproteinemia Malabsorbsiyon durumları

Ekinosit (Burr cells):

Ekinosit (Burr cells) Artefakt Üremi Dehidratasyon Karaciğer hastalığı Piruvat kinaz eksikliği Peptik ülser hastalığı veya gastrik karsinoma

Şistosit:

Şistosit DIC Ağır hemolitik anemi (G6PD eksikliği) Mikroanjiopatik hemolitik anemi Prostetik kalp hastalığı, anormal kardiak valv, kardiak yama, aort koarktasyonu Konnektif doku hastalığı (örn: SLE) Kasabach-Merritt sendromu Purpura fulminans, Renal ven trombozu Yanıklar, Trombotik trombositopenik purpura Homograft rejection Üremi, akut tubuler nekroz, glomerulonefrit Malign hipertansiyon, sistemik amiloidoz, karaciğer hastalığı Kronik tekrarlayan şistositik hemolitik anemi

Gözyaşı hücresi:

Gözyaşı hücresi Yenidoğan Talasemi major Lökoeritroblastik reaksiyon Myeloproliferatif sendromlar

Stomatosit :

Stomatosit Normal(az sayıda) Herediter stomatositoz Artefakt Talasemi Akut alkolizm Rh null hastalığı(Rh kompleks yokluğu) Karaciğer hastalığı Malignansi

Bazofilik noktalanma:

Bazofilik noktalanma Hemolitik anemi örn. Talasemi trait Demir eksikliği anemisi Kurşun zehirlenmesi Pirimidin 5’ nükleotidaz eksikliği

Howell-Jolly cisimciği:

Howell-Jolly cisimciği Postsplenektomi veya hiposplenia Yenidoğan Megaloblastik anemi Diseritropoetik enemi Demir eksikliği anemisi (nadir) Herediter sferositoz (nadir)

Normoblast:

Normoblast Yenidoğan (ilk 3-4 gün) Kemik iliği stimulasyonu (hipoksi, akut kanama, ağır hemolitik anemi) Konjenital infeksiyon (sepsis, sifiliz, CMV, rubella) Postsplenektomi veya hiposplenik durum Lökoeritroblastik reaksiyon Megaloblastik anemi Diseritroblastik anemi

Eliptosit:

Eliptosit Herediter eliptositoz Demir eksikliği Orak hücreli anemi Talasemi major Ağır bakteriyel infeksiyon SA trait Lökoeritroblastik reaksiyon Megaloblastik anemi Sıtma Anemi (herhangi bir anemide %10’a kadar eliptosit görülebilir)

Cabot halkası:

Cabot halkası Megaloblastik anemi MDS Kurşun toksisitesi

Heinz cisimciği:

Heinz cisimciği Talasemi Aspleni Kronik karaciğer hastalığı Heinz-body hemolitik anemi

İnklüzyonların orijini:

İnklüzyonların orijini Howell joly cisimciği…..nükleus artığı Bazofilik noktalanma…..RNA artığı Siderotik granül/Pappenheimer cisimciği…………………demir Heinze body……….denatüre hemoglobin

Sepsis:

Sepsis Sola kayma Toksik granülasyon Vakuolizasyon Döhle bodies

MCV ve RDW ile anemi ayırımı:

MCV ve RDW ile anemi ayırımı MCV düşük MCV yüksek RDW normal Talasemi trait Kronik hastalık anemisi Aplastik anemi Prelösemi RDW yüksek Demir eksikliği Talasemi major Kurşun zehirlenmesi Sideroblastik anemi Folat eksikliği B12 eksikliği İmmun hemolitik anemi Soğuk aglutinin

Ayırıcı tanı-1:

Ayırıcı tanı-1 Kırmızı küre sayısı: Talasemi taşıyıcısında yüksek, demir eksikliğinde düşük, normal ya da yüksek HbA2: Talasemi taşıyıcısında yüksek(>3.5), demir eksikliğinde düşüktür. Demir eksikliği ve t.trait birlikteyse önce demir depoları doldurulmalı sonra elektroforez bakılmalıdır. Ferritin: Demir eksikliği anemisinde düşük, talasemi de ve kronik enfeksiyon anemisinde normal ya da yüksek Akut faz reaktanı olduğu için infeksiyon, inflamasyon veya malignansi sırasında yükselebilir.!!!!!

Ayırıcı tanı-2:

Ayırıcı tanı-2 Serum demiri ve Serum demir bağlama kapasitesi : Demir eksikliği anemisinde SD düşük SDBK yüksek, Kronik infeksiyon anemisinde ise SD düşük, SDBK normal ya da düşüktür. Transferrin satürasyonu (SD/SDBK): normalde %20-40 Demir eksikliği anemisinde <%15 Mentzer indeksi(MCV/KK): Demir eksikliği anemisinde >13, talasemi taşıyıcısında <%13 Serbest eritrosit potoporfirin (FEP): Demir eksikliği anemisi ve kurşun zehirlenmesinde yüksek, talasemide normal

Ayırıcı tanı-3:

Ayırıcı tanı-3 Serum transferrin reseptör konsantrasyonu: Demir eksikliği ve artmış eritropoez durumlarında artar. Kronik enfeksiyon anemisinde normaldir. sTfR/log ferritin indeks: Demir eksikliğinde yüksektir, talasemide artmaz!!

Hemolitik anemi:

Hemolitik anemi Eritrosit yıkımında artış bulguları 1. Ekstravaskuler Serumda indirekt bilirubin artışı Fekal ve idrar ürobilinojen artışı CO üretiminin artması 2. İntravaskuler Artmış plazma hemoglobin seviyesi Hemoglobinüri Hemosiderinüri Plazma haptoglobin seviyesinin azalması ya da kaybı (normali: 128 ± 25 mg/dl) Artmış plazma methemalbumin Artmış plazma methemoglobin ve artmış hemopexin-hem kompleksi Eritrosit üretiminde artış bulguları Retikülositoz Artmış MCV (retikülositoz nedeniyle) PY da artmış normoblast Spesifik morfolojik değişiklikler(sferosit vs) Kemik iliğinde eritrosit hiperplazi Radyografi: hair-on-end görünümü (fırçamsı görünüm)

Hemolitik anemi:

Hemolitik anemi Kemik iliği ekspansiyonu bulguları: Frontal bossing Maksiller kemik belirginliği İntratrabeküler alanın genişlemesi: kafa grafisinde fırçamsı görünüm Balık ağzı görünümünde intervertebral aralık ve bikonkav vertebra Azalmış KK yaşam süresi 51 Cr ile işaretlenmiş eritrositler ile gösterilebilir.

Hematolojik Hastalıkların Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri:

Hematolojik Hastalıkların Tanısında Yeni Laboratuvar Yöntemleri CH: Sellüler hemoglobin=hücre hemoglobini CHCM: Ortalama sellüler hemoglobin konsantrasyonu CHDW : Sellüler hemoglobin dağılım genişliği HDW: Hemoglobin dağılım genişliği PDW: Platelet dağılım genişliği MCVr: Ortalama retikülosit volümü CHCMr: Ortalama retikülosit sellüler Hb konsantrasyonu CHr: Retikülosit sellüler hemoglobin RDWr: retikülosit dağılım genişliği HDWr: Retikülosit hemoglobin dağılım genişliği CHDWr: Retikülosit sellüler Hb dağılım genişliği

authorStream Live Help