Hemapoietik sistem hastalıklarında Radyolojik algoritma

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Hemopoietik ve Lenforetiküler sistem hastalıklarında Radyolojik Algoritma:

Hemopoietik ve Lenforetiküler sistem hastalıklarında Radyolojik Algoritma Prof.Dr.Can Karaman

Radyolojik görüntüleme yöntemleri:

Radyolojik görüntüleme yöntemleri Direkt grafiler Kontrastlı seriler Ultrasonografi Doppler ultrasonografi Bilgisayarlı Tomografi Konvansiyonel Spiral Manyetik rezonans görüntüleme Anjiografi

Lökomotor Sistem Kemik Yapılar:

Lökomotor Sistem Kemik Yapılar Direkt grafiler Bilgisayarlı Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Nükleer Tıp

Lökomotor Sistem Yumuşak Doku:

Lökomotor Sistem Yumuşak Doku Ultrasonografi-Doppler Ultrasonografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Bilgisayarlı Tomografi Direkt Grafiler Anjiografi, Lenfanjiografi Nükleer Tıp

Santral Sinir Sistemi:

Santral Sinir Sistemi Manyetik Rezonans Görüntüleme Bilgisayarlı Tomografi Ultrasonografi-Doppler Ultrasonografi Direkt Grafiler Nükleer Tıp

Boyun:

Boyun Ultrasonografi-Doppler Ultrasonografi Bilgisayarlı Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Direkt Grafiler Kontrastlı çalışmalar Nükleer Tıp

Toraks:

Toraks Direkt Grafiler Bilgisayarlı Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrastlı çalışmalar Anjiografi

Abdomen:

Abdomen Ultrasonografi-Doppler Ultrasonografi Bilgisayarlı Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Direkt Grafiler Kontrastlı çalışmalar Anjiografi, Lenfanjiografi Nükleer Tıp

Genital Bölge:

Genital Bölge Ultrasonografi-Doppler Ultrasonografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Bilgisayarlı Tomografi

US’de normal karaciğer:

US’de normal karaciğer Midklaviküler hatta: Supero-inferior boyut (Uzun boyut) 10.5 ± 1.5cm Antero-posterior boyut (derinlik) 8.1 ± 1.9cm Büyüklük; boy ve vücut yüzey alanı ile artar, yaşla azalır

US’de normal karaciğer:

US’de normal karaciğer Karaciğer homojen ekojenitedir. Normal renal kortekse göre hafif hiperkoik yada izoekoik Dalağa göre hipoekoik

BT’de normal karaciğer:

BT’de normal karaciğer Büyüklük hesaplaması midaksiller hattan yapılır. Kot kavsini geçiyor mu? Uzun boyut ne kadar?

BT’de normal karaciğer:

BT’de normal karaciğer İV kontrastsız serilerde diğer solid organlara göre hafif hiperdens (dansite 50-60HU) İV kontrastlı serilerde diğer organlara göre hafif hipodens (dansite 70-80HU)

US’de Normal Dalak:

US’de Normal Dalak Uzun boyut: <12 cm Derinlik: <7 cm Kalınlık: <5 cm Dalak indeksi: <28 Uzun boyut formülü: 5.7+(0.31 x yaş)

BT’de normal dalak:

BT’de normal dalak Uzun boyut: <12 cm Derinlik: <7 cm Kalınlık: <5 cm İndeks: 120-480cm 3

MRG’de karaciğer-dalak:

MRG’de karaciğer-dalak T1 ağırlıklı Karaciğer Hiperintens Dalak Hipointens T2 ağırlıklı Hipointens Hiperintens Karaciğer yada dalakta demir depolanması olmadığı sürece

Diffüz Hepatomegali:

Diffüz Hepatomegali Metabolik Yağlı İnfiltrasyon Amiloidozis Wilson hastalığı, Gaucher, Niemann-Pick h Von Gierke h Weber Cristian h Galaktozemi Malignansi Lenfoma Diffüz metaztaz Diffüz HCC Anjiosarkoma İnflamatuvar/enfeksiyöz Hepatit Enfeksiyöz Mononükleozis Tbc, Histoplasmosis, sarkoidozis Malaria Sifilis Leptospirozis Kronik granülomatöz hastalık Vasküler (passif konjesyon) Diğer Erken siroz Polikstik karaciğer hastalığı

Splenomegali:

Splenomegali Konjestif Kalp yetmezliği Portal HT Siroz Kistik fibrozis Portal/splenik ven trombozu Neoplazm Lösemi, lenfoma Metaztaz Primer neoplazi Depo hastalıkları Gaucher, Neiman-Pick Amiloidozis DM Histiositozis Hemokromatozis Gargolizm

Splenomegali:

Splenomegali Enfeksiyon Hepatit Malarya Enfeksiyöz Mononükleozis Leişmaniazis Brusella Tbc Tifoid Sifiliz Ekinokokkozis Hemolitik anemi Hemoglobinopatiler Primer nötropeni TTP Ekstramedüller hematopoieezis Osteopetrozis Miyelofibrozis Kollajen vasküler h. SLE RA Felty sendromu Travma İntrasplenik laserasyon/fraktür Subkapsüler hematom Diğer Sarkoidozis Hemodiyaliz

Bölgelere göre LAM:

Bölgelere göre LAM Boyun Mediastinal Retrokrural Gastrohepatik ligament Porta hepatis Pankreatikoduodenal Perisplenik Retroperitoneal Çölyak ve SMA Pelvik >6 mm >10 mm >6 mm >8 mm >6 mm >10 mm >10 mm >10 mm >10 mm >15 mm

US’de LAM:

US’de LAM BENİGN Ovoid Hipoekoik Kortikomedüller ayırım (+) Santral hiperekojenite (+) Renkli Doppler US; hiler ve longitudinal damarlar ve dalları MALİGN Yuvarlak Hipoekoik/heterojen Kortikomedüller ayırım (-) Santral hiperekojenite Ø/heterojen Renkli Doppler US; anarşik damarlanma

BT’de LAM:

BT’de LAM Kısa akslarından ölçüm yapılır. (Kesite oryantasyonları nedeniyle uzun aks ölçümleri yanıltıcı olabilir.) Kontrastlanma paternlerine göre; periferik kontrastlanma gösteren, santrali hipodens kalan LAM’lar malign kabul edilir. Lenfoma ve Tbc’de benzer kontrastlanma görülebilir.

authorStream Live Help