OZEFAGUS CA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

OZEFAGUS CA

Comments

Presentation Transcript

Özofagus Kanseri:

Öz o fagus Kanseri Medikal Onkoloji Dr. Nezih MEYDAN

PowerPoint Presentation:

Dünyada 9. –10. en sık kanser (300 000 hasta/yıl) Sıklık bölgelere göre farklı Çin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İran, Orta Asya, Afganistan, Sibirya, Moğolistan’da çok sık Finlandiya, İzlanda, Güneydoğu Afrika, Kuzeybatı Fransa’da da sıktır. Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji

PowerPoint Presentation:

Çin Henan bölgesinde E:161/ - K:103/100000 Batı’da 3/100000 Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da siyah ırk erkek cinsiyet 50 yaş üzeri düşük sosya-ekonomik sınıf Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji

PowerPoint Presentation:

1 Akciğer Meme Akciğer 1,037,000 2 Mide K olon/re k tum Mide 798,000 3 K olon/re k tum Serviks Meme 796,000 4 Prostat Mide K olon/re k tum 783,000 5 Karaciğer Akciğer Karaciğer 437,000 6 Baş-Boyun Ov e r Prostat 396,000 7 Özofagus Uterus Serviks 371,000 8 Mesane Karaciğer Baş-Boyun 363,000 9 L ösemi Baş-Boyun Özofagus 316,000 10 NHL Özofagus Mesane 261,000 To plam Sıra Erkek Kadın Her iki cins Yeni Vaka Parkin DM, et al. CA Cancer J Clin. 1999;49:39. Başlıca kanser nedenleri Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji

PowerPoint Presentation:

100,000 erkekte ölüm oranı Y IL Greenlee RT, et al. CA Cancer J Clin. 2000;50:27. Kanser ölümü değişimi , ERKEK Amerika P ankreas Karaciğer Prostat Mide Akciğer K olon & re k tum Lösemi 10 20 30 40 50 60 70 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 37/100 000 --------------------------------5/100 000 Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji 1930’da ABD’de mortalitesinde erkekte 1., kadında 3. sırada

PowerPoint Presentation:

100,000 kadında ölüm oranı Y IL Greenlee RT, et al. CA Cancer J Clin. 2000;50:26. Kanser ölümü değişimi , KADIN Amerika 0 10 20 30 40 Uterus Meme P ankreas Ov er Mide Akciğer K olon & re k tum 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 28/100 000 --------------------------------2/100 000 Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji / SIKLIK

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji / SIKLIK

PowerPoint Presentation:

1975-1979 1985-1989 1995-2001 % Erkek Ve kadın Erkek Kadın Erkek Ve kadın Erkek Kadın Erkek Ve kadın Erkek Kadın Lokalize hastalık 30 29 33 24 23 28 26 26 27 Bölgesel hastalık 20 20 18 24 25 23 30 31 27 Metastatik 26 28 21 28 30 21 28 29 23 Evre yok 24 23 28 24 22 28 16 14 22 SEER Stage Distribution by Sex and Age Group Esophagus Cancer SEER 9 Registries for 1988-2001 Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji / EVRELER

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji / MORTALİTE

PowerPoint Presentation:

Batı Avrupa ve Amerika’da ABD’de en sık (%90) sigara ve alkol Tüketim arttıkça kanser olasılığı artar Diğer bölgelerde Çevresel ve beslenme faktörleri Histolojik alt tipe göre risk faktörleri Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji

PowerPoint Presentation:

Alkolizm Sigara Karsinojen alımı Fiziki mukoza hasarı Genetik Vitamin/mineral eksikliği Kronik gastrik reflü Akalazya HPV Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Hangisi Viski Ş arap B ira Miktar Alkolizm ve sigara Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Beslenme alışkanlıkları ve meslek Turşu Küflü besinler Polisiklik aromatik hidrokarbonlarla bulaşmış besinler Silika Mantar (Fruariarum moniliformis) Meslek Yanıcı madde üreten işyerleri Çöp arıtma tesisi Garaj Ağır metal sanayi (Özellikle Berilyum) Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Termal Sıcak içecekler “Mate” Yeşil çay, kahve , çay Yaralanma Yakıcı madde hasarı Katı gıdalar Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i Mukozal Hasarlanma

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

“Mate” ( flex paraguariensis ) Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Özellikle Fe Zn Selenyum B kompleks vitaminleri Yetersiz taze sebze yemek Vitamin mineral eksiklikleri Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Ailede bulunması Plummer-Vinson Sendromu K onjenital hiperkeratozis+avuç ve aya k larda pitting ( keratosis palmaris et plantaris) Genetik Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Barret özefagusta kanser gelişimi 1/125 hasta yılı %0.8 yıl 800/100 000 Ortalama 55 yaş Prevelans ~ %10 (0-46,5) Kronik gastrik reflü Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Barret özefagusta kanser gelişimi Displazi Yüksek dereceli displazi %24-100 arasında Cerrahi Düşük dereceli displazi Yüksek dereceye dönüşüm ~ 5 yıl Cerrahi önerilmemekte Kronik gastrik reflü Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Epidemi y olo ji Başlıca Risk Faktörler i

PowerPoint Presentation:

S quam o z hücreli Adeno karsinom 1975 – 1982 %6.7 Günümüzde >%34 Özofagus Kanseri / Başlıca Histolojik Alt Tipler

PowerPoint Presentation:

Servikal : %15 O rta 1/3 : %45 - 50 A lt 1/3: %40 - 35 Özofagus Kanseri / Yerleşim Yeri

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / SEMPTOMLAR Disfaji ve kilo kaybı Progresif disfaji Odinofaji Göğüs ve sırta vuran ağrı B ulantı R egürjitason Trakea-özofagiyal fistül H iperkalsemi ye bağlı semptomlar

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / EVRELEME

PowerPoint Presentation:

Prim er T ümör (T) TX Prim er t ü m ö r değerlendirilemiyor T0 Prim er t ü m ö r e ait bulgu yok Tis K ar s inoma in situ T1 La mina propria veya submu k o z a tutulumu T2 M us k ularis propria tutulumu T3 A dventi sya tutulumu T4 Çevre doku tutulumu Bölgesel L enf Nod ları (N) NX Bölgesel tutulum değerlendirilemiyor N0 Bölgesel tutulum yok N1 Bölgesel lenf nodu tutulumu Özofagus Kanseri / EVRELEME

PowerPoint Presentation:

Uzak metastaz (M) MX Uzak metastaz değerlendirilemiyor M0 Uzak metastaz yok M1 Uzak metastaz var Alt torasik özofagus tümörleri M1a Çölyak lenf nodu tutulumu M1b Diğer metastazlar Orta torasik özofagus tümörleri M1a - M1b Bölgesel olmayan lenf nodu ve diğer metastazlar Üst torasik özofagus tümörleri M1a Servikal lenf nodu metastazı M1b Diğer metastazlar Özofagus Kanseri / EVRELEME

PowerPoint Presentation:

Sınıflama Gruplar TNM Sınıflaması 0 Tis N0 M0 I T1 N0 M0 IIA T2 N0 M0 T3 N0 M0 IIB T1 N1 M0 T2 N1 M0 III T3 N1 M0 T4 hb N M0 IV hb T hb N M1 IVA hb T hb N M1a IVB hb T hb N M1b Özofagus Kanseri / EVRELEME

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / PROGNOZ Prognoz kötüdür 5 yıllık sağkalım<%5

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI Ö zofagogram EUS Tümör derinliği %85-90 Lenf nodu %70-80 Ö zofagoskopi Tomografi Tümör derinliği %50-80 Lenf nodu %50-70 PET

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI Özofagus Kanseri / TANI / ÖZOFAGOGRAM

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI Özofagus Kanseri / TANI / ÖZOFAGOGRAM

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / EUS

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / EUS

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / EUS

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / EUS

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / EUS

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / BT

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / PET

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / PET

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI / ENDOSKOPİ

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / TANI

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi Potansiyel çıkarılabilir Lokal ileri çıkarılamaz Metastatik

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi J Thorac Cardiovasc Surg. 1990 May;99(5):929-38. Three decades of treatment of esophageal squamous carcinoma at the Massachusetts General Hospital. Katlic MR, Wilkins EW Jr, Grillo HC. Massachusetts General Hospital OP + RT Yaşam (Med. 33ay) 2 yılda % 35 5 yılda % 20 OP Yaşam (Med. 18 ay) 2 yılda %18 5 yılda %7 RT Yaşam (Med. 13 ay) 2 yılda %9 5 yılda %3 TED YOK Yaşam (Med. 2.5 ay) 2 yılda %0 5 yılda %0

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi EVRE STANDART YAKLAŞIM KLİNİK ÇALIŞMALAR Evre 0 Evre I CERRAHİ - Evre II CERRAHİ KT + RT  CERRAHİ Evre III T3N1MO CERRAHİ KT + RT  CERRAHİ Evre IV PALYATİF TEDAVİ KT Amaç kür ancak .....

PowerPoint Presentation:

Cerrah ve cerrahiden beklentiler Optimal lokal kontrol Disfajinin düzelmesi Minimal Hospitalizasyon Mortalite <%6 Kompliskasyonlar Preoperatif değerlendirme Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir

PowerPoint Presentation:

Operatif mortalite 3.3% Major komplikasyon 20% Ann Surg. 1996 Jul;224(1):66-71. Barrett's esophagus with high-grade dysplasia. An indication for prophylactic esophagectomy. Heitmiller RF, Redmond M, Hamilton SR. Evre 0 Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir

PowerPoint Presentation:

Evre I ( T1 N0 MO ) T2 VE T3 ......... SERVİKAL T1 .... Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir STANDART YAKLAŞIM CERRAHİ Medikal inop. hastalarda RT KT-RT PALYATİF DİĞER.....

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir NEOADJUVANT TEDAVİ TERCİH VE AMAÇ Bozulmamış kan dolaşımı Tedavi yanıtının değerlendirilmesi Mikrometastazların tedavisi Tümör yayılımının engellenmesi Operasyon şansının artırılması Yaşam uzatma Cerrahi tedavi gecikebilir Tümör ilerleyebilir

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir NEOADJUVANT KEMOTERAPİ Preoperatif randomize çalışmalar T EDAVİ (n) T İP Med . 2 Y IL 3 Y IL Nygaard et al. Preop P / B leo 50 S 3 Cerrahi 41 9 Roth et al. Preop P / VDS / B leo -- adjuvant P / VDS 19 S 9 25 Cerrahi 20 9 5 Schlag Preop P / 5-FU 34 S 10 Cerrahi 41 10 Kok et al. Preop P / etoposide 86 S 18.5 Cerrahi 85 11 (Intergroup 013) Preop P / 5-FU ve adjuvant P / 5-FU 213 S/A 15 35 26 Cerrahi 227 16 37 23 MRCOCWG Preop P / 5-FU 400 S/A 16.8 43 32 Cerrahi 402 13.3 34 25

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir NEOADJUVANT RADYOTERAPİ Arnott SJ, Duncan W, Gignoux M, et al. Preoperative radiotherapy in esophageal carcinoma: a meta-analysis using individual patient data (Oesophageal Cancer Collaborative Group). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998;41:579. Preoperatif randomize RT çalışmalar Operabl (%) Lokal nüks (%) 5 Yıl (%) T ip (n) Total Do z (cGy) Fraksiyon (cGy) OP RT OP RT OP RT Arnott et al. S+A 176 2000 200 - - - - 17 9 Gignoux et al. S 229 3300 330 58 47 67 46 8 10 Nygaard et al. S 186 3500 175 - - - - 5 18 (3 y) Launois et al. S 109 4000 NR 70 76 - - 10 10 Huang et al. 160 4000 200 90 92 - - 25 46 Mei et al. 206 4000 NR 85 93 12 13 30 35

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir NEOADJUVANT KEMORADYOTERAPİ KT + RT -------- CERRAHİ 1- Evre düşürmek (2/3) 2- R 0 rezeksiyon şansını artırmak 4- Mikrometastatik hastalığın tedavisi Daha detaylı çalışmalara ihtiyaç var

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir NEOADJUVANT KEMORADYOTERAPİ KT + RT r andomize çalışmalar ı (n) Tip Tedavi R0 Rezeksiyon(%) pTY (%) Median 3 Y (%) Lokal nüks (%) Urba et al. 100 %75 A, %25 S Preop PFV + RT 90 28 1. 5 y 30 19 Cerrahi 90 0 1. 5 y 16 39 Walsh et al. 113 A Preop PF + RT - 25 16 ay 32 — Cerrahi - 0 11 ay 6 — Bosset et al. 282 S Preop P + RT 81 26 19 ay 34 — Cerrahi 69 0 19 ay 36 —

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Potansiyel çıkarılabilir NEOADJUVANT KEMORADYOTERAPİ MD ANDERSON

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Adjuvant POSTOPERATİF KEMOTERAPİ POSTOPERATİF RADYOTERAPİ Lenf nodu tutulumu olan T 3 T4 N0M0 CS Pozitifliği olanlarda

PowerPoint Presentation:

(n) Median Yaşam Yaşam ( %) Lokal nüks Metastaz (%) MacDonald et al. KT + RT 281 36 ay 50 (3 y) 19 33 Cerrahi 275 27 ay 41 (3 y) 29 18 Özofagus Kanseri / Tedavi / Adjuvant POSTOPERATİF KEMORADYOTERAPİ Mide kanseri %20 alt özofagus T3 veya N1

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Tedavi / Palyatif Evre IV veya Nüks Stent İntraluminal dilatasyon RT Brakiterapi Elektrokoagulation KT

PowerPoint Presentation:

E n büyük sorunlar; disfaji, malnütrisyon ve fistüller H idrasyon ve besle n me önemli Evre IV veya Nüks Özofagus Kanseri / Tedavi / Palyatif

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Beslenme / STENT

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Beslenme / STENT

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Beslenme / STENT

PowerPoint Presentation:

Özofagus Kanseri / Beslenme / STENT

PowerPoint Presentation:

E şzamanlı veya izlemde C A AC B aş ve boyun kanserleri araştırılma lı Özofagus Kanseri / İkincil tümörler

authorStream Live Help