Mekanik Barsak Obstrüksiyonu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Mekanik Barsak Obstrüksiyonu

Comments

Presentation Transcript

MEKANİK BARSAK OBSTRÜKSİYONU (MBO):

MEKANİK BARSAK OBSTRÜKSİYONU (MBO) Dr Hedef ÖZGÜN

MEKANİK BARSAK TIKANIKLIĞI:

MEKANİK BARSAK TIKANIKLIĞI

İnce barsak tıkanıklığına neden olan mekanizmalar?:

İnce barsak tıkanıklığına neden olan mekanizmalar?

PowerPoint Presentation:

Mekanik Paralitik Nöromuskuler Megakolon Paralitik ileus  hipokalemi, hipomagnezemi, hipoalbuminemi vb Spastik ileus Vasküler Arteryel, venöz

Günümüzde en sık rastlanan ince barsak tıkanıklığı nedenleri?:

Günümüzde en sık rastlanan ince barsak tıkanıklığı nedenleri?

PowerPoint Presentation:

Postoperatif adezyonlar %60-80 Herniler %15-20 Malignansiler %10-15 Ekstramural* KOLONİK OBSTRÜKSİYON Kanser (%60) Divertikülit (%15) Volvulus (nadiren)

Yaşa göre nedenler:

Yaşa göre nedenler Yenidoğan Konjenital, invaginasyon Genç erişkin Enfeksiyöz Orta yaş Bridler Yaşlı Malignite

Barsak lümenine göre:

Barsak lümenine göre Luminal Mekonyum, safra taşları, parazitler, bezoar, fekalit, baryum Barsak duvarına ait Konjenital: atrezi, stenoz, duplikasyon, Meckel divertikülü Travmatik İnflamatuar: rejyonel enterit, divertikülit, kronik ülseratif kolit Neoplastik Diğer: Striktürler, endometriozis Barsak dışı Adezyon ve bant Fıtık ve evisserasyon Dış bası ve kitleler: annuler pankreas, damarlar, abseler, tümör ve LAP Volvulus

Patofizyoloji:

Patofizyoloji MBO varlığında temel fizyolojik bozukluk, vaskülarizasyonu sağlam mekanik olarak tıkalı olan barsakta, tıkanıklığın proksimalinde gaz ve sıvı birikimi ve motilite bozukluğudur Damardan barsak içine sıvı kaybı başlar ve proksimale doğru olay ilerler. Zamanla proksimal de emilim yapamaz hale gelir ve venöz dönüş bozulur.

Patofizyoloji:

Patofizyoloji Barsak lümenine salgı ile kayıp Barsak duvarına kayıp (ödem) olur Serozadan salgı ile peritoneal sıvı sekestrasyonu Kusma ve NG ile kayıp İzotonik sıvı kaybı ~ 4-8 L Distansiyondan luminal sıvı ve yutulan hava sorumlu

Obstrüksiyon Tipleri:

Obstrüksiyon Tipleri Basit Strangülasyonlu Perfore Kapalı ans Kolonik

Strangüle Obstrüksiyon:

Strangüle Obstrüksiyon Sıklıkla adezif bantlar, fıtık veya volvulusa bağlı Luminal distansiyon sonrası önce venöz dönüş, sonra arteriyel kanlanma bozulur. Endotoksin, ekzotoksin ve toksik hemin yıkım ürünleri barsak duvarını aşarak peritona ve damarlara geçerler. Semptomlar obstrüksiyona ve emilen toksinlere bağlıdır.

Kapalı Ans Obstrüksiyonu:

Kapalı Ans Obstrüksiyonu Afferent ve efferent anslar tıkalıdır. Hızla stragülasyona ilerler. Genelde barsağın mezenteroaksiyel rotasyonuna bağlı görülürler. Distansiyon belirgin değildir.

Kolonik Obstrüksiyon:

Kolonik Obstrüksiyon Genelde volvulusları hariç strangülasyon eğilimleri yoktur. Sıvı-elektrolit sekestrasyonu ince barsaktan yavaş ilerler. Sistemik bozukluklar ince barsağa göre hafif ve geçtir. Ruptüre dek gidebilecek aşırı distansiyon gelişebilir. İleoçekal valv çalışıyorsa, kolon obstrüksiyonu kapalı ans obstrüksiyonu olur. Perforasyon riski çekumda en yüksektir.

En sık görülen semptomlar?:

En sık görülen semptomlar?

4 Kardinal Bulgu:

4 Kardinal Bulgu Karın ağrısı Bulantı kusma Obstipasyon (Gaz-gaita çıkaramama) Abdominal distansiyon

PowerPoint Presentation:

Proksimal ince barsak obstrüksiyonunda; kusma hızlı başlar, fekaloid değildir. Kramplar sıktır. Kusma ve NG drenaj hipovolemiye yol açar, karşılanmazsa böbrek yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Distal obstrüksiyonda distansiyon belirginleşir. Barsak sesleri hiperaktiften giderek metalik hale gelir. Sonunda kaybolur.

PowerPoint Presentation:

Fizik muayene Lokalize ateş, taşikardi, ciddi lökositoz ile rebound veya defans gelişmesi  strangülasyon Barsak duvarı canlılığını yitirdikçe motilite kaybolur, karında sürekli, yaygın, künt ağrı olur Strangülasyonu ayırdeden kesin muayene veya lab bulgusu yoktur

PowerPoint Presentation:

Tanıda yardımcı testler?

PowerPoint Presentation:

Radyolojik karakteristik bulgular? Ayakta ve yatarak direkt karın grafileri ve PA AC grafisi çekilerek hava-sıvı seviyelerini görmek amaçlanır. Gastroenteritlerde de çok sayıda küçük seviye görülebilir.

Radyolojik karakteristik bulgular:

Radyolojik karakteristik bulgular Bulgu Basit obstrüksiyon Adinamik ileus İnce barsak gazı Geniş, yay şeklinde merdiven gibi anslar Bol yaygın gaz Kolon gazı Normalden az Armış, yaygın gaz Hava-sıvı seviyesi Mutlaka var Çok fazla, yaygın Tümör Yok Yok Peritoneal eksuda Yok Peritonitte var Diyafram Hafif yüksek, hareketleri serbest Belirgin yüksek, hareketler az

PowerPoint Presentation:

Laboratuar değişiklikleri? 4-8L sıvı kaybı  BUN, kreatinin , hemokonsantrasyon, hiponatremi, hipokalemi İdrar K+ atımına bağlı normal debiye yükselebilir Dehidrasyon, açlık, ketozis ve alkali salgı kaybı  metabolik asidoz Pilor obstrüksiyonunda  metabolik alkaloz Aşırı abdominal distansiyon diyafram hareketlerini azaltır  solunum asidozu ile metabolik asidozu arttırabilir.

PowerPoint Presentation:

Tedavi basamakları? NG tüp takılır IV resüssitasyon başlanır, GD bozuksa CVP bakmak yararlıdır NG dekompresyon; Metastatik neoplastik lezyona bağlı 3-4 gün  C Ø  Ameliyat Erken postop obstrüksiyon (ödeme bağlı) 4-6 gün  %20 Ameliyat Strangülasyon varsa agresif resüssitasyonla en kısa sürede ameliyata alınır. Mortalite %20-25. Basit obstrüksiyonda ilk 24 saatte op  %1.

PowerPoint Presentation:

Parsiyel – Tam tıkanıklık ayrımı?

PowerPoint Presentation:

Mekanik tıkanmalardan ayırdedilecek hastalıklar? İleus – mekanik obstrüksiyon olamadan barsak motilitesinin bozuk olması veya olmamasıdır. En sık adinamik veya paralitik ileus , nadiren spastik ve iskemik ileus görülebilir. Adinamik ileus en sık postoperatif hastalarda görülür. Postop mide motilitesi 2 günde, kolon motilitesi 3-4 günde döner. Uzamış ileusta metabolik, septik, mekanik veya inflamatuar nedenler olabilir. Narkotik analjezikler en sık ileus yapar. Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi araştırılmalıdır. İntraabdominal enf., abse, fistüller, retroperitoneal hematom, spinal kırıklar, kaburga kırıkları ve pelvik hematomlar ileusa yol açabilir. Adinamik ileus tedavisi nedene yöneliktir. Sıvı elektrolit desteği verilir. Eritromisin, sisaprid,metoklopramid, betanekol kullanılabilir.

PowerPoint Presentation:

Cerrahi girişim zamanlamasında etkili faktörler? 4 tipte en kısa sürede cerrahi gerekir. Strangülasyon Kapalı ans obstrüksiyonu Kolonik obstrüksiyon Erken basit mekanik obstrüksiyon

PowerPoint Presentation:

Laparotomide olası cerrahi girişimler? Barsak bütünlüğünü bozmayanlar Adezyolizis, invaginasyon ve inkarsere herni redüksiyonu Enterotomi Safra taşı ileusu, bezoarlar Lezyon veya strangülasyon için rezeksiyon ve primer anastomoz Obstrüksiyon etrafından anastomozla bypass Metastatik tümör vs Obstrüksiyon proksimaline stoma açılması Çekostomi, transvers veya sigmoid loop kolostomi

PowerPoint Presentation:

Laparotomide barsak canlılığı kriterleri? Renk değişikliği Mezenterde arteriyel pulsasyon Peristaltik hareketlerin izlenmesi

authorStream Live Help