Malnutrisyon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Malnutrisyon

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Malnutrisyon Bir ya da daha fazla besin öğesinin, vücudun fizyolojik ve metabolik dengesini bozacak şekilde yetersiz veya fazla alınması sonucunda ortaya çıkan klinik-patolojik tablolara verilen ortak isimdir.

Slide 2: 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, En sık 6 ay ile 5 yaş arası çocuklarda görülmektedir Dünyadaki çocukların % 26.7’si underweight (zayıf) % 32.5’u stunted (bodur) Malnutrisyonlu çocukların % 70’i Asya’da, % 26’sı Afrika’da % 4’ü Latin Amerika’da yaşıyor Gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin % 54’ü malnutrisyonla ilişkilidir. Türkiye’de 5 yaş altı çocuklarda underweight % 8 stunted % 16

Slide 3: 

Vücut ağırlığı Boy Baş çevresi MAC (orta kol çevresi) Deri kıvrım kalınlığı (TSF…) Yaşa göre vücut ağırlığı (Wt) Yaşa göre boy (Ht) Boya göre vücut ağırlığı (Wt/Ht) BMI vücut ağırlığı (kg)/boy (m)2 z skoru Nutrisyonel antropometrik değerlendirme

Slide 4: 

Protein-Enerji Malnutrisyonunun (PEM) antropometrik sınıflaması-1 Yaşa göre ağırlık (%)= Çocuğun ağırlığı (kg) X 100 Aynı yaş ve cinste 50.persentildeki VA (kg) Yaşa göre boy (%) = Çocuğun boyu X 100 Aynı yaş ve cinste 50.persentildeki boy (cm) Boya göre ağırlık (%)= Çocuğun ağırlığı (kg) X 100 Çocuğun boyuna 50. persentilde karşılık gelen VA (kg)

Slide 5: 

Yaşa göre ağırlık (standard, ideal ağırlık) Yaşa göre ideal boy (standard, ideal boy)

Slide 6: 

Boya göre ideal ağırlık (standard)

Slide 7: 

Kronik malnutrisyon(stunted,bodur): Yaşa göre boyu kısa (< % 95) Yaşa göre boy (%) = Çocuğun boyu X 100 Aynı yaş ve cinste 50.persentildeki boy (cm) Akut malnutrisyon (wasted, zayıf): Boya göre vücut ağırlığı düşük (< % 90) Boya göre ağırlık (%)= Çocuğun ağırlığı X 100 Çocuğun boyuna 50. persentilde karşılık gelen VA (kg) Kronik zeminde akut malnutrisyon: Yaşa göre boyu kısa (< % 95) ve Boya göre vücut ağırlığı düşük (< % 90) PEM’in antropometrik sınıflaması-2

Slide 8: 

* Gomez ** Waterlow

Slide 9: 

18 aylık erkek bebek: VA : 8 kg (< 5p) Boy: 83 cm (50-75p) Bu bebeğin nutrisyonel durumu nasıl ? 18 aylık bir erkek bebeğin 50. persentildeki boy: 82.4 cm Bu bebeğin boyuna göre ideal ağırlığı: 11.6 kg Boya göre vücut ağırlığı standardın % 68’inde Yaşa göre boyu standardın % 100’ünde AKUT MALNUTRİSYON (3. derece, ağır)

Slide 10: 

2 yaşında kız çocuk: VA : 9 kg (< 5p) Boy: 80 cm (< 5p) Bu bebeğin nutrisyonel durumu nasıl ? 2 yaşında bir kız bebeğin 50. persentildeki boy: 86.5 cm Bu bebeğin boyuna göre ideal ağırlığı: 10 kg Boya göre vücut ağırlığı standardın % 91’inde Yaşa göre boyu standardın % 92’sinde KRONİK MALNUTRİSYON (1.derece, hafif)

Slide 11: 

3 yaşında erkek çocuk: VA : 9 kg (< 5p) Boy: 90 cm (< 5p) Bu bebeğin nutrisyonel durumu nasıl ? 3 yaşında bir erkek bebeğin 50. persentildeki boy: 96.5 cm Bu bebeğin boyuna göre ideal ağırlığı: 13 kg Boya göre vücut ağırlığı standardın % 73’inde Yaşa göre boyu standardın % 91’inde KRONİK ZEMİNDE AKUT MALNUTRİSYON

Slide 13: 

Etyolojik faktörler-1 Sosyal Ekonomik Biyolojik..annenin malnutrisyonu Çevresel..kalabalık, sağlıksız yaşam koşulları

Slide 14: 

Etyolojik faktörler-2 Yoksulluk Bilgisizlik İnfeksiyöz hastalıklar Malapsorpsiyon sendromları Diyet alışkanlıkları Psikososyal faktörler Doğumsal defektler Besin ögelerine gereksinim arttığı dönemlerde gereken miktarların karşılanamaması Maligniteler

Yetersiz besin alımına yol açan faktörler : 

Yetersiz besin alımına yol açan faktörler Kırsal bölgelerde Sık doğumlar Erken “weaning” Uygunsuz ek gıdalar ve yapay beslenme Hijyen bozukluğu Tekrarlayan infeksiyonlar Kentsel bölgelerde Sistemik hastalıklar (renal, hepatik yetm.) Gastrointestinal anomaliler Travmalar Psikosomatik hastalıklar Sıra dışı beslenme alışkanlıkları Ekonomik yetersizlikler Nörolojik bozukluklar İlaçlara bağlı

Slide 16: 

PEM’in ağır formları: Marasmus… Enerji alım azlığı Kwashiorkor… Protein alım azlığı Marasmus kwashiorkor… Enerji + protein azlığı Ancak hipoproteinemi marasmus’ta da görülür; Klinik olarak, Nonödematöz PEM (marasmus) Ödematöz PEM (kwashiorkor)

Slide 17: 

Nonödematöz PEM (marasmus): Başlangıçta kilo alımında yavaşlama, huzursuzluk Kilo kaybı, deri altı yağ dokusu kaybı Karın çökük ya da distandü Kas atrofisine bağlı hipotoni Hipotermi, bradikardi Konstipasyon veya açlık ishali

Slide 18: 

Ödematöz PEM (kwashiorkor): Başlangıçta laterji, apati, huzursuzluk Büyüme duraklaması, kas dokusunda azalma, İnfeksiyona yatkınlık Ödem ( ve iç organ ödemi) erken gelişir, kilo alımındaki yetersizliği maskeler Hepatomegali Dermatit, Hiperpigmentasyon, İnce kolay kırılan gri-kırmızı saçlar Stupor, koma ile ölüm

Slide 19: 

PEM patofizyolojisi-1 Neden bazı çocuklarda ödematöz PEM gelişirken bazılarında nonödematöz gelişiyor ? Yetersiz enerji ve/veya protein alımına ADAPTİF CEVAP Aktivite ve enerji tüketimi azaltılır Yağ depoları mobilize olur proteinler yıkılır Albumin sentezi azalır hipoalbuminemi, ödem Aflatoksin zehirlenmesi-ödematöz PEM Serbest radikal oluşumu – ödematöz PEM’de plazma metionini düşük Metionin sistein GLUTATYON sentezinde azalma

Slide 20: 

PEM patofizyolojisi-2 Vücut ağırlığına göre toplam vücut sıvısında artış (özellikle ağır doku kaybı ve kas erimesi varsa) Plazmada K+ kaybı, Na + Ca++ P Mg+ Vücuttaki yağ oranı % 19’dan % 5’e düşer- karaciğerde Yağ ve yağda eriyen vitamin vitamin absorpsiyonunda bozulma Pankreatik egzokrin fonksiyonlar baskılanmıştır GİS: İnfeksiyonlar (Rotavirus, EPEC, ETEC, Salmonella, shigella, G. lamblia, E. histolitika, kamfilobakter), laktoz intoleransı, anormal mukoza, konjuge olmamış safra asitleri

Slide 21: 

İmmunolojik değişiklikler Gram (–) infeksiyonlar GİS, GÜS, solunum sistemi infeksiyonları sepsis Ateş cevabı olmayabilir Hücresel immunite bozukluğu – cilt testleri baskılanır, lenfosit transformasyonu bozulur, timik atrofi Sekretuvar Ig A düşük olabilir İmmunglobulinler normal olduğu halde spesifik viral ve bakteriyel ajanlara cevap bozuktur. Beyaz küre sayısı normaldir ancak nötrofil fonksiyonları bozuktur C4 hariç diğer kompleman düzeylerinde düşüklük vardır -Geri dönüşümlü-

Slide 22: 

Santral sinir sistemi değişiklikleri Apati Huzursuzluk Beyin büyüklüğünde ve hücre sayısında azalma Miyelinizasyonda bozulma Endokrinolojik değişiklikler Adrenal ve hipofizde atrofi-hormon salgıları normal GH normal ya da artmıştır IGF-I düzeyleri azalmıştır Kortizol düzeyi artmıştır Anormal glukoz toleransı, insülin azalmıştır Aldosteron artmış ya da normal

Slide 23: 

Kardiyovasküler değişiklikler Miyokardite benzer histoloji Kalp debisinde azalma EKG’de QRS amplitüdünde azalma, T dalgasında düzleşme veya negatifleşme Hipotansiyon Aritmiler Kardiyomiyopati Kalp yetmezliği Ani ölüm

Slide 24: 

Üriner sistem değişiklikleri Tubuluslerde yağlı dejenerasyon Glomerul hiyalinizasyonu Sekonder GFR düşüklüğü Konsantrasyon yeteneğinde bozulma Hematolojik değişiklikler Orta derecede anemi sıktır İyileşme sırasında demir tedavisi verilmezse anemi hızla gelişebilir İlaç metabolizmasında değişiklikler

Slide 26: 

Hastaneye yatırılarak tedavi edilecek hasta seçimindeki kriterler Belirgin ağırlık kaybıyla birlikte (Wt/Ht % 70’in altına, Wt % 60’ın altında) Ödem Ağır dehidratasyon Persistan ishal ve/veya kusma Ağır solukluk, hipotermi, şok bulguları Sistemik infeksiyon veya solunum sistemi veya başka lokalize infeksiyon bulgusu Ağır anemi (Hb <5 g/dL) Sarılık İştahsızlık Bir yaşından küçük bebekler

Slide 27: 

PEM tedavisi-1 Değişik besin öğelerine ihtiyacı artmış malnutrisyonlu bir çocuğun besin alımı ve sindirimi kısıtlanmıştır (adaptasyon). Malnutrisyonlu hasta vücudunda oluşmuş değişikliklerin çoğuna adapte olmuştur. Bu nedenle tedavi sırasında aceleci davranılmamalıdır.

Slide 28: 

PEM tedavisi-2 On adım (WHO) Adım 1 . Hipoglisemiden koru varsa tedavi et Adım 2 . Hipotermiden koru varsa tedavi et Adım 3 . Dehidratasyondan koru varsa tedavi et Adım 4 . Elektrolit dengesizliğini düzelt Adım 5 . İnfeksiyonu tedavi et Adım 6 . Mikronutrient eksikliklerini düzelt Adım 7 . İhtiyatlı bir şekilde beslemeye başla Adım 8 . Erimiş dokuları tekrar inşa et Adım 9 . Uyarı ver, oyun oyna, sev Adım 10. Taburculuk sonrası izlem için hazırlık

Slide 29: 

PEM tedavisi-2 Üç fazı vardır: I. Stabilizasyon fazıdır. 24-48 saat sürer. Dehidratasyon varsa düzeltilmesi – ORS tercih edilmelidir İnfeksiyon varlığının araştırılması ve antibiyotik tedavisi Isıtılması II. Faz: 7-10 gün sürer. Antibiyotik tedavisine devam ya da test sonuçlarına göre değiştirilmesi Diyete başlama ~ 75 Kcal/kg enerji ve ~ 1 g/kg/gün protein (idame) Bebek oral almıyorsa intravenöz yerine enteral beslenme tercih edilmelidir Bu evrede ödem varsa çözülür, çevreye ilgi ve iştah artar.

Slide 30: 

III. Son faz: 150 Kcal/kg/gün enerji, 4 g/kg/gün protein Ad libitum (istediği kadar)  Anne eğitimi  Eşlik eden sosyal ve davranışsal bozuklukların tedavisi PEM tedavisi-3

Slide 31: 

Eser element ve vitamin desteği K: 6 mmol/kg/gün Ca: 3 g/gün Mg: 2-3 mmol/kg/gün A vitamini: Önce 33 000 U tek doz, sonra 5000 U/gün, D vitamini: 400 U/gün K vitamini: 5 mg IM tek doz Folik asit: 5 mg/gün 10 gün süreyle Çinko sülfat: 50 mg/gün Demir tedavisi son faza kadar başlanmaz (Transferrin düşük. Taşınamayan demir oksidan hasarı arttırır, malnutrisyon tablosunu ağırlaştırır) PEM tedavisi-4

Slide 32: 

Prognoz İyileşme tedavinin 2. fazında başlar. Mortalite % 10-20 Kötü prognoz kriterleri Ağır mental depresyon İnfeksiyon varlığı Sıvı-elektrolit dengesizlikleri Düşük sodyum değeri Yüksek bilirübin değerleri Hepatomegali Hipoglisemi Hipotermi (rektal ısı <35 C) Geç komplikasyonları Bodurluk Mental gelişimde gerilik Psikososyal ve emosyonel problemler İş gücü ve üretkenlik kaybı

Slide 33: 

Büyüme ve enerji ihtiyacı (0-6 yaş)

Slide 34: 

YURDUMUZDAKİ MALNUTRİSYONUN EN SIK SEBEBİ BESLENME YETERSİZLİĞİ VEYA UYGUNSUZLUĞUDUR

authorStream Live Help