yenidoğanda solunum sıkıntısı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

yenidoğanda solunum sıkıntısı

Comments

Presentation Transcript

Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı:

1 Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı Doç.Dr. Münevver Türkmen ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Bulgu ve Semptomlar:

2 Bulgu ve Semptomlar Taşipne (60-80/dak üzeri) İnleme (alveolar kollapsı önlemek için) Retraksiyonlar-göğüs kafesi yumuşaklığı Burun kanatlarının açılması, ağız açıklığı Siyanoz (oda havasında), FİO 2 >0.4, PaO 2 <60 mmHg Hava girişinin azalması Apne Stiridor

Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenler:

3 Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenler Respiratuvar distres sendromu (RDS) Geçiçi taşipne Aspirasyon sendromları (mekonyum, kan) Persiste pulmoner hipertansiyon Pnömoni/sepsis Polisitemi/hiperviskozite Pulmoner ödem Hipoplastik akciğerler Kardiak lezyonlar Hipoglisemi Hipovolemi Santral sinir sist.hast.

Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenler(cerrahi):

4 Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan nedenler(cerrahi) Pnömotoraks Diyafragma hernisi Lober amfizem Özofagus atrezisi (trakeal fistüllü veya fistülsüz) Plevral effüzyon Kistik lezyonlar Kitleler Hava yolu hastalıkları Frenik sinir paralizi

Değerlendirme:

5 Değerlendirme Öykü, fizik muayene Arteriyel kan gazı, pulse oksimetre (SaO 2 ) Göğüs grafisi Serum: Glukoz, kalsiyum Santral hematokrit,bk,bk dağılımı Trombosit sayısı Anneden vajinal kültür Bebekten kültür (vücut yüzeyleri,kan,idrar,bos)

Arteriyel kan gazı:

6 Arteriyel kan gazı

Ayırıcı tanı:

7 Ayırıcı tanı Siyanoz,inleme,retraksiyonlar,taşipne Akciğerlere ait Akciğer dışı Sık Seyrek HMH Aspirasyon Yaş akciğer Pnömotoraks Pnömoni Kanama PPH Koanal atrezi TE fistül Larengeal veb Tümörler,kistler Lober amfizem Hipoplazi Göğüs kafesi anomalisi Kardiyak Metabolik SSS Kan Doğumsal kalp hast Miyokardit Hipoglisemi Hipotermi Asidoz Tirotoksikoz İlaçlar Hemoraji Ödem Hiperviskozite Hipovolemi Methemoglobinemi

Hipokside oksijen tedavisi:

8 Hipokside oksijen tedavisi Amaç PaO 2 50-90 mmHg, SaO 2 %85-96 arasında O 2 verilmesi (ısıtılmış, nemlendirilmiş) Headbox Maske ile (5 lt/dak) CPAP-PEEP Pozitif basınçlı ventilasyon ECMO

Respiratuvar distres sendromu (Hiyalen memebran hastalığı):

9 Respiratuvar distres sendromu (Hiyalen memebran hastalığı) En sık prematüre bebeklerde görülür Bebeklerin gestasyonel yaşı azaldıkça RDS artar Akciğerlerin sürfaktan sisteminin olgunlaşma eksikliği Risk faktörleri erkek -sezeryan diyabetik anne bebeklerinde

RDS:

10 RDS Ailevi eğilim RDS’den koruyucu faktörler İntrauterin büyüme geriliği Erken membran rüptürü Annenin sigara içmesi,alkol,narkotik kullanımı Patogenez: Sürfaktan sentez yetersizliği

PowerPoint Presentation:

11 Sürfaktan eksikliği Yapısal akciğer immatüritesi Atelektazi V/Q dengesizliği Hipoventilasyon Hipoksemi+ Hiperkarbi Respiratuvar metabolik asidoz Pulmoner vazokonstrüksiyon Endotel ve epitel bütünlüğünün bozulması Proteinden zengin eksüda RDS

PowerPoint Presentation:

12

PowerPoint Presentation:

13

Mekonyum aspirasyonu sendromu:

14 Mekonyum aspirasyonu sendromu Kalın, bezelye çorbası görünümünde, partiküllü amnion mayi Miadında, postterm bebeklerde Fetal distres/plasental yetmezlik/oligohidroamnios

Patogenez:

15 Patogenez İnutero hipoksi, hiperkarbi mekonyum çıkışı iç çekme,derin solunum, pulmoner kan akımında azalma Pulmoner arter kas hipertrofisi/genişleme hiperaktivite spazm Pulmoner hipertansiyon

Patogenez:

16 Patogenez Atelektazi Amfizem Kimyasal pnömoni Enfeksiyon Sürfaktan eksikliği Obstrüksiyon

PowerPoint Presentation:

17 Alveolar ve parankimal enflamasyon Mediatörlerin etkisi (sitokinler, eikonoidler) Sürfaktan disfonksiyonu Akciğer elastik güçlerinde değişme (dirençte artma, kompliansta azalma) Hava yolu tıkanıklığı Hava yolunda protein birikimi İn utero hipokseminin etkisi Değişmiş pulmoner vazoaktivite Mekonyum komponentlerine bağlı pulmoner vazoaktivite Mekonyumun kendi toksisitesi MAS

Bulgular:

18 Bulgular Taşipne, çekilmeler,inleme,burun kanadı solunumu Raller Kalp seslerinin derinden gelmesi Siyanoz Göğüs ön-arka çapının artması

Komplikasyonlar:

19 Komplikasyonlar Atelektazi Amfizem Pnömoni Rad iki taraflı,kaba infiltrasyon, havalanma fazlalığı pnömomediastinum,pnömotoraks

Tedavi ve takip:

20 Tedavi ve takip Kan gazı,SaO 2 ,vital bulguların monitörizasyonu Oksijen Ventilatör desteği Sürfaktan Pulmoner vazodilatör (nitrik oksit, tolazolin) Sodyum bikarbonat Antibiyotik Akciğer fizyoterapisi

Önleme:

21 Önleme Baş doğunca ağız, farenks,nazofarenksin aspirasyonu %100 oksijen Mideye orogastrik tüp yerleştirilmesi Entübasyon ve trakeanın aspirasyonu perinatal distres varsa kalın bezelye çorbası mekonyum ağız ve farenkste bol miktarda mekonyum varsa

Pnömoni:

22 Pnömoni Sorumlu mikroorganizmalar B grubu Beta hemolitik streptekok E koli D grubu enterokoklar Alfa-hemolitik streptokok Hemofilus influenza Pnömokok Listeria

Pnömoni:

23 Pnömoni Prenatal (infekte amnion mayisinin aspirasyonu) Uzamış membran rüptürü (>18 saat) Uzamış eylem Aşırı obstetrik manüplasyon Annede enfeksiyon veya ateş Pürülan veya kötü kokulu amnion mayisi

Pnömoni:

24 Pnömoni Doğumda Doğumdan sonra prematürite perinatal distres yardımcı solunum açık defetler (menengomiyolosel) erkek cinsiyet

Bulgular ve semptomlar:

25 Bulgular ve semptomlar Solunum sıkıntısı Apne Hipotansiyon Hipo-hipertermi Letarji Peteşi Sağlıklı görünmeme, iyi görünmeme

Tanı:

26 Tanı Yayma ve kültürler Mide içeriği ve kulak kanalından yayma Cilt,göbek,boğaz ve gaita kültürü Kan,idrar,trakeal ve BOS kültürü Diğer laboratuvar Hemogram,kan gazı,diğer organ fonksiyonları

Tanı:

27 Tanı Rad İki taraflı veya tek taraflı Retikülogranüler görünüm veya kaba, çizgi şeklinde dansite Plevra sıvısı

PowerPoint Presentation:

28

Tedavi:

29 Tedavi Moniterizasyon (vital bulgular,arteriyel kan gazı) Antibiyotik ( ampisillin+gentamisin veya sefotaxim )

Yenidoğanın geçici taşipnesi:

30 Yenidoğanın geçici taşipnesi prematürite sezaryen doğum perinatal distres astımlı anne diabetik anne bebeği kalça prezantasyonu Patogenez:fetal akciğer sıvısının emilim gecikmesi Predispoze faktörler

Klinik bulgular:

31 Klinik bulgular Taşipne (80-120/dak) Siyanoz Retraksiyonlar İnleme Rayoloji P erihiler çizgilenme ; sıvı retansiyonuna bağlı olarak lenfatik sistemdeki genişlemeye bağlıdır. Fissürlerde sıvı bulunur

Klinik bulgular:

32 Klinik bulgular Kan gazı hipoksi asidozis veya alkalozis olabilir 2-5 gün içinde düzelir Oksijen tedavisi,nadiren vent.

Persiste pulmoner hipertansiyon:

33 Persiste pulmoner hipertansiyon Sıklıkla başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar ( RDS,aspirasyon,pnömoni,diyafragma hernisi ) Zamanında doğan veya postterm bebekler Akciğer damar direnci artışı Kalpiçi sağ-sol şant hipoksi, asidoz direnç artışı şant artışı

Etyoloji:

34 Etyoloji Akut pulmoner vazokonstrüksiyon (asidoz,hipoksi,RDS,pnömoni,hiperviskozite) Pulmoner damarlarda düz kas artışı ( perinatal distres,aspirasyon ) Akciğer kan damarı sayısında azalma (diyafragma hernisi, yer kaplayan lezyonlar)

Klinik bulgular ve lab. bul:

35 Klinik bulgular ve lab. bul Oksijenizasyonda dramatik bozulma ( en ufak bir girişimde ) Siyanoz Solunum sıkıntısı Radyoloji altta yatan hastalık primer pulmoner hipertansiyonda N

Tedavi :

36 Tedavi PaO 2 >70-100 mmHg, SaO 2 >%95 Hiperventilasyon alkalozis sodyum bikarbonat HFO ECMO İnotropik ilaçlar (dopamim,dobutamin) Vazodilatörler (nitrik oksit) Antibiyotikler Analjezi anestezi

Pulmoner Kanama Ağızdan, burundan veya endotrakeal tüpten kanlı sıvı gelmesi:

37 Pulmoner Kanama Ağızdan, burundan veya endotrakeal tüpten kanlı sıvı gelmesi prenatal,perinatal distres prematürite Hipotermi İntrauterin büyüme geriliği Ağır hemolitik hastalık K vitamini eksikliği annenin aspirin kullanımı annenin fenitoin veya fenobarbütal kullanımı DIC Predispoze Faktörler

Klinik bulgular:

38 Klinik bulgular Ağır solunum sıkıntısı Şok ( zayıf perfüzyon,solukluk,zayıf nabız,kan basıncı düşüklüğü ) Rad.kanamanın fokal veya yagın oluşuna yaygın opaklaşma retikülogranüler veya kaba dansiteler

Tanı ve tedavi:

39 Tanı ve tedavi Hemogram Koagülasyon tetkikleri EKO,kültürler Karaciğer fonk. testleri Erken tanı, yoğun tedavi Ventilatör tedavisi Kan transfüzyonu, taze donmuş plazma,trb.

PowerPoint Presentation:

40

authorStream Live Help