Qrafiklərin çevrilməsi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Cəbr və analizin başlanğıcı :

1 Cəbr və analizin başlanğıcı 10-cu sinif Hazırladı BKK-nın Riyaziyyat və İnformatika müəllimi M.Bağırova M

Triqonometrik funksiyaların qrafiklərinin çevrilməsi:

2 Triqonometrik funksiyaların qrafiklərinin çevrilməsi OY oxu boyunca paralel köçürmə OX oxu boyunca paralel köçürmə OY oxu boyunca k dəfə dartılma və sıxılma OX oxu boyunca k dəfə dartılma və sıxılma Mürəkkəb funksiyanın qrafikinin qurulmasına misal Те st 1 Те s т 2

Slide 3:

OY oxu boyunca paralel köçürmə Əvvələ

Slide 4:

OX oxu boyunca paralel köçürmə Əvvələ

OY oxu boyunca k dəfə dartılma və sıxılma :

OY oxu boyunca k dəfə dartılma və sıxılma Əvvələ

OX oxu boyunca k dəfə dartılma və sıxılma:

OX oxu boyunca k dəfə dartılma və sıxılma Əvvələ

Funksiyanın qrafikini qurun:

Funksiyanın qrafikini qurun Əvvələ

Şəkildə hansı funksiyanın qrafiki göstərilib ?:

Şəkildə hansı funksiyanın qrafiki göstərilib ? Doğru cavabı seçin Т est 1 Əvvələ

Verilmiş funksiyanın qrafikini göstərin:

Verilmiş funksiyanın qrafikini göstərin 2 3 1 4 Test 2 Əvvələ

Slide 10:

Funksiyanın koordinat sistemində təsviri. Funksiyanın asılı olmayan dəyişəni. Triqonometrik funksiya. İsbata ehtiyacı olmayan hökm. Funksiyanin verilmə üsullarından biri. funksiyasının qrafiki. Riyaziyyatın bir bölməsi. funksiyasının qrafiki. 1 2 3 4 5 6 7 8 Krosvord Suallara doğru cavab versəz, sütunda bir riyazi termin oxuya bilərsiniz

authorStream Live Help