10-cu sinif cəbr

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Cəbr və analizin başlanğıcı X sinif Riyaziyyat və İnformatika müəllimi Bağırova Mənzər -BKK

Slide 2:

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 Funksiya Triqono- metriya Qüvvət və kök Loqarifm Kompleks ədədlər

Slide 3:

f (x)= funksiyası üçün f(-2) - ni hesablayın 0 Funksiya - 100

Slide 4:

funksiyasının qrafiki hansıdır ? C) Funksiya - 200

Slide 5:

f ( x )= 5-х 2 funksiya s ının ən böyük qiymətini tapın 5 Funksiya - 300

Slide 6:

Funksiyanın təyin oblastını tapın : [-2;-1) U (-1;3] Funksiya - 400

Slide 7:

Qrafikl ə rd ə n hansı cüt funksiyaya aiddir? 3) Funksiya - 500

Slide 8:

120 o bucağın radian ölçüsünü tapın. Triqonometriya- 100

Slide 9:

İfadənin qiymətini tapın: Triqonometriya- 200

Slide 10:

İfadənin mənası varmı? tg 2,5 mənası var Triqonometriya- 300

Slide 11:

y=2cosx funksiyasının qrafiki hansı rəngdədir? göy rəngdə Triqonometriya- 400

Slide 12:

Hesablayın: 0 Triqonometriya- 500

Slide 13:

Sadələşdirin: Qüvvət və kök- 100

Slide 14:

y=2 x funksiyasın qrafiki OY oxunu hansı nöqtədə kəsir? (0;1) nöqtəsində Qüvvət və kök- 200

Slide 15:

Hesablayın: -2 Qüvvət və kök- 300

Slide 16:

Kəsri ixtisar edin: Qüvvət və kök- 400

Slide 17:

Tənliyi həll edin: Qüvvət və kök- 500

Slide 18:

İfadənin mənası varmı? lg(-1,2) mənası yoxdur Loqarifm- 100

Slide 19:

ifadəsinin qiymətini tapın 16 Loqarifm- 200

Slide 20:

Tənliyi həll edin: 12 Loqarifm- 300

Slide 21:

İfadən in işarəsini tapın: müsbət Loqarifm- 400

Slide 22:

funksiyasının qrafiki hansı rəngdədir və a – nın daxil olduğu aralığı göstərin. qırmızı, 0 < a < 1 Loqarifm- 500 1 y 0 x 1

Slide 23:

a + bi kompleks ədədin yazılışında a həqiqi hissə adlanır, b necə adlanır? xəyali hissə Kompleks ədədlər- 100

Slide 24:

Hesablay ın: 0 Kompleks ədədlər- 200

Slide 25:

Vuruqlarına ayırın: (x-20i)(x+20i) Kompleks ədədlər- 300

Slide 26:

tənliyinin neçə kökü var ? 3 Kompleks ədədlər- 400

Slide 27:

Hesablayın: -i Kompleks ədədlər- 500

authorStream Live Help