modulopg. 8 klar til opload

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Præsentation af emne:

Præsentation af emne Vi har lavet en film i Movie Maker og derefter indlejret den i Power Point med dertilhørende opgaver. Temaet er massakren i Srebrenica , Bosnien-Hercegovina i 1995, hvor 7000 muslimske drenge og mænd blev massakrerede af Bosniske serbere, alt i mens hollandske FN-soldater der var udstationerede til at passe på de mange flygtninge så passivt til, mens massakren udspillede sig. FN definerede senere massakren som et folkedrab Fokus er hvad der skete før, under og efter massakren, samt vigtige årsager og personer fx Eksjugoslaviens revolutionære leder Josip Broz Tito , hærchefen for de bosnisk-serbiske styrker Ratko Mladic , den bosnisk-serbiske politiker Radovan Karadzic og Serbiens præsident(1987-1997) Slobodan Milosevic. Efterfølgende indledtes en eftersøgning efter blandt andre Mladic og Karadzic for at stille dem til ansvar. I dag, 16 år efter folkedrabet udspillede sig, er indbyggertallet i Srebrenica faldet drastisk og økonomien er elendig. De bosniske muslimer er gået fra at være en majoritet til en minoritet i Srebrenica . Der er stort set intet arbejde at få og el-og vandforsyningen er stort set ikkeeksisterende. Srebrenica er aldrig kommet sig over den dag i juli 1995.

Sanserejse 1 :

Sanserejse 1

Tryk på ”play” for at starte filmen:

Tryk på ” play ” for at starte filmen

Slide 5:

Sanserejse 2

Tryk på ”play” for at starte filmen:

Tryk på ” play ” for at starte filmen

Opgaver :

Opgaver Gå nu ind på www.folkedrab.dk og informere dig om hvad der står om folkedrabet og skriv hovedpunkterne ned. Hvordan hænger denne information sammen med det du skrev ned under sanserejserne? Herefter skal du finde informationer på nettet om selve borgerkrigen, vigtige personer samt årsager til krigen og skriv det ned. Gruppearbejde, hvor I skal diskutere jeres beskrivelser, tanker samt følelser omkring denne episode og husk at I skal tage notater til brug senere i arbejdet. Herefter skal I perspektivere folkedrabet til andre episoder igennem tiden, med udgangspunkt i film, TV, historiebøger mm. Og igen her er det vigtigt, at I tager notater til brug senere.

Produkt :

Produkt I skal nu i gruppen lave et produkt fx planche, PowerPoint osv. Produktet skal indeholde: billeder, faktabokse med info om krigen og selve folkedrabet, jeres egne overvejelser og tanker, samt jeres perspektiveringer Produktet skal fremlægges for klassen og fremlæggelsen skal tage ca. 10-15 min. pr. gruppe Arbejdet afsluttes med en klassesamtale.

Fagdidaktiske overvejelser:

Fagdidaktiske overvejelser Undervisningen er rettet imod en 8. klasse og har et overvejende æstetisk fokus. Eleverne skal via det æstetiske fokus i kontakt med deres følelsesmæssige side, hvilket også er den vinkel, vi har valgt billederne til produktet ud fra. Der er ikke tale om voldsomme billeder af lig, blod og ødelæggelse, men mere stemningsbetonede billeder, der skal gøre eleverne i stand til at opnå erkendelse og forståelse for, hvad der skete og hvorfor det kunne ske. Produktet skal i den her sammenhæng ses som en kommunikation mellem afsenderen(produktet) og modtagerne(eleverne), er det vigtig, at kommunikationen bliver forståelig, da fejlkommunikation kan medføre fejllæring. Vi har valgt at sætte det visuelle i fokus, da vi mener, at man kan opnå læring ved at se historien og ikke kun læse om den. Dermed får de læsesvage elever en chance for at skabe sig en forståelse af det pågældende emne.

Fortsættes :

Fortsættes Når vi har valgt at sætte fokus på elevernes følelsesreaktioner skyldes det, at det bedre kan give dem en indlevelse og derigennem forstå, hvor alvorlig situationen i Srebrenica var. Når eleverne skal opnå forståelse og motivationen til at lære nyt også skal opretholdes, kræver det bl.a., at materialeudvalget bliver aktualiserende. Det vil med andre ord sige, at det historiserende stof bliver gjort moderne og aktuelt for eleverne. Ved hjælp af MovieMaker sker denne form for modernisering, da man integrerer et historisk emne i et moderne læremiddel. Opgaverne har vi valgt ud fra, at eleverne som noget af det første skal danne sig et indtryk uden først at have læst om emnet. Eleverne skal bl.a. se billeder af Tito , Mladic og Karadzic og her skal de danne sig et indtryk af dem. Er de gode? Hvordan bliver de fremstillet? Hvad tror du, at deres rolle er i forbindelse med folkedrabet i Srebrenica ? Eleverne skal også arbejde selvstændigt, hvilket medfører, at ” Den enkelte elevs arbejde og læreproces med det it-baserede materiale er styret af anarkistisk individualisme, der forudsætter et langt større ansvar for egen læring, end en traditionel klasseundervisning.” Side 129 i Historiedidaktik

Fortsættes :

Fortsættes Eleverne kan arbejde i deres eget tempo og dermed er de også ansvarlige for deres eget læringsudbytte. Opgaverne er også lavet med den hensigt at undervisningsdifferentiere, da der f.eks. ikke er et facit til, hvilke tanker man gør sig om de billeder man ser i klippene. Ved at arbejde med et specifikt emne som fx folkedrab kan man forbedre elevernes perspektiveringskompetencer, da de med en æstetisk funderet undervisning, kan fordybe sig, og herved se de paralleller, der kan være imellem folkedrab, folkemord og andre massakre igennem tiden, og derved også opnå en øget historieforståelse. Altså kan denne øgede historieforståelse og evnen til at perspektivere også være med til at åbne elevernes øjne for historiefagets relevans, selv om de fleste emner ligger langt tilbage i tiden, men også ligger langt fra deres livsverden, hvorfor de kan have meget svært med at fordybe samt engagere sig i faget. Ved at lave en æstetisk funderet undervisning, hvor man desuden også inkorporerer alle de ovenstående komponenter, kan man måske vende den negative holdning, mange elever har til faget og derved øge deres motivation og arbejdsindsats hvorved de kan få et øget læringsudbytte.

authorStream Live Help