Hukum Ohm

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HUKUM OHM:

HUKUM OHM MENYATAKAN BAHAWA ARUS BERKADAR TERUS DENGAN VOLTAN DAN BRKADAR SONGSANG DENGAN RINTANGAN V = I X R DIMANA ; V ADALAH VOLTAN (V) I ADALAH ARUS (A) R ADALAH RINTANGAN (OHM) Voltan Rintangan Arus

Slide 3:

HUKUM KIRCHOFF Arus dan voltan dapat ditentukan daripada persamaan yang diterbitkan Hukum ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Hukum Arus Kirchoff dan Hukum Voltan Kirchoff .

Slide 4:

Hukum Arus Kirchoff (HAK) nod A I 2 I 3 I 1 Nilai arus yang masuk pada satu titik adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut

Slide 5:

Hukum Voltan Kirchoff (HVK) Jumlah susut voltan dalam satu litar tertutup sama dengan voltan yang dibekalkan pada litar itu R 1 E R 2 V 1 V 2

LITAR SESIRI :

LITAR SESIRI R J = R 1 + R 2 + R 3 + ..... Ciri-ciri ; V J = V 1 + V 2 + V 3 + ..... I J = I 1 = I 2 = I 3 Pj = P1 + P2 + P3…

LITAR SELARI :

LITAR SELARI 1/R J = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 ....... Ciri-ciri ; V J = V 1 = V 2 = V 3 = ..... I J = I 1 + I 2 + I 3 + … Pj = P1 + P2 + P3…

LITAR SIRI-SELARI GABUNGAN LITAR SIRI & SELARI:

LITAR SIRI-SELARI GABUNGAN LITAR SIRI & SELARI CONTOH Vj = V1 + V2 V2 = V3 Rj = R1 + R2//R3 Ij = I1 = I2 + I3 Pj = P1 + P2 + P3

Slide 9:

CONTOH-CONTOH & HURAIAN DI LAMPIRAN

Slide 10:

SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help