อาณาจักรสัตว์

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

อาณาจักรสัตว์

อาณาจักรสัตว์ แบ่งได้ :

อาณาจักรสัตว์ แบ่งได้ พวก ฟองน้ำ พวก สัตว์ขาข้อ 9 ไฟลัม พวก สัตว์ที่มีโพรงในลำตัวเป็นท่อทางเดิน พวก หนอนตัวแบน พวกหนอนตัวกลม พวก หนอนปล้อง พวก สัตว์ที่มีตัว อ่อนนิ่ม พวก สัตว์ที่มีผิวลำตัวหยาบหรือเป็นหนาม พวก สัตว์มีกระดูกสันหลัง

พวก ฟองน้ำ (Phylum Porifera):

พวก ฟองน้ำ (Phylum Porifera) ลักษณะที่สำคัญ : เป็นสัตว์พวกแรกที่ประกอบด้วยหลายเซลล์มาอยู่รวมกันแต่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ มีโครงร่างค้ำจุนต่างกัน เช่น ซิลิกา หินปูน โปรตีน

 นักเรียนคิดว่าฟองน้ำถูตัวมีโครงร่างค้ำจุนเป็นอะไร:

 นักเรียนคิดว่าฟองน้ำถูตัวมีโครงร่างค้ำจุนเป็นอะไร  นักเรียนคิดว่าฟองน้ำดำรงชีวิตอย่างไร  สามารถนำฟองน้ำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้าง

Slide 8:

พวก สัตว์ที่มีโพรงในลำตัวเป็นท่อทางเดินอาหาร (Phylum Cnidaria) ลักษณะที่สำคัญ : มีรูปร่างคล้ายถุง มีหนวดซึ่งมีเซลล์เข็มพิษสำหรับป้องกันตัว และแทงเหยื่อให้สลบแล้วจึงกินเหยื่อ

ส่วนใหญ่อาศัยในทะเล:

ส่วนใหญ่อาศัยในทะเล แมงกะพรุน

Slide 10:

ส่วนใหญ่อาศัยในทะเล แมงกะพรุน

Slide 11:

ส่วนใหญ่อาศัยในทะเล ดอกไม้ทะเล

Slide 12:

อาศัยในทะเล กัลปังหา ปะการัง

Slide 13:

กัลปังหา ดอกไม้ทะเล

Slide 15:

ปะการัง

Slide 17:

อาศัยในน้ำจืด ไฮดรา จะเคลื่อนที่ด้วยแทนทาเคิล

 นักเรียนคิดว่าสัตว์ในกลุ่มนี้มีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง:

 นักเรียนคิดว่าสัตว์ในกลุ่มนี้มีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง

Slide 19:

พวก หนอนตัวแบน (Flat worm) (Phylum Platyhelminthes) ลักษณะที่สำคัญ : มีช่องเปิดของลำตัวด้านเดียวคือปาก ส่วนใหญ่เป็นปรสิต

พยาธิใบไม้:

พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด

อาศัยอยู่ในน้ำ คือ พลานาเรีย:

อาศัยอยู่ในน้ำ คือ พลานาเรีย

Slide 22:

พวก หนอนตัวกลม (Round worm) (Phylum Nemathelminthes) ลักษณะที่สำคัญ : มีลำตัวกลมยาวเรียวเหมือนเส้นด้าย มีช่องเปิดของลำตัว 2 ช่อง คือ ปากและทวารหนัก

พยาธิเส้นด้าย:

พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า

Slide 24:

พยาธิไส้เดือน

Slide 25:

พยาธิไส้เดือน

 นักเรียนรู้จักโรคที่เกิดจากหนอนตัวกลมและหนอนตัวแบนอะไรบ้าง และจะมีวิธีป้องกันอย่างไร:

 นักเรียนรู้จักโรคที่เกิดจากหนอนตัวกลมและหนอนตัวแบนอะไรบ้าง และจะมีวิธีป้องกันอย่างไร

Slide 27:

พวก หนอนปล้อง (Phylum Annelida) ลักษณะที่สำคัญ : มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้อง ๆ อยู่ในดินและอยู่ในน้ำ

Slide 28:

ไส้เดือนดิน

Slide 29:

ปลิงน้ำจืด

Slide 30:

ทาก

 นักเรียนคิดว่าหนอนปล้องมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร:

 นักเรียนคิดว่าหนอนปล้องมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร

Slide 32:

พวก สัตว์ขาข้อ (Phylum Arthropoda) ลักษณะที่สำคัญ : มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกเมื่อโตเต็มที่จะลอกคราบ มีหนวดเป็นอวัยวะรับสัมผัส สามารถแบ่งได้ 6 กลุ่ม (class)

1. พวกกุ้ง ปู (Crustacea):

1. พวกกุ้ง ปู (Crustacea) มีหัวและอกเชื่อมติดกัน มีขา 5 คู่ มีหนวด 2 คู่ เช่น กุ้ง กั้ง ปู

Slide 34:

2. พวกแมลง (Insecta) มีร่างกาย 3 ส่วน หัว อก ท้อง มีขา 3 คู่ มีหนวด 1 คู่ เช่น ผึ้ง มด ผีเสื้อ ยุง

Slide 36:

3. ตะขาบ (Chliopoda) มีหัวและอกเชื่อมติดกัน ท้องเป็นปล้องมีขาปล้องละ 1 คู่ มีหนวด 1 คู่ เช่น ตะขาบ

Slide 37:

4. กิ้งกือ (Diplopoda) หัวและอกสั้น ท้องเป็นปล้องมีขาปล้องละ 2 คู่ มีหนวด 1 คู่ เช่น ตะเข็บ กิ้งกือ

Slide 38:

5. แมงดาทะล (Merostomata) มีหัวและอกเชื่อมติดกัน มีขา 5 คู่ ไม่มีหนวด เช่น แมงดาทะเล

Slide 39:

6. พวกแมงมุม (Arachindaa) มีหัวและอกเชื่อมติดกัน มีขา 4 คู่ ไม่มีหนวด เช่น แมงมุม แมงป่อง

สัตว์ขาข้อ 6 กลุ่มนี้มีลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม  นักเรียนคิดว่าการลอกคราบของสัตว์ขาข้อ มีความจำเป็นอย่างไร  นักเรียนคิดว่าสัตว์ขาข้อมีอวัยวะหายใจเหมือนหรือต่างกันอย่างไร:

สัตว์ขาข้อ 6 กลุ่มนี้มีลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่ม  นักเรียนคิดว่าการลอกคราบของสัตว์ขาข้อ มีความจำเป็นอย่างไร  นักเรียนคิดว่าสัตว์ขาข้อมีอวัยวะหายใจเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Slide 41:

พวก สัตว์ที่มีตัวอ่อนนิ่ม (Phylum Mollusca) ลักษณะที่สำคัญ : มีลำตัวอ่อนนิ่ม มีเปลือกแข็ง ยกเว้นหมึกที่ไม่มีเปลือกแข็ง มีกล้ามเนื้อเท้าแข็งแรง ส่วนมากอาศัยอยู่ในน้ำ

หอยทาก:

หอยทาก

Slide 43:

หอยงวงช้าง หอยมือเสือ

Slide 44:

หมึก

Slide 46:

หมึกกระดอง

Slide 47:

พวก สัตว์ที่มีผิวลำตัวหยาบหรือเป็นหนาม (Phylum Echinodermata) ลักษณะที่สำคัญ : มีโครงร่างเป็นหินปูน ลักษณะลำตัวเป็นแนวรัศมี 5 แฉก มีเท้าท่อใช้ในการเคลื่อนที่ อาศัยอยู่ในน้ำทะเล

Slide 48:

ดาวทะเล

Slide 51:

ปลิงทะเล

Slide 52:

เม่นทะเล

Slide 54:

อีแปะทะเล

Slide 55:

พวก สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) (Phylum Chrodata) ลักษณะที่สำคัญ : มีกระดูกสันหลังเป็นโครงร่างค้ำจุน มีระบบประสาทพัฒนาดี ระบบหมุนเวียนเลือดปิด มีทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่น แบ่งออเป็น 7 กลุ่ม (class)

ปลากระดูกอ่อน (Chondrichthyes) มีครีบ ช่องเหงือกไม่มีแผ่นปิด:

ปลากระดูกอ่อน (Chondrichthyes) มีครีบ ช่องเหงือกไม่มีแผ่นปิด ปลาปากกลม

Slide 57:

ปลาแฮกฟิส

Slide 58:

ปลาฉลาม

Slide 59:

ปลากระดูกแข็ง (Osteichthyes) มีครีบ ช่องเหงือกมีแผ่นปิด และมีหัวใจ 2 ห้อง

Slide 61:

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibia) ผิวหนังนิ่มชื้น มีหัวใจ 3 ห้อง

Slide 62:

เช่น กบ อึ่งอ่าง เขียดปาด งูดิน

Slide 63:

สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) ผิวหนังแห้งเป็นเกล็ด มีหัวใจ 3 ห้อง

Slide 68:

นก (Aves) มีขนแบบขนนก และมีปีก มีหัวใจ 4 ห้อง

Slide 72:

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (Mammalia) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีหัวใจ 4 ห้อง

สัตว์ทั้งหมด 9 ไฟลัม เราสามารถจัดกลุ่มออกเป็น อีก 2 ประเภทคือ 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ใน ไฟลัมที่ 1 – 8 2. สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมที่ 9 :

สัตว์ทั้งหมด 9 ไฟลัม เราสามารถจัดกลุ่มออกเป็น อีก 2 ประเภทคือ 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ใน ไฟลัมที่ 1 – 8 2. สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ในไฟลัมที่ 9

authorStream Live Help