PENGURUSAN MASA-2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

PENGURUSAN MASA

PENGERTIAN MASA:

PENGERTIAN MASA Penting dalam kehidupan Manusia melalui masa yang sama Ada yang rasakan masa lambat berlalu Ada yang rasakan masa cepat berlalu Masa merupakan hak peribadi individu Masa amat mustahak dalam kehidupan

CIRI-CIRI MASA:

CIRI-CIRI MASA Jumlah masa terhad Masa terlalu singkat Masa tidak berundur Masa boleh dikawal Masa boleh diurus

TUJUAN PENGURUSAN MASA:

TUJUAN PENGURUSAN MASA Dapat bahagikan masa dengan wajar Guna masa dengan betul Menepati masa ikut jadual Ikuti perkembangan pelajaran Tentukan kaedah uruskan masa ikut kehendak

FAEDAH MENGURUS MASA DENGAN BAIK:

FAEDAH MENGURUS MASA DENGAN BAIK M encapai hasil terbaik M engurangkan tekanan M encapai kehidupan yang seimbang M enyempurnakan banyak tugas

:

M enjaga kesihatan supaya lebih teratur A da masa untuk berehat M engelak ‘last minute revision L ebih faham apa yang dipelajari M engurangkan kesilapan

SEHARI DALAM HIDUP SAYA:

SEHARI DALAM HIDUP SAYA Bil Aktiviti Jam Status 1. Tidur 2. Makan / Minum 3. Perjalanan 4. Sembahyang / ibadat 5. Belajar sendiri Jumlah

BAGAIMANA PEMBAZIRAN MASA BERLAKU:

BAGAIMANA PEMBAZIRAN MASA BERLAKU S elalu tangguh kerja T iada disiplin diri T iada objektif yang jelas T iada perancangan tugas G agal menyenarai keutamaan dalam bertindak T iada jadual dan norma kerja yang teratur  K urang kemahiran dalam menjalankan tugas

BAGAIMANA PEMBAZIRAN MASA BERLAKU ::

BAGAIMANA PEMBAZIRAN MASA BERLAKU : Bil Aktiviti Masa ( Jam ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jumlah

PENGURUSAN MASA YANG EFEKTIF:

PENGURUSAN MASA YANG EFEKTIF B uat perancangan aktiviti teliti - Aktiviti harian Aktiviti Mingguan / bulanan Aktiviti tahunan S ediakan kalendar aktiviti tahunan pada setiap awal tahun S ediakan jadual belajar  S ediakan senarai semak aktiviti program

:

Kategorikan aktiviti mengikut keutamaan Dokumenkan aktiviti dalam diari dan mulakan tugas harian dengan melihat diari Rancang masa lapang untuk kegiatan berfaedah  Ambil berat tentang tarikh penting Buat persediaan menyeluruh sebelum menghadiri sesuatu kegiatan  Rancang masa rehat anda dan sesuaikan dengan masa sembahyang

:

 P eruntukkan masa belajar yang terbaik G unakan masa selebihnya untuk kerja ‘routine’ M ulakan belajar dalam jangka masa yang pendek secara beransur-ansur  T etapkan masa untuk rehat selama 5 minit di antara matapelajaran

PENGURUSAN MASA:

PENGURUSAN MASA Bil Kelemahan mengurus masa Cara-cara mengatasinya 1. 2. 3. 4. 5.

MENGATUR PEMBELAJARAN:

MENGATUR PEMBELAJARAN Perancangan setiap minggu  T entukan kerja utama yang perlu dibereskan P injamlah buku berkaitan dengan keperluan  T entukan hasil yang anda ingini di akhir minggu tersebut  U bahsuaikan jadual waktu anda di awal minggu – supaya dapat menunaikan setiap tanggungjawab

:

Masa belajar harian R ancangkan masa belajar berdasarkan kemampuan B ilakah masa paling sesuai? B ilakah masanya anda mampu belajar walaupun ketika itu penyerapan pembelajaran anda tidak ditahap yang optimum? B ilakah masa penyerapan pembelajaran anda merosot sekalipun anda mencuba sedaya upaya?

:

L engkapkan jadual belajar anda P atuhilah jadual belajar itu untuk satu atau dua minggu, Perhatikan kelemahan dan kebaikan serta buatlah sebarang perubahan yang dirasakan perlu.  S etelah anda dapati sistem jadual anda memuaskan, teruskanlah menggunakannya

PERUNTUKKAN MASA BAGI SETIAP MATA PELAJARAN SELAMA SEMINGGU MENGIKUT KEUTAMAAN SUSAH-SENANG:

PERUNTUKKAN MASA BAGI SETIAP MATA PELAJARAN SELAMA SEMINGGU MENGIKUT KEUTAMAAN SUSAH-SENANG Susah Senang Bil Matapelajaran Jumlah jam 1. 2. 3. 4. 5.

KELEBIHAN MERANCANG WAKTU BELAJAR:

KELEBIHAN MERANCANG WAKTU BELAJAR Tambah kecekapan& keberkesanan belajar Dapat kawal masa dari perkara tidak berfaedah Jimatkan masa,usaha&tenaga dalam belajar Melatih diri gunakan masa Dapat belajar ikut keupayaan diri

ELAKKAN:

P enimbunan Kerja P enangguhan kerja P enimbunan Kerja S ifat kesempurnaan yang melampau M engutamakan tugas orang lain dari kepentingan diri T idak membuat perancangan rapi ke atas sesuatu perkara ‘ Y es man’ pada semua perkara T idak memberi peluang kepada orang lain ELAKKAN

:

Berfikir, kerana ia sumber kekuatan Belajar, kerana ia menjadikan anda pintar Bermain, kerana dengannya anda sihat dan cergas Membaca, kerana ia menjadikan anda bijaksana Sembahyang, kerana ia sumber ketenangan Gunakanlah masa untuk ….

Slide 21:

Berkawan kerana dengannya anda mendapat pengiktirafan dan kegembiraan Menolong kerana dengannya anda mendapat pertolongan Tuhan Berjenaka kerana ia menjadikan hidup anda ceria Berusaha kerana dengannya anda menjadi manusia berjaya Bersyukur kerana dengannya anda akan merasai manisnya kehidupan

Slide 22:

SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help