อาณาจักรไม่ใช่พืชไม่ ใช่สัตว์

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตที่ไม่จัดว่าเป็น พืชและสัตว์:

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตที่ไม่จัดว่าเป็น พืชและสัตว์

อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera):

อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera) แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ส่วนใหญ่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย มีทั้งประโยชน์และโทษ

Slide 3:

อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera) ประโยชน์ : สกัดสารพวกยาปฏิชีวนะ ใช้ในการหมักนมเปรี้ยว น้ำส้มสายชู บางชนิดอยู่ในปมรากถั่ง เช่น ไรโซเบียมช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจน บางชนิดใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและผลิตสารอินซูลิน

Slide 4:

อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera) โทษ : ผลิตสารพิษทำให้เกิดการอักเสบเป็นสิว หรือหนองตามผิวหนัง ทำให้เกิดโรค เช่น โรคท้องเสีย อหิวาตกโรค วัณโรค ไทฟอยด์ คอตีบ บาดทะยัก

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน:

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

อาณาจักรโพทิสทา (kingdom Protista):

อาณาจักรโพทิสทา (kingdom Protista)

สาหร่าย : สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ให้สารอาหารประเภทโปตีนสูงมาก เช่น สาหร่าย สไปโรไจรา และ สามารถกินได้เช่น จีไฉ่ และบางชนิดสามารถสกัด ทำวุ้น ทำปุ๋ย พลาสติก:

สาหร่าย : สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ให้สารอาหารประเภทโปตีนสูงมาก เช่น สาหร่าย สไปโรไจรา และ สามารถกินได้เช่น จีไฉ่ และบางชนิดสามารถสกัด ทำวุ้น ทำปุ๋ย พลาสติก

จีไฉ่:

จีไฉ่

เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่ง ไดอะตอม เป็น แพลงก์ตอนเมื่อตายจะทับถมกันเป็นชัน ๆ เรียกว่า Diatomaceous earth ใช้ในอุตสาหกรรม ยาขัดโลหะ สารขัดผสมยาสีฟัน ฟอกสีน้ำตาล ทำเครื่องกรอง ทำฉนวนกันความร้อน :

เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่ง ไดอะตอม เป็น แพลงก์ตอน เมื่อตายจะทับถมกันเป็นชัน ๆ เรียกว่า Diatomaceous earth ใช้ในอุตสาหกรรม ยาขัดโลหะ สารขัดผสมยาสีฟัน ฟอกสีน้ำตาล ทำเครื่องกรอง ทำฉนวนกันความร้อน

โพรโทซัว (Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีออร์แกแนลที่ใช้ในการเคลื่อนที่ คือ ซิเลีย ซึ่งเป็นเส้นคล้ายขนสั้น ยื่นออกมาจากผิวเซลล์ อาศัยอยู่ในที่มีความชื้นเป็นปัยจัยหลัก บางชนิดทำให้เกิดโรค เช่น มาเลเรีย โรคบิด เป็นต้น:

โพรโทซัว (Protozoa) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีออร์แกแนลที่ใช้ในการเคลื่อนที่ คือ ซิเลีย ซึ่งเป็นเส้นคล้ายขนสั้น ยื่นออกมาจากผิวเซลล์ อาศัยอยู่ในที่มีความชื้นเป็นปัยจัยหลัก บางชนิดทำให้เกิดโรค เช่น มาเลเรีย โรคบิด เป็นต้น

Slide 14:

พารามีเซียม

Slide 17:

อะมีบา

Slide 18:

ยูกลีนา

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi):

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)

ฟังไจ (Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างของเซลล์มีนิวเคลียสที่แท้จริง มีผนังเซลล์เป็นสารพวกไคติน ซึ่งเปรียบเหมือนกับเปลือกแข็งของสัตว์ ได้แก่ เห็ด รา ยีสต์ :

ฟังไจ (Fungi ) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างของเซลล์มีนิวเคลียสที่แท้จริง มีผนังเซลล์เป็นสารพวกไคติน ซึ่งเปรียบเหมือนกับเปลือกแข็งของสัตว์ ได้แก่ เห็ด รา ยีสต์

เห็ด รา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเส้นใย บางชนิดเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลม บางชนิดเหมือนพืชแต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สืบพันธุ์โยการสร้างสปอร์ บางชนิดเป็นผู้ย่อยสลาย บางชนิดเป็นปรสิต :

เห็ด รา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเส้นใย บางชนิดเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลม บางชนิดเหมือนพืชแต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สืบพันธุ์โยการสร้างสปอร์ บางชนิดเป็นผู้ย่อยสลาย บางชนิดเป็นปรสิต

ประโยชน์ ใช้ในการผลิตสุรา แอลกอฮอร์ และเป็นอาหารโปรตีนสูง โทษ บางชนิดทำให้เกิดโรค เช่น ราดำผลิตสารอะฟลาทอกซิน ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ ราบางชนิดทำให้เกิดโรคกลาก เกลื้อน เท้าเปื่อย หรือฮ่องกงฟุต:

ประโยชน์ ใช้ในการผลิตสุรา แอลกอฮอร์ และเป็นอาหารโปรตีนสูง โทษ บางชนิดทำให้เกิดโรค เช่น ราดำผลิตสารอะฟลาทอกซิน ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ ราบางชนิดทำให้เกิดโรคกลาก เกลื้อน เท้าเปื่อย หรือฮ่องกงฟุต

Slide 29:

เชื้อรา

Slide 30:

ยีสต์

Slide 32:

ประโยชน์ของฟังไจ

authorStream Live Help