deneme

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

Sivil Savunmanın 60-70 yıllık bir geçmişi vardır. Birinci Dünya Savaşından sonra savaşın ardından gelen yıllarda, ülkelerin birçoğunda Pasif Korunma adı altında, halkın türlü tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler geliştirilmiş örgütler kurulmuştur.

Slide 4: 

İkinci Dünya Savaşı, sivil halkın silahlı kuvvetlerden daha çok tehlikeyle yüz yüze geldiği bir savaş olmuştur. Askerden çok halk ölmüştür.

Slide 5: 

Bu düşünce devletleri sadece basit korunma önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna götürmüş ve Sivil Savunma’nın temelleri atılmıştır.

Slide 6: 

Yurdumuzda, sivil halkın korunmasına ilişkin önlemler alınması ile ilgili ilk girişimin tarihi 1931’dir. İlerleyen tarihlerde 3502 sayılı pasif koruma kanunu ve nihayet Sivil Savunma yasa tasarısı 09.06.l958 yılında kabul edilmiş ve 28 Şubat l959 da yürürlüğe girmiştir. 28 Şubat

Slide 7: 

Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi; SİVİL SAVUNMA;

Slide 8: 

Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması; SİVİL SAVUNMA;

Slide 9: 

Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması; SİVİL SAVUNMA;

Slide 10: 

Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi; SİVİL SAVUNMA;

Slide 11: 

Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; SİVİL SAVUNMA; …konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.

Slide 12: 

Günümüzde İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivil Savunma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

Slide 13: 

Savaşta uzanan bir el...

Slide 14: 

Afetlerde yardıma koşan bir ses...

Slide 15: 

En acı anlarda yardıma koşan...

Slide 16: 

Dağ tepe demeden yardıma koşan...

Slide 17: 

Yaşamın değerini öğreten...

Slide 18: 

Hayatta kalabilmeyi sağlayan...

Slide 19: 

Hizmete hazır bir ekiptir... SİVİL SAVUNMA

Slide 20: 

•İKAZ VE ALARM İŞARETLERİNİ ÖĞRENİNİZ. •HABERSİZ ANİ TAARRUZA HAZIR OLUNUZ. •SIĞINAK VE SIĞINMA YERİ HAZIRLAYINIZ. •GİZLEME KARARTMAYA HAZIRLIKLI OLUNUZ. •YANGINLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN.

Slide 21: 

•İLK YARDIM KURALLARINI ÖĞRENİNİZ. •YİYECEK VE İÇECEKLERİNİZİ UYGUN ŞARTLARDA SAKLAYINIZ. •BİNA KORUMA PERSONELİNİZİ SEÇİNİZ. •KLASİK VE NÜKLEER SİLAHLARA KARŞI KORUNMAYI ÖĞRENİNİZ.

Slide 22: 

İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı,

Slide 23: 

İkaz ve Alarm işaretleri sarı, kırmızı, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi ile kimyasal savaş maddeleri tehlikesi alarmı olmak üzere beşe ayrılır.

Slide 24: 

Sarı İkaz Hava saldırısı ihtimali var olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur.

Slide 25: 

Sarı İkaz Bu ikazı duyunca; bina içindeki doğal gaz, hava gazı, elektrik, su ana anahtarlarını kapatınız. Temel giyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarla diğer ihtiyaçlar daha önceden sığınak yerinde hazırlanmamışsa sığınağa taşıyınız.

Slide 26: 

Sarı İkaz Bu ikazı duyduğunuzda dışarıda bulunuyorsanız; hemen sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaşınız.

Slide 27: 

Kırmızı İkaz (ALARM) Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

Slide 28: 

Kırmızı İkaz (ALARM) Bu ikazı duyunca hemen sığınak yerine gidiniz. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde burada bekleyiniz.

Slide 29: 

Kırmızı İkaz (ALARM) Bina dışında bulunuyorsanız; hemen en yakın bir sığınak veya sağlam bodrum, duvar dibi veya çukur bir yere sığınarak saklanınız. Tehlike geçti ikazına kadar sükunetle bekleyiniz.

Slide 30: 

Radyoaktif Serpinti İkazı (Alarm) Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret eden bu ikaz ise 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur.

Slide 31: 

Radyoaktif Serpinti İkazı (Alarm) Bu ikazla hemen, gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınak veya sığınma yerlerine gidiniz.

Slide 32: 

Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm) Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde, ikaz radyoaktif serpintide olduğu gibi 3 dakika süreli kesik kesik siren sesi ile ve Radyo - Tv den verilir.

Slide 33: 

Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm) Bu ikazı duyunca, bulunduğunuz binada sığınak veya sığınma yeriniz yoksa; konutların ve işyerlerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri olarak seçiniz.

Slide 34: 

Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm) İçeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatınız.

Slide 35: 

Kimyasal Savaş Maddeleri Tehlikesi İkazı (Alarm) Ağız ve burunu ıslatılmış bez arasına konulmuş ıslak pamukla maskeleyiniz. Sığınma yerinde tehlike geçti haberine dek bekleyiniz

Slide 36: 

Programımız sona ermiştir. Teşekkür Ederiz…

authorStream Live Help