Servicii noi SIS

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Servicii si Solutii noi SIS SA Beneficiar:

Slide 3: 

SOLUTII SI SERVICII NOI SIS Cu o experienţă dobândită în peste 20 ani de activitate în acest domeniu şi împreună cu firmele de prestigiu pe care le reprezentăm vă putem oferi soluţia optimă pentru: Măsuratori de debite: (lichide, gaze, abur, gaze naturale) presiuni, temperaturi, nivele parametri mediu (CO,O2, NOx, gaze explozive, risc incendiu) masuratori si calculul eficientei consumurilor energetice, specifică aplicaţiei dumneavoastră. Etalonari, calibrari, omologari metrologice Controlul si acordarea buclelor de reglare Mentenanta sisteme automatizare si implementare sisteme de mentenanta asistata si preventiva Analiza alarme si eficientizare Integrare sisteme, echipamente, dispozitive Realizare si implementare solutii Safety Instrumented System (ESD, BMS, incediu si gaze explozive)

Slide 4: 

In vederea usurarii prospectarii de catre dvs. a pietii de specialitate, va recomandam cateva solutii pentru completarea tehnologiei dvs. Specialistii nostri va garanteaza cea mai buna alegere precum si eventualele lucrari de proiectare, asistenta tehnica si ulterior service in garantie si post garantie. Masurarea debitelor este cea mai importanta in exploatarea corecta si eficienta a instalatiilor tehnologice. Iata cateva rezolvari pe care vi le propunem, la cele mai bune preturi. • Masurarea debitelor de lichide cu ultrasunete neintrusive( "clamp-on" ) • Masurari de debite de lichide cu senzori Vortex de imersie Masurari debite cu senzori termici • Masurarea debitului de gaze si abur • Masurarea debitului de lichide, gaze si abur, cu aprobare de model BRML • Masurarea debitului de gaze naturale cu elemente metrologice • Masurarea debitului in conducte partial pline sau canale descoperite • Masurarea debitului in canale deschise cu elemente electromagnetice • Debitmetru cu ultrasunete pentru canale • Debitmetre pentru canale foarte mari si rauri navigabile

Slide 5: 

Sistem de culegere de date (Data-Logger) pentru analiza eficienţei energetice a clădirilor si instalatiilor În contextul campaniilor de eficientizare a consumurilor energetice organizate de Ministerul Mediului, de Programul Naţional de Energie precum şi al demersurilor efectuate la nivel european în acest sens, firma SIS a dezvoltat conceptul “Data - Logger portabil pentru analiza eficienţei energetice”. Data–Logger –ul portabil este un sistem de achiziţie şi stocare a datelor primite de la diferite surse (senzori, traductoare). Analiza minuţioasă a parametrilor de eficienţă energetică (iluminat, încălzire/răcire, parametri ergonomici, etc.), cuplată cu utilizarea soluţiilor tehnice de ultimă generaţie permit reducerea consumurilor de utilităţi cu până la 20% şi a emisiilor cu până la 45%. Acest concept este implementat prin instalarea unui sistem mobil de detecţie, monitorizare, calcul şi analiză a parametrilor energetici ai clădirilor sau instalatiilor. Funcţii principale Achiziţia de date de la aparatura locală; Afişarea datelor achiziţionate; Stocarea datelor într-o bază de date; Realizarea de calcule de eficienţă energetică; Analiza datelor achiziţionate şi definirea de metodologii şi proceduri de eficienţă energetică; Validarea încadrării parametrilor calculaţi în parametrii proiectaţi din punct de vedere al eficienţei energetice; Realizarea unei baze de date cu metodologii şi proceduri de eficienţă energetică; Asigurarea comunicaţiei şi accesului la date prin Internet. Fig.2 – Structura sistemului

Slide 6: 

Masuratori la comanda Dotări de excepţie pentru operaţiuni de masurare: Echipa de instalare şi service este dotată cu aparatură de execuţie şi măsură de cea mai bună calitate, precum şi cu sisteme de diagnoză asistate de calculator. Senzorilor wireless de temperatura, umiditate, miscare, presiune, vibratii, gaze, intensitate luminoasa Camera termoviziune masurare temperatura infrarosu Analizor de masurare a gazelor arse O2, CO, CO2, NO, NO2 Autolaborator mobil de analiza Debitmetre pentru masuratori de debite in conducte si canale deschise Software dedicat Principalii furnizori: Digi International – microcontrolere Pc View – soft SCADA Controlotron, FCI, Accusonic, EMCO, Katronic – traductoare & analizoare

Slide 7: 

Referinţe: Termoelectrica: Sistem de masura si contorizare ape de aductiune si evacuare SCADA -CET Rovinari Omologare metrologică pentru măsurarea debitelor pe canale deschise Compania de apă Brasov: Sistem SCADA pentru automatizare şi monitorizare apă Braşov Sistem SCADA pentru reţeaua de distribuţie a apei Braşov Oltchim: Sistem de monitorizare a debitelor instalatia de Electroliza Râmnicu Vâlcea Electrica: Sistem SCADA pentru debitele de apa la staţia hidroelectrica Tismana Proed Monitorizarea şi automatizarea reţelei municipale de apă Iasi, Teiuş şi Gilău Energomontaj: Sistem SCADA pentru reţeaua de apă Sfântu Gheorghe FORD Sistem de contorizare - monitorizare debite ape uzate- Ford Craiova SIDERCA Sistem de contorizare - monitorizare debite ape tehnologice

Slide 8: 

Integrare sisteme, echipamente, dispozitive Firma SIS oferă servicii si soluţii variate pentru integrarea sistemelor de automatizare, siguranta si securitate de la servicii de consultanţă, proiectare, dezvoltare hardware si/sau software, avizare, asistenţă tehnică, execuţie, punere în funcţiune şi până la servicii de service post-garanţie, up-grade, monitorizare şi intervenţie. Concept OPC ( OLE for Process Control ; Object Linking and Embedding ) este un standard industrial care creaza o interfata comuna pentru comunicatia intre mai multe componente care controleaza procesele tehnologice . Obiectivul este de a preveni ca softwareul de control sau monitorizare sa fie dependent de un anumit tip de hardware . De ce OPC-ul ? Multe aplicatii client preiau date de la surse si le fac accesibile utilizand driveri independenti pentru pachetele software date . Astfel apar urmatoarele probleme : • Fiecare aplicatie trebuie sa includa un driver pentru un anumit device • Apar conflicte intre driverii diversilor productori , datorate faptului ca unele caracteristici hardware nu sunt suportate de toate driverele • O schimbare a caracteristicile hardware poate provoca erori in fuctionarea unor driveri • Conflicte la accesul catre divece-uri – 2 pachete software diferite nu pot folosi acelasi device in acealsi timp din moment ce contin driveri independenti.

Slide 9: 

Producatorii de hardware incearca sa rezolve aceste probleme creand alti driveri. Efortul lor este, cu toate acestea, periclitat de diferentele dintre protocoale, diverse si dezvoltate de multe ori in scopuri concurentiale . OPC-ul trage o linie intre producatorii de hardware si software . Asigura mecanisme de achizitie a datelor de la surse si de transmisie a acestora la orice aplicatie client independent de producatorul de hardware . Aceasta capacitate permite producatorilor sa dezvolte un server optimizat pentru a comunica cu sursele de date . Fig.: Solutia OPC

Slide 10: 

OPC este creat sa permita accesul aplicatiilor client la date in mod consistent. Ofera urmatoarele avantaje: Producatorii de hardware vor trebui doar sa utilizeze un set de componente software pentru toti clientii Producatorii de software nu vor trebui sa rescrie driverii chiar daca apar modificari sau adaugiri in echipamentul hardware Clientii au libertatea de a alege dintre producatorii diverselor echipamanete pentru a dezvolta siteme integrate , si pentru a integra tehnologii de monitorizare si control Avantajele standardului OPC O dată cu existenta unui server OPC pentru un echipament sau o aplicatie, devine mult mai uşor să-si integreze datele cu alte OPC conforme cu software-ul.

Slide 11: 

Arhitectura OPC Standardul OPC pentu schimbul de date este bazat pe schema client / server general acceptata si binestabilita . Aceasta permite conectarea mai multor clienti ai diferitilor producatori la un singur server . Similar , standardul permite conectarea mai multor serveri cu diferiti producatori la un singur client . Fig. : Arhitectura OPC client - OPC server intr-un sistem informatic industrial

Slide 12: 


Slide 13: 

PHCenter - “Platform for remote control and Help Center” Sistem decizional ierarhic superior PLATFORMA PENTRU MONITORIZARE , INTERVENTIE SI ASISTENTA DE LA DISTANTA A CONDUCERII PROCESELOR INDUSTRIALE

Slide 14: 

Firma SIS oferă un serviciu modern, de înaltă ţinută tehnică, pentru deţinătorii de instalaţii tehnologice conduse în timp-real, de sisteme automatizate complexe sau/şi de sisteme BMS pentru clădiri civile sau industriale. Acest serviciu se prestează respectând procedurile Sistemului de Management al Calităţii implementat de SIS conform standardului ISO 9001, versiunea 2008. Clienţii pot fi conectaţi on-line la sistemului PHCenter pe bază de abonament. Serviciul constă în: diagnoza, monitorizarea, intervenţia automată şi optimizarea proceselor automatizate, în scopul obţinerii unei eficienţe tehnico-economice sporite. Concept “PHCenter” implementează un concept avansat de conducere computerizată de la distanţă a diferitelor procese, plecând de la o analiză la nivel superior a întregului proces ţintă. Scopul urmărit este optimizarea performanţelor într-o viziune sistemică. Principalele grupuri de servicii oferite de PHCenter sunt: Monitorizarea în timp real a stării funcţionale a procesului ţintă şi semnalarea posibilelor apariţii a situaţiilor de risc. Intervenţia de la distanţă, în situaţii de criză, în scopul evitării pericolelor şi pierderilor materiale şi umane posibile. Analiza performanţelor funcţionale şi stabilirea acţiunilor necesare pentru optimizarea acestora din punct de vedere tehnico-economic. Asistenţă de la distanţă a personalului operator în perfecţionarea profesională şi/sau expicaţii punctuale prin subsistemul HELP on-line oferit.

Slide 15: 

Structura sistemului Aşa cum se poate vedea din Fig.1, sistemul se compune din trei nivele distincte: nivelul client care conţine subsistemul ţintă, nivelul de conectare care conţine canalele de comunicaţie şi nivelul central care conţine logistica pe care se bazează toate serviciile oferite de PH Center. La nivelul client principala componentă adăugată la sistemul ţintă este interfaţa care asigură schimbul de date cu sistemul central. La nivelul de conectare principala acţiune constă în includerea nodului client într-o reţea virtuală privată (VPN) definită pe suportul oferit de furnizorii de servicii Internet. La nivelul central se implementează toate componentele hardware şi software care asigură funcţionarea serviciilor PH Center.

Slide 17: 

Funcţii principale achiziţia de la sistemul ţintă al clientului a datelor şi informaţiilor necesare monitorizării şi elaborării deciziilor de intervenţie transmiterea şi/sau efectuarea comenzilor la sistemul ţintă al clientului memorare alarme, evenimente şi activităţi ale operatorilor umani afişarea datelor şi informaţiilor de interes pentru operatorii şi experţii PH Center în vederea adoptării deciziilor necesare printare raportare în mod automat pe evenimet sau la cerere programe de mentenanta preventiva asigurarea asistenţei prin sistemul de Help de la distanţă asigurarea unor măsuri de optimizare a performanţelor tehnico-economice cu efect în creşterea productivităţii, reducerea consumurilor de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaz combustibil, etc.), creşterea anduranţei instalaţiilor testare şi autotestare hardware şi software prevenirea situaţiilor de risc (incendiu, explozii, poluari, etc.) reactualizare baza de cunostinte coordonare activitate grup experti pe platforma colaborativa scolarizare personal beneficiar testare si certificare cunostinte personal beneficiar

Slide 18: 

Avantaje controlul şi monitorizarea proceselor aflate la mare distanţă (chiar pe alte alte continente); eficientizarea utilizării resurselor materiale, energetice, financiare şi umane; analiza rapidă a alarmelor şi prevenţia întreruperilor accidentale ca urmare a avariilor; creşterea substanţială a productivităţii; programare computerizată a serviciilor de mentenanţă; îmbunătăţirea fiabilităţii instalaţiilor; armonizarea continuă a sistemelor de automatizare cu evoluţia în timp a instalaţiilor tehnologice; folosirea eficientă a personalului operator prin perfecţionarea continuă asistată a acestuia; obţinerea unor economii semnificative prin reducerea consumurilor astfel: energie electrică până la 24% gaze naturale până la 18% apă până la 32% energie termică până la 15%. Foarte important este aspectul ce tine de capacitatea de restaurare in caz de cadere a sistemului de baza, sistemul bazandu-se pe solutii de redundanta si salvari permanente ale datelor (back-up recovery). !

Slide 19: 

Contact Societatea de inginerie sisteme SIS SA Sos Electronicii nr 22 sect 2 Bucuresti Tel: 021 252 55 77 sis@sis.ro Director general Ing. Gelu Florea Tel: 0745 018 373 gelu.florea@sis.ro

authorStream Live Help