Marlene-Dietrich._.R

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3:

De onvergetelijke en legendarische vertolkster van « Lili Marlene », gekoesterd zowel door de Duitsers als door de Amerikanen, Marlene Dietrich is een werkelijke legende geworden...

Slide 4:

Marie Magdalene Dietrich, zoals ze eigenlijk noemde, wilde een klassieke violoniste worden, maar het lot leidde haar naar een carrière van actrice en zangeres. Ze was voor Amerika en Duitsland hetgene Edith Piaf voor Frankrijk was, namelijk een vertolkster van uitzonderlijke kwaliteit.

Slide 6:

Met het nodige gezag en geheel onafhankelijk, besloot ze op de leeftijd van 11 jaar om haar voornaam in Marlene te veranderen. Een gelukkig toeval wilde dat ze later als mascotte van de legers, de favoriete vertolkster werd van « Lily Marlene ».

Slide 8:

In 1928, bekomt Marlene Dietrich haar eerste filmrol in « De tragedie van de liefde » van Joe May. Later gaf zij figuur aan een personnage die een mythe van haar maakte, Lola in « De Blauwe Engel ».

Slide 9:

Maar haar passie voor de muziek zou haar nooit meer verlaten. Ze ontvluchtte haar land voor de Nazis en werd als Amerikaanse genaturaliseerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, aarzelde ze niet om op te treden voor de gealliëerde troepen om hun moreel op te krikken. Daarmee kon ze een spotneus maken naar de Duitse legers.

Slide 11:

In 1953, verliet Marlene Dietrich de film om op te treden in de music halls van Las Vegas. Hoewel ze gans haar leven het Duitse regime negeerde, kwam ze toch voor de eerste maal terug naar Berlijn, haar geboortestad in 1960. Maar de ontvangst was zonder gevoel, gewoonweg ijskoud. En toch zal het daar zijn dat ze dertig jaar later, volgens haar wens zal worden begraven.

Slide 13:

Op de wijze van Marilyn Monroe, op dat ogenblik een beginnende actrice...

Slide 14:

Deze grote dame van het chanson en de film, is geboren op 27 december 1901 in Berlijn-Schöneberg. Ze is de jongste dochter van baron Erich Otto Dietrich, Pruisische officier en van Joséphine Felsing. Haar oudere zuster, Elisabeth, is geboren in 1900.

Slide 16:

Marlene Dietrich verloor haar vader in 1908, op de ouderdom van 7 jaar. Haar moeder hertrouwde met Edouard Von Losch, een cavalerie-officier. Het was toen dat Marlene haar viool niet meer kon gebruiken wegens een gebroken pols.

Slide 18:

Marlene Dietrich trouwde Rudolf Sieber, op 17 mei 1923. Ze kreeg een dochter Maria Elisabeth Sieber, op 13 december 1924. Korte tijd daarna lanceerde ze zich in de zang. De eerste opnamen van haar lied «Es liegt in der Luft» dateren van 1928.

Slide 20:

Het was ook in1928 dat Marlene Dietrich haar eerste belangrijke rol kreeg in«The enigma». Ze werd meteen opgemerkt door de regisseur Eric von Sternberg die haar voorstelde aan de Duitse afdeling bij Paramount Pictures.

Slide 22:

Geconfronteerd met de opkomst van het nazisme, vluchtte ze naar de Verenigde Staten. Zo begint ze te draaien op de sets van Hollywood. Haar eerste amerikaanse film is «Morroco», van Joseph Von Sternberg . Tot in 1935, treedt ze op in 7 films van Joseph von Sternberg. Na de machtsovername door Adolf Hitler bekomt ze de amerikaanse nationaliteit op 6 maart 1937.

Slide 24:

Vanaf begin1942, nam Marlene Dietrich rechtstreeks deel aan de oorlogsforcing van de Verenigde Staten. Ze begon concertreizen in de USA en meer dan enige andere, verzamelde zij geld voor de troepen.

Slide 26:

Vanaf 1944, was ze aanwezig op de frontlinie. Ze volgde de landing in april 1944 in Noord-Afrika, en was later in de frontlines in Europa. Dat gaf haar de gelegenheid achtenzestig maal op te treden voor een totaal van honderd vijftig duizend soldaten.

Slide 28:

Het was tijdens deze zangtournees, dat ze kon bekomen dat het bekende liedje « Lily Marlene », dat zeer populair was bij de duitse soldaten, nu de mascotte werd van de amerikanen! In 1947, kreeg ze in Washington de «Medal of Freedom », met gouden palm, voor haar uitzonderlinge bijdrage aan de US Army. In 1951 ontving ze het Erelegioen in Frankrijk.

Slide 30:

Gehandicapeerd ten gevolge van een ongeval, sloot ze zich op in haar appartement in Parijs, 12 avenue Montaigne, vanaf 1980. Ze wilde geen afgetakeld beeld van haar ten toon spreiden. In 1982, kwam er een biografische film van de hand van Maximilien Shell.

Slide 32:

Op 6 mei 1992, overleed Marlene Dietrich in Parijs op de leeftijd van 91 jaar. Na een begrafenis in de Madeleine Kerk in Parijs werd de grote dame op het Berlijn-Friedenau kerkhof naast haar moeder bijgezet.

Slide 34:

In 1993, werden de persoonlijke bezittingen van Marlene Dietrich aan de Landkreis Berlijn overhandigd en berusten nu in de « Deutsche Filmmuseum Berlin-Kinematek ». Ze omvatten meer dan 300.000 stuks! Maar er diende gewacht te worden tot in 2002 eer de Stad Berlijn haar verraad vergeeft en haar tot « Ereburger » van de stad benoemt.

Slide 37:

Op 12 juni 2003, kreeg een plaats in Parijs haar naam, in het 16 ème arrondissement, niet ver van haar oude woonst.. Er is ook een Marlene-Dietrich-Platz, in Berlijn, in het nieuw kwartier van de Potsdamer Platz, dichtbij het Filmmuseum.

Slide 38:

Auf Wiedersehen Marlene Good-Bye Marlene Au revoir Marlene Vaartwel Marlene

Slide 39:

Lili Marlene - Orchestre James Last Création Florian Bernard Tous droits réservés - 2006 jfxb@videotron.ca

Slide 40:

AVERTISSEMENT Ce diaporama est strictement privé. Il est à usage non commercial. Il n'est pas destiné à un site internet. Il est envoyé gratuitement, par courrier électronique privé , aux personnes qui acceptent de souscrire aux conditions de l'abonnement. Ce diaporama ne doit pas être offert en téléchargement depuis un site internet. Il est interdit de le modifier, y compris de le traduire dans une autre langue. Il est interdit d'en extraire des éléments. Le fait de recevoir ce diaporama par personne interposée, sans être abonné, ne lui enlève aucunement ses restrictions d'utilisation. On peut transmettre ce diaporama à des particuliers et à des amis, mais sans le modifier et gratuitement. Pour se renseigner sur les conditions d'abonnement, prière d'écrire à l'adresse ci-dessous. jfxb@videotron.ca IMPORTANT Pour des raisons de sécurité et de protection de ma boîte de messagerie, prière de ne pas envoyer de pièces jointes à cette adresse car elles seront automatiquement refusées. Cette adresse n'accepte que des messages en texte seulement, de moins de 100 Ko, sans fichier annexé ni pièces jointes.

authorStream Live Help