Vì sao phải định mức lao động - Copy

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

25

Comments

Presentation Transcript

Bài thảo luận nhóm IV : 

Bài thảo luận nhóm IV Nội dung : 1)Vì sao phải định mức lao động? 2)Bản chất của định mức lao động ? 3)Các phương pháp định mức lao động? 4)Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc? 5)Các giải pháp duy trì và phát triển công tác định mức? 6) Kết luận và áp dụng loại hình kinh doanh

Slide 2: 

_ Lao động trước hết là sự hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm thoả mãn nhu cầu của con người

Slide 3: 

_Định mức lao động là sự quy định về - Số lượng lao động sống hao phí để hoàn thành một công việc nhất định <Sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm> theo tiêu chuẩn,chất lượng quy định trong những điều kiện cụ thể

Slide 4: 

Vì sao phải định mức lao động ? Định mức lao động giúp định hướng chiến lược kinh doanh +Được dùng làm căn cứ tính toán xây dựng kế hoạch kinh tế của doanh nghiệp nhất là trong hoạch toán sản phẩm +Là công cụ điều hành sản xuất trong quá trình thực hiện kế hoạch +Giữ vai trò quan trọng trong việc thanh quyết toán vật tư theo định kỳ ở doanh nghiệp.

Slide 5: 

_Định mức lao động để thấy được +Năng suất lao động +giúp người quản lý lao động dễ dàng tổ chức và quản lý lao động +Định mức lao động còn có ý nghĩa trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất

Bản chất của định mức lao động : 

Bản chất của định mức lao động Mức lao động là lượng lao động hao phí để: + Hoàn thành một đơn vị sản phẩm < một khối lượng công việc > + Đúng tiêu chuẩn chất lượng +Trong những điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định

Slide 7: 

Bản chất: + Định mức lao động là cơ sở của tổ chức lao động khoa học +Định mức lao động là cơ sở để phân phối theo lao động +Định mức lao động là cơ sở tăng năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm +Định mức lao động còn là cơ sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Các phương pháp định mức lao động ? : 

Các phương pháp định mức lao động ? Thống kê kinh nghiệm _Dựa vào số liệu thống kê về kết quả thực hiện công việc của công nhân _Kết hợp với kinh nghiệm của các chuyên gia kỹ thuật ,nhân sự

Slide 9: 

Tính toán phân tích _Dựa trên cơ sở phân tích các công đoạn của quá trình sản xuất _Dựa vào các chỉ tiêu về kinh tế-kỹ thuật

Slide 10: 

Khảo sát phân tích Xây dựng định mức bằng cách nghiên cứu tỷ mỉ các điều kiện tổ chức sản xuất cụ thể

Slide 12: 

Tiến hành khảo sát để thu thập số liệu,sau đó phân tích và tính toán thành các định mức của kỳ kế hoạch

Slide 13: 

So sánh điển hình _ So sánh với mức lao động của các công đoạn <hay bước công việc >điển hình _ Hoạt động sản xuất luôn thay đổi,sự lặp lại không nhiều,không đủ thời gian để định mức bằng phương pháp phân tích khảo sát

Slide 14: 

Các phương pháp khảo sát thời gian làm viêc

Slide 15: 

Chụp ảnh thời gian làm việc _ Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc của công nhân _ Nghiên cứu các loại hao phí máy móc thời gian của công nhân và hao phí máy móc,thiết bị,nguyên vật liệu

Chụp ảnh cá nhân làm việc : 

Chụp ảnh cá nhân làm việc Đây là hình thức khảo sát thời gian mà người quan sát phải theo dõi liên tục và ghi chép tất cả các chi phí thời gian của một người lao động trong suốt ca làm việc

Slide 17: 

Chụp ảnh theo tổ nhóm ngày làm việc :số lượng từ 2-15 người.Đây là phương pháp khảo sát số lần xuất hiện từng loại thời gian hao phí của mỗi lao động trong nhóm ( hay cả nhóm ) theo hành trình và thời điểm quy định.

Bấm giờ : 

Bấm giờ Nghiên cứu hao phí thời gian để thực hiện các bước công việc thường lặp lại trong ngày làm việc - Có 2 hình thức bấm giờ: + Bấm giờ theo thời gian liên tục + Bấm giờ theo thời gian chọn loc

CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC : 

CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC Khi xây dựng định mức cần phải đảm bảo các quy tắc sau: - Phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch -Phải phù hợp với các điều kiện sản xuất của từng thời kì kế hoạch -Phải đồng bộ giữa các loại định mức -Phải đảm bảo tính thừa kế

Sau đây là một số biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển định mức lao động : 

Sau đây là một số biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển định mức lao động Hội đồng định mức lao động cần phải thực hiện tốt việc: +Lập kế hoạch +Duy trì thực hiện +Đánh giá điều chỉnh Tổ chức phục vụ nơi làm việc: + Nhiệt độ,ánh sang + An toàn cháy nổ + Chỗ nghỉ ngơi + Cung ứng phụ tùng,dầu mỡ phụ + Dụng cụ máy móc + Tư thế làm việc

Slide 21: 

- Chuẩn hoá các quy trình tác nghiệp + Quy trình quản lý + Quy trình công nghệ - Đào toạ công nhân + Chuyên môn + Kỹ năng thao tác - Lương – thưởng và động việc phi vật chất - Hình thành đội ngũ chuyên gia định mức

Kết luận : 

Kết luận Tóm lại định mức lao động : + Được coi là công cụ quản lý và điều hành sắc bén đối với sản xuất kinh doanh của từng đơn vị kinh tế + Có ý nghĩa lớn trong xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp hạch toán kinh tế,,nhất là đối với hạch toán giá thành sản phẩm

Là một người quản lý một doanh nghiệp vận tải : 

Là một người quản lý một doanh nghiệp vận tải + Tổ chức khoán công việc cho công nhân + Tăng cường các phương tiện xếp dỡ cơ giới hoá +Hợp lý hoá tổ chứ vận chuyển +Đãi ngộ công nhân viên +Xây dựng quy chế trả lương gắn với kết quả và hiệu quả công việc của nhân viên +Tạo thương hiệu cho doanh nghiệp để giữ chân nhân viên + Dùng các lợi ích về kinh tế đánh vào tâm lý của người lao động

Slide 24: 

+ Gần gũi với công nhân viên hơn +Luôn luôn khen nhân viên đúng lúc họ làm được việc tốt +Khiển trách họ ngay khi họ làm sai +Cho họ thấy sự an toàn về công ăn việc làm +Công việc hấp dẫn và tương xứng với khả năng của họ +Mở các lớp đào tạo và phát triển nhân viên +Đưa hình ảnh của doanh nghiệp ra bên ngoài +Sử dụng internet trong quá trình làm việc + không ngừng cải thiện tối đa điều kiện làm việc cho công nhân viên

Slide 25: 

Áp dụng và phát triển vận tải hàng hoá bằng ô tô Mức thời gian và lượng hao phí nguyên nhiên liệu cho một tấn.km hàng vận chuyển Mức thời gian xếp dỡ hàng hoá

Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe : 

Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe

authorStream Live Help