o

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуульЭрчим хүчний инженерийн сургуульЭлектроникийн системийн профессорын баг : 

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуульЭрчим хүчний инженерийн сургуульЭлектроникийн системийн профессорын баг Мэргэжил : Цахилгаан электроник Мэргэжлийн индекс : D521401 Бакалаврын төгсөлтийн ажил Сэдэв: Äîõèîëîë õàìãààëàëòûí ñèñòåì Удирдсан багш : . . . . . .Ëõàãâàäîðæ / Доктор (Ph.D). Проф / Зөвлөх багш : . . . . . . . . . . ... . Т.Батгэрэл / Магистр / Зөвлөх багш : . . . . . . . . . . ....... Б.Анхбаяр / Магистр / Ø¿¿ìæëýã÷ áàãø: . . . . . . . .Ä.Õàëçàà / Доктор (Ph.D). Проф / Гүйцэтгэсэн оюутан : . . . . . . . .. . . Ñ.Õýðëýí /M.EC06D020/ .

Дохиолол хамгаалалтын систем : 

Дохиолол хамгаалалтын систем

Slide 4: 

Дохиоллын системийн тухай Дохиоллын системийг ãýð îðîí ñóóö áîëîí office, áàíê, ýìíýëãèéí ñàëáàð çýðýã áèçíåñèéí áîëîí ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóä , òýäãýýðèéí бүрдэл хэсгүүдийн аюулгүй ажиллагааг хангах зэрэг олон талын хяналт удирдлагыг хийх систем юм. Энд нэг зүйлийг тодруулая. Дохиолол гэдэг нь зөвхөн дохио дамжуулах процесс, харин дохиоллын систем гэхээр дохио дамжуулахаас гадна ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàí хариу үйлдэл хйидэг илүү боловсронгуй систем юм Äîõèîëîë õàìãààëàëò

Slide 5: 

Дохиоллын систем нь дараахь 3 хэсгээс бүтнэ. Илрүүлэн мэдрэх хэсэг. Удирдлага буюу боловсруулах хэсэг. Мэдээлэх хэсэг.

Slide 6: 

Äîõèîëîë õàìãààëàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿íä: Òºâ óäèðäëàãûí õàâòàí Óäèðäëàãûí ñàìáàðòàé ãàð Õàìãààëàõ á¿ñ Îðîëòûí òºõººðºìæ /õºäºë㺺í ìýäð¿¿ð, ñîðîíçîí êîíòàêò ã.ì / Ãàðàëòûí òºõººðºìæ /ãýðýë, äóó ã.ì/

Slide 7: 

Çóðàã 1. Îðîí áàéðíû äîõèîëëûã ñóóðèëóóëñàí áàéäàë

Инфра улаан туяаны мэдрүүрүүд нь өнөөдөр дохиоллын системийн үндсэн төхөөрөмжид хамгийн их хэрэглэгддэг.

Slide 9: 

Õºäºë㺺íèé ìýäð¿¿ð Биет илрүүлэх гэдэг нь маш өргөн ойлголт юм. Õóëãàéí äîõèîëëûí ãîë çàð÷èì áîë óðèëãàã¿é ãàäíû áèåòèéã èëð¿¿ëýõ äàðàà íü äîõèîëîõîä áàéäàã. Жишээлбэл ажиглаж байгаа орчинд гадны ямар нэгэн биет орж ирэхийг мэдрэх эсвэл ажиглаж байгаа биеийн хэмжээ, хэлбэр, дүрс өөрчилөгдөхийг мэдрэх зэргýýð ойлгож болох юм.Биетийг мэдрэх гэдэг нь авто систем болон дохиоллын системийн хувьд өөрт нь ямар нэгэн тодорхой орон зайд гадны биет орж ирэхийг мэдрэрч мэдээлэх гэсэн үг юм. Биет илрүүлэхийн тулд олон мэдрэгчүүдийг ашигладаг билээ. Эдгээр мэдрэгчүүд нь янз бүрийн физик үзэгдэл дээр тулгууралдаг бөгөөд ашиглаж байгаа элемент хэрэглэх аргаас шалтгаалаад үнэ өртөг найдвартай мэдрэх зэргээрээ ялгаатай байдаг. Биетийг илрүүлэхийн тулд ихэвчилэн ашигладаг мэдрэгчүүд:

Slide 10: 

Байгальд тохиолдох бүх соронзон долгионы зөвхөн 0.4 – 0.7 микрон урттай хэсэг нь хүний нүдэнд харагддаг бөгөөд долгионы уртаас болж харагдах өнгөний ялгаа бий болдог. 0.665 микроны урттай гэрэл хүний нүдэнд улаан, 0.4 микроны урттай нь хүний нүдэнд ягаан өнгөтэйгээр харагддаг. Зураг 23 Цахилгаан соронзон долгионы спектрүүд

Илрүүлэгч төхөөрөмжүүд: : 

Илрүүлэгч төхөөрөмжүүд: Соронзон контакт (Magnetic Contacts); Доргилтын мэдрүүр (Shock Sensors); Шилний хагаралтын мэдрүүр (Glass Break Sensors); Хөдөлгөөн илрүүлэгч (Motion Detector); Хэт ачааны мэдрүүр (Stress Sensors); Фото цахилгаан буюу хэт улаан туяаны мэдрүүр (Photo electric & Infrared beams); Дулааны мэдрүүр (Heat Sensor); Утааны цацрагыг илрүүлэгч (Beam Smoke Detector); Түгшүүрийн товч (The Panic button);

PIR хөдөлгөөний мэдрүүр яаж ажилладаг вэ? : 

PIR хөдөлгөөний мэдрүүр яаж ажилладаг вэ?

Ïèðîöàõèëãààí õºäºë㺺í ìýäð¿¿ðèéí äîòîîä á¿òöèéí ñõåì

Перо электрон мэдрэгч нь талст материал дээр хийгдсэн бөгөөд инфра улаан туяанаас гарах халуун гэрэлд цохиулахад гадаргууд цахилгаан өөрчилөлт үүсдэг. Тодорхой хэмжээний туяа талстыг мөргөж өөрчилсөнөөр мөн тодорхой хэмжээний өөрчилөлт нь ФЭТ гэгдэх мэдрэмтгий багажны мэдрэгчид хүрч хэмжигдэнэ. : 

Перо электрон мэдрэгч нь талст материал дээр хийгдсэн бөгөөд инфра улаан туяанаас гарах халуун гэрэлд цохиулахад гадаргууд цахилгаан өөрчилөлт үүсдэг. Тодорхой хэмжээний туяа талстыг мөргөж өөрчилсөнөөр мөн тодорхой хэмжээний өөрчилөлт нь ФЭТ гэгдэх мэдрэмтгий багажны мэдрэгчид хүрч хэмжигдэнэ.

Компаратор:Энэ нь оролтын хүчдлийн түвшний хувьд харьцуулж үйлдлийн өсгүүрийн урвуулах ба үл урвуулах оролтын зангилаануудын хооронд үүсэх хүчдлийн тэмдэгтээс хамааран гаралтын хүчдлийн түвшнийг сольдог нэг битийн код үүсгэх жиших байгууламж юм. Энэ агуулгаараа компаратор нь ялгаварлах өсгүүрийн зарчмаар ажиллана.

Хэт улаан туяа Дундаж хэт улаан туяанд хоёр хүний харагдах байдал (хуурмаг өнгө)Хэт улаан туяа буюу IR туяа нь 0.7 - 300 мкм долгионы урт, ойролцоогоор 1 - 430 Тгц давтамж бүхий цахилгаан соронзон долгион юм. Infrared нэрийн утга нь "улаанаас доор" (infra гэж Латинаар "доор"). Хүний биеэс ялгарах дулааны цацрагийн долгионы урт нь 10 микрометр.Хэт улаан туяаны зургийг цэргийн ба иргэний зориулалтай өргөнөөр ашигладаг. Цэргийн хэрэглээнд байг илрүүлэх, шөнө харах, эргүүл хийх гэх мэтээр ашиглагдана. Иргэний хэрэглээнд дулааны нөлөөний анализ, температур мэдрэгчийг удирдах, богино зайд утасгүй холболт хийх, цаг агаарыг урьдчилан тандахад ашиглагдана. Хэт улаан туяаны астраноми нь мэдрэгчээр тоноглогдсон дуран авайгаар огторгуйн уудмыг шинжлэн судалдаг. Жишээ нь молекулын үүл, гаригууд, сансрын тоосонцор зэргийг судалдаг. : 

Хэт улаан туяа Дундаж хэт улаан туяанд хоёр хүний харагдах байдал (хуурмаг өнгө)Хэт улаан туяа буюу IR туяа нь 0.7 - 300 мкм долгионы урт, ойролцоогоор 1 - 430 Тгц давтамж бүхий цахилгаан соронзон долгион юм. Infrared нэрийн утга нь "улаанаас доор" (infra гэж Латинаар "доор"). Хүний биеэс ялгарах дулааны цацрагийн долгионы урт нь 10 микрометр.Хэт улаан туяаны зургийг цэргийн ба иргэний зориулалтай өргөнөөр ашигладаг. Цэргийн хэрэглээнд байг илрүүлэх, шөнө харах, эргүүл хийх гэх мэтээр ашиглагдана. Иргэний хэрэглээнд дулааны нөлөөний анализ, температур мэдрэгчийг удирдах, богино зайд утасгүй холболт хийх, цаг агаарыг урьдчилан тандахад ашиглагдана. Хэт улаан туяаны астраноми нь мэдрэгчээр тоноглогдсон дуран авайгаар огторгуйн уудмыг шинжлэн судалдаг. Жишээ нь молекулын үүл, гаригууд, сансрын тоосонцор зэргийг судалдаг.

МэдрүүрМэдрүүр нь äîõèîëîëëûí ñàëøã¿é нэгэн хэсэг. Мэдрүүрүүд нь зай, контакт, гэрэл, дуу чимээ, үнэр, температур, даралт, өнцөг, өндөр, соронзон гэх мэт физик шинж чанаруудыг хэмждэг.Мэдрүүрүүд нь äîõèîëëëûí төв удирдлагын системийн тооцоолон бодоход шаардлагатай түүхий мэдээллийг цуглуулж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл äîõèîëîëëûí өөр дээр нь суурилуулсан мэдрүүрүүдээр орчин тойрныхоо талаарх мэдээллийг авч, энэ мэдээлэл дээрээ тулгуурлан, боловсруулалт хийн, шийдвэр гаргаж хариу үйлдэл хийæ äîõèîëäîã.Мэдрүүрийг, юуг хэмжиж байгаагаар нь эсвэл яаж хэмжиж байгаагаар нь гэх мэт янз янзаар ангилж болно. Мэдрүүр нь роботын дотоод төлөв болон гадаад орчныг мэдэрнэ. Дотоод төлөвт гүйдэл хүчдэл зэрэг өөр доторх физик хэмжигдэхүүнүүд багтана. Гадна төлөв гэдэг нь орчин тойрны талаарх мэдээлэл. Ìýäð¿¿ð áîë äýëõèéã òàíèõ òºõººðºìæ ãýæ îéëãîæ áîëîõîîð áàéäàã.Öàõèëãààí ìýäð¿¿ð õ¿íèé ìýäýð÷ ÷àäàõ á¿õèé ë äàâòàìæèò ãýðýë äóó ä¿ðñ àâèà çýðýã àíàëîãè ñèãíàëèéã áèäíèé ìýäðýõ¿éã îðëîí ìýäðýõ áà èë¿¿ ÷ íàðèéâ÷ëàë äàâòàìæ ºíäºðòýé ñèãíàëûã ìýäðýõ áîëîìæèéã ºãäºã òºõººðºìæ þì. : 

МэдрүүрМэдрүүр нь äîõèîëîëëûí ñàëøã¿é нэгэн хэсэг. Мэдрүүрүүд нь зай, контакт, гэрэл, дуу чимээ, үнэр, температур, даралт, өнцөг, өндөр, соронзон гэх мэт физик шинж чанаруудыг хэмждэг.Мэдрүүрүүд нь äîõèîëëëûí төв удирдлагын системийн тооцоолон бодоход шаардлагатай түүхий мэдээллийг цуглуулж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл äîõèîëîëëûí өөр дээр нь суурилуулсан мэдрүүрүүдээр орчин тойрныхоо талаарх мэдээллийг авч, энэ мэдээлэл дээрээ тулгуурлан, боловсруулалт хийн, шийдвэр гаргаж хариу үйлдэл хийæ äîõèîëäîã.Мэдрүүрийг, юуг хэмжиж байгаагаар нь эсвэл яаж хэмжиж байгаагаар нь гэх мэт янз янзаар ангилж болно. Мэдрүүр нь роботын дотоод төлөв болон гадаад орчныг мэдэрнэ. Дотоод төлөвт гүйдэл хүчдэл зэрэг өөр доторх физик хэмжигдэхүүнүүд багтана. Гадна төлөв гэдэг нь орчин тойрны талаарх мэдээлэл. Ìýäð¿¿ð áîë äýëõèéã òàíèõ òºõººðºìæ ãýæ îéëãîæ áîëîõîîð áàéäàã.Öàõèëãààí ìýäð¿¿ð õ¿íèé ìýäýð÷ ÷àäàõ á¿õèé ë äàâòàìæèò ãýðýë äóó ä¿ðñ àâèà çýðýã àíàëîãè ñèãíàëèéã áèäíèé ìýäðýõ¿éã îðëîí ìýäðýõ áà èë¿¿ ÷ íàðèéâ÷ëàë äàâòàìæ ºíäºðòýé ñèãíàëûã ìýäðýõ áîëîìæèéã ºãäºã òºõººðºìæ þì.

Идэвхтэй болон идэвхгүй мэдрүүрМэдрүүрийг идэвхтэй, идэвхгүй гэж хоёр хуваадаг. Идэвхтэй мэдрүүрт өөрөөсөө орчин тойрон луугаа ямар нэгэн энерги цацруулдаг мэдрүүрүүд багтана. Эдгээр мэдрүүрүүд нь цацруулсан энергийнхээ тусламжтай орчноо мэдэрдэг. Идэвхтэй мэдрүүр нь идэвхгүй мэдрүүрээ бодвол хэрэглэхэд илүү боломжийн байдаг. Учир нь түүний сигналыг удирдах боломжтой байдаг. Ингэснээр хэзээ яаж мэдрэх вэ гэдгээ удирдана.Харин идэвхгүй мэдрүүрүүд орчин луугаа энерги цацдаггүй. Шууд орчин тойрныхоо энергийг мэдрэн түүнийг цахилгаан хэмжигдэхүүн болгон хувиргана. : 

Идэвхтэй болон идэвхгүй мэдрүүрМэдрүүрийг идэвхтэй, идэвхгүй гэж хоёр хуваадаг. Идэвхтэй мэдрүүрт өөрөөсөө орчин тойрон луугаа ямар нэгэн энерги цацруулдаг мэдрүүрүүд багтана. Эдгээр мэдрүүрүүд нь цацруулсан энергийнхээ тусламжтай орчноо мэдэрдэг. Идэвхтэй мэдрүүр нь идэвхгүй мэдрүүрээ бодвол хэрэглэхэд илүү боломжийн байдаг. Учир нь түүний сигналыг удирдах боломжтой байдаг. Ингэснээр хэзээ яаж мэдрэх вэ гэдгээ удирдана.Харин идэвхгүй мэдрүүрүүд орчин луугаа энерги цацдаггүй. Шууд орчин тойрныхоо энергийг мэдрэн түүнийг цахилгаан хэмжигдэхүүн болгон хувиргана.

Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà : 

Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà

authorStream Live Help