10 de decembro

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

10 de decembro : 

DEREITOS HUMANOS DEREITOS HUMANOS DEREITOS HUMANOS DEREITOS HUMANOS 10 de decembro

Slide 2: 

Considerando que a liberdade, a xustiza e a paz no mundo teñen por base o recoñecemento da dignidade intrínseca e dos dereitos iguais e inalienables de todos os membros da familia humana; Considerando que o descoñecemento e o menosprezo dos dereitos humanos orixinaron actos de barbarie ultraxantes para a conciencia da humanidade, e que se proclamou, como a aspiración máis elevada do home, o advenimento dun mundo en que os seres humanos, liberados do temor e da miseria, gocen da liberdade de palabra e da liberdade de crenzas;

Slide 3: 

Considerando que o descoñecemento e o menosprezo dos dereitos humanos orixinaron actos de barbarie ultrajantes para a conciencia da humanidade, e que se proclamou, como a aspiración máis elevada do home, o advenimiento dun mundo en que os seres humanos, liberados do temor e da miseria, gocen da liberdade ..................................................................................................

Slide 4: 

Considerando que a liberdade, a xustiza e a paz no mundo teñen por base o recoñecemento da dignidade intrínseca e dos dereitos iguais e inalienables de todos os membros da familia humana;

Slide 5: 

Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros

Slide 6: 

Ninguén será sometido a torturas nin a penas ou tratos crueis, inhumanos ou degradantes Todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa

Era o ano 1948 : 

Era o ano 1948 Que cambiou dende entón? Loitemos porque cambie o mundo na medida das nosas posibilidades!

authorStream Live Help