Mathematics2n

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ВЕЛИКИ МАТЕМАТИЦИ : 

ВЕЛИКИ МАТЕМАТИЦИ

Slide 2: 

2 Нютон (роден през XVII в.), Гаус (живял между XVIII и XIX в.), Ойлер (живял  XVIII в.)  и най-забележителният измежду тях – Архимед. Най-великите математици на света, които историята познава, са:

Slide 3: 

3 Архимед /Αρχιμήδης/ е  древногръцки математик, астроном, философ, физик и инженер.

Биография: Той умира, когато римските войски на Марк Клавдий Марцел превземат Сиракуза след двугодишна обсада. В момента на превземането на града Архимед обмислял някаква математическа схема. : 

Биография: Архимед е роден около 287 година пр.н.е. в пристанищния град Сиракуза в Сицилия. Той умира, когато римските войски на Марк Клавдий Марцел превземат Сиракуза след двугодишна обсада. В момента на превземането на града Архимед обмислял някаква математическа схема.

Продължение: : 

Продължение: Римски войник наредил Архимед да се яви пред Марцел, но той отказал, заявявайки, че първо трябва да приключи със задачата си. Войникът се разгневил и убил Архимед с меча си.

Някои от откритията на Архимед включват: : 

Някои от откритията на Архимед включват: Обемът и повърхността на сферата; Обемите на различни математически тела; Изследва множество криви и спирали, една от които носи неговото име: архимедова спирала; 6

Пи (π) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Името на гръцката буква π е познато още като Лудолфово число. : 

Пи (π) е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Името на гръцката буква π е познато още като Лудолфово число. 7 числото  π П ≈ 3,14 П = 22/7,

Slide 8: 

Изследванията на Архимед не се ограничават само с математическата теория, а се простират до физиката и астрономията, като започват от уредите и инструмените, използвани в земеделието, и стигат до оръжията на войната. 8

Закон на Архимед : 

Закон на Архимед Закон за телата, потопени в течност: „Всяко тяло, потопено в течност, олеква толкова, колкото тежи изтласканата от него течност“. 9

Още открития на Архимед : : 

10 Водоподемен архимедов винт ; Архимедов лост, покрай който става известна мисълта на Архимед: "Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост, и ще повдигна Земята!" Още открития на Архимед :

ИСАК НЮТОН : 

ИСАК НЮТОН 11 Исак Нютон е английски физик, математик, астроном, алхимик, философ и политик. Приносът на Нютон в развитието на математиката и различни области на физиката изиграва важна роля в Научната революция.

Биография: : 

Биография: Нютон е роден на 4 януари 1643 година. Започва образованието си около 1655 година в Кралското училище в Грантъм Умира в Лондон през 1727г. 12

Slide 13: 

Най-важният принос на Исак Нютон към математиката е разработването на метода на флуксиите, който по-късно ще се превърне в математически анализ. Първата му публикация по темата през 1669г е „Върху анализа с безкрайни редове“. Математика 13

Математика : 

Математика 14 В ежедневието често математическият анализ се прилага подсъзнателно. Например, ако наблюдаваме движението на един автомобил, ние нямаме представа директно за скоростта му, но когато видим как се изменя положението му на пътя, успяваме да преценим и скоростта му.

МЕХАНИКА : 

МЕХАНИКА През 1684 година Исак Нютон публикува „De Motu Corporum“, която съдържа в начална форма Законите за движение. В нея той обосновава теоретично Закона на Кеплер, според който планетите в Слънчевата система се движат по елиптични орбити. 15 Личното копие на Нютон на неговата „Principia“ с нанесени на ръка корекции за второто издание

Оптика : 

Оптика 16 Като отделя оцветен лъч и го насочва към различни предмети, той показва, че отделните цветове могат да се отразяват, пречупват и разсейват, но винаги остават същия цвят. Още в средата на 60-те години на XVII век, Нютон изследва пречупването на светлината, демонстрирайки, че със стъклена призма бялата светлина се разлага на отделни цветове, които с леща и втора призма могат отново да съставят бяла светлина. Реплика на телескоп на Нютон с отражателна оптика от 1672

Карл Фридрих Гаус : 

Карл Фридрих Гаус 17 Карл Фридрих Гаус е немски математик и астроном. Занимавал се е освен това и с геодезия – наука, занимаваща се с измерването и картографирането на земната повърхност.

Научни изследвания и открития : 

Научни изследвания и открития 18 Първият си значим успех Гаус постига през 1796 година, когато демонстрира, че всеки правилен многоъгълник може да бъде построен с линийка и пергел. Това е важно откритие в основен раздел на математиката, възникнал още през Древността.

Любопитно: : 

Любопитно: 19 В училище учителят казал на децата да съберат числата от 1 до 100. Той започнал да пише на дъската всички числа, но през това време Гаус притичал при него и му казал отговора. Накрая се оказало, че единственият верен отговор е на Гаус. Така възниква т. нар. „Метод на Гаус“.

Решение: : 

20 Той пресметнал сумата от 1 до 100 така: S = 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100. Забелязал, че всеки две числа, които са на равни разстояния от двата края, имат равни суми: 1 + 100 = 99 + 2 = 3 + 98 и т.н. Групирал стоте събираеми в 50 групи по две и получил 5050. Решение:

Slide 21: 

Меркурий Венера Земя Марс Юпитер Сатурн В астрономията В резултат от изследванията си в тази област през 1809г. Гаус публикува съчинението "Теория на движението на небесните тела". 21

Леонард Ойлер е швейцарски математик, физик и астроном, работил през голяма част от живота си в Германия и Русия. Смятан е за един от най-великите математици на 18 век, както и за един от най-значимите математици на всички времена. : 

Леонард Ойлер е швейцарски математик, физик и астроном, работил през голяма част от живота си в Германия и Русия. Смятан е за един от най-великите математици на 18 век, както и за един от най-значимите математици на всички времена. 22 ЛЕОНАРД ОЙЛЕР

Slide 23: 

23 Ойлер е забележителен учен в областта на физиката и неслучайно някои казват, че за тези две науки математика и физика осемнадесети век спокойно може да се нарече „векът на Ойлер”. На 18 години той написва първата си научна статия. На 18 години той написва първата си научна статия. На 18 години той написва първата си научна статия. На 18 години той написва първата си научна статия. На 18 години той написва първата си научна статия.

Биография: : 

Биография: Леонард Ойлер е роден в Базел, Швейцария на 15 април 1707 година. През 1727 Ойлер е поканен в Санкт Петербург за учредяването на тамошната Академия на науките. Там той става професор по математика и физика.

Научни приноси : 

Научни приноси 25 Основните постижения на Ойлер в областта на математиката са изложени в забележителните му учебници "Увод в анализа на безкрайните”, "Начала на диференциалното смятане” и "Начала на интегралното смятане”. Корицата на Methodus inveniendi lineas curvas

Научни приноси : 

Научни приноси 26 В много области неговият начин на изложение е окончателният и всички знаменити математици от по-късно време го следват. Съществени са приносите на Ойлер и в астрономията, в теорията на Луната и небесната механика, в корабостроенето, картографията, оптиката, и др.

Знаете ли, че: : 

Знаете ли, че: 27 Леонард Ойлер пръв създава магическите квадрати. 36 6 24 Магически квадрат е този, в който сборът на числата по хоризонталите, вертикалите и диагоналите на квадрата е равен на едно и също число.

Велики личности - хората, променили света, представи за вас клуб “Информационни технологии”при ОУ “Св. Климент Охридски”, град Хасково : 

28 Велики личности - хората, променили света, представи за вас клуб “Информационни технологии”при ОУ “Св. Климент Охридски”, град Хасково

authorStream Live Help