Project Report

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thành Viên : Châu Hoàn Vũ Trương Ngọc Lộc Từ Vĩnh Đức 30/09/2010 Báo cáo dự án CHEMICAL SOLUTIONS, INC

Nội dung : : 

Nội dung :

GiỚI THIỆU CÔNG TY : 

GiỚI THIỆU CÔNG TY Chemical Solutions: Cung cấp thiết bị và giải pháp hóa học. có trụ sở chính ở Texas và 2 chi nhánh ở Atlanta và NewJersey. Các chi nhánh kết nối thông qua mạng WAN. Có ~8.000 nhân viên. Hệ thống máy tính chạy trên các hệ điều hành: Microsoft Windows 98, Windows NT.

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG : 

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG Hệ thống hiện gặp các vấn đề sau: Giám sát hệ thống không hiệu quả. Bảo mật cấp độ dữ liệu không hiệu quả. Quản lý sai các thông tin nhân viên. Lưu trữ dữ liệu không đúng. Không thể truy xuất các phần mềm yêu cầu.

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG (TT) : 

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG (TT) Không thể theo dõi việc truy xuất các nguồn tài nguyên khác nhau. Không thể tối ưu lưu lượng mạng. Không có khả năng cung cấp bảo mật đúng cho các hệ thống khác nhau. Cấp phát quyền không đúng. Quản lý nguồn tài nguyên mạng không đúng. Không hỗ trợ mở rộng trong tương lai.

GIẢI PHÁP : 

GIẢI PHÁP Lên kế hoạch cho cấu trúc Active Directory. Tạo root domain controller, child domain controller và additional domain controller. Tạo trust relationships. Lên kế hoạch và tạo các OUs.

Cấu trúc Active Directory : 

Cấu trúc Active Directory

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Tạo các Active Directory site để điều khiển lưu lượng replication:

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Sơ đồ thiết kế hệ thống mạng cho Chemical Solutions, Inc

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Tạo các nhóm Security Groups và các User Accounts cho mỗi OU ở các chi nhánh khác nhau và cấu hình roaming user profile cho các nhân viên:

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT)

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Ủy quyền điều khiển của mỗi OU cho các User :

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Tạo các Computer Accounts:

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Tạo các Folders chia sẻ:

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Áp đặt các Policy thích hợp cho các OUs. Dùng Group Policy để triển khai phần mềm. Cấu hình Folder Redirection cho Desktop. Tạo Security Template cho domain và phân tích bảo mật hiện thời. Tạo các Policy giám sát việc đăng nhập thành công hoặc thất bại.

GIẢI PHÁP (TT) : 

GIẢI PHÁP (TT) Tạo Policy giám sát việc truy xuất vào các nguồn tài nguyên trên mạng như là máy in, máy scan và dữ liệu bí mật. Giám sát các Replication traffic và đối tượng NTDS. Chuyển operation Master Role đến một máy tính Domain Controller khác. Lên kế hoạch backup cũng như chiến lược backup. Kiểm tra lại danh sách các việc đã làm.

Create Active Directory Site To Control The Replication Traffic : 

Create Active Directory Site To Control The Replication Traffic

Chuyển operation Master Role đến một máy tính Domain Controller khác. : 

Chuyển operation Master Role đến một máy tính Domain Controller khác.

TÀI LiỆU THAM KHẢO : 

TÀI LiỆU THAM KHẢO

Slide 20: 

HỎI VÀ ĐÁP

Slide 21: 

CÁM ƠN

authorStream Live Help