unit%206

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

UNIT 6: STRATEGI KEUSAHAWANAN DEFINISI STRATEGI TUJUAN DAN PENTINGNYA STRATEGI KEADAAN PERSEKITARAN KEUSAHAWANAN KHIDMAT SOKONGAN KEUSAHAWANAN PENJANAAN IDEA KEUSAHAWANAN PENGGEMBLENGAN SUMBER

Slide 2: 

Definisi Strategi rancangan teratur yang mengandungi kaedah untuk mencapai matlamat jangka panjang sesebuah perniagaan. membolehkan perniagaan mengagih sumber keusahawanan yang terhad secara seimbang dan berdaya saing. Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 3: 

Jenis Strategi Strategi berasaskan sumber untuk memulakan perniagaan Strategi menembusi pasaran Strategi perkembangan Strategi pengekalan (bertahan) Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 4: 

Jenis Strategi Strategi berasaskan sumber untuk memulakan perniagaan Strategi menembusi pasaran Strategi perkembangan Strategi pengekalan (bertahan) Unit 6- Strategi Keusahawanan

Strategi berasaskan sumber : 

Strategi berasaskan sumber Memulakan perniagaan ialah peringkat yang paling kritikal dalam hayat sesebuah perniagaan Keberkesanan dalam menggemblengkan sumber amat penting pada peringkat ini Sumber-sumber adalah seperti tanah, modal, sumber manusia, bahan mentah, teknologi dan maklumat Unit 6- Strategi Keusahawanan

Strategi menembusi pasaran : 

Strategi menembusi pasaran Digunakan untuk menembusi pasaran baru dan memperkenalkan perniagaan serta produk yang ditawarkan kepada pelanggan Strategi yang berkesan: * promosi yang menarik * tawaran harga menarik * kualiti produk yang lebih baik daripada pesaing sedia ada * produk yang dihasilkan diagihkan kepada pengguna akhir Unit 6- Strategi Keusahawanan

Strategi perkembangan : 

Strategi perkembangan Memperbaiki kualiti produk - ciri, bentuk, dan fungsi produk berkenaan Mengenal pasti dan mewujudkan kumpulan pelanggan baru Menambahkan lagi cara produk diagihkan - menambah dan mewujudkan pemborong, pengedar, ejen/peruncit baru Gunakan kaedah e-dagang untuk membuat pesanan dan pembayaran Meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 8: 

Strategi Pengekalan Perkara yang perlu dilakukan untuk mengekalkan permintaan: Mencari pelanggan baru Mencari pasaran baru Merangsang pengguna sedia ada untuk meningkatkan penggunaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan Mewujudkan kegunaan baru produk Memperkenalkan ciri baru produk Meningkatkan kualiti produk Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 9: 

Tujuan Dan Pentingnya Strategi Mengurangkan risiko kegagalan Menentukan arah perkembangan perniagaan Menggembleng sumber secara berkesan Merealisasikan idea dan wawasan Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 10: 

Keadaan Persekitaran Keusahawanan Persekitaran Luaran Persekitaran Dalaman Politik dan Perundangan Ekonomi Sosial Teknologi Pembeli Pembekal Persaingan Sumber manusia Struktur organisasi Kewangan Penyelidikan dan pembangunan Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 11: 

Khidmat Sokongan Keusahawanan Unit 6- Strategi Keusahawanan Kemudahan pembiayaan kewangan 2. Khidmat pemasaran 3. Khidmat penyelidikan dan pembangunan dan pengkomersilan hasil penyelidikan Khidmat latihan teknikal dan keusahawanan Kemudahan infrastruktur 6. Khidmat jaringan perniagaan dan kebajikan keusahawanan

Slide 12: 

Kemudahan Pembiayaan Kewangan Membantu usahawan mendapatkan sumber pembiayaan untuk memulakan projek perniagaan atau mengembangkan perniagaan pada tahap yang lebih besar Agensi yang terlibat adalah: Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia (CGC). Malaysian Industrial Development Fund (MIDF). Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia (BPIMB). Kementerian Pembangunan Luar Bandar Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia melalui SMIDEC dan MIDF. Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 13: 

Khidmat Pemasaran FAMA memasarkan hasil pertanian daripada pekebun kecil Guthrie Furniture Sdn. Bhd. memasarkan hasil-hasil keluaran industri perabot Besta Distributor memasarkan produk hasil keluaran industri yang berasaskan makanan Karyaneka membangun dan memajukan pasaran produk kraftangan . Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 14: 

Khidmat Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkormesilan Hasil Penyelidikan SIRIM Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang sains dan teknologi untuk industri kejuruteraan ringan FRIM Penyelidikan dan pembangunan dalam industri berasaskan perkayuan MARDI Penyelidikan dan pembangunan untuk IKS berasaskan makanan dan herba. RRIM Industri berasaskan getah dan produk daripada getah asli Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 15: 

Khidmat Latihan Teknikal dan Keusahawanan MARDI Teknologi makanan dan pertanian SIRIM Kejuruteraan ringan seperti kimpalan, membuat acuan, sadur letrik dan lain-lain JKR Kerja-kerja pemborong binaan Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Teknik menternak dan pembiakan ternakan LKIM Teknik menternak ikan dan penangkapan ikan di laut dalam Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 16: 

Kemudahan Latihan Keusahawanan dan Pengurusan MARA Kursus kesedaran keusahawanan, kursus pembangunan usahawan, dan kursus peningkatan keusahawanan Perbadanan Produktiviti Negara (PPN) Kursus untuk industri kejuruteraan, jualan dan pemasaran, pengurusan hotel dan pelancongan, pengurusan kewangan, dan kawalan mutu Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) Kursus pembangunan usahawan, kursus peningkatan pengurusan perniagaan, dan perakaunan berkomputer Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 17: 

Kemudahan Infrastruktur MARA Rumah kedai, bazar, arked, kompleks pejabat dan membeli belah serta bengkel untuk perusahaan kecil Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad (BPIMB) Tapak kilang bimbingan terutama sekali kepada usahawan yang membuat pinjaman melalui BPIMB Malaysian Industrial Estate Berhad (MIEL) Penyediaan tapak dan banguan kilang untuk IKS di kawasan perusahaan IKS Unit 6- Strategi Keusahawanan

Khidmat Jaringan Perniagaan dan Kebajikan Usahawan : 

Khidmat Jaringan Perniagaan dan Kebajikan Usahawan Sumbangan daripada persatuan perniagaan seperti: * Dewan Perniagaan Melayu Malaysia * Persatuan Pemborong Binaan * Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil * Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia Tujuan - menjaga kepentingan dan kebajikan ahli persatuan menghadapi tekanan dan masalah dalam perniagaan Unit 6- Strategi Keusahawanan

PENJANAAN IDEA KEUSAHAWANAN : 

PENJANAAN IDEA KEUSAHAWANAN Proses Menjana Idea Mendapatkan Sumber Idea Kaedah Menjana Idea Menilai Idea Melaksanakan Idea Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 20: 

Proses Menjana Idea Keusahwanan Keperluan dan Kehendak Penyelesaian Masalah Keperluan dan Kehendak Secara Kreatif Wujudkan beberapa Alternatif Idea Peluang Perniagaan Penilaian Idea berdasarkan modal, kemahiran, masa, bekalan bahan dan peralatan serta keuntungan Pilih Idea Yang Berpotensi Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 21: 

Mendapatkan Sumber Idea Keperluan dan Kehendak Pengguna Pembangunan Ekonomi dan Kejuruteraan Maklumat Eksport dan Import Hasil Penyelidikan Trend dan Citarasa Sumber Semulajadi Teknologi Baru Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 22: 

Kaedah Menjana Idea Percambahan fikiran Perbincangan kumpulan Berdamping dengan orang ramai Membuat peninjauan sendiri Membaca laporan akhbar dan majalah Melalui internet Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 23: 

Menilai Idea Penilaian mestilah berdasarkan perkara berikut: Keperluan modal dan sumber kewangan untuk membiayai pelaksanaan idea perniagaan. Kemahiran yang diperlukan dan cara kemahiran diperolehi. Undang-undang dan peraturan terhadap idea perniagaan yang ingin dilaksanakan. Tempoh masa untuk melaksanakan idea. Kemudahan untuk mendapatkan sumber bahan dan peralatan. Keuntungan yang diramalkan. Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 24: 

Melaksanakan Idea Menubuhkan perniagaan. Mendapatkan modal untuk memulakan perniagaan Mendapatkan lokasi dan ruang niaga. Membeli mesin dan kelengkapan yang diperlukan. Mendapatkan sumber lain untuk memulakan perniagaan. Memulakan operasi atau proses pengeluaran. Menjalankan aktiviti pemasaran Unit 6- Strategi Keusahawanan

Slide 25: 

Penggemblengan Sumber Memahami konsep sumber Kenal pasti sumber Mendapatkan sumber Menggembleng sumber Unit 6- Strategi Keusahawanan

JUMPA LAGI TAHUN HADAPAN… : 

JUMPA LAGI TAHUN HADAPAN… Disemak dan dikemas kini semula oleh Jawatankuasa Pembina Bahan Bantu Mengajar Pengajian Keusahawanan 2003 Unit 6- Strategi Keusahawanan

authorStream Live Help