KALIKASAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kalikasan : 

Kalikasan PROYEKTO SA FILIPINO II Ikalawang Markahan Ipinasa ni: Van Harold M. Santos II - Selenium Ipinasa kay: Gng. Duigan

KALIKASAN : 

KALIKASAN Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman Bahagi na ito ng ating kabataan Ito ang pundasyon ng ating kinabukasan Kaya’t pagsisikapan kong ito’y pakaingatan Ang gubat sa bundok ay gubat ng yaman Pagkat sari – saring buhay dito matatagpuan Ang sinag ng araw ay walang kasing kinang Ang himig ng hangin may dalang katahimikan Ang lambak ang aking hardin Punung – puno ito nang iba’t ibang pananim Madaming bulaklak saan man tumingin Masustansyang pagkain ang kaniyang hain Ang hanging sariwa, naglilinis ng pang – unawa Libre lang langhapin, hindi nakakasawa May dalang himig sa musikero’t makata Na ang alay ay himig at tula Ang pagbabago ay hindi makakamtan Kung ang kalikasan ay mapapabayaan Ito ang lakas ng isip at ng ating katawan Kapag nasira, tayo din ang mawawalan.

Sitwasyon ng Kalikasan : 

Sitwasyon ng Kalikasan 1. Patuloy ng paglalim ng kahirapan dahil sa problemang pangakalikasan 2007 MDG Progress Report on Asia and the Pacific Ang hangarin na mabilis na pagunlad ng ekonomiya ay kaakibat ang mabilis na pagkasira ng kalikasan lalo na mga kagubatan Patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mahihirap bunsod ng pagkasira ng kalikasan Tinatayang ang bilang ng mahihirap ay tataas ng 2/3 sa taong 2020 kabilang dito ang epekto ng mga kalamidad at climate change.

Slide 4: 

2006 United Nation2006 United Nations Economic and Social Commission in Asia and the Pacific (UNESCAP) Ang Pilipinas ay nakararanas ng “ecological deficit” o ang mabilis na pagkaubos ng likas na yaman bago pa man ito mapalitan.

Slide 5: 

Philippine Environment Report 200Philippine Environment Report 2005 Mahigit P2 Bilyon ang nawawala taun-taon dahil sa pagkaubos ng fish stocks dala ng maling pamamaraan ng pangingisda. P2 Bilyon din ang nawawalang kita dahil epekto ng polusyon sa tubig dulot ng siltation at erosion. Philippine Environment Monitor 2006 Pataas ang bilang ng mga sakit na may kinalaman sa polusyon tulad ng diarrhea, respiratory at cardiovascular infection at iba pa. 22% ng mga sakit at 6% ng mga pagkamatay ay may kaugnayan sa di magandang sitwasyon ng ating kalikasan.

Slide 6: 

2. Pandaigdigang Krisis sa Lagkain at Langis Ang pagkasira ng ating kalikasan at pagsasawalang bahala sa likas kayang paggamit nito ang nakikitang pangunahing dahilan sa krisis ng pagkain at langis. Unti – unting pagkawala ng lupang sakahan dahil sa pagpapalit gamit nito Pagbabago sa klima at matinding dinaranas na kalamidad ng mga pangunahing lugar na pinagtatamnan ng palay. Ang krisis sa langis ay lumalala dahil sa mabilis na pagkaubos ng supply nito.

Aksyon ng Gobyerno : 

Aksyon ng Gobyerno Aktibo ito sa paglahok sa usaping pangkalikasan sa labas ng bansa. Marami na ring mga mahahalagang batas na naipasa ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Subalit… Karamihan sa mga batas na ito ay DI naiimplementa dahil di pinaglalaanan ng pondo ng Gobyerno. Di umaaboy sa 1% ng badyet ng gobyerno ang nilalaan para sa sektor ng kalikasan. Limitado ang proyekto at programa ang sinasagawa ng gobyerno para proteksyonan ang kalikasan. Walang maayos na koordinasyon ang mga ahensyang may tungkulin sa pag proteksyon sa ating kalikasan. Magulo at conflicting role ng DENR sa pangangalaga at pagpoproteksyon sa kalikasan.

Sino ang Apektado ? : 

Sino ang Apektado ? T- Tao ang higit sa lahat na A- Apektado ng pagkasira ng kalikasan. Y- Yaman na hindi natin maibabalik O- Oras na masira at hindi na mapakinabangan.

SOLUSYON : 

SOLUSYON S- Sapat na kaalaman tungkol sa kahalagahan ng ating kapaligiran O- Organisadong programa ng pamahalaan at taumbayan sa pangangalaga sa kalikasan L- Layunin na dapat tuparin at isagawa ang mga programa at mga batas sa pangangalaga sa kapaligiran. U- Ugaling dapat isapuso at isabuhay ng bawat isa na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungkulin nating lahat. S- Sama-samang pagkilos ng pamahalaan at taumbayan sa ikatatagumpay ng bawat programang pangkalikasan. Y- Yaman ay ating makakamtan kung ang lahat ay nagkakaisa at may malasakit sa ating Inang Kalikasan O- Oras na maisakatuparang mabuti ang lahat ng mga programang inilunsad ng pamahalaan makakamit N- Nating lahat ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Inang Kalikasan.

Larawan ng Magandang Kalikasan kapag atin itong pinahalagahan at iningatan : 

Larawan ng Magandang Kalikasan kapag atin itong pinahalagahan at iningatan

SANA AY MATUTUNAN NA NATING PAHALAGAHAN AT MAHALIN ANG ATING KALIKASAN : 

SANA AY MATUTUNAN NA NATING PAHALAGAHAN AT MAHALIN ANG ATING KALIKASAN

Maraming Salamat sa masusing Pakikinig : 

Maraming Salamat sa masusing Pakikinig

authorStream Live Help