14arendusedjarakendu sed

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Sotsiaalpsühholoogia : 

Sotsiaalpsühholoogia 14. SP arendused ja rakendused 2010 kevadsemester

Sotsiaalpsühholoogiline inimesekäsitlus : 

Sotsiaalpsühholoogiline inimesekäsitlus Sotsiaalne (vahendatud) taju. Stereotüübid ja eelarvamused Püsivad hoiakud, vastupanu muutustele Atributsioonid ja positiivne enesehinnang. Identiteet, rollid ja presenteerimine Kõikumine kuuluvuse ja autonoomia vahel. Konformism, järeleandlikkus ja allumine. Seotus ja sõltumatus. Grupisõltuvus, autoriteedisõltuvus, liidrikspürgimine Agressiivsus ja prosotsiaalsus. Stigmatiseerimine ja viktimiseerimine Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus, suhtlemismängud Mida selle tarkusega peale hakata? Erinevad katsed inimesekäsitlust sünteesida ja sõnumeid pakkuda. Tuntumad - humanistlik psühholoogia, positiivne psühholoogia.

Humanistlik psühholoogia : 

Humanistlik psühholoogia Kujunes 1950datel reaktsioonina behaviorismile, positivismile, psühhoanalüüsile Fookus subjektiivsel kogemusel, holistlikul inimesekäsitlusel, kvalitatiivsetel meetoditel, teraapial, nõustamisel Soov inimest kirjeldada, mõista ja aidata kui terviklikku indiviidi Carl Rodgers, Abraham Maslow, Erich Fromm

Abraham Maslow (1908-1970) : 

Abraham Maslow (1908-1970)

Maslow vajaduste püramiid : 

Maslow vajaduste püramiid .

Maslow vajadustest ja ühiskonnast : 

Maslow vajadustest ja ühiskonnast “Põhivajadused on ... oma määratuses põhiloomulised või pärilikud” (133) “Põhivajaduste rahuldatus parandab indiviidi mitte ainult iseloomu struktuuri osas, vaid ka kui kodanikku rahvuslikus ja rahvusvahelises ringis ning näost näkku suhetes” (116). “Haridust, tsivilisatsiooni, mõistuspärasust, religiooni, seadust ja valitsust on enamik tõlgendanud kui eelkõige instinkte ohjeldavaid ja mahasuruvaid jõude. Aga kui meie väide, et instinktidel on tsivilisatsioonist rohkem karta kui tsivilisatsioonil instinktidest, osutub tõeseks, peaksid asjad olema hoopis vastupidi. ... Võib olla peaks hariduse, seaduse, religiooni ja muu vähemalt üheks funktsiooniks olema kaitsta, soodustada, ja julgustada turvalisuse, armastuse, enesehinnangu, ja eneseteostuse instinktiivsete vajaduste väljendamist ja rahuldamist” (137) Põhiloomuline tung eneserealisatsiooni suunas: kultuuriline relativism vs universalism? Tänapäeva inimene kui tsivilisatsiooniprotsessi tulemus või oma sisemiste tungide realiseerija? Kas tsiviliseeritus on läinud liiga kaugele?

Eneseteostus : 

Eneseteostus Maslow uurimus ennast teostatavatest inimestest: “Motivatsioon ja isiksus” “Eneseteostus: annete, võimete, potentside jms täielik kasutamine ja rakendamine” (246) Maslow meetod! Uurimisküsimus: mis iseloomustab ennast teostavaid inimesi?

Ennast teostavad inimesed : 

Ennast teostavad inimesed Tunnused: Tegelikkuse tajumine, heakskiitvus, spontaansus, keskendumise probleemile, eraldatus, autonoomia, uudsuse hindamine, tippkogemused, inimsugulus, alandlikkus ja austus, inimestevahelised suhted, eetika, abinõud ja eesmärgid, huumor, loovus, vastupanu kultuuristumisele, ebatäius, väärtused, ja dihhotoomiate lahendamine Ennast teostavate inimeste armastus ja loovus Kuidas jõuda eneseteostuseni?

Psühhopatoloogia ja psühhoteraapia : 

Psühhopatoloogia ja psühhoteraapia Psühhopatoloogia allikad: takistused põhivajaduste rahuldamisel, sellekohased hädaohud ja ähvardused Head inimsuhted kui parim psühhoteraapia 5 põhiideed: terviklikkus, unikaalsus, eneseteadvus, vastutus, eesmärgipärasus

Psühhoteraapia : 

Psühhoteraapia Psühhoteraapia: tegevuste ja võtete kogum, mille abil üks inimene (psühhoterapeut) vähendab teise inimese (patsient) pingeid ja vastuolusid, pakub probleemidele lahendusi. Tavaliselt toetub see tegevus kindlale psühholoogilisele teooriale või käsitlusele. Eeldab vastavat koolitust ja litsentsi. Igapäevaelu psühhoteraapia! Toimub kas individuaalselt või grupiteraapiana Idee: peamine mõjuallikas – teine inimene. Seda teades ja ära kasutades on võimalik aidata. Seletuste pakkumisega, veenmisega, alternatiividele osutamisega. Grupiteraapias – ühistegevuse ja (suunatud) grupisuhete kaudu mõjutada inimese enesehinnangut ja enesekäsitlusi (tõrjutus, frustreeritus, depressiivsus), lahendada vastuolusid ja pingeid (peresuhted), internaliseerida norme (AA), pakkuda uusi eesmärke (narkomaanid). ,

Psühhoteraapiad : 

Psühhoteraapiad Acceptance and commitment therapy(ACT) Adlerian therapy Adventure therapy Art therapy Attack therapy Attachment therapy Autogenic training Behavior modification Behavior therapy Biodynamic psychotherapy Biofeedback Bionomic psychotherapy Body psychotherapy Brief therapy Classical Adlerian psychotherapy Chess therapy Child psychotherapy Client-centered psychotherapy Co-counselling Cognitive analytic psychotherapy Cognitive behavior therapy Coherence therapy Collaborative therapy Concentrative movement therapy Contemplative psychotherapy Conversion therapy Core process psychotherapy Dance therapy Depth psychology Developmental Needs Meeting Strategy Dialectical behavior therapy Dreamwork Drama therapy Dyadic Developmental Psychotherapy Emotion Focused Therapy Emotional Freedom Techniques Encounter groups Etiotropic Trauma Management Experiential Therapy Existential therapy

Võtteid : 

Võtteid Idee: inimene uude situatsiooni, suhtevõrgustikku, normistikku + kontrollitud/suunatud mõjuallikad. Välja tuua allasurutud hirmud, mured, vastuolud, ilmajäetused ja hädaohud. See maailm, mille “tsivilisatsioon” on alla surunud. Näiteks: Rollimängud, rollide vahetamine (töötu roll) Valikute teadvustamine (mahajäetud) Psühhodraama (Moreno! Allasurutud emotsioonide väljaelamine uues rollis) Kognitiivne teraapia (asjadele teistmoodi vaatamine – kaotus võib olla ka võit) Mänguteraapia (laste puhul ka dignoosivõimalus)

Positiivne psühholoogia : 

Positiivne psühholoogia Martin Seligman ja Mihaly Csikszentmihalyi aastal 2000: psühholoogia peab toetama inimeste optimismi, eneserealisatsiooni ja positiivset ellusuhtumist. Arendada nn positiivset psühholoogiat Kontekst: mitmed uuringud (näit Barbara Fredrickson jt) osutavad: negatiivsed emotsioonid ja stress toovad kaasa organismi, eriti südame-veresoonkonna läbipõlemist, positiivsed seevastu vähendavad kehalisi riske, sh neutraliseerivad varasemat stressi mõju 2006: Positiivse psühholoogia kursus Harvardi ülikoolis kõike populaarsem!

PP kolm uurimisvaldkonda : 

PP kolm uurimisvaldkonda Positiivne ellusuhtumine - Pleasant Life, or the "life of enjoyment", examines how people optimally experience, forecast, and savor the positive feelings and emotions that are part of normal and healthy living (e.g. relationships, hobbies, interests, entertainment, etc.). Haaratud tegutsemine - the study of the Good Life, or the "life of engagement", investigates the beneficial affects of immersion, absorption, and flow that individuals feel when optimally engaged with their primary activities. These states are experienced when there is a positive match between a person's strength and the task they are doing, i.e. when they feel confident that they can accomplish the tasks they face. Väärtustatud osalemine - inquiry into the Meaningful Life, or "life of affiliation", questions how individuals derive a positive sense of well-being, belonging, meaning, and purpose from being part of and contributing back to something larger and more permanent than themselves (e.g. nature, social groups, organizations, movements, traditions, belief systems)

Kuidas olla positiivne? : 

Kuidas olla positiivne? Hooliv avatus - mindfulness, defined as actively searching for novelty, is also characterized as non-judging, non-striving, accepting, patient, trusting, open, letting go, gentle, generous, empathetic, grateful, and kind. Its benefits include reduction of stress, anxiety, depression, and chronic pain Kulgemine - flow or a state of absorption in one's work, is characterized by intense concentration, loss of self-awareness, a feeling of control, and a sense that "time is flying." Flow is an intrinsically rewarding experience, and it can also help one achieve a goal (e.g. winning a game) or improve skills (e.g. becoming a better chess player) Vaimsus - spirituality is associated with mental health, managing substance abuse, marital functioning, parenting, and coping. It has been suggested that spirituality also leads to finding purpose and meaning in life.

Kuidas olla positiivne? : 

Kuidas olla positiivne? Enesetõhusus - self-efficacy´is one's belief in one's ability to accomplish a task by one's own efforts. Low self-efficacy is associated with depression high self-efficacy can help one overcome abuse, overcome eating disorders, and maintain a healthy lifestyle. High self-efficacy also improves the immune system, aids in stress management, and decreases pain. Õpitud optimism - learned optimism is the habit of attributing one's failures to causes that are external (not personal), variable (not permanent), and specific (limited to a specific situation). For example, an optimistic person attributes his/her failures to external causes (the environment or other people), to variable causes which are not likely to happen again, and to specific causes that will not affect his/her success in other endeavors. This explanatory style is associated with better performances (academic, athletic, or work productivity), greater satisfaction in interpersonal relationships, better coping, less vulnerability to depression, and better physical health. Lootus ja positiivne tulevikupilt - hope and positive futures - a learned style of goal-directed thinking in which the person utilizes both pathways thinking (the perceived capacity to find routes to desired goals) and agency thinking (the requisite motivations to use those routes.

Õnneuuringud : 

Õnneuuringud Õnne komponendid Martin Seligman: positiivsed emotsioonid + positiivsed teod Ruut Veerhoven, Erasmus University http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/ Happy Planet Index Sotsiaalpsühholoogia ja õnne tootmine

Happy Planet Index : 

Happy Planet Index http://www.happyplanetindex.org/list.htm

authorStream Live Help