bat_binh_dang_ve_suc _khoe

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Bài 2: Sự bất bình đẳng kinh tế xã hội và sức khỏe : 

Bài 2: Sự bất bình đẳng kinh tế xã hội và sức khỏe

Nền tảng lịch sử : 

Nền tảng lịch sử Sự khác biệt về sức khỏe giữa người giàu và người nghèo tồn tại gay gắt từ những năm1800 Có sự khác biệt về sức khỏe giữa các tầng lớp xã hội- người giàu có sức khỏe tốt hơn Yếu tố vật chất ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

Quan điểm xung đột : 

Quan điểm xung đột Quan điểm xung đột quan tâm đến sức khỏe và bất bình đẳng xã hội: BBĐ trong tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, vì lợi nhuận Bất bình đẳng là do sự phân tầng xã hội, phân biệt chủng tộc và giai cấp Sức khoẻ tốt là một giá trị nó gắn liền với quyền lực và sự giàu có Tính thương mại trong hệ thống y tế đang tạo ra bất bình đẳng

Slide 4: 

Quan điểm Mácxit về sức khỏe Bệnh tật gắn với cấu trúc kinh tế, chính trị và xã hội. Những yếu tố này tác động đến cá nhân và ảnh hưởng đến sức khỏe Sức khoẻ là vũ khí mà giai cấp thống trị dùng để chế ngự giai cấp công nhân Bệnh tật là hậu quả của việc chạy theo lợi nhuận bất chấp sự an toàn Engels: - Bệnh tật không phải là sản phẩm của cá nhân mà là do tổ chức công nghiệp - Ốm đau và bệnh tật là sản phẩm của xã hội, là kết quả của đói nghèo

Quan điểm chức năng : 

Quan điểm chức năng Bệnh tật cũng là một vai trò (người ta lựa chọn để ốm) Vai trò được quy định bởi sự miễn trừ nghĩa vụ mà mỗi người phải gánh vác Bệnh tật là sản phẩm của sự tương tác xã hội. Đau ốm làm cho người ta đuợc miễn trừ trách nhiệm Hạn chế khi bỏ qua yếu tố sinh học trong bệnh tật

Ý nghĩa của sức khỏe qua tương tác biểu tượng : 

Ý nghĩa của sức khỏe qua tương tác biểu tượng Nhận thức về khỏe mạnh khác nhau ở các tầng lớp xã hội khác nhau. Ví dụ người nghèo có thể coi đói và ăn uống thiếu chất là bình thường Mọi người định nghĩa về sức khỏe của mình phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của họ

Câu hỏi thảo luận : 

Câu hỏi thảo luận So sánh tuổi thọ trung bình của các dân tộc Việt Nam và tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh? Nguyên nhân nào tạo ra sự khác biệt đó? Tìm hiểu vai trò của nhà trường trong việc giáo dục về chăm sóc sức khỏe cho học sinh? Phỏng vấn một số học sinh

Giải thích về sự bất bình đẳng sức khỏe : 

Giải thích về sự bất bình đẳng sức khỏe Tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe - Người nghèo ít có cơ hội chăm sóc sức khỏe (bệnh viện, sức khỏe bà mẹ) Những nhóm có hòan cảnh kinh tế khó khăn hơn sức khỏe kém hơn Những nhóm nghèo cần sự chăm sóc sức khỏe nhiều hơn (các nhà quản lý phải nắm được điều này)

Thực trạng về bất bình đẳng sức khỏe : 

Thực trạng về bất bình đẳng sức khỏe

Sức khỏe ở các nước nghèo : 

Sức khỏe ở các nước nghèo Theo WHO, có khoảng 1 tỉ người có tình trạng sức khoẻ kém vì nghèo đói Vệ sinh kém cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe. 10% trẻ em tử vong dưới 1 tuổi Người nghèo nằm trong vòng luẩn quẩn (vicious cycle) Người nghèo sinh nhiều con

Slide 11: 

Người nghèo thiếu nguồn lực nên bắt buộc phải sử dụng hàng rẻ, kém chất lượng. Nguời nghèo không quan tâm đến dinh dưỡng vì thiếu tiền, kiến thức và thông tin Sự lựa chọn hợp lý trong bối cảnh không hợp lý: mua những thức ăn mà con mình thích nhưng thức ăn này có khi lại có hại cho sức khỏe

Sức khoẻ ở các nước phát triển : 

Sức khoẻ ở các nước phát triển Nguyên nhân tử vong ở Mỹ 1900 và 2004

authorStream Live Help